Divort cu copii

Sentinţă civilă 385 din 04.02.2009


SC.385/04.02.2009

A. ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Reclamanta …………. a formulat o cerere de divorţ in contradictoriu cu paratul …………….., solicitând desfacerea casatoriei încheiate intre aceştia la data de 05.10.1995, revenirea sa la numele avut anterior casatoriei, precum si încredinţarea minorelor …………… (născuta 02.05.1993), …………….. (născuta 05.06.1994) rezultate din casatorie spre creştere si educare, cu obligarea paratului la plata unei pensii lunare de întreţinere. In cuprinsul cererii de chemare in judecata, reclamanta a arătat ca pe fondul lipsei afecţiunii reciproce, de peste opt sunt despartiti in fapt, niciunul din soţi nemaidorind reluarea convieţuiri.

2. Legal citat, paratul nu s-a prezentat in instanţa si nu a formulat întâmpinare.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la termenul din 17.12.2008 la audierea martorelor ………… (fila 25 dosar) si ………….. (fila 26 dosar). De asemenea, a fost dispusa si efectuarea unei anchete sociale la domiciliul parţilor.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT:

4. Reclamanta ……………… si paratul …………… sunt casatoriti din data de 05.10.1995, fapt înregistrat in registrele de stare civila ale com. Mihail Kogalniceanu (certificat de casatorie seria CA nr. 064237). In timpul casatoriei s-au născut trei copii, …………….. (născuta 02.05.1993), ………………… (născuta 05.06.1994) si …………… (născuta 08.10.2008).

5. Din probele administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca intre parti in urma cu 8 ani de zile a intervenit separarea in fapt, după ce paratul a plecat la munca in străinătate si nu a mai revenit in mijlocul familiei, trimiţând doar periodic unele sume de bani prin intermediul rudelor sale. Prin urmare, instanţa urmează a pronunţa desfacerea casatoriei încheiate intre parti din vina paratului, potrivit disp. art. 38(1) din Codul Familiei.

6. De asemenea, va dispune ca reclamanta sa revină la numele avut anterior casatoriei, acela de Graur.

7. In ceea ce priveşte minorele ……………….., având in vedere concluziile anchetei sociale efectuate in cauza, instanţa va dispune încredinţarea acestora spre creştere si educare către reclamanta. In privinţa minorului ………………., deşi din referatul de ancheta sociala rezulta ca acesta s-a născut in urma relaţiei de concubinaj a reclamantei cu o alta persoana (………..), in privinţa acestuia exista o prezumţie legala relativa ca îl are ca tata pe paratul ………………., astfel ca se va dispune încredinţarea acestuia către reclamanta, urmând ca aceasta problema sa fie soluţionata ulterior prin formularea unei eventuale acţiuni in tăgada paternităţii.

8. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 86 si 94 din Codul Familiei, părintele este dator sa contribuie la întreţinerea copiilor săi, „potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui ce urmează a o plati”, iar „cand întreţinerea este datorată de părinte […], ea se stabileşte pînă la jumatate din cîştigul său din muncă pentru trei sau mai multi copii […]”, astfel ca reclamantul va fi obligat la plata unei pensii lunare de întreţinere in cuantumul prevăzut de textul de lege indicat.

Domenii speta