Furtul art.208 al. 1 Cp rap. la art. 209 al. 1 lit. a si al. 3 lit. h C.p. cu aplic. art. 75 lit. c C.p., cu aplic. art. 99 si urm. C.p.

Sentinţă penală 1395/2015 din 14.05.2015


Dosar nr. 21215/280/2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1395/2015

Şedinţa publică de la 14 Mai 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.I.

Grefier C.I.R.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti este reprezentat prin procuror

M.D.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpat A.P., inculpat A.C.M. , inculpat C.I.C, parte responsabilă civilmente C.I., parte responsabilă civilmente C.G.A  parte civilă Hidroelectrica Sa - Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş  - prin lichidator judiciar Euro Insol SPRL, autoritate tutelară Serviciul de Probaţiune de pe lână Tribunalul Argeş, având ca obiect furtul art.208 al. 1 Cp  rap. la art. 209 al. 1 lit. a si al. 3 lit. h C.p. cu aplic. art. 75 lit. c C.p., cu aplic. art. 99 si urm. C.p.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 16.04.2015, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Constată că, prin rechizitoriul numărul 8156/P/2010 din data de 27.08.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor A.P., A.C.M , pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a şi alin. 3 lit. h C.p. cu aplic. art. 75 lit. c C.p., şi C.I.C, pentru comiterea infr. prev. de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a şi alin. 3 lit. h C.p. cu aplic. art. 99 şi urm.  C.p.

În cuprinsul rechizitoriului s-a reţinut, în esenţă, că, in ziua de 31.10.2010, inculpaţii A.P., A.C.M. si C.I.C au sustras cablu subacvatic de fibră optică în lungime de 113 m, amplasat pe canalul de fugă al CHE Manicesti.

Situaţia de fapt mai sus menţionată a fost reţinută în baza următoarelor  mijloace de probă: proces-verbal de depistare, adresă constituire parte civilă, procese verbale de stabilire a identităţii, procese verbale de control preventiv, proces verbal de control al autovehiculului, proces verbal de verificare a autovehiculului, proces verbal de ridicare in vederea confiscării, dovada introducere bunuri la Camera de corpuri delicte a I.J.J. Argeş, proces verbal de restituire bunuri, proces verbal de lăsare în custodie, declaraţii învinuiţi,declaraţii martori, alte acte.

În cursul judecăţii, inculpaţii, la termenul din data de 16.01.2015, s-au prevalat de dreptul de a nu da nicio declaraţie, inculpaţii A.C.M şi C.I.C  precizând că recunosc săvârşirea faptelor şi îşi menţin declaraţiile date în faza de urmărire penală. Ca urmare a faptului că instanţa a constatat îndeplinite condiţiile pentru aplicarea procedurii speciale de judecată penrtu aceşti doi inculpaţi, în faza de judecată nu au fost administrate alte probe, cu excepţia referatului de evaluare in ceea ce il priveşte pe inculpatul minor ( f. 78-81) şi insrisurilor in circumstanţiere ( f. 89 - 91).

Inculpatul A.P. nu a recunoscut fapta pentru care a fost trimis in judecată, nu a contestat probele administrate in faza de urmărire penală.

Hidroelectrica Sa - Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş  - prin lichidator judiciar Euro Insol SPRL s-a constituit parte civilă in cauză solicitând suma de 14.550 euro, pe care a întemeiat-o pe înscrisuri ( f. 110- 153).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine, in fapt următoarele:

În după amiaza zilei de 31.10.2010, în timp ce desfăşurau activităţi specifice pe raza comunei Merişani, judeţul Argeş, organele jandarmeriei au depistat trei persoane de sex bărbătesc, identificate in persoana inculpaţilor A.C.M.,  A.P.  si C.I.C  in zona canalului de fugă al râului Argeş, pe raza satului Vîlcele din comuna Merisani, in timp ce sustrăgeau cablul subacvatic de fibra optică ce fac legătura intre CHE Manicesti si CHE Vîlcele.

Cu ocazia cercetărilor s-a stabilit că in data de 31 10 2010 în jurul orelor 12,00, inculpaţii A.C.M., C.I.C si A.P. au plecat de la domiciliu,cu intenţia de a aduna lemne de alun din care urmau să confecţioneze bice pentru cai si fier vechi din zona canalului de fugă ce face legătura între barajul Manicesti si barajul Vîlcele , în zona albiei râului Argeş de pe raza comunei Merisani ,jud. Argeş. S-au deplasat de la domiciliu cu autoturismul marca Renault cu nr. de înmatriculare X, proprietatea inculpatului A-P-, tatăl inculpatului A.C.M.  si bunicul inculpatului C.I.C. , având in portbagaj o motocositoare.la care anterior adaptaseră un disc abraziv pentru tăierea fiarelor găsite in zona canalului. La un moment dat pe traseu, inculpaţii A.C.M.  si C.I.C au coborât din autoturism si s-au deplasat in căutarea de fier vechi pe albia canalului de fugă , inculpatul A.P.  rămânând lângă autoturism în imediata apropiere a unei păduri pentru a aduna mânere din lemn de alun.

In timp ce îinculpaţii A.C.M.  si C.I.C. se deplasau pe marginea canalului de fugă, care era parţial secat , au observat o funie , de care era legată o ancoră de fier , care plutea la suprafaţa apei. Inculpatul A.C.M.  a tras de funie si la suprafaţa apei şi-a făcut apariţia un cablu învelit in cauciuc cu un diametru de circa 5 cm. Realizând că acel cablu putea fi folosit la confecţionarea de bice, susnumitul, ajutat de inculpatul C.I.C. a tras de cablu reuşind să scoată din apă aproximativ 113 m , acesta fiind aşezat paralel cu malul. Între timp, la fata locului a sosit cu autoturismul şi inculpatul A.P. . Inculpatul A.C.M. a mers la autoturism, a luat motocositoarea cu discul abraziv si ajutat de ceilalţi doi inculpaţi, a secţionat cablul pentru a putea fi tras din apă.

Inculpaţii  A.C.M, C.I.C si A.P. au strâns apoi cablul secţionat aranjându-l in formă circulară , pentru a-l introduce în portbagajul autoturismului cu intenţia de a-l transporta la domiciliu în vederea confecţionării de bice pentru cai pentru comercializare, moment in care la fata locului şi-a făcut apariţia o patrulă jandarmi , aflată in exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Organele jandarmeriei au procedat la măsurarea cablului cu o ruletă metalică , constatând ca acesta are o lungime totală de 113 m, fiind format dintr-un miez de fibră optică armat cu 18 toroane oţel, toate acestea fiind protejate într-un înveliş de PVC de culoare neagră.

De asemenea, inculpaţii  au indicat organelor jandarmeriei locul de unde au tăiat cablul, respectiv din zona cuprinsă între podul rutier care face legătura între DN 7 C şi localitatea Vâlcele şi podul de cale ferată tronsonul Vâlcele- Râmnicu Vâlcea, cablul fiind amplasat pe canalul de al CHE Măniceşti.

La fata locului, în autoturismul cu nr. X , proprietatea inculpatului A.P.  a fost găsită o motocositoare marca Oleo Mac cu seria 9027112601, având montată o pânză de polidisc, despre care învinuiţii au relatat că au folosit-o la tăierea cablului de fibră optică.

Referitor la încadrarea juridică, instanţa reţine că prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.5 din Codul penal,  Publicată în Monitorul Oficial nr.372 din 20.05.2014 s-a stabilit că dispoziţiile art.5 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile.

In acest context,  având în vedere atitudinea procesuală a inculpaţilor majori, aceea de recunoaştere a vinovăţiei, precum şi faptul că instanţa nu se orientează la aplicarea unei pedepse cu amenda, pentru stabilirea legii penale mai favorabile instanţa are în vedere că se orientează la o modalitate de individualizare a executării pedepsei ce nu implică privarea de libertate, dar presupune supravegherea inculpaţilor, respectarea de către acesta a anumitor obligaţii , instanţa constată că legea veche este mai favorabilă, având în vedere că inculpaţii majori urmează a fi reabilitaţi de drept la împlinirea termenului de încercare, spre deosebire de reglementarea actuală.

In privinţa inculpatului minor, in mod evident mai favorabilă este actuala reglementare, având in vedere că noul Cod penal nu mai permite aplicarea unei pedepse minorilor. Aşa fiind, in temeiul art. 386 C.p.p., va dispune schimbarea a încadrării juridice a faptei pentru care este cercetat inculpatul C.I.C.  din infracţiunea prevăzută de art. 208 alin. 1 lit. a şi art. 209 alin. 1 lit. a şi alin. 3 lit. h C.p. 1968 cu aplic. art. 75 lit. c C.p. 1968 in infracţiunea prevăzută de art. 228 alin. 1, 229 alin. 3 lit. h C.p.p. cu reţinerea art. 77 lit. a C.p. , art. 113 C.p.p., art. 5 C.p.

În drept, fapta inculpatului A.P., care in ziua de 31.10.2010, împreună cu inculpaţii A.C.M. si C.I.C  a sustras cablu subacvatic de fibră optică în lungime de 113 m , amplasat pe canalul de fugă al CHE Manicesti intruneste elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat , prev. si ped. de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a si alin. 3 lit. h Cp., cu aplic. art. 75 lit. c Cp. cu reţinerea art. 5 N C.p.

La individualizarea şi cuantificarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului vor fi avute în vedere criteriile generale de individualizare statornicite de disp. art. 74 C.p., respectiv limitele de pedeapsă fixate în textul incriminatoriu, gradul de pericol social al faptei comise dedus din împrejurările acesteia şi urmările produse, persoana inculpatului, care nu are antecedente penale, a avut o atitudine nesinceră pe parcursul urmăririi penale, precum şi în faţa instanţei, nerecunoscând şi regretând fapta.

De asemenea se reţine şi faptul că inculpatul are vârsta de 62 de ani, este pensionar.

Faţă de aceste considerente instanţa se va orienta la o pedeapsă cu închisoarea orientată către minimul prevăzut de lege, sens în care urmează a aplica inculpatului pedeapsa de 4 ani închisoare, aceasta fiind concordantă cu precizările anterior efectuate.

Ca modalitate de individualizare a executării, se apreciază că scopul preventiv educativ al pedepsei, poate fi atins  şi fără executare în condiţii de privare de libertate, respectiv prin suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în temeiul art. 861 C.p. 1968, urmând a se fixa termen de încercare de 6 ani, conform art. 862 C.p. 1968.

În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului Penal raportat la art. 71 alin. 1 şi 2 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1968. Pe durata termenului de încercare va obliga pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 al. 1 lit. a - d C.p. 1968, respectiv:

-să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune Argeş, la termenele stabilite de consilieri;

-să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

-să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal 1968 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se va suspenda şi executarea pedepselor accesorii.

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cp 1968 privitoare la cazurile de revocare a măsurii suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Fapta inculpatului A.C.M.  ,care în ziua de 31.10.2010, împreună cu inculpaţii A.P,.  si C.I.C a sustras cablu subacvatic de fibră optică în lungime de 113 m , amplasat pe canalul de fugă al CHE Manicesti , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat , prev. si ped. de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. a si alin. 3 lit. h Cp., cu aplic. art. 75 lit. c Cp. cu reţinerea art. 5 N.C.p.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicată inculpatului vor fi avute în vedere criteriile generale de individualizare statornicite de disp. art. 74 C.p., respectiv limitele de pedeapsă fixate în textul incriminatoriu, gradul de pericol social al faptei comise dedus din împrejurările acesteia şi urmările acesteia, persoana inculpatului, care nu are antecedente penale, a avut o atitudine sinceră pe parcursul urmăririi penale, precum şi în faţa instanţei, recunoscând şi regretând fapta.

De asemenea se reţine şi faptul că inculpatul are vârsta de 25 de ani, nu are ocupaţie şi a început să despăgubească parte civila cu sume mici.

Aşa fiind, instanţa se va orienta la o pedeapsă cu închisoarea orientată către minimul prevăzut de lege, luând în calcul şi dispoziţiile art. 396 alin. 10 C.p.p., sens în care urmează a aplica inculpatului pedeapsa de 3 ani închisoare.

Ca modalitate de individualizare a executării, se apreciază că scopul preventiv educativ al pedepsei, poate fi atins  şi fără executare în condiţii de privare de libertate, respectiv prin suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, în temeiul art. 861 C.p. 1968, urmând a se fixa termen de încercare de 5 ani, conform art. 862 C.p. 1968.

În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului Penal raportat la art. 71 alin. 1 şi 2 C.p. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1968. Pe durata termenului de încercare va obliga pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 al. 1 lit. a - d C.p. 1968, respectiv:

-să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune Argeş, la termenele stabilite de consilieri;

-să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

-să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal 1968 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cp 1968 privitoare la cazurile de revocare a măsurii suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Fapta inculpatului C.I.C. ,care în ziua de 31.10.2010, împreună cu inculpaţii A.C.M  si A.P. a sustras cablu subacvatic de fibră optică in lungime de 113 m , amplasat pe canalul de fugă al CHE Manicesti , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat , prev. si ped. de art. 228 alin. 1, 229 alin. 3 lit. h C.p.p. cu reţinerea art. 77 lit. a C.p. , art. 113 C.p.p., art. 5 C.p.

Inculpatul erau minor la data săvârşirii faptelor, fiindu-i aplicabile dispoziţiile 114 C. p.

Ţinând cont de concluziile şi recomandările cuprinse in referatul de evaluare întocmite de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş şi elementele de conturează personalitatea inculpatului, care a conştientizat pericolului faptei comise, fără a-i minimiza gravitatea,  doreşte să stopeze comportamentul antisocial, să îşi intemeieze in viitorul aproiat o familie si să se reintegreze în societate, având sprijinul familiei, instanţa constată că măsura educativă ce mai adecvată este  aceea a supravegherii pe o durată de 6 luni stabilită potrivit art. 118 Cp.

În baza art. 121 Cp instanţa va impune inculpatului obligaţia de a se prezenta la Serviciul de Probaţiune Argeş la datele fixate de consilierii de probaţiune.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 123 Cp.

In baza art. 112 alin. 1 lit. b C.p. va dispune confiscarea bunurilor folosite de inculpaţi la săvârşirea infracţiunii depuse la camera de corpuri delicte a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş conform dovezii cu seria JR nr. 004901

În ceea ce priveşte latura civilă, având în vedere art. 5 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Noului Cod Civil în cauză sunt aplicabile dispoziţiile vechiului Cod Civil, deoarece faptele au fost săvârşită anterior intrării în vigoare a Noului Cod Civil.

Constată că persoana vătămată S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. s-a  constituit părţi civile în procesul penal solicitând suma de 14.550 euro, pe care a întemeiat-o pe înscrisuri. A dovedit prejudiciul cu înscrisurile depuse la dosar.

În baza art. 397 alin.1 şi 25 N.C.p.p. raportat la art. 998 şi urm.vechiul C.civ. va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă şi va obliga pe inculpaţi in solidar, inculpatul minor  C.I.C. in solidar cu părţile responsabile civilmente C.I. şi C.G.A. , să îi plătească suma de 14.550 euro, echivalaţi in lei la cursul BNR de la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile – daune materiale.

Sub acest aspect se reţine că sunt îndeplinit condiţiile răspunderii civile delictuale, aşa cum rezultă din considerentele ce au fost dezvoltate pe parcursul analizei acţiunii penale.

În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. va obliga pe inculpaţi la câte 700 lei, inculpatul minor in solidar cu părţile  responsabile civilmente, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de schimbare a încadrării faptelor imputate inculpaţilor A.P. şi A.C.M..

In baza art. 386 C.p.p., admite cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care este cercetat inculpatul C.I.C.  din infracţiunea prevăzută de art. 208 alin. 1 lit. a şi art. 209 alin. 1 lit. a şi alin. 3 lit. h C.p. 1968 cu aplic. art. 75 lit. c C.p. 1968 in infracţiunea prevăzută de art. 228 alin. 1, 229 alin. 3 lit. h C.p.p. cu reţinerea art. 77 lit. a C.p. , art. 113 C.p.p., art. 5 C.p.

1. In baza art. 208 alin. 1 lit. a şi art. 209 alin. 1 lit. a şi alin. 3 lit. h C.p. 1968 cu aplic. art. 75 lit. c C.p. 1968 cu reţinerea art. 5 C.p. în condiţiile art. 396 alin. 10 C.p.p. condamnă pe inculpatul A.C.M. necăsătorit, studii- 12 clase, fără ocupaţie, fără antecedente penale, la 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.

 În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului Penal raportat la art. 71 alin. 1 şi 2 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1968. În temeiul art. 5 alin. 1 N.C.p. combinat cu art. 861 C.p. 1968 dispune  suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei,  iar în temeiul art. 862 Cp 1968 fixează termen de încercare de 5 ani.

Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 al. 1 lit. a - d C.p. 1968, respectiv:

-să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune Argeş, la termenele stabilite de consilieri;

-să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

-să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal 1968 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cp 1968 privitoare la cazurile de revocare a măsurii suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

2. In baza art. 208 alin. 1 lit. a şi art. 209 alin. 1 lit. a şi alin. 3 lit. h C.p. 1968 cu aplic. art. 75 lit. c C.p. 1968 cu reţinerea art. 5 C.p. condamnă pe inculpatul A.P. căsătorit, studii - 8 + 3, clase, pensionar, fără antecedente penale, la 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.

 În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Codului Penal raportat la art. 71 alin. 1 şi 2 C.p. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b C.p. 1968. În temeiul art. 5 alin. 1 N.c.p. combinat cu art. 861 C.p. 1968 dispune  suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei,  iar în temeiul art. 862 Cp 1968 fixează termen de încercare de 6 ani.

Pe durata termenului de încercare obligă pe inculpat să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 al. 1 lit. a - d C.p. 1968, respectiv:

-să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune Argeş, la termenele stabilite de consilieri;

-să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

-să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal 1968 pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 Cp 1968 privitoare la cazurile de revocare a măsurii suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

3. În temeiul art. 114 alin. 1 Cp , art. 115 alin. 1 pct. 1 lit. b Cp aplică inculpatului minor C.I.C, cetăţean român, fără antecedente penale, cercetat pentru comiterea infracţiunii de furt calificat  prevăzută de art. 228 alin. 1, 229 alin. 3 lit. h C.p.p. cu reţinerea art. 77 lit. a C.p. , art. 113 C.p.p., art. 5 C.p., in condiţiile art. 396 alin. 10 C.p.p. măsura educativă a supravegherii pe o durată de 6 luni stabilită potrivit art. 118 Cp.

În baza art. 121 alin. 1 lit. e Cp impune inculpatului obligaţia de se prezenta la Serviciul de Probaţiune Argeş la datele fixate de consilierii de probaţiune.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 123 Cp.

In baza art. 397 C.p.p. comb. cu art. 998 şi urm. vechiul C. civ. admite acţiunea civilă promovate de partea civilă S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., reprezentată legal prin administrator judiciar EURO INSOL SPRL, şi obligă pe inculpaţi in solidar, inculpatul minor  C.I.C. in solidar cu părţile responsabile civilmente C.I.  şi C.G.A. să îi plătească suma de 14.550 euro, echivalaţi in lei la cursul BNR de la data plăţii, cu titlu de despăgubiri civile – daune materiale.

In baza art. 112 alin. 1 lit. b C.p. confiscă bunurile folosite de inculpaţi la săvârşirea infracţiunii depuse la camera de corpuri delicte a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş conform dovezii cu seria JR nr. 004901.

În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă pe inculpaţi la câte 700 lei, inculpatul minor in solidar cu părţile  responsabile civilmente, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul pentru av. oficiu P.D.M.  in suma de 600 lei se va plăti şi pentru av. oficiu S.L.  in suma de 200 lei se vor plăti din fondurile MJ.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Mai 2015

Preşedinte,

G.I.

Grefier,

C.I.R.

3.ex. red.GI/dact.VO/08.06.2015

Domenii speta