Plangere hcj.

Sentinţă civilă 7830 din 26.11.2009


Dosar nr.

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

Sentinta civila nr.

Sedinta publica de la  Noiembrie 2009

Completul compus din:

Presedinte

Grefier

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în sedinta publica din 19.11.2009 cu privire la plângerea formulata de petentii N.J.L. E., B.I.L., C.M., T.V.L.E., N.L.M., P.T.D., N.Z.V.J. si S.N.G.D. împotriva HCJ nr.4902/18.01.2008 si în contradictoriu cu intimatele C.L.R., C.J.G..

La apelul nominal facut în sedinta din Camera de Consiliu au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita, din ziua dezbaterilor.

Deliberând, instanta pronunta urmatoarea  hotarâre:

INSTANTA

Prin plângerea adresata instantei de judecata si înregistrata sub nr.4258/318/2008 petentii N.J.L. E., B.I.L., C.M., T.V.L.E., N.L.M., P.T.D., N.Z.V.J. si S.N.G.D. au solicitat, în contradictoriu cu intimatele C.L.R., C.J.G. anularea HCJ nr.4902/18.01.2008 si reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga suprafata de teren agricol provenita de la autoarea E. C..

În motivare, petentii au aratat ca au calitatea de mostenitori ai autoarei C. E. si în aceasta calitate beneficiaza de reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole provenite de la autorul comun V. C. D. si pe care acesta din urma le-a testat autoarei lor. Astfel, neavând descendenti directi, autorul V. C D. si-a împartit întreaga avere fratilor sai printr-un testament autentic în care a individualizat fiecare parcela de teren pe care a atribuit-o mostenitorilor, iar prin acest testament autoarea C. E. a primit în proprietate terenuri cu vegetatie forestiera si terenuri agricole amplasate pe o curea de teren care traversa localitatile Rovinari si Bîlteni. Petentii au adresat organului local Rovinari cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate atât pentru cureaua având latimea de 20 metri testata de autorul V. D., dar si pentru terenul agricol provenit de la tatal lui C. E. (V. C) si mentionat în fila de rol agricol a autoarei, iar pâna în momentul de fata au obtinut recunoasterea dreptului de proprietate doar pentru suprafata de 0,42 ha teren agricol din suprafata înscrisa la rolul agricol al autoarei. Dupa aparitia legii 247/2005 petentii au formulat o noua cerere pentru diferenta de teren neretrocedata, iar prin HCJ nr.4902/2008 s-a invalidat suprafata de 2,3689 ha teren agricol situat pe raza localitatii Rovinari. Petentii au precizat ca în conformitate cu recensamântul agricol din anul 1948 V. D. detinea în proprietate suprafata totala de 35,16 ha, din care suprafata de 26,66 ha teren agricol si 8,5 ha teren cu vegetatie forestiera, însa conform calculelor realizate pe planul parcelar rezulta suprafata totala de 37,6749 ha care nu include suprafata testata de autor mostenitorilor M.G. si M. R. La stabilirea suprafetei de 2,3689 ha invalidate organul local Rovinari a avut în vedere decizia nr.1248/1960 pronuntata de Tribunalul Regional Craiova în dosarul nr.6826/1959, însa la acest moment terenurile cu vegetatie forestiera fusesera deja preluate de statul român, iar o parte din terenurile agricole fusesera expropriate în vederea exploatarii miniere, astfel încât suprafata totala care a fost împartita mostenitorilor testamentari a fost de 22,081 ha teren agricol, ramânând o diferenta de 4,579 ha teren agricol care nu a fost împartita de instanta, precum si terenuri cu vegetatie forestiera. Terenul cu vegetatie forestiera în suprafata de 8,5 ha a fost reconstituit în proprietatea mostenitorilor testamentari prin HCJ nr.2951/2001, însa pe raza localitatii Bîlteni, acesta neafectând suprafata de teren agricol detinuta de autorii V. D. si C. E. pe raza localitatii Rovinari.

Petentii au depus la dosar în copie adresa nr.4116/28.02.2008 a Primariei Rovinari, HCJ nr.4902/18.01.2008, planul parcelar pentru localitatea Rovinari în care s-a identificat proprietatea lui D. V., testamentul autorului D. C. V. autentificat de Tribunalul Gorj prin procesul verbal din 5.10.1949, fila de rol agricol a autorilor C. E. si V. D., borderoul proprietatilor autorului D. V. din anul 1948, certificatul de deces al autoarei C. E., extras din registrul starii civile pentru anul 1889 cu privire la nasterea E.C., certificatele de nastere ale lui N.J.L. E., B.I.L., C.M., T.V.L.E., N.L.M., P.T.D., N.Z.V.J. si S.N.G.D., certificatul de mostenitor nr.23/6.02.2002, decizia civila nr.1248/1.03.1960 pronuntata în dosarul nr.6826/1959 al Tribunalului Regional Craiova, titlul de proprietate nr.13560150/18.06.2003, cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate adresate organului local Rovinari de catre petenti.

La solicitarea instantei de judecata, prin adresa nr.8486/23.04.2008 a Primariei Rovinari s-au comunicat în copie cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate formulate pentru autorii C. E. si V. D. si modul de solutionare al acestora, si anume cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate formulate de B.I.L., declaratia data de B.N I. L, procesul verbal încheiat la data de 05.10.1949, decizia civila nr.1248/1.03.1960 pronuntata de Tribunalul Craiova în dosarul nr.6826/1959, fila de rol agricol pentru autoarea C. E., HCJ nr. 4902/2008 cu anexa aferenta, titlul de proprietate nr.13560150/18.06.2003, HCJ nr.3059/25.02.2002 cu anexa aferenta. De asemenea, prin adresa nr.6807/189.06.2008 a Primariei Bîlteni au fost remise în copie cererile pentru reconstituirea dreptului de proprietate formulate pentru terenurile cu vegetatie forestiera provenite de la autorul V. D., HCJ nr.2951/24.09.2001 împreuna cu anexa de validare, adeverinta nr.2480/2001 si procesul verbal de punere în posesie nr.19/30.10.2001.

Prin adresa nr.8774/8.04.2009 a Primariei Rovinari au fost remise în copie actele de reconstituire a dreptului de proprietate realizate pentru autorul V. D. pe raza localitatii Rovinari, si anume sentinta civila nr. pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr., cererea pentru reconstituirea dreptului de proprietate formulata de B.I fila de rol agricol a autorului B.I.I, înscrisul intitulat ,,Chitanta" încheiat între P.Gh.P. si I.I.B, HCJ nr.3195/ 12.07.2002 împreuna cu Anexa 39, HCJ nr.3059/2002 împreuna cu Anexa 39, titlul de proprietate nr.1324978/17.04.1997, procesul verbal din anul 1993, tabel nominal, HCj nr.3816/

HCJ nr.3816/2005, sentinta civila nr. pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr., sentinta civila nr. pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr.

La rândul sau, intimata C.L.R. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea plângerii promovate de petenti cu motivarea ca suprafata de teren provenita de la autorul V. D. si detinuta de acesta din urma este mentionata în sentinta nr.1248/1960 pronuntata de Tribunalul Regional Craiova si nu în testamentul întocmit în anul 1949 de catre autorul V. D.. Astfel, conform acestei hotarâri judecatoresti pronuntate în anul 1960 cu privire la dezbaterea succesiunii autorului V. D., suprafata totala testata autoarei C. E. este de 2,3689, si este reprezentata de jumatate din suprafata de 4,7378 ha primita în în coproprietate cu mostenitorul V. G, iar având în vedere faptul ca acestei autoare i s-a reconstituit deja suprafata de 2,93 ha (2,83 ha teren cu vegetatie forestiera reprezentând 1/3 din suprafata totala de 8,5 ha la care se adauga suprafata de 0,42 ha pentru care s-a eliberat titlu de proprietate) nu mai exista nici o alta suprafata de teren agricol care sa fie reconstituita autoarei C. E..

Petentii au formulat un raspuns la întâmpinarea organului local aratând ca prin cererea formulata în baza legii 247/2005 s-a solicitat terenul primit de E. C. de la autorul V. D. conform testamentului autentificat întocmit în anul 1949, dar si terenul înscris la rolul agricol al E.C. în perioada 1959-1963, fara a preciza suprafata de 2,3689 ha, aceasta suprafata fiind consemnata de organul local în hotarârea de invalidare ca urmare a calculelor realizate având în vedere decizia nr.1248/1960 pronuntata de Tribunalul Regional Craiova. Aceasta decizie nu trebuie avuta în vedere deoarece mare parte dintre terenurile autorului V. D. fusesera deja preluate de statul român, iar pe de alta parte nici suprafetele reconstituite pe raza localitatii Bîlteni nu trebuie puse în discutie în acest dosar, petentii solicitând în prezenta cauza suprafetele de teren agricol testate autoarei E. C. pe raza localitatii Rovinari. Au mai aratat ca din suprafata de 0,98 ha teren intravilan înscris la rolul agricol al autoarei E. C. s-a reconstituit pâna în momentul de fata numai suprafata de 0,42 ha prin titlul de proprietate nr., diferenta de teren nefiind atribuita mostenitorilor.

S-a încuviintat în cauza efectuarea unei expertize de specialitate care sa identifice terenurile testate în lotul autoarei E. C. de catre autorul V. C. D. prin testamentul din 30.08.1949, lucrarea fiind realizata de domnul expert G.M.(139-147, filele 172-173, filele 186-189 si  filele 279-280). Astfel, prin lucrarile realizate expertul a raspuns la obiectivele stabilite de instanta de judecata, cât si la obiectiunile formulate de parti.

Intimata C.L.R. a invocat aspectul ca terenurile provenite de la autorul V. D. si neregasite în decizia nr.1248/1960 pronuntata de Tribunalul Regional Craiova au facut obiectul exproprierii, iar pentru aceste suprafete mostenitorii au primit deja despagubiri, astfel încât actiunea civila de fata este neîntemeiata.

Ca urmare a acestei aparari s-au solicitat atât organului local C.L.R., cât si SNLO SA Tg-Jiu decretele de expropriere care au vizat suprafetele de teren în care a fost localizata fosta proprietate D. V., iar prin adresa nr.9573/5.05.2009 a SNLO SA Tg-Jiu s-a comunicat faptul ca aceasta societate nu detine decretele de expropriere, iar SC C.E.R. a remis în copie decretul nr.187/1956 însa fara anexa care identifica suprafetele de teren expropriate. C.L.R. nu a comunicat însa nici unul dintre decretele de expropriere invocate si nici nu a precizat care sunt aceste decrete prin care s-ar fi acordat despagubiri autorului V. D. pentru terenurile preluate de statul român.

La termenul de judecata din data de 23.04.2009 petentii si-au precizat cererea de chemare în judecata aratând ca solicita anularea HCJ nr.4902/18.01.2008 si reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea autoarei C. E. pentru suprafata de 5 ha teren agricol prin acordare de despagubiri, terenul nemaiexistând în natura. Aceasta suprafata rezulta din diferenta dintre suprafata totala de teren agricol detinuta de autorul V. D. si suprafata reconstituita pâna în momentul de fata în favoarea autoarei C. E. pe raza localitatii Rovinari. Au depus la dosar în copie raportul de expertiza întocmit în dosarul nr.8675/2003 al Judecatoriei Tg-Jiu.

Analizând întregul material probatoriu administrat în cauza, instanta retine ca prin testamentul din 30.08.1949 autorul V. D. si-a testat întreaga avere mobila si imobila fratilor sai precum si nepotilor de frati si surori, autorul neavând descendenti directi. Au fost descrise astfel în acest act toate curelele de teren agricol sau teren cu vegetatie forestiera pe care autorul V. D. le detinea în proprietate în anul 1949 si pe care le-a atribuit fiecarui mostenitor, suprafetele de teren fiind bine determinate si identificate prin amplasament si vecinatati. În cuprinsul acestui testament se consemneaza suprafetele de teren atribuite mostenitorilor reprezentati de P.Ghe.P, E. C. si G.V., carora le-a atribuit curele de teren despre care nu a mentionat categoria de folosinta în sensul de teren agricol sau teren cu vegetatie forestiera, ci doar latimea curelelor de teren si vecinatatile acestora. Astfel, conform acestui testament, sora autorului E. C. primea o bucata de pamânt lata de 20 de metri ce pornea din Culmea Obrejii la rasarit pâna la drumul Rosianului la apus, vecina la miazazi cu schimbasi G.T, iar la miazanoapte cu restul proprietatii, iar fratele G. V. primea o bucata de pamânt similara având aceeasi latime de 20 metri si aceleasi delimitari, cele doua curele de teren primite de fratii E. C. si G.V. fiind alaturate. Ulterior, dupa decesul autorului V. D., prin decizia civila nr. pronuntata de Tribunalul Regional Craiova în dosarul nr. s-a partajat masa succesorala a acestui autor, fiind atribuit în indiviziune fratilor E. C. si G.V. lotul nr.3 compus din "o curea de teren situata de o parte si de alta a soselei nationale Tg-Jiu-Filiasi si intrata în perimetrul de exploatare al IM Rovinari si reprezentata de suprafata de 3,0683 ha si respectiv 1,6695 ha". Dupa aparitia legii 18/1991 petentii, în calitate de mostenitori ai autoarei E. C., au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile testate acesteia de autorul  D. V., precum si pentru terenurile înscrise la rolul agricol al autoarei E. C. si mostenite de la tatal sau D. V., iar prin HCJ nr.2951/24.09.2001 s-a validat în favoarea autorului V. D. cu mostenitori V.E., P.V, U.Z, P.I, V. M.si C. E. suprafata de 8,5 ha teren cu vegetatie forestiera pe raza localitatii Bîlteni, eliberându-se ulterior adeverinta de proprietate nr.2480/16.10.2001 si procesul verbal de punere în posesie nr.19/30.10.2001 pentru aceeasi suprafata de teren. De asemenea, prin HCJ nr.3059/25.02.2002 s-a validat suprafata de 0,66 ha teren agricol prin acordare de despagubiri în favoarea autoarei C. E., iar prin titlul de proprietate nr.13560150/18.06.2003 s-a reconstituit suprafata de 0,42 ha teren agricol în natura în favoarea aceleiasi autoare C. E.. Dupa aparitia legii 247/2005 petentii, în calitate de mostenitori ai autoarei C. E. (conform certificatului de calitate de mostenitor nr.23/6.02.2002 depus în copie la fila 29 din dosar) au formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole testate de catre autorul D. V. surorii sale C. E., iar prin HCJ nr.4902/18.01.2008 s-a invalidat suprafata de 2,3689 ha teren agricol, suprafata fiind stabilita de catre organul local cu ocazia formularii propunerii de invalidare, mostenitorii autoarei neprecizând însa în cererea de reconstituire suprafata solicitata.

Raportul de expertiza întocmit în cauza de domnul G. M a identificat cureaua de teren testata de autorul D. C V. surorii sale E. C. prin testamentul din anul 1949, aceasta având o latime de 20 metri si o lungime totala de 3700 metri, cureaua traversând soseaua judeteana Tg-Jiu-Filiasi si râul Jiu, lungimea calculata de expert neavând în vedere latimea soselei si latimea râului Jiu. Cureaua are astfel o suprafata totala de 7,4 ha, din care suprafata de 2,4 ha (lungimea de 1200 metri si latimea de 20 metri) reprezinta teren cu vegetatie forestiera situat pe raza localitatii Bîlteni, iar suprafata de 5 ha (lungimea de 2500 metri si latimea de 20 metri) reprezinta teren agricol si cu alta destinatie situat pe raza localitatii Rovinari. Lungimea si amplasamentul curelei de teren a fost stabilit ca urmare a identificarii vecinatatilor pe planul topografic, iar hotarul din partea de est reprezentat de Culmea Obrejii a fost stabilit ca fiind culmea primului versant întâlnit pe directia curelei de teren de la soseaua judeteana spre est, iar hotarul din partea de vest reprezentat de drumul Rosianu a fost determinat ca fiind drumul marcat pe planul topografic ce face legatura dintre satul Poiana si satul Rosia situat pe directia curelei de teren de la soseaua judeteana spre vest. S-a mentionat în raspunsul la obiectiunile formulate de parti ca aceleasi delimitari au fost avute în vedere si de domnul expert V.N. în dosarul nr. al Judecatoriei Tg-Jiu care a identificat cureaua cureaua autorului V. G. si învecinata celei testate lui C. E., astfel încât cele doua limite ale curelei de teren au fost stabilite în concordanta cu celelalte lucrari vizând fosta proprietate V. D.. În ceea ce priveste suprafata atribuita în lot autoarei E. C. prin decizia nr.a Tribunalului Regional Craiova, s-a stabilit ca acest teren are suprafata totala de 2,3689 ha teren agricol (latimea de 20 metri si lungimea totala de 1184,45 metri) care traverseaza soseaua Tg-Jiu-Filiasi, cu mentiunea ca întreaga suprafata de teren agricol situata pe raza localitatii Rovinari (atât cea din testament cât si cea din hotarârea judecatoreasca) nu mai exista fizic, fiind afectata de lucrarile miniere.

 Instanta apreciaza în aceste conditii ca autorul V. D. i-a testat surorii sale E. C. suprafata de 2,4 ha cu vegetatie forestiera si 5 ha teren agricol (conform testamentului din anul 1949), iar în perioada cuprinsa între decesul autorului (care a avut loc imediat dupa întocmirea testamentului) si momentul pronuntarii deciziei civile nr.1248/1.03.1960 prin care s-a solutionat cererea de partajare a masei succesorale a autorului, statul român a preluat integral terenurile cu vegetatie forestiera testate în anul 1949, dar si o parte din terenurile agricole, astfel încât hotarârea judecatoreasca pronuntata în anul 1960 (dupa preluarea terenurilor prin decretele de expropriere de anii 1950) nu a avut în vedere decât terenurile care se mai regaseau fizic la momentul pronuntarii. Din acest motiv instanta va avea în vedere, pentru a stabili suprafetele de teren la care este îndreptatita mostenitoarea autorului V. D., situatia de la momentul decesului autorului (art.651 C.Civ.stabileste ca succesiunile se deschid prin moarte, deci au în vedere bunurile din patrimoniul autorului la momentul decesului), masa succesorala vizând toate terenurile agricole si cu vegetatie forestiera enumerate în testamentul întocmit în anul 1949. Cum prin acest testament (care nu a fost anulat, astfel încât si-a produs efectele depline) au fost atribuite mostenitorilor fostele proprietati ale lui V. D., iar apoi aceste proprietati au fost preluate de statul român, sunt aplicabile dispozitiile art.8 din legea 18/1991 care stabilesc ca reconstituirea dreptului de proprietate vizeaza suprafetele detinute de autorul deposedat. Practic, la decesul autorului V. D. a intrat în proprietatea E.C. întreaga suprafata de teren reprezentata de cureaua în latime de 20 metri situata din Culmea Obreji pâna în drumul Rosianului, si anume suprafata de 7,4 ha identificata în raportul de expertiza, din care 2,4 ha teren cu vegetatie forestiera situata pe raza comunei Bîlteni si 5 ha teren agricol situata pe raza localitatii Rovinari. Aceasta suprafata de 5 ha a fost solicitata atât în baza legii 18/1991, legii 1/2000 si legii 247/2005 de petentii din cauza de fata, în calitate de mostenitori ai autoarei E. C. si pentru aceasta suprafata instanta considera ca autoarea este îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate cu titlu de mostenire de la autorul V. D. (mostenitorii au formulat cerere de reconstituire în conformitate cu dispozitiile art.8 din legea 18/1991, au probat detinerea acestei suprafete de teren de catre autor cu testamentul din anul 1949 si extrasul din borderoul proprietatilor din anul 1948), la aceasta suprafata adaugându-se terenul de 0,98 ha agricol înscris la rolul agricol al autoarei C. E. din perioada 1959-1963. Cele doua suprafete de teren, si anume suprafata de 5 ha teren agricol testata de autorul V. D. si suprafata înscrisa la rolul agricol al E.C. sunt distincte deoarece, dupa cum rezulta din decizia civila nr. terenurile din testament fusesera deja preluate de statul român si nu aveau cum sa fie trecute la registrul agricol al autoarei în anul 1959. Rezulta o suprafata totala de 5,98 ha teren agricol la care este îndreptatita autoarea E. C. la reconstituire, iar din aceasta suprafata de teren s-a reconstituit suprafata de 1,08 ha teren agricol (suprafata de 0,66 ha prin acordare de despagubiri conform HCJ nr.3059/2002 si suprafata de 0,42 ha prin titlul de proprietate nr.), pentru diferenta de 4,9 ha plângerea promovata în dosarul de fata împotriva HCJ nr.4902/18.01.2008 fiind întemeiata.

În consecinta, în baza art.53 din legea 18/1991 instanta va admite în parte plângerea formulata de petenti astfel cum a fost precizata la termenul de judecata din data de 23.04.2009, va anula HCJ nr.4902/18.01.2008 si va dispune reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea autoarei C. E. pentru suprafata de 4,9 ha teren agricol situat pe raza localitatii Rovinari prin acordare de despagubiri. Acest lucru deoarece, dupa cum rezulta din raportul de expertiza întocmit în cauza vechiul amplasament al terenului nu mai este liber, fiind afectat de lucrari miniere, iar localitatea Rovinari nu dispune de rezerva de teren pentru a se atribui un alt amplasament.

În baza art.274 C.pr.civ vor fi obligate intimatele C.L.R. si C.J.G. la plata catre petentii N.J.L. E., B.I.L., C.M., T.V.L.E., N.L.M., P.T.D., N.Z.V.J. si S.N.G.D. a sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, suma reprezentând onorariu expert achitat de petenti cu chitanta de la fila 118 din dosar. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARESTE

Admite în parte plângerea formulata de petentii N.J.L. E., domiciliata, Bardan  Ion Lazar,  domiciliat în, C.M., domiciliata în, T.V.L.E., domiciliata, N.L.M., domiciliata în, P.T.D., domiciliata în, N.Z.V.J. domiciliata în, S.N.G.D., domiciliat în împotriva HCJ nr.4902/18.01.2008 si în contradictoriu cu intimatele C.L.R. si C.J.G..

Anuleaza HCJ nr.4902/18.01.2008 cu privire la petenti si dispune reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea autoarei C. E. pentru suprafata de 4,9 ha teren agricol situat pe raza localitatii Rovinari, prin acordare de despagubiri.

Obliga intimatele C.L.R. si C.J.G. la plata catre petentii N.J.L. E., B.I.L., C.M., T.V.L.E., N.L.M., P.T.D., N.Z.V.J. si S.N.G.D. a sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de astazi ....... la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte, Grefier,

Domenii speta