Art. 180, alin. 2 Cod Penal

Sentinţă penală 218/2013 din 16.05.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Penală Nr. 218/2013

Şedinţa publică de la 16 Mai 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE M.M.

Grefier L.I.B.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti a fost reprezentat de Prim procuror C. C..

Pe rol fiind judecarea cauzei penal privind pe inculpaţii D. I. şi D. M., trimişi în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Cărbuneşti nr. …/P/2012 din data de ….2012 pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe (art. 180 alin. 2 Cod penal).

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns inculpatul D. M. personal şi asistat de avocat N. M., în baza împuternicirii avocaţiale depusă la fila 7 din dosarul cauzei, inculpatul D. I. personal, partea vătămată F. I., prin avocat M. S., în baza împuternicirii avocaţiale depusă la fila 8 din dosarul cauzei, lipsind partea civilă S. J. de A. Gorj şi martorii I. D., B. G. şi B. D..

Procedura de  citare este legal  îndeplinită.

S-a făcut  referatul  cauzei de  către  grefierul de  şedinţă, după care,

Avocat M. S. pentru partea vătămată F. I. depune o notă privind cheltuielile efectuate de partea vătămată.

Avocat N. M. solicită schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată inculpatul D. M., în conformitate cu art. 3201 alin. 6 Cod procedură penală, astfel încât instanţa să reţină atenuanta provocării.

Instanţa pune în discuţia participanţilor cererea avocatului inculpatului D. M. de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată inculpatul D. M..

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii, arătând că inculpaţii au recunoscut starea de fapt astfel cum a fost reţinută în rechizitoriu, iar starea de provocare este o atenuantă legală.

Avocat M. S. pentru partea vătămată F. I. solicită respingerea cererii.

Avocat N. M. pentru inculpatul D. M. solicită admiterea cererii, schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată inculpatul D. M., astfel încât să fie reţinută şi provocarea ca atenuantă, arătând că inculpaţii au fost provocaţi de partea vătămată, starea de fapt fiind reţinută şi de către poliţist.

Instanţa, deliberând asupra cererii de schimbare a încadrării juridice a infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată inculpatul D. M. solicitată de avocatul inculpatului D. M. o respinge, întrucât dispoziţiile art. 73 Cod penal ţin de individualizarea pedepsei, neimpunând schimbarea încadrării juridice a faptei.

Instanţa aduce la cunoştinţa inculpaţilor dispoziţiile art. 3201 C.proc.pen şi posibilitatea soluţionării cauzei prin parcurgerea procedurii recunoaşterii vinovăţiei.

Inculpaţii, pe rând, arată că doresc soluţionarea cauzei prin parcurgerea procedurii reglementate de dispoziţiile art. 3201 C.proc.pen.

În temeiul art. 322 C.proc. pen. se procedează la citirea actului de sesizare a instanţei.

Instanţa aduce la cunoştinţa inculpaţilor drepturile prevăzute de art. 70 C. proc.pen. punându-le în vedere că în situaţia în care vor fi de acord să dea declaraţie în dosar aceasta poate fi folosită şi împotriva lor.

Instanţa, în conformitate cu art. 323 C.proc.pen. procedează la audierea inculpatului D. M., declaraţie consemnată şi ataşată la fila 23 din dosarul cauzei.

Instanţa, în conformitate cu art. 323 C.proc.pen. procedează la audierea inculpatului D. I., declaraţie consemnată şi ataşată la fila 24 din dosarul cauzei.

După care, instanţa, având în vedere cererea formulată de inculpaţi , precum şi declaraţia expresă a acestora dată în faţa instanţei, acordă cuvântul pe cerere:

Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea cererii inculpaţilor privind judecarea lor în cadrul procedurii simplificate prev. de art. 320 1C.p.p.

Avocat N. M. pentru inculpatul D. M. solicită de asemenea, admiterea cererii.

Inculpatul D. I. solicită admiterea cererii privind judecarea lor în cadrul procedurii simplificate prev. de art. 3201 C.p.p.

Avocat M. S. pentru partea vătămată F. I. lasă soluţia la aprecierea instaţei.

Instanţa, analizând cererile, prin prisma dispoziţiilor art. 320 1C.p.p., constată că acestea îndeplinesc condiţiile cerute de lege, în sensul că recunoaşterea inculpaţilor este nemijlocită şi neechivocă, că inculpaţii îşi însuşesc probatoriul administrat în cursul urmăririi penale în totalitate, astfel că le admite.

Nemaifiind alte  cereri de  formulat  şi probe  de  administrat, instanţa constată  cauza  în stare de  judecată  şi acordă cuvântul  pe fondul cauzei.

Reprezentantul  Ministerului  Public expune oral starea de fapt după care solicită condamnarea inculpaţilor pentru infracţiunea prev. de art. 180 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală, disjungerea laturii civile şi obligarea inculpaţilor la cheltuieli judiciare către stat.

Avocat M. S. pentru partea vătămată F. I. solicită condamnarea inculpaţilor pentru fapta dedusă judecăţii, cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală, la pedeapsa cu închisoare, arătând că inculpaţii au multe amenzi penale, neachitate, precum şi obligarea acestora la cheltuieli judiciare.

Avocat N. M. pentru inculpatul D. M. expune pe scurt starea de fapt, după care solicită condamnarea inculpatului D. M. pentru fapta dedusă judecăţii, cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală, reţinerea atenuantei provocării, în conformitate cu art. 73 Cod penal, la individualizarea pedepsei să se aibă în vedere că inculpatul este infractor primar, a avut o conduită bună, să fie aplicate în cauză disp. art. 74-76 Cod penal şi 81 Cod penal. Precizează că determinantă la săvârşirea infracţiunii a fost atitudinea părţii vătămate care a generat conflictul.

Inculpatul D. I. recunoaşte şi regretă săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată, arătând că lasă soluţia la aprecierea instanţei.

Inculpatul D. M. având  ultimul cuvânt recunoaşte şi  regretă  săvârşirea faptelor pentru  care a  fost trimis  în judecată  şi  îşi  însuşeşte  concluziile  apărătorului său.

 I N S T A N Ţ A

 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.-Cărbuneşti nr…./P/2012 din data de ….2012 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor D. I. şi D. M. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. de art.180 alin.2 C.pen.

Ca stare de fapt s-a reţinut în actul de sesizare a instanţei că prin plângerea adresată de partea vătămată Se. 8 P. R. S. la data de ….2012, acesta solicita tragerea la răspundere penală a inculpaţilor D. I. şi D. M. pentru fapta acestora de a-l lovi, pricinuindu-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 16-18 zile de îngrijiri medicale

În ziua de ...2012 în jurul orelor 20,00 în timp de ce se afla în curtea martorului I. D., cei doi inculpaţi l-au lovit cu pumnii şi picioarele în mod repetat, suferind leziuni în zona feţei, a gâtului, a abdomenului şi a  cutiei toracice, iar în cursul aceleiaşi zile, în jurul orelor 22,00s-a prezentat la domiciliul martorilor B. D. şi B. G. care au solicitat de la SNUAU 112 o ambulanţă cu care a fost transportată la Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti unde i s-au acordat îngrijiri medicale fără  a fi internat în spital.

Ulterior, la data de 19.03.2012, partea vătămată s-a prezentat la S.M.L. Gorj unde a fost examinat din punct de vedere medico-legal, ocazie cu care i s-a eliberat certificatul medico-legal …/19.03.2012.

S. J. de A. Gorj s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de

 844,00 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea autosanitarei, asistenţa medicală şi transportul persoanei vătămate la S. O. Tg.Cărbuneşti.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 15.000 lei despăgubiri materiale şi 15.000 lei daune morale.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpaţii, partea vătămată, martorii I. D., B. D. şi B. G..

La cererea instanţei s-a depus la dosar adresa  nr…/15.10.2012 de către TCIF SA Craiova, locul de muncă al părţii vătămate,privind relaţiile solicitate

Prin sentinţa penală nr. … din 29.11.2012, pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbuneşti în dosarul nr…./317/2012, a fost respinsă cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul D. M..

În baza art. 180 alin. 2 C.pen. a fost condamnat inculpatul D. M.,  la o lună

 închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.180 alin.2 C.pen.

În baza art. 71 alin.2 C.pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  civile  prevăzute de art. 64  alin.1 litera a) teza a -II –a şi b)  C.pen.

În baza art. 180 alin. 2 C. pen. a fost condamnat inculpatul D. I.,  la o lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.180 alin.2 C.pen.

În baza art. 71 alin.2 C.pen., s-a  aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  civile  prevăzute de art. 64  alin.1 litera a) teza a -II –a şi b)  C.pen.

În baza art.33 lit.a) C.pen. s-a constatat că infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr…./25.09.2012 pronunţată de Judecătoria Tg.-Cărbuneşti în dosarul nr…./317/2012, definitivă prin nerecurare.

În baza art.36 alin.2 raportat la art.34 alin.1 lit.d) C.pen. a fost contopită pedeapsa de o lună închisoare din prezenta cauză cu pedeapsa de opt sute lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr…./25.09.2012 pronunţată de Judecătoria Tg.-Cărbuneşti în dosarul nr…../317/2012, definitivă prin nerecurare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de o lună închisoare.

Au fost obligaţi inculpaţii la plata sumei 2000 lei daune morale către partea vătămată F. I..

A fost respinsă  cererea privind acordarea de despăgubiri materiale.

Au fost obligaţi  inculpaţii la plata sumei de 844 lei cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă S. J. de A. Gorj, plus dobânda legală aferentă până la plata integrală, reprezentând despăgubiri civile.

A fost obligat  fiecare inculpat la plata sumei de 413 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către partea vătămată F. I., precum şi la plata sumei de 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Împotriva sentinţei penale au declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg -Cărbuneşti şi  intimaţii D. I. şi D. M., criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În motivare, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg –Cărbuneşti consideră că hotărârea instanţei de fond este nelegală sub aspectul pedepsei de o lună închisoare aplicată celor doi inculpaţi D. I. şi D. M. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 180 alin.2 C.pen., întrucât conform art. 72 C.pen. la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a codului, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală. Consideră că instanţa de fond a aplicat inculpaţilor o pedeapsă nelegală, sub minimul special prevăzut de lege, în condiţiile în care nu au fost reţinute circumstanţe atenuante, iar limitele de pedeapsă pentru această infracţiune sunt de 3 luni la 2 ani sau amendă.

Recurentul - inculpat D. M. a considerat că hotărârea instanţei de fond este nelegală întrucât aceasta nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia, în considerentele sentinţei recurate nu se regăseşte o motivare completă şi obiectivă, nu se reţine că D. M. a recunoscut şi regretat fapta comisă, că a solicitat  în cauză aplicarea disp.art. 3202 C.pr.pen., motivarea este unilaterală, probele sunt apreciate doar în favoarea părţii vătămate, în condiţiile în care s-a reţinut chiar în faza de urmărire penală că a lovit-o pe partea vătămată numai după ce acesta a intervenit în discuţia dintre ei şi martorul D., în legătură cu plata ce li se cuvenea pentru munca prestată acestuia. De asemenea, a apreciat că instanţa de fond trebuia să reţină în cauză scuza provocării, iar acest lucru să se reflecte atât asupra laturii penale a cauzei cât şi sub aspectul laturii civile.

Recurentul - inculpat D. I. nu a motivate în scris conform dispoziţiilor art. 38510 C.pr.pen.,

Tribunalul, analizând conform dispoziţiilor art. 38514 C.pr.pen., a constatat că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra unei cereri esenţiale pentru părţi, de natură să garanteze drepturile lor şi să influenţeze soluţia procesului, fiind îndeplinite condiţiile de casare prevăzute de art. 3859 pct. 10 C.pr.pen., cu consecinţa trimiterii  spre rejudecare la aceeaşi instanţă, apreciind în acest sens că motivul de casare prevăzut de art. 3859 pct. 10 C.pr.pen. se referă la greşita apreciere a instanţei cu ocazia soluţionării acesteia.

A reţinut Tribunalul că, chiar dacă în încheierea din 25.09.2012 se menţionează “ Inculpatul D. M. arată că nu înţelege să beneficieze de aplicarea prevederilor art. 3201 C.pr.pen.”, aspectele sunt în contradicţie totală cu cele menţionate în declaraţia dată, de unde se reţine că acesta a solicitat judecarea conform art. 3201 C.pr.pen. , i s-au explicat dispoziţiile art. 3201 alin. 1 şi 7  C.pr.pen. , instanţa urmând să se pronunţe cu privire la admiterea sau respingerea acesteia şi nu în sensul că nu înţelege să beneficieze de aplicarea dispoziţiilor art. 3201 C.pr.pen.

În acelaşi timp, instanţa nu a dat dovadă de rol activ şi nu a stabilit dacă S. Tg. Cărbuneşti se constituie parte civilă în cauză, urmare a acordării primului ajutor şi internării părţii vătămate, din declaraţia acestuia (fila 8 – 9 d.u.p.) şi certificatul medico-legal, rezultând că a fost internat pentru o zi.

A reţinut Tribunalul că, neprocedând în acest sens, Judecătoria Tg. Cărbuneşti a pronunţat o hotărâre netemeinică şi nelegală, ce atrage casarea cu trimitere spre rejudecare.

Prin decizia penală nr. …/04.02.2013 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. …/317/2012 au fost admise recursurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg -Cărbuneşti şi de recurenţii – intimaţi D. I. şi D. M., a fost casată sentinţa penală nr. …/29.11.2012 pronunţată de Judecătoria Tg.Cărbuneşti în dosarul nr. …/317/2012 şi a fost trimisă cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

La data de 14.02.2013 a fost înregistrată cauza sub nr. …/317/2012*.

Cu adresa nr. …/15.03.2013 S. O. de U. Tg. Cărbuneşti, judeţ Gorj a menţionat că nu se constituie parte civilă în prezenta cauză.

Inculpaţii au recunoscut şi regretat săvârşirea faptelor pentru care au fost trimişi în judecată, solicitând ca judecata să aibă loc potrivit procedurii instituite de dispoziţiile art. 3201C.p.p, cerere admisă de instanţă în şedinţa publică din 16.05.2013.

Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză, atât pe parcursul cercetării judecătoreşti cât şi al urmării penale, instanţa de fond a reţinut aceeaşi stare de fapt cu cea expusă în rechizitoriu:

Astfel, în data de 16.03.2012, inculpaţii D. I. şi D. M. s-au aflau în curtea locuinţei martorului I. D. pentru a-l ajuta la secţionarea unui material lemnos, iar în jurul orelor 20,00 a intrat în curte partea vătămată pentru a-i solicita martorului I. D. să-l ajute a doua zi la anumite activităţi în gospodărie.

  În timp ce inculpaţii discutau cu martorul I. D. asupra plăţii muncii prestate partea vătămată le-a recomandat celor doi să se mulţumească cu ceea ce le-a oferit parte vătămată, moment în care inculpaţii s-au năpustit asupra părţii vătămate, aplicându-i lovituri cu pumnii şi picioarele.

Urmare a loviturilor primite, partea vătămată a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 16-18 zile îngrijiri medicale, astfel cum rezultă din certificatul medico-legal nr…./19.03.2012.

Faţă de starea de fapt reţinută, instanţa constată că fapta inculpaţilor de a-l  lovi pe partea vătămată, cauzându-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare un număr de 16-18 zile de îngrijiri medicale întruneşte atât sub aspectul laturii obiective, cât şi sub aspectul laturii subiective, elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 alineat 2 C. pen., pentru care inculpaţii urmează să fie condamnaţi.

La individualizarea judiciară a pedepsei aplicate inculpaţilor vor fi avute în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 alin.1 C.pen., respectiv dispoziţiile părţii generale a codului, limitele de pedeapsă fixate în partea specială, gradul de pericol social al faptei, persoana infractorului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală, dar şi dispoziţiile art. 320 ind. 1 C.p.p.

Deşi inculpaţii au susţinut că au fost provocaţi de către partea vătămată, în sensul că, la momentul la care acesta din urmă a trebuit să efectueze plata inculpaţilor pentru munca prestată, nu a mai respectat condiţiile iniţiale, şi, pe fondul consumului de alcool al celor doi inculpaţi, cât şi a oboselii intervenite la sfârşitul zilei, aceştia au lovit partea vătămată, din probatoriul administrat în cauză nu rezultă existenţa unei acţiuni provocatoare a părţii vătămate, din probatoriul administrat în cauză nerezultând  existenţa vreunei provocări din partea părţii vătămate.

În concret, instanţa de fond constată  că inculpaţii au săvârşit infracţiunea de lovire sau alte violenţe pentru care legiuitorul prevede pedeapsa închisorii de la o lună la 3 luni alternativ cu amenda, considerente pentru care, inculpaţii vor fi condamnaţi, după cum urmează:

În baza art. 180 alineat 2 Cod penal , cu aplicarea art. 3201 C.p.p., va condamna inculpatul D. M.,  la 300 lei amendă penală. pentru săvârşirea infracţiunii de loviri şi alte violenţe.

Va pune în vedere inculpatului disp. art. 63-1C.pen.

În baza art. 180 alineat 2 Cod penal, cu aplic. art. 3201 C.p.p,va condamna inculpatul D. I.,  la 300 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de loviri şi alte violenţe.

În baza art.33 lit.a) C.pen. va consta instanţa  că infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr…./25.09.2012 pronunţată de Judecătoria Tg.-Cărbuneşti în dosarul nr…./317/2012, definitivă prin nerecurare.

În baza art.36 alin.2 raportat la art.34 alin.1 lit.d) C.pen. va contopi pedeapsa de 300 lei amendă penală din prezenta cauză cu pedeapsa de opt sute lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr…./25.09.2012 pronunţată de Judecătoria Tg.-Cărbuneşti în dosarul nr…../317/2012, definitivă prin nerecurare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa 800 lei amendă penală.

Va pune în vedere inculpatului disp. art. 63-1 C.pen.

În baza art. 191 alin. 2 Cod procedură penală va obliga fiecare inculpat la plata sumei de 350 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Va disjunge soluţionarea laturii civile  a cauzei şi va fixa termen la data de 06.06.2013, pentru când se vor cita părţile.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite cererea formulată de inculpaţi, privind judecarea cauzei potrivit procedurii instituite de disp. art. 3201C.p.p.

În baza art. 180 alineat 2 Cod penal, cu aplicarea art. 3201 C.p.p., condamnă inculpatul D. M., la 300 lei amendă penală. pentru săvârşirea infracţiunii de loviri şi alte violenţe.

Pune în vedere inculpatului disp. art. 631C.pen.

În baza art. 180 alienat 2 Cod penal, cu aplic. art. 3201 C.p.p, condamnă inculpatul D. I., la 300 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de loviri şi alte violenţe.

În baza art.33 lit.a) C.pen. constată că infracţiunea din prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr…./25.09.2012 pronunţată de Judecătoria Tg.-Cărbuneşti în dosarul nr…./317/2012, definitivă prin nerecurare.

În baza art.36 alin.2 raportat la art.34 alin.1 lit.d) C.pen. contopeşte pedeapsa de 300 lei amendă penală din prezenta cauză cu pedeapsa de opt sute lei amendă penală aplicată prin sentinţa penală nr…./25.09.2012 pronunţată de Judecătoria Tg.-Cărbuneşti în dosarul nr…./317/2012, definitivă prin nerecurare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa 800 lei amendă penală.

Pune în vedere inculpatului disp. art. 631C.pen.

Obligă fiecare inculpat la plata sumei de 350 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Disjunge soluţionarea laturii civile  a cauzei şi fixează termen la 06.06.2013, când se vor cita părţile.

Cu drept de  recurs.

Pronunţată în şedinţa publică din 16.05.2013.

Preşedinte,

M.M.

Grefier,

L.I.B.