Loviri sau vatamari cauzatoare de moarte

Sentinţă penală 25 din 31.03.2017


TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

Constată că la data de _______ a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Sibiu sub dosar nr. ____/____/________, rechizitoriul emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria .. prin care s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului P.V.I., pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 194 alin. 1 lit. e C.p.

În actul de sesizare, s-a reţinut în fapt că, în noaptea de __/________, în jurul orelor 03.20, în incinta barului „________” situat în comuna _______, str. __, nr. ____, jud. Sibiu, au intervenit discuţii contradictorii între persoana vătămată Ş.I., administratorul de fapt al barului şi inculpatul P.V.I., după care inculpatul a părăsit incinta barului fiind urmat de persoana vătămată. În faţa intrării barului respectiv, inculpatul s-a îndreptat spre persoana vătămată şi i-a aplicat o lovitură puternică cu pumnul în zona feţei, persoana vătămată căzând pe spate, lovindu-se cu capul de dalele de piatră şi intrând în stare de inconştienţă. Inculpatul a părăsit în fugă locul săvârşirii faptei, fiind urmărit de mai multe persoane aflate la faţa locului şi imobilizat după aproximativ 500 m, iar persoana vătămată a fost transportată în stare de inconştienţă la Unitatea Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sibiu, fiind supusă în data de _______ unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. A fost întocmită de către medicul legist din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Sibiu fişa de constatări preliminare nr. _____/_____/__/________, în cuprinsul căreia s-a menţionat că persoana vătămată Ş.I. prezintă leziuni traumatice, între care o fractură craniană cu hemoragie meningo-cerebrală, care s-au putut produce prin lovire cu corp dur şi cădere pe un plan dur, leziunile putând data din noaptea de _______, necesită 70-80 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, în caz de supravieţuire iar în urma leziunilor suferite, viaţa persoanei vătămate a fost pusă în primejdie.

Prin încheierea penală nr. _______  din _______, judecătorul de cameră preliminară al Judecătoriei ... în temeiul art. 346 al. 2 C.p.p. a reţinut că părţile nu au formulat cereri sau excepţii, motiv pentru care a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. _______/P/_______ emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria .. prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului P.V.I. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, prev. de art. 194 al. 1 lit. e Cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul P.V.I..

Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie inculpatul P.V.I.. Prin încheierea penală nr. _____/_____/________, Tribunalul Sibiu a respins contestaţia ca tardiv formulată de inculpatul P.V.I..

Prin sentinţa penală nr. ______/_________, în temeiul art. 386 alin. 1 C.p.p., Judecătoria .. a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute prin rechizitoriu în sarcina inculpatului P.V.I., din infracţiunea de vătămare corporală, prevăzută de art. 194 alin. 1 lit. e Cp, în infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 C.p. Prin aceeaşi hotărâre a fost admisă excepţia de necompetenţă materială a Judecătoriei Sibiu iar în temeiul art. 47 alin. 1 C.p.p., art. 50 C.p.p. raportat la art. 36 alin. 1 lit. b C.p.p. a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei privind infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 C.p., reţinută în sarcina inculpatului P.V.I., în favoarea Tribunalului Sibiu.

Urmare a declinării competenţei de soluţionare a cauzei, la data de ________, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Sibiu sub nr. _____/_____/________.

Prin încheierea din 2.12.2016, în temeiul prevederilor art. 50 al. 2 C.p.p. Tribunalul Sibiu a menţinut măsura dispusă de Judecătoria ...prin încheierea penală nr. ______/___________. Încheierea a rămas definitivă.

Prin încheierea din _________, în baza art. 50 al. 2 C.p.p., constatând că probele administrate şi măsurile au fost dispuse de instanţa competentă la acel moment, având în vedere că nu s-au constatat aspecte de nelegalitate, tribunalul a menţinut probele administrate, actele întocmite şi măsurile luate de Judecătoria Sibiu în acest dosar.

În faza de urmărire penală  se constată că au fost administrate următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de sesizare din oficiu; procesul-verbal de cercetare la faţa locului; planşa fotografică şi suport CD cu fotografiile cuprinse în planşa foto; fişă de constatări preliminare nr. _____/_____/________ din _____________ a Serviciului de Medicină Legală Sibiu; declaraţiile martorilor D.V., D.Ş.M., H.D.D., Ş.A.L. şi C.F.A.; declaraţiile inculpatului P.V.I.; fişa de cazier judiciar a inculpatului.

În dosarul nr. _____/_____/________ al Judecătoriei .. ( f. 14), Serviciul Judeţean de Medicină Legală Sibiu a înaintat fişa de constatări preliminare nr. _____/_____/________ din _________ – privind moartea victimei Ş.I.. De asemenea, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu s-a constituit parte civilă (f. 9-12).

Persoana vătămată Ş.M. anexând şi certificatul său de naştere (f. 16), a învederat tribunalului că este unica soră a victimei şi că nu se constituie parte civilă în cauză (f. 11, 14).

Partea civilă Ş.A.L. în faţa tribunalului a arătat că inculpatul a achitat despăgubirile civile solicitate, sens în care a depus la dosar înscrisul intitulat „declaraţie” (f. 43). Aceasta a mai învederat că inculpatul mai are de achitat doar cheltuielile judiciare în cuantum de _______ lei - onorariu avocat. A depus la dosar certificat de deces al victimei Ş.I. (f. 44), certificat de căsătorie (f. 30).

În faţa tribunalului, la termenul de judecată din _________ inculpatul P.V.I., în prezenţa avocatului său ales a declarat personal că recunoaşte săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa şi solicită ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în timpul urmăririi penale ( f. 68-69). În aceste condiţii, prin încheiere, tribunalul a încuviinţat cererea inculpatului şi a dispus ca judecata să aibă loc în condiţiile art. 374 al. 4 , art. 375 C.p.p.

Întrebat fiind potrivit dispoziţiilor art. 378 al. 3 C.p.p., inculpatul a declarat că  înţelege să îşi dea acordul să efectueze muncă neremunerată în folosul comunităţii. În şedinţa din ___________, întrebat expres, inculpatul P.V.I. a arătat că este de acord să achite suma de __________ de lei (f. 75 dosar).

Inculpatul prin avocatul ales a depus la dosar Decretul Lege nr. 146/23.12.2013 în limba italiană (f. 104-120 dosar), precum şi o traducere (?) în limba română (f. 123-134).

Concluziile fişei de constatări preliminare din 14.10.2016 întocmite de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Sibiu privind moartea victimei nu au fost contestate de părţi, sub acest aspect nefiind solicitată nici administrarea altor mijloace de probă în cauză.

Faţă de conţinutul fişei de cazier judiciar, la solicitarea instanţei,  autorităţile din Italia au înaintat  sentinţa penală nr. _____/______ din 3.12.2014 - nr. ______/______ Reg. Gen., nr. ______/______ registrul general notificări infracţiuni, pronunţată de către Tribunalul Ordinar din Messina, Italia (f. 153-156, f. 167-174). 

În ceea ce priveşte latura penală a cauzei, din analiza coroborată a probelor administrate în faza de urmărire penală, probe cunoscute şi însuşite de către inculpat, rezultă că în noaptea de ___/________, în jurul orelor ___, în incinta barului „__________” situat în comuna _______, str. ___ nr. ___, judeţul Sibiu, au intervenit discuţii contradictorii între victima Ş.I. - administratorul de fapt al barului, şi inculpatul P.V.I., la un moment dat victima dând o palmă inculpatului, inculpat care la rândul lui, imediat l-a pălmuit pe Ş.I.. Ulterior, inculpatul a părăsit incinta barului fiind urmat de victimă. Pe stradă, în faţa intrării în barul respectiv, inculpatul s-a îndreptat spre Ş.I. şi i-a aplicat o lovitură puternică cu pumnul în zona feţei, victima căzând pe spate, lovindu-se cu capul de dalele de piatră şi intrând în stare de inconştienţă. Inculpatul s-a speriat şi a părăsit în fugă locul săvârşirii faptei, fiind urmărit de mai multe persoane aflate la faţa locului şi imobilizat după aproximativ 500 metri iar Ş.I. a fost transportat în stare de inconştienţă la Unitatea Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sibiu, fiind supus în data de _________ unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. A fost întocmită de către medicul legist din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Sibiu fişa de constatări preliminare nr. _____/_____/________, în cuprinsul căreia s-a menţionat că persoana vătămată Ş.I. prezenta leziuni traumatice, între care o fractură craniană cu hemoragie meningo-cerebrală, care s-au putut produce prin lovire cu corp dur şi cădere pe un plan dur, leziunile putând data din noaptea de ___/_________, necesitând 70-80 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, în caz de supravieţuire iar în urma leziunilor suferite, viaţa persoanei vătămate a fost pusă în primejdie.

Cu toate îngrijirile medicale acordate, la _________ victima Ş.I. a decedat.

În dosarul nr. _____/_____/________ al Judecătoriei .., Serviciul Judeţean de Medicină Legală Sibiu a înaintat fişa de constatări preliminare nr. _____/_____/________ din ___________ din care rezultă că moartea numitului Şerbu Ioan a fost violentă, că aceasta s-a datorat insuficienţei cardio-respiratorii acute consecutive unei bronhopneumonii survenite în evoluţia unui traumatism cranio-cerebral acut cu fracturi de boltă şi bază craniană şi hemoragie meningo-cerebrală, cu comă consecutivă, că leziunile traumatice constatate la autopsie s-au putut produce prin cădere pe un plan dur neregulat, că acestea pot data din ________ şi au avut rol determinant în producerea decesului, survenit la _________, ora 17,40 (f. 14).

Starea de fapt astfel descrisă a rezultat din declaraţia inculpatului, care se coroborează cu celelalte mijloace administrate în cauză, în principal în faza de urmărire penală ( inculpatul personal declarându-se de acord ca judecata să aibă loc doar în baza probelor administrate în faza de urmărire penală – f. 69).

În drept, fapta inculpatului P.V.I. care, în noaptea de _________, în jurul orei _____, aflându-se în faţa barului „_________” de  pe strada ___ nr. ____ din localitatea _______, judeţul Sibiu, fiind şi sub influenţa băuturilor alcoolice, a aplicat un pumn în faţa victimei Ş.I., care a căzut pe spate, s-a lovit cu capul de dalele de piatră, intrând în stare de inconştienţă, însă cu toate îngrijirile medicale acordate, la data de _________ a decedat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prevăzută de art. 195 C.p., ca urmare a schimbării încadrării juridice din infracţiunea de vătămare corporală prevăzută de art. 194 al. 1 lit. e C.p. pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.

La dezbaterea pe fond  a cauzei, avocatul ales al inculpatului P.V.I. a solicitat în principal să se reţină cauza de neimputabilitate prevăzută de  art. 26 C.p. (excesul neimputabil), iar în subsidiar să se reţină în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă a depăşirii limitelor legitimei apărări ( excesul scuzabil), prevăzută de art. 75 lit. b C.p.

Tribunalul constată însă că probatoriul cauzei nu confirmă lovirea sau intenţia victimei de a lovi în stradă inculpatul şi nici îndeplinirea condiţiilor pretinse de art. 26, art. 75 lit. b C.p. Probele dosarului nu relevă că inculpatul ar fi fost o persoană în legitimă apărare, care din cauza tulburării sau temerii provocată de atac, a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu atacul, în condiţiile în care prima fază se încheiase în local, când victima i-a dat o palmă inculpatului (inculpatul însuşi precizând că i-a cerut defunctului să îl lovească – f. 59 d.u.p.) iar inculpatul i-a întors imediat palma înapoi, iar despre faza ulterioară de pe strada din faţa localului, nicio persoană nu a remarcat nici că Ş.I. se pregătea să îl lovească pe inculpat, nici că P. se afla în starea de tulburare sau temere pretinsă de legiuitor. Din niciun act al dosarului nu rezultă că, împotriva inculpatului, în stradă, s-a exercitat de către Şerbu Ioan un atac material, direct, atac care să determine o acţiune de apărare a inculpatului necesară pentru respingerea atacului. Pe de altă parte, sunt două situaţii distincte, întrucât dacă pentru subzistenţa excesului neimputabil este obligatorie existenţa stării de tulburare ori temere, pentru aplicarea art. 75 lit. b C.p.  riposta exagerată nu trebuia să fie determinată de starea de tulburare sau de temere generată de atac, ci de un eventual sentiment de indignare în faţa violenţei nejustificate.

Mai mult, personal inculpatul a recunoscut că s-a speriat doar ulterior lovirii victimei şi căderii acesteia pe pavajul de beton, motiv pentru care a şi fugit de la faţa locului ( f. 59 d.u.p.).

Pe de altă parte, faţă de faptul că inculpatul a consumat în mod voluntar băuturi alcoolice, instanţa nu poate reţine că aflarea inculpatului sub influenţa alcoolului semnifică săvârşirea faptei de către inculpat din cauza tulburării sau temerii.

Totodată, tribunalul va avea în vedere poziţia exprimată personal de inculpat în prezenţa apărătorului ales - de recunoaştere a săvârşirii faptei astfel cum a fost descrisă în rechizitoriu (f. 68-69), va ţine cont că doar în faza dezbaterilor apărătorul inculpatului a invocat aplicarea dispoziţiilor art. 26 sau art. 75 lit. b C.p. fără a solicita şi administrarea de probe – în condiţiile art. 377 al. 4 C.p.p., va lua în considerare mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale şi poziţia expresă a inculpatului - ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Nu în ultimul rând, solicitarea apărătorului inculpatului  nu poate fi reţinută, întrucât contrazice cererea personală a inculpatului de a se prevala de dispoziţiile art. 396 al. 10  C.p.p. şi mai ales, declaraţia inculpatului prin care - personal şi în prezenţa avocatului ales - şi-a recunoscut vinovăţia pentru fapta pentru care a fost cercetat. Instanţa consideră ca prioritară cererea inculpatului şi nu cea a avocatului său, în condiţiile în care declaraţia de recunoaştere a fost dată după discutarea cu avocatul ales şi în prezenţa acestuia, precum şi faţă de jurisprudenţa Curţii de Apel Alba-Iulia – care a conchis printr-o hotărâre definitivă, că în situaţia în care un inculpat care doreşte să beneficieze de procedura simplificată a recunoaşterii, invocă însă o împrejurare prin care tinde să obţină o soluţie de achitare, urmează a se proceda la înlăturarea prevederilor art. 396 al. 10  C.p.p. ( decizia penală nr. ___________; dar şi sentinţa penală nr. ____________  a Tribunalului Sibiu, definitivă) .

Totodată, în favoarea inculpatului nu se poate reţine nici circumstanţa atenuantă a provocării prev. de art. 75 lit. a C.p. ( cum a invocat partea civilă prin avocat), întrucât palma dată de victimă inculpatului în local, ar fi putut reprezenta act provocator raportat la reacţia imediată a inculpatului care la rândul său l-a pălmuit înapoi („i-am întors-o înapoi” – după cum s-a exprimat însuşi inculpatul - f. 59 d.u.p.), însă în nici un caz nu ar fi putut constitui provocare faţă de faza ulterioară, care s-a petrecut mai târziu şi în stradă.

Pentru toate aceste motive, instanţa nu va putea reţine incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 26, 75 lit. a sau lit. b C.p.

În acest dosar, faţă de conţinutul fişei de cazier judiciar a inculpatului, având în vedere dispoziţiile obligatorii ale art. 140 ind. 1 al. 2, 4 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală ( conform cărora actele judiciare care emană de la o autoritate străină pot fi recunoscute dacă aceasta se dovedeşte necesară soluţionării unei cauze penale), complinite cu prevederile imperative ale art. 41 al. 3 C.p., faţă de înscrisurile înaintate la dosar de către autorităţile italiene, tribunalul va recunoaşte pe cale incidentală sentinţa penală nr. ______/___ din _________ - nr. ______/_____ Reg. Gen., nr. _________/_______ registrul general notificări infracţiuni - pronunţată de către Tribunalul Ordinar din Messina, Italia prin care inculpatul P.V.I. a fost condamnat la pedeapsa de un an şi două luni de închisoare şi amendă de _____ euro pentru săvârşirea  în Messina, în _________ a infracţiunilor prevăzute de art. 624 bis al. 3 C.p., art. 625 n.4 C.p., art. 61 n.5 C.p., respectiv de art. 81 al. 1 C.p., art. 624 C.p., art. 625 n.4 C.p., sentinţă definitivă la data de ________.

Pentru fapta reţinută în sarcina inculpatului P.V.I. în dosarul de faţă se va aplica o pedeapsă la a cărei individualizare se vor lua în considerare: limitele de pedeapsă – reduse cu o treime având în vedere incidenţa art. 396 al. 10 C.p.p.; modalitatea şi împrejurările concrete de comitere a infracţiunii (pe fondul consumului de alcool, în loc public); natura şi gravitatea faptei comise (infracţiune contra vieţii persoanei); rezultatul grav cauzat victimei (moartea persoanei vătămate); pericolul social concret reieşit din natura valorilor sociale încălcate prin activitatea ilicită comisă; datele ce caracterizează persoana inculpatului (în vârstă de 25 de ani, fără ocupaţie, fără loc de muncă, aflat în stare de recidivă - fiind anterior condamnat în străinătate; care a manifestat o atitudine sinceră pe parcursul procesului.

În acelaşi timp, constatând eforturile pe care le-a depus inculpatul pentru înlăturarea şi diminuarea consecinţelor infracţiunii ( în condiţiile în care inculpatul  P. a achitat părţii civile Ş. toate despăgubirile civile solicitate – încât aceasta în faţa instanţei nici nu a mai formulat pretenţii civile, arătând că s-a împăcat cu inculpatul f. 43 – inculpat care s-a obligat să achite integral şi cheltuielile judiciare; sora victimei nu s-a mai constituit în acest dosar parte civilă), tribunalul va reţine în favoarea inculpatului circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 75 al. 2 lit. a C.p.

Faţă de cele expuse, pentru fapta reţinută în sarcina inculpatului se va aplica o pedeapsă cu închisoarea, într-un cuantum orientat spre limita minimă.

La individualizarea pedepselor complementare şi accesorii, instanţa va avea în vedere natura şi gravitatea faptei săvârşite, valorile sociale lezate (dreptul persoanei la viaţă, la integritate corporală şi sănătate), la persoana inculpatului (care nu se află la prima încălcare a legii penale – f. 66, 67 d.u.p.) De asemenea, s-a mai ţinut seama de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie – cu referire la cauzele Hirst contra Marii Britanii, Cumpănă şi Mazăre, Sabău şi Pârcălab contra României, considerând interzicerea drepturilor cu măsuri de limitare proporţionale şi justificate în cauză.

În consecinţă, în temeiul art. 67 al. 1 C.p. se va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.p. pe o durată de 2 ani iar în baza art. 65 C.p. se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.p.

În conformitate cu dispoziţiile art. 399  alin. 1, 9  C.p.p.  raportat la art. 72 C.p.  se va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu începând din _______ până la zi. Se va menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul P.V.I..

Potrivit dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 76/2008 se va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic în baza de date a S.N.D.G.J iar în concordanţă cu prevederile art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008 se va informa inculpatul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de date genetice judiciare a profilului genetic.

Sub aspectul laturii civile a cauzei, instanţa va constata că inculpatul a achitat despăgubirile civile solicitate de partea civilă Ş.A.L., dar şi că persoana vătămată Ş.M. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza Legii nr. 95/2006 modificată şi completată, inculpatul va fi obligat la plata sumei de ______ lei plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data stingerii sumei  către partea civilă Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu.

Consecinţă a condamnării inculpatului, în temeiul dispoziţiilor art. 276 C.p.p., inculpatul va fi obligat la plata sumei de _______ lei cheltuieli judiciare către partea civilă Ş.A.L. iar în conformitate cu prevederile art. 274 al. 1 C.p.p., acelaşi inculpat va fi obligat la plata sumei de ______ lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocatului din oficiu din faza de urmărire penală va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

În baza art. 140 ind. 1 al. 2, 4 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală,

Recunoaşte pe cale incidentală sentinţa penală nr. ____/_____ din ________ - nr. ______/_____ Reg. Gen., nr. _____/____ registrul general notificări infracţiuni - pronunţată de către Tribunalul Ordinar din Messina, Italia prin care inculpatul P.V.I. a fost condamnat la pedeapsa de un an şi două luni de închisoare şi amendă de ______ euro pentru săvârşirea  în Messina, în 2.12.2014 a infracţiunilor prevăzute de art. 624 bis al. 3 C.p., art. 625 n.4 C.p., art. 61 n.5 C.p., respectiv de art. 81 al. 1 C.p., art. 624 C.p., art. 625 n.4 C.p., sentinţă definitivă la data de 13.07.2015.

În baza art. 195 C.p., cu aplicarea art. 75 al. 2 lit. a C.p., art. 76 C.p., art. 396 al. 10 C.p.p., art. 41 al. 3 C.p. rap. la art. 43 al. 5 C.p., art. 79 al. 3 C.p.,

Condamnă pe inculpatul P.V.I., fiul lui D. şi S., născut la data de __________ în mun. Sibiu, jud. Sibiu, CNP ___________, cetăţenia română, pregătire şcolară 6 clase, necăsătorit, fără copii minori, fără ocupaţie şi fără loc de muncă, domiciliat în com. ______ str. _____ nr. ___, jud. Sibiu, fără forme legale în com. ______, sat _______, str. ___ nr. ___, jud. Sibiu, adresă comunicare acte procedură: com. ______, sat _______ str. ___, nr. ___, jud. Sibiu, posesor al CI seria ___ nr. ________, recidivist, la pedeapsa de:

-4 ani şi 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.

În baza art. 67 al. 1 C.p.. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.p. pe o durată de 2 ani.

În baza art. 65 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.p.

În baza art. 399 alin. 1, 9  C.p.p.  raportat la art. 72 C.p.  deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu începând din __________ până la zi. Menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul P.V.I..

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic în baza de date a S.N.D.G.J.

În baza art. 5 alin. 5  din Legea nr. 76/2008 informează inculpatul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de date genetice judiciare a profilului genetic.

Constată că inculpatul a achitat despăgubirile civile solicitate de partea civilă Ş.A.L., domiciliată în com. _______, sat ________, str. ___ nr. ___, jud. Sibiu.

Constată că persoana vătămată Ş.M., domiciliată în com. _______, str. ___ nr. ____, jud. Sibiu, şi fără forme legale în Arad, _________, bl. ___, et. ___, ap. ____, jud. Arad nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006 modificată şi completată, obligă inculpatul la plata sumei de _______ lei plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data stingerii sumei  către partea civilă Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu, cu sediul în Sibiu str. Constituţiei  nr. 19-21, jud. Sibiu.

 În baza art. 276 C.p.p., obligă inculpatul la plata sumei de _______ lei cheltuieli judiciare către partea civilă Ş.A.L.a.

 În baza art. 274 al. 1 C.p.p. obligă inculpatul la plata sumei de 1400 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Onorariul avocatului din oficiu din faza de urmărire penală  rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

........................................