Întreruperea/amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Sentinţă penală 101 din 12.03.2015


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată :

Prin cererea adresată iniţial la Judecătoria Ploieşti si înregistrată sub nr. … ./281/2015 condamnata IF în prezent aflată în Penitenciarul Târgşor a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună conform art. 589 alin.1. lit.b c .p.p. întreruperea executării pedepsei de 7 ani închisoare aplicată condamnatei prin sentinţa penală nr. 1186/2005 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 882/2005 a Curţii de Apel Bucureşti.

În motivarea cererii, condamnata a arătat că este însărcinată, astfel cum rezultă din scrisoarea medicală emisă de Spitalul Penitenciar Bucureşti Rahova.

Prin sentinţa penală nr. 295/12.02.2015 Judecătoria Ploieşti a admis excepţia necompetentei materiale şi a declinat competenţa de soluţionare a cererii de întrerupere executare pedeapsa în favoarea Tribunalului Prahova, competentă ca instanţă corespunzătoare în grad instanţei de executare şi în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere.

S-au ataşat la dosar: copia mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 1435/16.12.2005 emis de Tribunalul Bucureşti Secţia II Penală, scrisori medicale, acte medicale şi referatul medical nr. G2-21747PTPH/02.03.2015 emis de Penitenciarul Târgsor.

Analizând actele şi lucrările dosarului,instanţa reţine următoarele :

Prin sentinţa penală nr. 1186/2005 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 882/2005 a Curţii de Apel Bucureşti, petenta condamnata IF a fost condamnata la o pedeapsă de 7 ani închisoare .

 În baza sentinţei penale menţionate s-a emis MEPI nr. 1435/16.12.2005 al Tribunalului Bucureşti, Secţia II Penala.

 Potrivit art. 592 cod procedura penala raportat la art. 589 alin.1. lit.b cod procedură penală executarea pedepsei închisorii poate fi întreruptă când condamnata este gravidă sau are un copil mai mic de 1 an, caz în care executarea pedepsei se întrerupe până la încetarea cauzei care determină întreruperea.

 Din referatul medical nr. G2 -21747PTPH/02.03.2015 emis de Penitenciarul Târgşor rezultă că IF este gravidă, având o sarcină în evoluţie de 33-34 săptămâni.

 Ca atare, instanţa urmează ca în baza art. 592 cod procedură penală raportat la art. 589 alin.1. lit. b cod procedură penală să admită cererea şi să dispună întreruperea executării pedepsei de 7 ani închisoare aplicată condamnatei prin sentinţa penală nr. 1186/2005 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 882/2005 a Curţii de Apel Bucureşti, până la încetarea stării de graviditate.

Pe durata întreruperii executării pedepsei, condamnata va respecta următoarele obligaţii:

-să nu părăsească teritoriul României;

-să ia legătura cu Poliţia sector 1 Bucureşti, în termen de trei zile de la punerea în libertate, pentru a fi luată în evidenţă şi a stabili mijlocul de comunicare permanentă cu organul de poliţie, precum şi să se prezinte la instanţă ori de câte ori este chemată;

-să nu îşi schimbe locuinţa fără informarea prealabilă a instanţei;

-să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme.

Va dispune punerea în libertate a condamnatei, la rămânerea definitivă a prezentei, de sub puterea MEPI nr. 1435/16.12.2005 emis de Tribunalul Bucureşti Secţia a II a Penală.

Prezenta hotărâre se va comunica, la data rămânerii definitive, Poliţiei Mun. Bucureşti, Poliţiei sector 1 Bucureşti, jandarmeriei, organelor competente să elibereze paşaportul şi organelor de frontieră.

În baza art. 275 alin 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 100 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.