Furt calificat

Sentinţă penală 211 din 04.04.2011


JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 5599/260/2009

S.P.211/4.4.2011

JUDECĂTOR CARMEN PAŢILEA

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul nr./P/2009 al Parchetului Moineşti, jud. Bacău şi înregistrat sub nr.5599/260/2009 pe rolul Judecătoriei Moineşti, a fost trimis în judecată inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat , prevăzută de art. 208 alin.l, 209 alin.l lit.e , g Cod penal.

In actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul în seara zilei de 06.08.2009 a sustras de la partea vătămată R D un lănţişor din aur în valoare de 950 euro , prejudiciul nerecuperat.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

In seara zilei de 06.08.2009 , în jurul orei 21,30 în discoteca aparţinând SC ... din localitatea Agăş , a intervenit un conflict între partea vătămată R D şi H B , în sensul că i-a aplicat acestuia din urmă două lovituri în zona capului. Fiindu-i teamă de reacţia prietenilor lui H B s-a retras în spatele sălii unde inculpatul 1-a prins de tricou în zona gâtului.

Ferindu-se , R D a căzut pe o canapea unde se aflau mai multe persoane iar inculpatul a rămas în mână cu lanţul de la gâtul părţii vătămate , după care a părăsit incinta imediat.

Prezent în instanţă , inculpatul nu recunoaşte fapta dar arată că într-adevăr s-a întâlnit cu partea vătămată , i-a dat un pumn dar nu i-a luat lanţul în condiţiile în care nici nu a văzut la partea vătămată un asemenea obiect.

La urmărirea penală (fila 37), martorul B Ş C declară că partea vătămată i s-a plâns că îi lipseşte lănţişorul de la gât, după altercaţia avută cu inculpatul. Recunoaşte că declaraţia dată la urmărire este scrisă şi semnă de el dar spune că de fapt nu îşi mai aduce aminte dacă a căutat lanţul şi dacă 1-a văzut(fila 37). In aceste condiţii, depoziţia sa de la cercetarea judecătorească va fi înlăturată ca nesinceră.

Martorul M V (fila 35 dosar urmărire penală) are aceeaşi poziţie ca a martorului B în sensul că la urmărirea penală spune că a auzit pe R D că striga că nu îşi găseşte lanţul iar în instanţă argumentează că partea vătămată nu ar avea posibilitatea materială să aibă un asemenea obiect (fila 38).

Martorul A M (fial 51 dosar) care este şi administratorul societăţii unde s-a întâmplat conflictul şi care a intervenit între părţi , relatează că după aproximativ jumătate de oră , martora CRcăuta pe jos un lanţ şi a doua zi chiar partea vătămată care mai avea doar o za , a venit cu acelaşi scop.

Martorul Ş E (fila 69) relatează că a fost atenţionat de către CGcă inculpatul avea lanţul părţii vătămate în mână , personal l-a văzut astfel , un capăt . Spune de asemenea că lanţul era destul de gros şi era purtat de către inculpat peste tricou.

Chiar dacă neagă existenţa vreunui furt, martorul D R(fila 104) confirmă că partea vătămată avea la gât un lanţ şi că a fost luată de către inculpat şi bruscată , din zona gâtului.

Martorul propus de inculpat , în apărare , C F ( fila 140 ) nu a putut furniza prea multe despre cele întâmplate dar spune că ar fi auzit despre un lanţ că s-ar fi luat sau s-ar fi pierdut.

Martora C GR (fila 141) este cea care a văzut tot ce s-a întâmplat inclusiv că inculpatul a luat lanţul părţii vătămate deoarece scena s-a petrecut în faţa sa în condiţiile în care se afla pe o canapea.

Aceeaşi martoră a observat lanţul în mâna inculpatului , strălucea şi că a ieşit din discotecă având obiectul sustras asupra sa.

Apreciază că lanţul avea o grosime considerabil şi că a văzut pe partea vătămată de multe ori la gât cu el. Menţionează ca persoane care ar fi putut observa furtul pe martorul Ş, T , M.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 950 euro , reprezentând contravaloarea lanţului sustras , încă de la urmărirea penală.

Deşi în faza de cercetare judecătorească a fost citat prin publicitate şi nu s-a prezentat în instanţă , a probat valoarea obiectului cu chitanţa pe numele său (filele 8,9).

Situaţia de fapt fiind dovedită , în drept fapta inculpatului care în seara zilei de 06.08.2009 , dintr-un loc public , a sustras de la partea vătămată R D un lănţişor din aur , prejudiciul nerecuperat , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin.l, 209 alin.l lit.e , g Cod penal.

La individualizarea pedepsei conf. art.72 C.pen. se va ţine seama de gradul de pericol social al infracţiunii, de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatului care nu posedă antecedente penale.

Pentru aceleaşi considerente îi vor fi aplicabile art. 74 lit. a Cod penal şi art. 76 lit.d Cod penal.

Conform art.52 Cod penal rolul educativ al pedepsei se poate realiza şi fără privare de libertate.

Vor fi interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a,b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute de art. 71 al.2Cod penal.

In baza art. 81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei inculpatului pe o perioadă a termenului de încercare prevăzut de art.82 Cod penal.

In baza art.71 al.5 Cod penal va fi suspendată condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

In baza art.359 al.l Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal în sensul că dacă în perioada termenului de

încercare va săvârşi alte infracţiuni se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

In baza art. 14,346 cod proc penală cu aplicarea art.998 Cod civil va fi obligat inculpatul către partea civilă la plata despăgubirilor civile aşa cum au fost dovedite dar care vor fi achitate în echivalent lei, la data plăţii efective.

Se va lua act că inculpatul a avut apărător ales.

In baza art. 191 alini Cod proc .penală va fî obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat.