Divort

Sentinţă civilă 388 din 04.02.2009


SC.388/04.02.2009

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta ………….. a formulat o cerere de divorţ in contradictoriu cu paratul ………………., solicitând desfacerea casatoriei încheiate intre aceştia la data de 10.07.1998, revenirea sa la numele avut anterior casatoriei, precum si încredinţarea celor doua minore rezultate din casatorie spre creştere si educare, cu obligarea paratului la plata unei pensii lunare de întreţinere. In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamanta a arătat ca intre ea si parat exista diferenţe din multe puncte de vedere, iar paratul pe fondul consumului de alcool sau al relaţiilor extraconjugale, a generat situaţii conflictuale care s-au concretizat prin violente fizice si verbale asupra sa, dar si asupra minorelor.

2. Legal citat, paratul a formulat cerere reconvenţionala, arătând ca vina destrămării relaţiilor a aparţinut reclamantei, prin neglijarea obligaţiilor ce ii reveneau in cadrul casatoriei, solicitând totodată ca cele doua minore sa ii fie încredinţate, iar reclamanta sa fie obligata la plata pensiei de întreţinere.

3. Prezenţi in instanţa la termenul din data de 28.01.2009, partile au arătat ca doresc pronunţarea unei hotărâri de desfacere a casatoriei din culpa comuna, fara motivare, cu revenirea reclamantei la numele avut anterior casatorie, iar paratul a arătat ca renunţa la capătul de cerere privind încredinţarea celor doua minore spre creştere si educare.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT:

4. Reclamanta ……………. si paratul ……………. sunt casatoriti din data de 10.07.1998, fapt înregistrat in registrele de stare civila ale mun. Tulcea (certificat de casatorie seria CA nr. 759024). Din aceasta căsnicie a rezultat doi copii, minorele …………. (născuta 22.11.2000) si …………..…………… (născuta 10.05.2006).

5. Fata de poziţia exprimata de către parti la ultimul termen de judecata, instanţa urmează a pronunţa o hotărâre de desfacere a casatoriei încheiate intre reclamanta si parat, fara indicarea motivelor care au justificat acest lucru.

6. De asemenea, va dispune ca reclamanta sa revină la numele avut anterior casatoriei, acela de Graur.

7. In ceea ce priveşte minorele ………….. si …………………….., având in vedere concluziile anchetei sociale efectuate in cauza, dar si înţelegerea intervenita intre soţi, instanţa va dispune încredinţarea acestora spre creştere si educare către reclamanta. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 86 si 94 din Codul Familiei, părintele este dator sa contribuie la întreţinerea copiilor săi, „potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmează a o plăti”, iar „când întreţinerea este datorată de părinte […], ea se stabileşte pînă la o treime din cîştigul său din muncă pentru doi copii […]”, astfel ca pârâtul va fi obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere in cuantumul prevăzut de textul de lege indicat anterior.

Domenii speta