Bilet la ordin. Caracterul de titlu executoriu

Decizie 22A din 20.01.2015


Atât timp cât legea nu exclude emiterea în alb a biletului la ordin (a se vedea dispoziţiile art.12 din Legea nr.54/1938 şi Norma nr.6/1994 pct.70-79) trebuie acceptat faptul că lipsa la emitere a sumei fixe trecute pe titlu nu constituie o cauză de nulitate. Ar putea fi o cauză de neacceptare a titlului la plată, potrivit Normelor BNR, însă în nici un caz un motiv de nulitate opozabil posesorului biletului la ordin.

Decizia nr. 22A/20.01.2015 - Secţia a II a Civilă,  de Contencios Administrativ şi Fiscal

Contestatoarea solicită în apel să se constate nulitatea biletului la ordin în temeiul art.1 pct.2 raportat la art.2 şi art.63 alin.2 din Legea nr.58/1945. În esenţă se solicită anularea întrucât la data emiterii acestui titlu a lipsit suma fixă pentru care a fost emisă. Art.3 alin.1 din acelaşi act normativ prevede în mod imperativ că „în procesele cambiale pornite, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de opoziţie la somaţia de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decât excepţiunile de nulitate a titlului, potrivit dispoziţiunilor art.2, precum şi cele care nu sunt oprite de art.19”.

Instanţa a constatat în primul rând faptul că nu se contestă de către apelanta-contestatoare faptul că biletul la ordin a fost emis în alb, ci doar faptul că pe el nu a fost trecut o sumă determinată la momentul emiterii. Or, a invoca acest aspect împotriva posesorului titlului, înseamnă o invocare a culpei proprii atât a emitentului dar şi a avalistului biletului la ordin. La momentul emiterii biletelor la ordin în alb, contestatorul chiar dacă are calitatea de avalist în cauză, şi-a asumat „riscul” apariţiei unei astfel de situaţii acesta fiind şi scopul pentru care a garantat. Mai mult de atât în contractul de leasing ce a stat la baza emiterii acestui titlu, emitentul a conferit mandat societăţii intimate pentru completarea biletului la ordin lăsat cu titlu de garanţie şi plată (art.4.9 din contractul de leasing 15235LE/2011) iar prin avalizare reprezentantul societăţii a garantat în vederea executării obligaţiilor.

Prin însăşi natura şi modul de circulaţie al acestor titluri de valoare, mai ales atunci când sunt emise în alb, se subînţelege posibilitatea şi dreptul în cazul de faţă a completării ulterioare a titlului. Atât timp cât legea nu exclude emiterea în alb a biletului la ordin (a se vedea dispoziţiile art.12 din Legea nr.54/1938 şi Norma nr.6/1994 pct.70-79) trebuie acceptat faptul că lipsa la emitere a sumei fixe trecute pe titlu nu constituie o cauză de nulitate. Ar putea fi o cauză de neacceptare a titlului la plată, potrivit Normelor BNR, însă în nici un caz un motiv de nulitate opozabil posesorului biletului la ordin.

Pentru aceste motive, tribunalul, în baza art.480 alin.1 din Noul Cod de procedură civilă, a respins apelul declarat de apelantul-contestator MG împotriva sentinţei civile nr.3168/10.12.2013 pronunţată de Judecătoria Caransebeş, în contradictoriu cu intimata S.C SA.