Ucidere din culpă

Sentinţă penală 620 din 24.11.2015


Analizând materialul probatoriu administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

În fapt, în data de 11.07.2013, în jurul orei 08.15, în timp ce se afla la volanul autoturismului marca VW Golf cu nr. de înmatriculare xxx, vehiculul fiind oprit pe acostamentul din partea dreaptă a drumului judeţean nr. 209 A, în interiorul localităţii xxx din jud. xxx, pe direcţia xxx – xxx, inculpatul A.F., fără să se asigure, a pătruns pe carosabil cu intenţia de a efectua manevra de întoarcere pentru a se deplasa în direcţia opusă, moment în care acroşează autoturismul marca VW Golf cu nr. de înmatriculare xxxx, care se deplasa cu viteza de 93,58 km/h pe direcţia xxx - xxx, fiind condus de victima A. I., însoţită de soţia sa A. L..

În urma impactului, victima A. I. pierde controlul asupra direcţiei de mers, autoturismul derapează şi are loc un al doilea impact, autoturismul marca VW Golf cu nr. de înmatriculare xxx intrând în coliziune cu semiremorca cu nr. de înmatriculare PH-xx-ROF, care staţiona pe partea dreaptă a drumului, în afara părţii carosabile.

În urma accidentului rutier victimele A.I. şi A. L. au suferi leziuni traumatice grave care au condus la decesul acestora. Astfel, din conţinutul rapoartelor medico-legale de necropsie nr. 301-xx/A3/02.08.2013 şi 317-xx/A3/12.08.2013, precum şi din xerocopia certificatelor de deces, rezultă că victima A. L. a decedat la data de 14.07.2013, iar victima A. I. a decedat la data de 25.07.2013. 

Organele de poliţie sosite la faţa locului au constatat că, în zona unde a avut loc accidentul rutier, sectorul de drum este în aliniament, este acoperit cu asfalt, nu prezintă declivităţi, carosabilul are o lăţime de 6 m şi există câte o bandă pentru fiecare sens de deplasare.

Totodată, organele de poliţie au procedat la testarea inculpatului A. F. cu aparatul alcooltest, rezultatul  fiind negativ.

În cursul urmăririi penale s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare, stabilindu-se astfel dinamica producerii accidentului, precum şi faptul că, înainte de impact, viteza autoturismului condus de victima A. I. a fost de 93,58 km/h, deşi limita de viteză maximă admisă era de 50 km/h, având în vedere că pe sectorul de drum unde a avut loc accidentul rutier este situat în interiorul unei localităţi.

În opinia expertului, cauzele producerii accidentului au fost următoarele :

- nerespectarea de către victima A. I. a prevederilor art. 48 şi art. 49 alin. 1 din O.U.G. nr.195/2002, care impun conducătorilor de vehicule obligaţiile de a respecta regimul legal de viteză şi de a o adapta în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă şi de a nu depăşi în localităţi viteza maximă de 50 km/h ;

- nerespectarea de către inculpatul A. F. a prevederilor art. 54 alin. 1 şi 2 din O.U.G. nr.195/2002 care impun conducătorilor de vehicule, care execută manevra de schimbare a direcţiei de mers sau care urmează să efectueze o întoarcere, obligaţia să semnalizeze din timp şi să se asigure că o pot face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.

Situaţia de fapt de mai sus este probată cu următoarele mijloace de probă: declaraţiile inculpatului A. F., declaraţiile părţilor civile A. I. şi A. R., declaraţiile părţii civile I. V., declaraţiile martorilor V. S., R. I.-N., B. B.-C. şi D. N., proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare urmăririi penale; proces-verbal de cercetare a locului faptei, rapoarte medico-legale de necropsie nr. 301-xxx/A3/02.08.2013 şi 317-xxx/A3/12.08.2013, protocolul testării cu aparatul alcooltest, cereri de analiză, buletine de examinare clinică, buletine de analiză a alcoolemiei nr. 1176/12.07.2013 şi nr. 1179/12.07.2013, rapoarte de inspecţie tehnică periodică nr. 648/11.07.2013 şi 653/30.08.2013, raport expertiză tehnică judiciară nr. 1109/20.11.2013, alte înscrisuri (xerocopii chitanţe, acte de identitate, certificate de deces, etc.) ;

Având în vedere situaţia de fapt reţinută pe baza probatoriului administrat, în drept, instanţa reţine:

Fapta inculpatului A. F., care la data de 11.07.2013, în jurul orei 08.15, în timp ce conducea autoturismul marca VW Golf cu nr. de înmatriculare xxx pe D.N.2/Ex, pe raza localităţii xxx din Jud. xxx, încălcând prevederile art. 54 din O.U.G. nr.195/2002, a provocat un accident rutier în urma căruia au decedat victimele A. I. şi A. L., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „ucidere din culpă”, prev. de art. 178 alin. 1, 2 şi 5 din Codul penal din 1968, cu aplic. art. 5 din Codul penal.

În ceea ce priveşte latură obiectivă a infracţiunii de „ucidere din culpă”, prev. de art. 178 alin. 1, 2 şi 5 din Codul penal din 1968, cu aplic. art. 5 din Codul penal, elementul material a fost realizat prin acţiunea inculpatului de a conduce un autovehicul pe drumurile publice provocând un accident rutier în urma căruia a rezultat decesul a două persoane. Urmarea imediată constă în rezultatul socialmente periculos, constând în decesul a două persoane.

În ceea ce priveşte latură subiectivă, inculpatul a săvârşit infracţiunea, cu forma de vinovăţie a culpei fără prevedere, conform art. 16 alin. 4 lit. b din C.pen.

Vinovăţia inculpatului este dată de nerespectarea prevederilor art. 54 alin. 1 şi 2 din OUG 195/2002, constând în obligaţia conducătorilor de vehicule, care execută manevra de schimbare a direcţiei de mers sau care urmează să efectueze o întoarcere, să semnalizeze din timp şi să se asigure că o pot face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.

De asemenea, instanţa constată că la producerea rezultatului socialmente periculos a contribuit şi culpa comună a victimei A.I., care a încălcat prevederile art. 48 şi art. 49 alin. 1 din O.U.G. nr.195/2002, care impun conducătorilor de vehicule obligaţiile de a respecta regimul legal de viteză şi de a o adapta în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă şi de a nu depăşi în localităţi viteza maximă de 50 km/h.

Analizând întinderea gradelor de vinovăţie a inculpatului şi a victimei A. I., având în vedere situaţiile în care accidentul putea fi evitat, detaliate în raportul de expertiză, având în vedere că viteza excesivă a autoturismului condus de victimă şi distanţa la care se afla acest autoturism la momentul în care inculpatul s-a asigurat, au făcut dificilă observarea autoturismului victimelor de către inculpat, instanţa apreciază că inculpatului îi revine un grad de vinovăţie şi responsabilitate în producerea accidentului de 40% şi victimei A. I. de 60%.

Având în vedere că de la data comiterii faptei şi până la judecarea acesteia a intervenit o nouă lege penală, instanţa va face aplicarea prevederilor art. 5 din C.p., privind stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile.

Instanţa apreciază că dispoziţiile art. 178 alin. 1, 2 şi 5 din Codul penal din 1968, privind infracţiunea de ucidere din culpă în situaţia în care s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, sunt mai favorabile inculpatului decât dispoziţiile Noului Cod penal, în principal datorită modalităţii de executare a pedepsei respectiv instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei, spre care se orientează instanţa, precum şi în ceea ce priveşte limitele de pedeapsă (în cazul infracţiunii prev. de art. 178 alin. 1, 2 şi 5 limita minimă este mai mică decât în cazul infracţiunii prev. de art. 192 alin. 1, 2 şi 3) şi în consecinţă va da eficienţă dispoziţiilor cuprinse în legea veche.

Astfel sub aspectul modalităţii de executare a pedepsei, instituţia suspendării condiţionate a executării pedepsei prev. de art. 81 C.p. de la 1968, este mai favorabilă inculpatului decât instituţiile amânării aplicării pedepsei prev. de art. 83-86 Noul Cod penal sau suspendării executării pedepsei sub supraveghere, prev. de art.  91-94 Noul Cod penal, prin obligativitatea instituirii unor măsuri de supraveghere.

Faţă de întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa constată, dincolo de orice dubiu, că fapta inculpatului A. F. există, este prevăzută de legea penală, este săvârşită cu vinovăţie, este nejustificată şi imputabilă inculpatului.

La stabilirea naturii pedepsei, cuantumului acesteia şi modalităţii de executare, instanţa va avea în vedere împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, respectiv existenţa unei infracţiuni de ucidere din culpă, în care autorul a executat manevra de întoarcere, fără să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic, în centrul unei comune la ora 08.15 dimineaţa, când există trafic intens de vehicule şi persoane.

Această acţiune în coroborare cu o viteză excesivă a conducătorului autoturismului în care se aflau victimele, în aceleaşi condiţii de trafic, a condus la un rezultat foarte grav, pierderea vieţii a două persoane, care au lăsat în urmă 2 copii minori.

De asemenea, instanţa va ţine cont de faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, are o conduită corespunzătoare în societate, pe parcursul urmăririi penale cât şi în faza judecăţii a recunoscut comiterea faptei, a avut o atitudine sinceră, prezentându-se în faţa autorităţilor, a contribuit pentru diminuarea consecinţelor infracţiunii, aspecte ce determină orientarea spre o pedeapsă în jurul limitei minime, însă faţă de împrejurările comiterii infracţiunii, instanţa nu va reţine aplicarea circumstanţele atenuante prev. de art. 74 alin. 1 lit. a şi c din C.p. de la 1968.

Prin urmare, în cazul inculpatului prin aplicarea prevederilor art. 396 alin. 10 C.pr.pen., privind reducerea limitelor pedepsei cu o treime (de la 2 – 7 ani la 1 an şi patru luni - 4 ani şi 8 luni), astfel încât instanţa se va orienta către o pedeapsă cu închisoarea, spre limita minimă, respectiv o pedeapsă de 2 ani închisoare.

În ceea ce priveşte modalitatea de individualizare a executării pedepsei, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins în persoana inculpatului şi fără executarea efectivă a pedepsei, având în vedere că este prima abatere de normele penale, pe cale de consecinţă va recurge la aplicarea instituţiei suspendării condiţionate a executării pedepsei din Codul Penal de la 1968.

În temeiul art. 81 din Codul penal de la 1968 cu aplic. art. 5 din Codul penal actual instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 1 an închisoare, pe o perioadă 4 ani, reprezentând termen de încercare stabilit potrivit art. 82 C.p. de la 1968.

În temeiul art. 71 din C.p. de la 1968 cu aplic. art. 5 din C.p., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II – a şi lit. b din C.p. de la 1968.

În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. de la 1968 cu aplic. art. 5 din C.p., va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei accesorii pe o perioadă de 4 ani, reprezentând termen de încercare stabilit potrivit art. 82 C.p. de la 1968, cu aplic. art. 5 C.p.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 C.p. de la 1968, a căror nerespectare determină revocarea măsurii suspendării şi executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

În temeiul art. 22 C.pr.pen., instanţa va lua act că părţile civile A. I. şi A. C., ambii prin tutorii A. I. şi A. R., A. I. şi A. R. şi I. V. au renunţat la acţiunea civilă, prin precizările depuse la termenul din 17.11.2014, arătând că au fost despăgubiţi de către asigurător şi nu mai au nici un fel de pretenţia faţă de inculapt.

În temeiul art. 19 C.p.p., art. 397 C.p.p., art. 313 din legea nr. 95/2006, art. 49 din Legea nr. 136/1995, va obliga asigurătorul SC Carpatica Asigurări SA, la plata sumelor de 431,6 de lei către Serviciul de Ambulanţă Judeţean xxxx, reprezentând cheltuieli de asistenţă medicală şi transport şi 16.342, 92 lei către Spitalul Judeţean de Urgenţă  xxxx, reprezentând cheltuieli de spitalizare, în funcţie de gradul de vinovăţie în producerea accidentului pe care l-a stabilit anterior în sarcina inculpatului, de 40 %.

 Instanţa are în vedere că aceste pretenţii civile au fost dovedite de unităţile medicale, prin adresele de constituire parte civilă în care s-a detaliat în ce constau cheltuielile efectuate, în coroborare cu rapoartele medico-legale de necropsie 301-SV/A3/02.08.2013 şi 317-SV/A3/12.08.2013, în care s-a arătat pe larg la ce tratamente şi procedee medicale au fost supuse victimele.

În baza art. 274 C.p.p, va obliga inculpatul sa plătească statului suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 100 de lei pentru faza de urmărire penală.

În temeiul art 178 alin .1 ,2 şi 5 C.p. de la 1968, cu aplicare art. 5 C.p. şi art. 396 alin. 10 C.pr.pen, condamnă pe inculpatul A. F., fiul lui xxx şi xxxx, născut la data de xxxx în com. xxxx, jud. xxx, domiciliat în mun. xxxx, str. xxx, bl. xxx, sc. xxx, ap. xxx, jud. xxx, CNP xxx, fără antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

În temeiul art. 81 C.p. de la 1968, cu aplic. art. 5 C.p., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 4 ani, reprezentând termen de încercare stabilit potrivit art. 82 C.p. de la 1968, cu aplic. art. 5 C.p.

În temeiul art. 71 din C.p. de la 1968 cu aplic. art. 5 din C.p., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II – a şi lit. b din C.p. de la 1968.

În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. de la 1968 cu aplic. art. 5 din C.p., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei accesorii pe o perioadă de 4 ani, reprezentând termen de încercare stabilit potrivit art. 82 C.p. de la 1968, cu aplic. art. 5 C.p.

Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 C.p. de la 1968 a căror nerespectare determină revocarea măsurii suspendării şi executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

În temeiul art. 22 C.pr.pen., ia act că părţile civile A. I. şi A. C., ambii prin tutorii A. I. şi A. R., A. I., A. R. şi I.V. au renunţat la acţiunea civilă.

În baza art. 19 C.p.p., art. 397 C.p.p, art. 313 din legea nr. 95/2006, art. 49 din Legea nr. 136/1995, admite în parte acţiunea civilă şi obligă asigurătorul SC Carpatica Asigurări SA la plata sumelor de 431,6 de lei către Serviciul de Ambulanţă Judeţean xxx, reprezentând cheltuieli de asistenţă medicală şi transport şi 16.342, 92 lei către Spitalul Judeţean de Urgenţă xxxxx, reprezentând cheltuieli de spitalizare.

În baza art. 274 C.p.p, obligă inculpatul sa plătească statului suma de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 100 de lei pentru faza de urmărire penală.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria xxxxx.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.11.2014.