Furt calificat

Sentinţă penală 87 din 26.05.2015


Examinând întreg materialul probator administrat  în cauză, instanta reţine următoarea situaţie de fapt:

Inculpaţii au fost angajaţi la S.C. xxxxx S.R.L. Iaşi, societate care a asigurat serviciile de construcţie a releelor folosite de companiile de telefonie mobilă, amplasate pe raza mun. Iaşi, Suceava, etc. În această calitate, inculpaţii deţineau informaţii cu privire la locaţiile în care sunt amplasate releele şi cum se poate dezactiva alarma pentru a pătrunde în interiorul cabinetului/containerul unde se găseau acumulatorii. Ba mai mult, inculpatul B.G.M. deţinea chei potrivite de la uşa de acces în cabinet/container şi de la lacătul cu care era asigurată poarta de acces în perimetrul în care erau amplasate cabinetele/containerele.

Astfel, la data de 30 ianuarie 2015, în jurul orei 12,00, cei doi inculpaţi s-au deplasate, fiecare cu autoturismul propriu, din localitatea de domiciliu la releul situat pe raza satului xxx, comuna xxx, jud. xxx. Odată ajunşi la această locaţie, prin folosirea de chei potrivite şi prin scoaterea din funcţiune a sistemului de alarmă, inculpaţii au pătruns în interiorul cabinetului/containerului aparţinând persoanei vătămate S.C. Orange Româna S.A., de unde  au sustras 8 acumulatori şi in interiorul cabinetului/containerului aparţinând persoanei vătămate S.C. Vodafone România S.A. de unde au sustras 4 acumulatori. În continuare, 6 acumulatori au fost încărcaţi în autoturismul marca VW Passat cu nr. de înmatriculare xxxx aparţinând inculpatului B.G.M., iar ceilalţi 6 acumulatori au fost încărcaţi în autoturismul marca Opel Astra cu nr. de înmatriculare xxx aparţinând inculpatului M. G.

În final, inculpaţii au părăsit locul faptei, intenţionând să se deplaseze pe raza satului xxxx, judeţul xxxx, unde, potrivit propriilor declaraţii, intenţionau să valorifice bunurile sustrase.  Însă, în jurul orei 17,00, în timp ce se îndepărtau de locul comiterii furtului, inculpaţii au fost observaţi de martorul B. C. care locuieşte în zonă şi care a alertat organele de poliţie.

În urma sesizării martorului B. C., organele de poliţie au organizat prinderea în flagrant a inculpaţilor. Astfel, pe raza satului xxxxx s-a reuşit reţinerea doar a  inculpatului M. G. care a oprit la semnalele organelor de poliţie, în timp ce inculpatul B.-G. M. a ignorat semnalele acestora şi a continuat deplasarea în viteză. Cu toate c a încercat să se sustragă, inculpatul B.-G. M. a fost reţinut pe raza localităţii xxx din judeţul xxxx.

În urma prinderii în flagrant, organele de poliţie au recuperat bunurile sustrase de cei doi inculpaţi. Inculpatul B.-G. M., înainte de a fi reţinut de organele de poliţie, a aruncat din autoturism bunurile sustrase în locul pe care l-a indicat cu ocazia reţinerii.

Cu această ocazie, organele de poliţie au ridicat de la inculpaţi cele două autoturisme, bani găsiţi asupra acestora, cheile folosite la comiterea furtului, precum şi uneltele (chei, şurubelniţe, mănuşi, etc).

Fiind audiaţi atât la urmărirea penală cât si în instanţă inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptelor  pentru care  sunt cercetaţi, prin declaraţiile lor arătând că doresc ca judecarea  cauzei să se facă  în procedura simplificată prev. de art. 375 Cod pr. penală în acest fel beneficiind  de o reducere a limitelor de pedeapsă , conform  art. 396 al. 10 Cod pr. penală.

Această cerere  a inculpaţilor a fost încuviinţată de instanţă si deşi aceştia au solicitat , ca pe lângă  probele administrate de  organele de urmărire penală, să se administreze proba cu  înscrisuri noi cu care să dovedească  faptul că  prin sustragerea acelor acumulatori nu a fost afectată  activitatea sistemului de telecomunicaţii dorind astfel să solicite  instanţei o eventuală schimbare a încadrării juridice a faptei, prin înlăturarea  prev. art. 229 al. 3 lit. h Cod penal, nu au depus  asemenea înscrisuri si nici nu au mai cerut această  schimbare de încadrare juridică.

Situaţia de fapt mai sus prezentată a fost  dovedită cu procesul verbal de  constatare a  infracţiunii flagrante, proces verbal de cercetare la faţa locului, adresa emisă  de SC Orange Romania SA nr. 15/FD/SEC/4239/SBE din 05.02.2015, dovezile de  introducere de bunuri în  Camera de corpuri  delicte din cadrul  Poliţiei Municipiului xxxxx, dovada de restituire a bunurilor  recuperate  către  SC Orange Romania SA, dovezile  restituirii de bunuri către inculpaţi, fişele de cazier judiciar  ale acestora, declaraţiile martorilor: B. C., P. A. si  Apostol A.- V. coroborate cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpaţilor.

In drept fapta inculpaţilor  întruneste  elementele  constitutive ale  infracţiunii de furt  calificat prev. si ped. de  art. 228 al.1, 229 al. 1 lit. d si e , al. 3 lit. h Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 1 Cod penal privind pe inculpatul  B.-G. M..

Astfel, pentru a reţine  starea de recidivă postcondamnatorie instanta constată că prin Sentinţa Penală  nr. 45/31.01.2013 a Judecătoriei  xxx, definitivă prin Decizia Penală nr. 750/2013 din 25.06.2013 a Curţii de Apel xxx inculpatul B.-G. M. a fost condamnat la o pedeapsă  rezultantă de  2 ani si 2 luni închisoare pentru săvârşirea  unor infracţiuni de furt calificat si tentativă la  furt calificat.

Din această pedeapsă rezultantă s-a dedus perioada  reţinerii şi arestării preventive, de la data de 22 nov. 2012 la 31.01.2013, dispunându-se  totodată punerea de îndată în  libertate a acesteia, iar în baza  art. 861 vechiul Cod penal s-a suspendat executarea  pedepsei sub supraveghere, fixându-se  termen de încercare de 5 (cinci) ani.

Cum prezenta faptă a fost săvârşită de inculpatul B.-G. M. după rămânerea definitivă a primei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la  reabilitare sau împlinirea  termenului de reabilitare, acestuia i se aplică prev. art. 41 alin. 1 Cod penal privitoare  la recidivă.

Apreciindu-se că faptele săvârşite de inculpaţi au un grad sporit de pericol social, în urma prinderii în flagrant, pe numele acestora au fost emise  ordonanţe de reţinere  de către organele de urmărire  penală la data de 31.01.2015, ora 03,00.

Tot la data de  31.01.2015 judecătorul de drepturi si libertăţi al Judecătoriei xxxx a  admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria xxxx si a dispus  arestarea preventivă a  inculpaţilor pe o durată de  30 zile până la data de 01.03.2015 inclusiv.

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară a Judecătoriei xxxxx s-a dispus  înlocuirea  măsurii  arestării preventive  a inculpaţilor, cu măsura preventivă  a arestării la domiciliu, pe o perioadă de 30 de zile, măsură  menţinută apoi prin  încheierile ulterioare din 24 martie 2015 si 16 aprilie  2015.

La individualizarea  pedepselor ce se vor  aplica inculpaţilor instanţa va ţine seama de  gravitatea faptelor săvârşite, împrejurările  concrete  si modul de  comitere a acestora, de mijloacele  folosite, de gravitatea  consecinţelor produse, de scopul urmărit dar si de conduita inculpaţilor atât înainte cât si  după săvârşirea faptelor.

Astfel, în ceea ce-l priveşte pe inculpatul B.G.M., instanţa are în vedere faptul că acesta  nu se află la prima abatere de acest gen, din fişa de cazier judiciar a acestuia coroborată că  sentinţa penală a Judecătoriei xxx, definitivă prin decizia  penală a Curţii de Apel xxx rezultând că a mai fost condamnat definitiv pentru  fapte similare, manifestând astfel perseverenţă infracţională.

Pe de altă parte  instanţa va avea în vedere si vârsta acestuia, starea  socială  si familială, nefiind căsătorit, fără un loc de muncă stabil, astfel că faţă de toate aceste criterii instanţa apreciază  că reeducarea sa se poate  realiza  prin aplicarea  unei pedespe  coborâtă până la minimul  sprecial prevăzut de lege, ale  cărei limite vor fi reduse  cu o treime, conform art. 396 al. 10 Cod pr. penală, respectiv de 2 ani închisoare, ce urmează a fi  executată în regim de detenţie.

Pentru că această faptă a fost săvârşită de inculpat  în perioada  termenului de încercare de 5 ani stabilit prin Sentinţa Penală  nr. 45/2013 a Judecătoriei Bârlad, definitivă prin Decizia  Penală nr. 750/25.06.2015 a Curţii de Apel Iaşi, în conformitate cu prevederile  art. 16  din Legea nr.  187/2012 privind punerea în aplicare a  Legii nr. 286/2009  privind  Codul penal, rap. la art. 864 din Codul penal de la 1969 instanţa va dispune  revocarea beneficiului  suspendării  executării pedepsei sub supraveghere , pedeapsa fiind de 2 ani si  2 luni iar potrivit prev. art. 43 al. 1 Cod penal aplicabil în această situaţie, inculpatul va trebui să execute  pe lângă pedeapsa aplicată pentru prezenta faptă si pedeapsa  anterioară neexecutată ori restul rămas  neexecutat din aceasta.

Aşa cum s-a reţinut mai sus, din pedeapsa anteriară de 2 ani si 2 luni inculpatul a executat  o pedeapsă de 2 luni si 10 zile, de la data  de 22 noiembrie 2012 până la 31 ianuarie  2013, rămânând neexecutată pedeapsa de 1 an, 11 luni si 20 de zile.

Având în vedere prevederile legale  ce reglementează executarea  pedepsei în caz de revocare a suspendării executării  sub supraveghere coroborate cu prevederile  legale  privind pedeapsa în caz de recidivă, respectiv art. 43 al. 1 Cod penal, restul din pedeapsa anterioară rămas neexecutat  se adaugă aritmetric la pedeapsa stabilită pentru noua infracţiune, astfel că inculpatul B.G.M. va avea de executat în final pedeapsa de 3 ani  11 luni si 20 zile  de închisoare.

Potrivit dispoziţiilor  art.  72 al. 1 Cod penal coroborate cu  prevederile  art. 399 al. 9 Cod pr. penală  din această pedeapsă va fi scăzută durata reţinerii, a arestării preventive  şi a arestului la domiciliu  de la data de 31.01.2015 la zi iar  în conformitate cu dispoziţiile art. 399 al. 1 Cod pr. penală va menţine măsura  preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpat, deoarece temeiurile  avute în vedere  la luarea  acesteia subzistă.

Având în vedere natura si gravitatea  faptei, împrejurările  săvârşirii acesteia, frecvenţa  comiterii  acestui gen de fapte de către  inculpat, instanţa apreciază  că  acestuia trebuie să  i se aplice  si o pedeapsă accesorie,  prev. la art. 65 alin. 1 Cod penal, respectiv  cea de  interzicere a exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a si b  Cod penal privind dreptul de a fi  ales  în autorităţile  publice sau în orice alte funcţii publice si dreptul de a ocupa  o funcţie  ce implică exerciţiul  autorităţii de stat, pedeapsă ce va fi  executată  din momentul rămânerii definitive a hotărârii de  condamnare şi până când pedeapsa principală  privativă de libertate  va fi  executată sau considerată executată, dar si o pedeapsă complementară prev. de art. 67 al. 1 Cod penal privind interzicerea aceloraşi drepturi  prev. la art. 66 al. 1 lit. a si b Cod penal, pe o durată de  2 ani, a  cărei executare  va fi  dispusă conform prevederilor art. 68 al. 1  lit. c Cod penal.

Cât priveste  individualizarea pedepsei  ce va fi aplicată inculpatului M. G., de asemenea instanţa va avea în vedere  gradul de pericol social al  faptei comise, împrejurările  concrete ale săvârşirii acesteia, gravitatea  consecinţelor produse, dar si conduita inculpatului ce este tânăr, necăsătorit, fără un loc de muncă stabil, cunoscut fără antecedente  penale, dând dovadă de  o atitudine  corectă după săvârşirea  faptei pe care a recunoscut-o si regretat-o.

Faţă de aceste aspecte instanţa apreciază că  reeducarea sa se poate realiza prin aplicarea  unei pedepse  cu închisoarea, orientată spre minimul special prevăzut de lege ale căror limite vor fi  reduse cu o treime, conform disp.  art. 396 al. 10 Cod pr. penală, respectiv 2 ani închisoare.

Nu vor fi reţinute în favoarea  acestui inculpat circumstanţele  judiciare invocate de acesta  prev. la art. 75 al. 2 lit. b Cod penal si implicit nu vor fi aplicate  prev. art. 76 al. 1 Cod penal privitoare la  reducerea limitelor  speciale ale pedepsei cu o treime, deoarece instanţa nu a identificat  nicio împrejurare  si nici un efort depus de inculpat  de natură a  diminua gravitatea  faptei sau  periculozitatea  infracţională, inculpatul fiind surprins  în flagrant imediat după săvârşirea infracţiunii, în această situaţie fiind  găsite asupra sa  bunurile sustrase, ce au putut fi restituite persoanei vătămate.

Potrivit  dispoziţiilor  art. 72 al. 1 Cod penal coroborate cu prev.  art. 399 al. 9 Cod pr. penală din  durata pedepsei de 2 ani închisoare, va fi scăzută durata reţinerii, a arestării preventive  si a arestului la domiciliu, de la data de  31.01.2015 la zi.

Apreciind că scopul  pedepsei poate fi  atins fără ca  inculpatul să o execute în regim de detenţie, constatând că în cauză sunt  întrunite condiţiile  prev. la art. 91  Cod penal, ţinând seama de  conduita acestui inculpat, de situaţia sa familială, acesta arătând că urmează să-şi întemeieze o familie, instanţa va dispune suspendarea  executării acestei pedepse sub supraveghere pe o durată de 3 ani.

Conform disp. art. 93 Cod penal coroborate  cu prev. art. 404 al. 2 Cod penal pe durata  termenului de supraveghere inculpatul va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

-să se prezinte la Serviciul de Probaţiune xxx, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

-  să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

-  să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

- să presteze pe o perioadă de 60 zile  o muncă  neremunerată în folosul comunităţii în localitatea sa de  domiciliu, respectiv la Primăria comunei  xxxx, jud. xxx sau într-o localitate  învecinată, la Primăria  comunei xxxx, jud. xxxx.

Se atrage atenţia  inculpatului  asupra disp. art.  91 al. 4, teza finală , 92 al. 3 si art. 96 Cod penal privind consecinţele la care se  expune dacă  va mai comite  alte infracţiuni  sau nu va  respecta măsurile  de supraveghere ori nu va executa  obligaţiile ce îi revin  pe durata  termenului de supraveghere.

Având în vedere  că instanţa a dispus  suspendarea  executării  pedepsei sub supraveghere, în conformitate cu disp. art. 241 lit. b Cod pr. penală măsura preventivă a arestării la domiciliu  luată faţă de  inculpat încetează de drept.

In cauză persoana vătămată SC Orange  SA Bucuresti s-a constituit iniţial parte civilă  cu suma de 5.000 Euro din care 3.000 Euro reprezintă prejudiciul  material creat prin sustragerea  a unui număr de 12 acumulatori de la Site-ul  GSM Orange amplasat în com. xxxxx  (250 Euro/buc)  iar 2.000 Euro  reprezintă prejudiciul  financiar cauzat  de diminuarea  semnalului GSM în zonă timp  de 6 ore până când  bateriile sustrase  au fost înlocuite (a se vedea  fila 64 dosar) după care,  urmare a restituirii celor 8 acumulatori sustraşi de inculpaţi de la această societate, prin cererea depusă la fila 217 dosar îşi restrânge pretenţiile  doar  la  suma de 2.000 Euro reprezentând acel prejudiciu cauzat de lipsa temporară a  semnalului  corespunzător în zonă, bateriile sustrase  fiind  recuperate integral.

Având  în vedere  această susţinere  a părţii civile  coroborată  şi de dovada de predare  a bunurilor  din 19.02.2015 (f.157) instanţa  va constata că prejudiciul  creat  acesteia a  fost  recuperat prin restituire.

Cât priveşte  cererea  de obligare a  inculpaţilor la  plata sumei de 2.000 Euro reprezentând  prejudiciul creat prin  diminuarea semnalului  în zonă, instanţa  o va respinge ca nefondată, partea civilă  neadministrând  probe  din care să rezulte  producerea  acestuia.

Mai mult de atât, trebuie  reţinut si faptul  că inculpaţii  au sustras asemenea  baterii si de la  persoana vătămată  SC Vodafone SA  însă aceasta, prin adresa  existentă la fila 288 dosar comunică  faptul că în urma  acestui furt  nu a fost  afectat major sistemul  de telecomunicaţii.

Pentru a fi angajată  răspunderea  delictuală  trebuie ca pe lângă existenţa  unei fapte ilicite  a vinovăţiei, să existe un prejudiciu, adică  acel rezultat  dăunător, de  natură patrimonială  determinat de încălcări sau vătămări  ale intereselor  legitime ale  unei persoane.

Acest prejudiciu  trebuie dovedit, instanţa  neputându-l acorda doar pe baza  susţinerilor  referitoare la existenţa  unor diferenţe de încasări din anii anteriori,  privind acelaşi interval orar, astfel că, în lipsa unor asemenea dovezi, cererea de despăgubiri va fi respinsă.

Având în vedere că ceilalţi 4 acumulatori  ce aparţin  persoanei vătămate SC Vodafone  SA, sustraşi de  inculpaţi se află în custodia Poliţiei Municipiului xxxxx, conform dovezilor  de la f. 130 si 132 dosar, în conformitate cu prevederile  art. 255 Cod pr. penală instanţa va dispune restituirea lor.

Întrucât pentru  săvârşirea infracţiunii de furt inculpaţii s-au folosit de chei, şurubelniţe, mănuşi, cleşti izolanţi, în temeiul art. 112 al. 1 lit. b Cod penal instanţa va  dispune confiscarea  acestor bunuri, ce de asemenea se află în custodia Politiei Municipiului xxxxx, conform  dovezilor  nr. 212525 şi nr. 212524 din 24 febr. 2012.

Deşi cu ocazia constatării infracţiunii flagrante, organele de poliţie  au găsit asupra inculpaţilor dar si în autoturismele acestora mai multe bunuri precum şi anumite sume de bani, reţinute în vederea indisponibilizării, potrivit dovezilor de  predare  bunuri încheiate la 25.02.2015 (f.134-137) o parte din aceste bunuri au fost predate  inculpaţilor, rămânând indispnibilizate doar sumele  de bani si bunurile mai sus arătate  ce au fost depuse la Poliţia xxxxx conform  dovezilor de la filele 130-132 dosar.

Pentru că sumele de bani găsite asupra inculpaţilor, respectiv de 100 Euro si 332 lei ce aparţin  inculpatului B.G.M. si sumele de 100 Euro si 500 lei  ce aparţin inculpatului  M.G. şi care au fost  consemnate la CEC Bank Unitatea nr.1 xxxxx conform  chitanţelor  si recipiselor de consemnare din 12.02.2015 (f.146-153) nu intră  în categoria  bunurilor  ce ar putea fi supuse confiscării speciale, aşa cum sunt  enumerate  la art. 112 al. 1 Cod penal, conform prevederilor  art. 255 al. 1 , art. 404 al. 4 lit. „f” va dispune  restituirea acestora către inculpaţi.

Prin Ordonanţa din 13 februarie 2015 dată de procuror s-a  dispus  instituirea măsurii  asiguratorii a sechestrului asupra autoturismului marca VW Passat cu nr. de înmatriculare IS.xxx.ALN ce aparţine inculpatului B.G.M. si marca Opel Astra cu nr. de înmatriculare  IS.xx.UCB ce aparţine inculpatului M. G., reţinându-se că acestea au fost folosite imediat după săvârşirea faptei pentru a asigura  scăparea inculpaţilor si păstrarea bunurilor  sustrase, urmând a fi supuse  confiscării speciale prev. de art. 112 al. 1 lit. c Cod penal, prin rechizitoriu solicitându-se  menţinerea  acestei măsuri.

Pentru a fi supuse confiscării speciale  prevăzute la art. 112 al. 1  lit. c  Cod penal se cere  ca bunurile să  fi fost  folosite de inculpaţi doar după  săvârşirea faptei, cu scopul de a-şi asigura scăparea  sau pentru a  păstra bunurile furate or,  situaţia de fapt reţinută chiar în actul  de sesizare coroborată cu  probatoriul administrat  în cauză nu susţin această ipoteză, ci prezintă o situaţie  diferită, respectiv cea potrivit căreia inculpaţii s-au deplasat  din localitatea de domiciliu la locul săvârşirii faptei cu aceste autoturisme şi care le-au parcat în apropiere  iar după  comiterea faptei au părăsit locul  faptei, intenţionând să se deplaseze  cu aceleaşi vehicule  într-o altă localitate pentru valorificarea  bunurilor sustrase , numai că pe traseu au fost opriţi de organele de poliţie ce au constatat infracţiunea flagrantă.

Prin urmare, câtă vreme aceste autoturisme  nu au fost folosite special pentru ca inculpaţii să-şi  asigure scăparea  ori pentru a păstra bunurile furate şi nici nu intră în categoria bunurilor folosite  pentru săvârşirea unei fapte penale, indicate la art. 112 lit. b Cod  penal, ci au fost folosite doar ca mijloc de deplasare din localitatea de domiciliu  până în localitatea în care a fost  săvârşită fapta  si retur, ele nu se încadrează în categoria  bunurilor  ce pot fi supuse  confiscării speciale, astfel că  în conformitate cu prev. art. 404 al. 4 lit. c  si f coroborate cu prevederile  art. 255 alin. 1  Cod pr. penală instanta va respinge  cererea de  menţinere a măsurii  asiguratorii  a sechestrului judiciar si de asemenea va respinge  cererea de confiscare specială  a acestora, dispunând restituirea lor către inculpaţi.

Văzând si  dispoziţiile art. 274 rap. la art. 272 Cod pr. penală potrivit cărora inculpaţii vor fi obligaţi să  plătească statului  cheltuieli judiciare avansate, inclusiv cele  privind onorariile  avocaţilor desemnaţi din oficiu,

HOTARÂRE

Condamnă pe inculpatul B.G.M., fiul lui xxx şi xxx, născut la data de xxxx în mun. xxx, jud. xxx, cu domiciliul în sat/comuna xxx, str. xxx, nr. xxx, ap. xxx, jud. xxx, CNP xxx, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. d şi e, alin. 3 lit. h Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 43 alin. 1 Cod penal, art. 375 raportat la art. 374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 ani, 11 luni şi 20 zile închisoare.

Constată că prezenta faptă a fost săvârşită în perioada termenului de încercare, de 5 ani, stabilit prin sentinţa penală nr. 45/2013 a Judecătoriei xxx, definitivă prin decizia penală nr. 750/2013 a Curţii de Apel xxx la data de 25 iunie 2013 şi dispune revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 2 luni aplicată inculpatului.

În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal, scade din durata pedepsei aplicată inculpatului durata reţinerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu de la data de 31 ianuarie 2015 la zi şi menţine măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpat.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

În baza art. 67 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 2 (doi) ani.

Condamnă pe inculpatul M.G., fiul lui xxx şi xxx, născut la data de xxx în mun. xxx, jud. xxx, cu domiciliul în sat/comuna xxx, str. xxx, nr. xxx, jud. xxx, CNP xxx, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută şi pedepsită de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. d şi e, alin. 3 lit. h Cod penal, cu aplicarea art. art. 375 raportat la art. 374 alin. 4 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal, scade din durata pedepsei aplicată inculpatului durata reţinerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu, de la data de 31 ianuarie 2015 la zi.

În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 3 ani.

Pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune xxx, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

  - să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

- să presteze pe o perioadă de 60 de zile o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în localitatea xxx domiciliu, respectiv la Primăria comunei xxx, judeţul xxx sau la Primăria comunei xxx, jud. xxx.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 91 alin. 4 teza finală, art. 92 alin. 3 şi art. 96 Cod penal.

Conform art. 241 lit. b teza finală Cod procedură penală, încetează de drept măsura preventivă a arestului la domiciliu luată faţă de inculpat.

Constată recuperat prejudiciul în valoare de 2000 euro (250 euro/bucată), reprezentând contravaloarea celor 8 acumulatori sustraşi de inculpaţi de la S.C. Orange România S.A., prin restituirea acestora către partea civilă.

Respinge ca nefondată cererea de despăgubiri civile în valoare de 2000 euro, reprezentând prejudiciul financiar cauzat de lipsa temporară a semnalului, formulată de S.C. Orange România S.A.

Dispune restituirea către S.C. Vodafone România S.A. a celor 4 acumulatori Sunlight sustraşi de inculpaţi şi aflaţi în custodia Poliţiei mun. xxxx.

Dispune confiscarea de la inculpatul B.G.M. a două chei Emka şi Silca, iar de la inculpatul M.G. a unei perechi de mănuşi, o panglică neagră TCM, 3 şurubelniţe cruce şi 3 chei inelare, doi cleşti izolaţi.

Respinge, ca nefondată, cererea de menţinere a măsurilor asiguratorii instituite prin ordonanţa nr. 259/P/2015 din 13 februarie 2015, cu privire la următoarele bunuri:

 - autoturismul marca VW Passat cu nr. de înmatriculare xxxLN, seria saşiu WVWZZZ3BZ2P241821, ce aparţine inculpatului B.G.M.;

- autoturismul marca Opel Astra cu nr. de înmatriculare xxx, cu seria seşiu WOLOTGF48Y6022645, ce aparţine inculpatului M.G.

Respinge, ca nefondată, cererea de consfiscare a acestor două autoturisme şi dispune restituirea către inculpaţi a autoturismelor, cu datele de identificare mai sus arătate, aflate în  custodia Poliţiei mun. xxx.

Dispune restituirea către inculpatul B.G.M. a sumelor de 100 euro şi 332 lei, consemnate la CEC Bank Unitatea nr. 1 xxxx, conform recipiselor de consemnare nr. 1090532/1 din 12 februarie 2015 şi nr. 1090528/1 din 12 februarie 2015 şi către inculpatul M.G. a sumelor de 100 euro şi 500 lei, consemnate la CEC Bank Unitatea 1 xxxx, conform recipiselor de consemnare nr. 1090533/1 din 12 februarie 2015 şi nr. 1090524/1 din 12 februarie 2015.

Obligă inculpatul B.G.M. să plătească statului suma de 1500 lei cheltuieli judiciare, din care suma de 300 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu, I.E., pentru asistenţa juridică acordată la urmărirea penală.

Obligă inculpatul M.G. să plătească statului suma de 1600 lei cheltuieli judiciare, din care suma de 300 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu, I.E. şi suma de 100 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu T.T., pentru asistenţa juridică acordată la urmărirea penală.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 26 mai 2015.