Uzucapiune – cerere respinsă – neîmplinire termen

Sentinţă civilă 1860 din 11.07.2012


Prin  cererea  înregistrată la  această  instanţă  sub  nr.5517/324/2011  din  14.11.2011, reclamanţii CD  şi  C D, în  contradictoriu  cu  pârâta  UAT a  mun.T,  prin  primar  a  solicitat  să se  constate  că  au  devenit  proprietari  prin  uzucapiunea  de 30 de  ani  asupra  suprafeţei  de  268  m.p.  teren  intravilan  situat  în  Tecuci, str.G  V,  nr.,  jud. G.

Din actele  şi  lucrările  dosarului  rezultă  următoarele:

În  fapt,  arată  reclamanţii  că  deţin  suprafaţa  de  268  m.p.  de  mai mult de  30 de  ani.

In drept  se  invocă  art.1890,  1947 C.civ.

In  susţinerea  cererii, reclamanţii  au  depus  la  dosar  următoarele  înscrisuri  în  fotocopie:  planul de  amplasament  şi  delimitare  a  bunului  imobil, declaraţie  de  impunere datând  din 21.01.1999,  copie  cărţi  identitate  ale  reclamanţilor,  chitanţe  de  plată a  impozitului  pe teren  agricol  intravilan,  chitanţe  de  plată a  impozitului  pe  clădiri .

Pârâta a formulat  întâmpinare  solicitând  respingerea acţiunii  pe  lipsa  calităţii  procesuale  pasive,  iar  în  subsidiar  respingerea  acţiunii  ca  nefondate.

Arată  pârâta că în  cadrul  registrului  agricol, la  adresa  indicată  de reclamanţi  figurează  C  I în rol  37,  poziţia  146, cu o  suprafaţă totală de 268  m.p.,  iar în  cadrul  Serviciului -  Taxe  şi  Impozite  figurează  C I.

Se  motivează  excepţia  lipsei calităţii  procesuale  pasive  prin  faptul  că  din  schiţa depusă  la  dosar  reiese  că imobilul  nu  se  învecinează  cu  UAT a  mun.T,  ci  cu  persoane  fizice.

Pe  fond,  solicită  respingerea  acţiunii  ca  nefondate, deoarece  titular  al  dreptului  de  proprietate  este  o  altă  persoană .

La  propunerea reclamanţilor  au  fost  administrate  următoarele  probe:  certificat  deces  privind  pe  C I (  fila 49  dosar), declaraţiile  martorilor  D M - D,  RV - L,  C  M,  raport  de expertiză  în specialitatea  topografie  efectuat de  către  expertul  A  F (  filele 64-44, 84-85-86).

Din  oficiu,  s-au  solicitat relaţii de  la  BCPI  T,  iar  din  adresa  nr.5825/09.12.2011  rezultă  că  imobilul  situat  în Tecuci, str.G  V,  nr.,  jud.G,  nu  figurează  cu  carte  funciară deschisă  sau  cu  alte  înscrieri în  registrele  de  transcripţiuni  şi  inscripţiuni .

Instanţa,  examinând  actele  şi  lucrările  dosarului,  rezultă  următoarele.

Pârâta  UAT  T  are  calitate  procesuală  pasivă în  cauză  deoarece  terenul se  află  pe  teritoriul  mun.T  şi  UAT  ar  putea  pretinde  dreptul  de  proprietate  asupra  acestui  imobil -  teren  intravilan.

Imobilul  situat  în  T, str.G V  nr., colţ  cu  strada  M  K  are  o  suprafaţă real  măsurată  de 275,61  m.p.  şi  are  următoarele  vecinătăţi:  nord - proprietatea O C,  est – propr.D  M,  sud – str.G V,  vest -  str. M  K,  după  cum a  fost identificat  conform  raportului de expertiză  efectuat  de  către  expert  Albu  Florin.

Pe  această  suprafaţă de  teren  se  află  o  construcţie  autodemolată, foarte  veche, din paiantă  şi  cărămidă.

La  rolul  fiscal  şi la  rolul  agricol  la  Primăria  mun.T  figurează  C I , la  dosar  nu  s-a  depus de către niciuna  dintre  părţi  vreun  titlu de  proprietate pentru  acest imobil  pe  numele  titularei  Codiţă  Ilinca.

Rezultă,  din certificatul de  deces  de  la  fila  49  dosar  că numita  C I a  decedat  la  data de  ….  în  mun.T .

Mai rezultă  din declaraţiile martorilor  audiaţi  în  cauză  că  această  bătrână -  C I, în  ultimii  ani  ai  vieţii a fost îngrijită de  către  reclamanţi,  ea  neavând  copii  şi  nici  rude  apropiate.

De  la moartea  bătrânei, în această  casă  nu  a  locuit  nimeni, dar  reclamanţii au  folosit  an de  an  suprafaţa  de  teren  aferentă  casei de  locuit ca  teren pentru  diferite  culturi,  au înfiinţat  branşament  pentru  apă  din reţeaua  publică, pentru  irigarea  culturilor .

De  asemenea,  mai  rezultă  că această  suprafaţă de teren  este  împrejmuită  pe  toate  laturile  cu  garduri  vechi,  că  nu  există  diferende  în  legătură  cu amplasamentul  gardurilor  cu  vecinii .

Instanţa,  în urma probatoriilor  administrate, reţine  că de  la  data  morţii bătrânei -  14.11.1982  care a  fost  cunoscută  ca  şi  proprietară  a  imobilului  şi  până  la  data  pronunţării  prezentei  hotărâri,  11  iulie  2012  nu s-a  împlinit  termenul  pentru  uzucapiunea  de  30  ani.  Acest  termen ar  urma  să se  împlinească la  data de 14.11.2012.

Spre  a  putea  dobândi  proprietatea  bunului  prin  uzucapiune  prelungită,  posesorul  trebuie  să îndeplinească  două  condiţii.

a)  să  posede  bunul  în tot  timpul  prevăzut  de  lege, adică  30 de  ani ;

b)  posesia  să  fie  utilă, adică  neafectată  de  vreun  viciu.

Nefiind  împlinit  termenul  prescris  de  art.1890 C.civ.,  instanţa  urmează a  respinge  acţiunea  ca  nefondată.

In  cauză  nu  operează joncţiunea  posesiilor  ( art.1859 şi  1860  C.civ.) , deoarece cei ce  invocă  joncţiunea ( reclamanţii)  nu  au făcut  dovada  că  sunt succesori în  drepturi  ai  autoarei, iar  pe de  altă  parte  reclamanţii,  cât  timp a  trăit  bătrâna  doar  o  ajutau  şi astfel  nu  a  fost  vorba despre  exercitarea  unei posesii  propriu - zise .  Posesia  propriu-zisă  până  în noiembrie  1982 a  fost  exercitată  de  bătrâna  CI

Pentru argumentele  de  mai  sus,  acţiunea  apare  ca  nefondată.