Fara titlu

Sentinţă penală 1085 din 03.12.2007


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

DOSAR NR. 1324/2007

Din 01.03.2007  furt.

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din  03.12.2007

Completul de judecată format din:

Preşedinte – SIMINA PURICE

Grefier – ENACHE GABRIEL

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror Vicenţiu Crăciunel Antohi

Pe rol judecarea acţiunii penale pusă in mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpaţilor Bogea Traian Cătălin, Anghel Nicolae, Găman Vasile şi alţii trimişi  in judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au  răspuns inculpatul Bogea Traian Cătălin,  personal şi asistat de avocat din oficiu Olteanu Monica, avocat Rachieru Lucian care  reprezintă pe inculpaţii  BUFTEA NICOLAE,  COZMA VASILE,  MAGA FLORIN,  inculpatul GĂMAN IONEL personal şi asistat de avocat Coşa Iuliana,  inculpatul  Anghel Vasile  personal şi asistat de avocat Panfil Panfil Gelu ( substituind şi pe avocat Sandu Zenica) in reprezentarea inculpatului ANGHEL NICOLAE, inculpatul MIHALCEA VIOREL  personal şi asistat de avocat Danale Angelica, avocat Coşa Iuliana pentru inculpatul MIHALCEA ADRIAN ,  inculpatul SFÎRLOG IULIAN personal şi asistat de  avocat din oficiu  Stoica Dan,  avocat Dinga Claudiu pentru partea responsabilă civilmente, consilier juridic Ghicea Vasile pentru Sucursala Electrocentrale Borzeşti şi SC Termocentrale SA Bucureşti, lipsind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Întrebat fiind inculpatul Bogea Traian Cătălin arată că la data de 10.06.2005 a fost liberat condiţionat din Penitenciarul Bistriţa.

Instanţa, faţă de înscrisul aflat la fila 272 dosar cercetare judecătorească, depus de consilierul juridic Ghigea Vasile pune in discuţie cererea acestuia privind extinderea procesului penal cu privire la alte fapte materiale cum ar fi neglijenţă in serviciu, a abuzului in serviciu, complicitate  şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, dar şi disjungerea cu privire la infracţiunile săvârşite in dauna Termoelectrica.

Reprezentantul Parchetului arată că se opune acestor cereri ca fiind neîntemeiată, pe parcursul judecăţii nu au fost descoperite alte acte materiale sau fapte.

Consilier Ghigea Vasile arată că in cele două plângeri iniţiale prin care a fost sesizată săvârşirea unor fapte de furt  dar, nu a făcut referire la şi la alte acte materiale şi fapte  pentru care ulterior a  sesizat  Parchetul Oneşti şi au dirijate la prezenta cauză. Faţă de faptul că pentru acestea nu s-au adimistrat probe şi nu sunt preluate in rechizitoriu a apreciază ca utilă disjungerea cauzei pentru faptele săvârşite in dauna SC TERMOELECTRICA urmând ca pentru punctele 3, 4 şi 5 din actul de sesizare să se continue judecată. Îşi întemeiază cererile pre dispoziţiile art. 333 Cod procedură penală

Avocat Olteanu a arătat că dispoziţiile art. 333 Cod procedură penală au fost abrogate iar extinderea procesului penal pentru alte fapte poate fi solicitată doar de procuror. Se opune şi cererii de disjungere.

Avocat Rachieru Lucian, pentru cei 3 inculpaţi pe care îi reprezintă cererea este inadmisibilă pentru acelaşi considerente, respectiv abrogarea art. 333 şi doar procurorul poate solicita extinderea procesului  penal pentru alte fapte. Faţă de stadiul judecăţii nu se impune nici disjungerea.

Avocat Panfil Gelu pentru inculpaţii Anghel se opune cererilor cu motivările anterior precizate.

Consilier Ghigea Vasile arată că in baza art. 17 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală acţiunea civilă se poate porni şi din oficiu. De fapt temeiul cereri este art. 335 cod procedură civilă.

Avocat Danale Angelica arată că dispoziţiile art. 335 Cod procedură penală ar fi aplicabile doar in cazul unor inculpaţi care au fost trimişi in judecată pentru săvârşirea infracţiunii in formă continuată şi s-au descoperit alte acte materiale ale aceleiaşi infracţiuni. Or, in speţă  nu este cazul extinderii acţiunii penale pentru alte fapte. Nu poate fi reţinută nici aplicabilitatea art. 336 C. pr. pen. acestea fiind in sarcina exclusivă a procurorului.

Avocat Stoica Dan pentru aceleaşi considerente precizate de av. Danale Angelica solicită respingerea cererilor.

Avocat Dinga Claudiu apreciind că nu sunt probe pentru alte fapte materiale cererile sunt nefondate.

Instanţa, deliberând  faţă de cererile formulate de consilierul juridic al SC. Termoelectrica Bucureşti  respinge cererea privind extinderea acţiunii penale ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public solicită schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute in sarcina inculpatului BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN la pct. 1 şi 2 din rechizitoriu din infracţiunile  prevăzute de art. 208-209 alin. 1, lit. g şi i cod penal şi alin. 3 lit. c Cod penal şi art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal  şi alin. 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal in infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal  şi alin. 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal,

În ceea ce priveşte pe inculpatul Găman Ionuţ solicită şi schimbarea încadrării juridice pentru faptele acestuia din infracţiunea prevăzută de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal şi alin. 3 lit. c Cod penal  cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal in două infracţiuni de furt calificat prevăzută de 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal şi alin. 3 lit. c Cod penal ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Avocat Olteanu Monica, pentru inculpatul Bogea Traian Cătălin arată că nu se opune acestei cereri.

Avocat Cosa Iuliana,  pentru inculpatul Găman Ionuţ apreciază că aceasta este corecta încadrare juridică a faptelor.

Instanţa pune in vedere celor doi inculpaţi că pot solicita lăsarea cauzei mai la urmă, s-au chiar amânarea în vederea pregătirii apărării.

Cei doi inculpaţi, după consultarea cu apărătorii au precizat că nu solicită lăsarea cauzei la sfârşitul şedinţei şi nici amânarea acesteia.

Procurorul şi apărătorii părţilor, pe rând au precizat că nu au alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat instanţa constată terminată cercetare judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Parchetului, prezentând situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare a instanţei apreciază că din materialul probator administrat în cauză au fost dovedite faptele şi vinovăţiile inculpaţilor motiv pentru care solicită: condamnarea inculpatului BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia şi deducerea perioadei executate prin arest preventiv.

Pentru inculpaţii Anghel Nicolae, Anghel Vasile,  Găman Ionuţ, Maga Florin, Sfîrlog Iulian, Buftea Nicolea, Cosma Vasile, Mihalcea Viorel şi MIHALCEA ADRIAN  a pus concluzii de condamnare a acestora la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării, urmând a li se aplica şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II – a şi lit. b Cod penal, pedeapsă ce va fi suspendată  in condiţiile art. 71 alin. 5 cod penal. Se va constata că inculpaţii MIHALCEA VIOREL, BUFTEA NICOLAE, MIHALCEA ADRIAN şi GĂMAN IONEL  au achitat câte 3.000 lei SC „ Termon” SRL Oneşti. Vor fi obligaţi inculpaţii la cheltuieli judiciare către stat.

Consilier juridic Ghigea Vasile, pentru SE Borzeşti arată că in actul de sesizare a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti efectuarea de cercetării privind  furtul şi distrugerea, în perioada ianuarie-februarie 2006, a unor componente electrice la CET 2 Borzeşti fiind cauzat un prejudiciu de 446.843,4 lei. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice precizează că prejudiciul este calculat la valoarea de înlocuire a componentelor. In acest interval bunurile erau păzite de SC „ PROT & GUARD” SRL ai cărei salariaţi au participat la furt ceea ce atrage răspunderea civilă a acestei societăţi pentru faptele prepuşilor.

În ceea ce priveşte interesele Termoelectrica Bucureşti se va constata că această societate nu a fost despăgubită in nici un fel deşi a indicat inculpaţilor numărul de cont în care pot vira sumele de bani privind contravaloarea prejudiciului  cauzat. Instalaţiile prejudiciate prin activitatea infracţională ţineau de siguranţa sistemului naţional energetic, erau in încăperi  comune ale CET – 1 şi CET -2.

Avocat Dinga Claudiu, pentru partea responsabilă civilmente SC „ Prot & Guard” arătând că in sarcina inculpaţilor, foşti angajaţi ai acestei societăţii sunt reţinute faptele de complicitate la furt calificat precizate la punctele 3, 4 şi 5 din rechizitoriu.  Din analiza actelor depuse de partea responsabilă civilmente şi din analiza declaraţiilor inculpaţilor şi a procesului verbal de reconstituire aflat la fila 242 dosar urmărire penală  rezultă că ceilalţi inculpaţi au pătruns in clădirile SC „ Termon” prin alt loc decât postul de pază Nr. 3, respectiv au escaladat poarta de acces arondată postului nr. 4. dacă ar fi fost o înţelegere  prealabilă intre inculpaţi şi angajaţii părţii responsabile civilmente s-ar fi intrat şi ieşit in mod normal pe poartă şi nu prin escaladarea acesteia.

In baza art. 1000 alin  Cod civil raportul de prepuşenie prevede că angajatorul răspunde civil pentru faptele săvârşite de salariaţii săi in exercitarea atribuţiilor de serviciu, ori,  clădirile din care s-au sustras bunuri nu sunt in raza de competenţă a postului 3 unde executau serviciu inculpaţii trimişi in judecată pentru complicitate ci în zona postului 4, şi nici una din persoanele care executa acolo serviciu nu a fost trimisă in judecată. Mai mult martorul SANDU FLORIN arată că în clădirea din zona postului 4 se efectua serviciu de pază proprie.

Se va constata că Electrica Bucureşti şi Termon SRL Oneşti nu au avut relaţii contractuale cu partea responsabilă civilmente privind paza bunurilor. Pentru aceste considerente se vor respinge pretenţiile civile faţă de partea responsabilă civilmente şi depune concluzii scrise.

Avocat Danale Angelica, pentru inculpatul Mihalcea Viorel solicită instanţei să aibă in vedere că acesta a recunoscut săvârşirea faptei, nu are antecedente penale, că are un copil minor în întreţinere şi că a achitat o parte din prejudiciu  urmând să-i fie aplicată o pedeapsă sub minimul prevăzut de lege cu suspendarea condiţionată a acesteia conform prevederilor art. 81 cod penal.

Urmează să se constate că acesta a achitat o parte din prejudiciu şi că a fost asistat de apărător ales.

Avocat Olteanu Monica pentru inculpatul Bogea Traian Cătălin arătând că acesta a avut o atitudine sinceră pe întreaga durată a procesului penal şi faptul că este recidivist îi creează o situaţie mai specială, urmează ca instanţa să aprecieze cu privire la vinovăţia sa şi a gradului de pericol social la individualizarea judiciară a pedepsei aceasta fiind orientată spre minimul special. Solicită onorariu din  fondurile Ministerului Justiţiei.

Avocat Rachieru Lucian pentru inculpatul Buftea Nicolae care a recunoscut săvârşirea faptei reţinute in sarcina sa la punctul 5 din rechizitoriu solicită aplicarea pedepsei închisorii cu suspendarea condiţionată a executării acesteia cu atât mai mult cu cât acesta a achitat şi el suma de 3.000 lei in contul Termon.

Avocat Coşa Iuliana pentru inculpatul Găman Ionuţ care a fost trimis in judecată pentru săvârşirea a două infracţiunii de furt calificat in concurs real una in dauna SC Termoelectrica şi cealaltă in dauna părţii civile SC Termon SRL Oneşti, faţă de atitudinea sinceră a inculpatului, de faptul că a achitat 3.000 lei SC Termon şi a încercat să achite partea sa de prejudiciu din suma de 1231 lei, cauzat SC Termoelectrica Bucureşti, sumă cu care acesta s-a constituit parte civilă şi pe care o apreciază ca fiind reală, dar contul societăţii a fost comunicat cam târziu. La dozarea pedepsei şi a modalităţii de executare instanţa va aprecia şi cu privire la susţinerile părţii civile SE Borzeşti referitoare la faptul că instalaţiile erau in conservare aşteptând să fie puse in funcţiune pentru ca ulterior să fie vândute la REMAT.  Faţă de aceste considerente pedeapsa va fi coborâtă sub minimul general cu aplicarea art. 81 cod penal, scopul pedepsei putând fi atins şi fără privarea de libertate. Se va constata că a fost apărător ales.

Avocat Rachieru Lucian pentru inculpatul COZMA VASILE arătând că acesta este trimis in judecată pentru două fapte reţinute la pct.  3 şi 4 rechizitoriu.

În ceea ce priveşte fapta de la punctul 3 rechizitoriu solicită achitarea inculpatului in baza art. 11, pct. 2 lit. a cu referire la art. 10 lit. c Cod procedură penală fapta nu a fost săvârşită de inculpat şi chiar dacă ar fi fost o înţelegere prealabilă între Cozma Vasile şi Bogea Traian Cătălin la fila 200 dosar urmărire penală există înscrisuri care atestă că in noaptea de 31.12.2006 acesta nu a fost de serviciu.

Pentru fapta reţinută la pct. 4 din actul de sesizare inculpatul a recunoscut săvârşirea acesteia dar a precizat că a avut un conflict anterior cu coinculpatul Bogea conflict dovedit cu probele administrate in cauză, situaţie ce va fi avută in vedere ca circumstanţă atenuantă. Urmează să i se aplice o pedeapsă cu suspendare condiţionată a executării acesteia faţă de lipsa antecedentelor penale şi sinceritatea inculpatului. Ca efect al achitării pentru fapta de la pct. 3 nu veţi reţine dispoziţiile art. 41 alin. 2 cod  penal referitoare la infracţiunea continuată. Se va lua act că inculpatul a fost asistat de apărător ales.

Pentru inculpatul MAGA FLORIN acelaşi apărător solicită aplicare unei pedepse cu suspendare faţă de lipsa antecedentelor penale şi valoarea scăzută a prejudiciului 1231 lei conform constituirii ca parte civilă a Termoelectrica Bucureşti de la fila 70 dosar instanţă, nefiind dovedit un alt prejudiciul. Se va lua act că a fost apărător ales.

Avocat Panfil Gelu pentru inculpatul ANGHEL NICOLAE care a fost trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat in formă continuată, instanţa vai avea in vedere sinceritatea inculpatului, lipsa antecedentelor penale urmând să se facă aplicarea dispoziţiilor art. 74 cod penal cu efectul coborârii pedepsei sub minimul prevăzut de lege  cu aplicarea art. 81 cod penal. Pe latura civilă inculpaţii vor fi  obligaţi in solidar la despăgubiri civile in măsura in care au fost dovedite, aspect pe care-l va detalia in note scrise.

Pentru inculpatul Anghel Vasile a solicitat,  de asemenea,  pentru aceleaşi considerente, aplicarea unei pedepse cu suspendare executării acesteia, menţinând aceleaşi concluzii privind latura civilă a procesului penal. Solicită onorariu din fondurile Ministerului Justiţiei.

Avocat Coşa Iuliana pentru inculpatul Mihalcea Adrian arătând că acesta a recunoscut săvârşirea faptei, a achitat suma de 3.000 lei către SC Termon SRL Oneşti şi nu a contestat prejudiciul urmând să-i fie aplicată o pedeapsă sub minimul special spre  minimul general cu suspendarea condiţionată a executării acesteia. Se va lua act că a fost apărător ales.

Avocat Stoica Dan arătând că participaţia lui Sfîrlog Iulian a săvârşirea faptei din 14/15.01.2007 a fost minimă, a fost tentat de nişte bani câştigaţi cu uşurinţă şi nu a avut implicare in organizarea furtului dar având in vedere şi atitudinea sinceră, faptul că este infractor primar apreciază că o pedeapsă sub minim, cu suspendare îşi va atinge scopul educativ. Solicită onorariu din fondurile Ministerului Justiţiei.

Inculpatul BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN având ultimul cuvânt, arată că recunoaşte săvârşirea faptelor şi lasă la aprecierea instanţei individualizarea şi modalitatea de executare a pedepsei.

Inculpatul Găman Ionuţ, având ultimul cuvânt recunoaşte şi regretă săvârşirea faptei.

Inculpaţii Mihalcea Viorel, Sfîrlog Iulian, Anghel Vasile, pe rând, având ultimul cuvânt au recunoscut şi au regretat săvârşirea faptelor.

INSTANŢA

Având nevoie de timp pentru a delibera 

DISPUNE

În baza art. 306 cod procedură penală amână pronunţarea la data de 12.12.2007.

Pronunţată in şedinţă publică, azi 03.12.2007.

PREŞEDINTE GREFIER

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

DOSAR NR. 1324/2007

Din 01.03.2007  furt.

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din  12.12.2007

Completul de judecată format din:

Preşedinte – SIMINA PURICE

Grefier – ENACHE GABRIEL

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror Vicenţiu Crăciunel Antohi

Pe rol  pronunţarea soluţiei cauzei acţiunii penale pusă in mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpaţilor Bogea Traian Cătălin, Anghel Nicolae, Găman Vasile şi alţii trimişi  in judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Prezenţa părţilor şi dezbaterile în fond au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 03.12.2007, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când instanţa având nevoie te timp pentru a delibera, a amânat pronunţare la data de 12.12.2007.

INSTANŢA

Având in continuare nevoie de timp pentru a delibera

DISPUNE

 În baza art. 306 cod procedură penală amână pronunţarea la data de 13.12.2007.

Pronunţată in şedinţă publică, azi 12.12.2007.

PREŞEDINTE GREFIER

ROMÂNIA

Judecătoria Oneşti

Dosar nr. 1324/270/2007

Din 01.03.2007  furt calificat

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1085

Şedinţa publică din 13.12.2007

Completul de judecată format din:

Preşedinte – SIMINA PURICE

Grefier – ENACHE GABRIEL

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror Vicenţiu Crăciunel Antohi

Pe rol  pronunţarea soluţiei cauzei acţiunii penale pusă in mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpaţilor Bogea Traian Cătălin, Anghel Nicolae, Găman Vasile şi alţii trimişi  in judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Prezenţa părţilor şi dezbaterile în fond au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 03.12.2007, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când instanţa având nevoie te timp pentru a delibera, a amânat pronunţare la data de 12.12.2007 şi ulterior la 13.12.2007.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată că prin rechizitoriul nr. 42/P/28.02.2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti s-a dispus trimiterea in judecată  a inculpaţilor BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat  prevăzută de art. 208-209 alin. 1, lit. g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal şi art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i  Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 37 lit. a Cod penal ( pct. 1 şi 2 din rechizitoriu) şi art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i  şi alin. 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art.  41 alin. 2  Cod penal şi art. 57 lit. b Cod penal ( pct. 3-5 rechizitoriu) şi art. 33 lit. a Cod penal  pentru faptele de la pct. 1-5 din rechizitoriu); ANGHEL NICOLAE pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat  prevăzută de art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i  şi alin. 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art.  41 alin. 2  Cod penal ( pct. 3-5 rechizitoriu); GĂMAN IONEL pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat  prevăzută de art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i  şi alin. 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art.  33 lit. a  Cod penal ( pct.  1 şi 5 rechizitoriu); COZMA VASILE pentru complicitate la infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 26 Cod penal cu referire la art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal  (punctele 3, 4 din rechizitoriu);  MAGA FLORIN, ANGHEL VASILE , BUFTEA NICOLAE, MIHALCEA ADRIAN,  SFÎRLOG IULIAN  toţi pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208-209 alin. 1lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal  şi MIHALCEA VIOREL pentru complicitate la infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 26 raportat la art. 208-209 alin. 1lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal.

Prin actul de sesizare a instanţei se reţine că in perioada 15.01.2006-15.01.2007 inculpaţii BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN, ANGHEL NICOLAE, MAGA FLORIN, ANGHEL VASILE, BUFTEA NICOLAE, MIHALCEA ADRIAN, SFÎRLOG IULIAN, GĂMAN IONEL au sustras, împreună componente din cupru ale unor instalaţii din incinta SE BORZEŞTI.

La rândul lor, coinculpaţii COZMA VASILE şi MIHALCEA VIOREL, in calitate de agenţi de pază angajaţi ai SC Prot & Guard SRL Oneşti au înlesnit conform aceluiaşi act de sesizare, pătrunderea celorlalţi inculpaţi in incinta SC Borzeşti pentru a sustrage componente din cupru.

Din analiza probatorilor administrate in cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

1.) La data de 17.01.2006 Poliţia municipiului Oneşti a fost sesizată telefonic de şeful biroului patrimoniu din cadrul SE Borzeşti cu privire la faptul că in intervalul 15.01.2006 ora 15,00 – 16.01.2006 ora 15,00 persoane necunoscute au sustras mai multe tije şi tulipe din cupru din staţia electrică de 6kv- Bloc 5.

Ca urmare a acestei sesizării lucrătorii de poliţie s-au deplasat la faţa locului şi in prezenţa martorilor asistenţi TUDORACHE NECULAI, SOLTAN COSTICĂ angajaţi ai SE Borzeşti şi respectiv S.V.S Bucureşti s-a constatat furtul a 71 tije şi tulipe din cupru – a se vedea procesul verbal  aflat la fila 30 dosar urmărire penală coroborat cu planşele fotografice de la filele 31-33 acelaşi dosar.

Cu ocazia cercetării la faţa locului de pe izolatorii ceramici ai celulelor electrice  de la care s-au sustras  tijele din cupru au fost  ridicate două urme papilare. Prin raportul de constatare tehnico-stiinţifică dactiloscopică nr. 268455/05.07.2006 s-a stabilit că cele două urme papilare aparţin inculpatului BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN –filele 36-39 dosar urmărire penală.

Din cercetările efectuate, ulterior, in cauză a rezultat că in seara zilei de 15.01.2006 , şi in baza unei înţelegeri prealabile, inculpaţii BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN, GĂMAN IONEL şi MAGA FLORIN au sărit împreună gardul  in incinta SE Borzeşti la staţia electrică de 6 kv –bloc 5.

De la celulele electrice care erau scoase de sub tensiune cei 3 inculpaţi au demontat şi sustras 71 tulipe ( contactori) din cupru, bunuri vândute in aceeaşi seară martorului VRÎNCEANU LUPAŞCU, împărţind banii intre ei.

Inculpatul MAGA FLORIN a avut o atitudine nesinceră  pe întreaga durată a procesului penal, el susţinând in mod constant  că nu a sustras componente  din cupru din staţia de 6 kv  ci că ar fi adunat resturi de cablu aparţinând SC Energoconstrucţii Oneşti  al cărei angajat era şi ulterior le-a vândut lui GĂMAN IONEL şi BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN –filele 66 dosar urmărire penală şi fila 87 dosar instanţă – volumul I.

Apărările lui MAGA FLORIN au fost înlăturate, insă de coinculpaţii BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN şi GĂMAN IONEL care au descris in detaliu circumstanţele in care au comis furtul  din noaptea de 15/16.01.2006 – filele 265, 295 dosar urmărire penală şi filele 81, 83 din volumul I dosar instanţă.

Fapta a fost probată şi cu două reconstituiri – filele 56 şi 246 dosar urmărire penală.

La data de 02.06.2007 cu ocazia audierii sale GĂMAN IONEL a declarat că in timpul reconstituirii din data de 07.02.2007 coinculpatul MAGA FLORIN a indus in eroare anchetatorii indicându-le un alt traseu  şi un alt amplasament din care ar fi luat piesele din cupru.

Prin adresa nr. 582/16.02.2006 SC Termoelectrica SA – Sucursala de Valorificare şi Servicii Bucureşti s-a constituit parte civilă cu suma de 1231 lei, reprezentând  contravaloarea celor 71 contactori din cupru de la întrerupătoarele de 6 kv –bloc 5 CET 2 Borzeşti – fila 28 dosar urmărire penală.

SC Termoelectrica SA Bucureşti  şi-a menţinut pretenţiile şi in faza cercetării judecătoreşti –filele 70, 71 dosar instanţă – volumul I. Se impun, aici următoarele precizări: înfiinţată in 2002 – Sucursala de Valorificare şi Servicii Bucureşti a preluat  in gestiune de la SC Termoelectrica SA – Sucursala Electrocentrale Borzeşti o parte din activele şi mijloacele fixe in vederea valorificării acestora.

Printre bunurile preluate se numărau şi cei 71 contactori cupru sustraşi  in noaptea de 15/16.01.2006 cu o valoare de 1231 lei dar la data producerii faptei  de furt bunurile se aflau in gestiunea S.V.S.  Bucureşti. Drepturile şi obligaţiile fostei S.V.S. Bucureşti au fost preluate  după 14.02.2007 de SC Termoelectrica SA Bucureşti.

2. La data de 20.02.2006 reprezentanţii SE Borzeşti au sesizat Poliţia municipiului Bucureşti cu privire la sustragerea prin efracţie in intervalul 17-20.02.2006, de către autori necunoscuţi, a mai multor componente  din cupru din staţia electrică de 6+0,4 kv Bagger II aflată  in incinta SE Borzeşti –a se vedea fila 74 dosar urmărire penală.

Urmare a acestei sesizări se efectuează o cercetare la faţa locului – filele  74, 75 dosar urmărire penală ) coroborată cu planşele fotografice aflate la filele 76-82 acelaşi dosar.

Prin adresa nr. 112/23.06.2006 Sucursala de Valorificare şi Servicii Bucureşti ale  cărei drepturi şi obligaţii  au fost preluate ulterior de SC Termoelectrica  SA Bucureşti, a precizat că in  intervalul 17.02.2006-20.02.2006  din Staţia de  6 kv aferentă Staţiei de Pompe Bagger 2 au fost sustrase: 97 tije şi bare  intrerupători , 40 bare de legătură cupru, 49 bare de legătură aluminiu şi au fost deteriorate legăturile flexibile la 3 dulapuri.

Piesele si subansamblele  sustrase au fost evaluate  la suma de 3250 lei cu care SC Termoelectrica  SA Bucureşti s-a constituit parte civilă in procesul penal cu menţiunea că aceste bunuri au avut situaţia juridică a celor sustrase in noaptea de 15/16.01.2006 – fila 84 doar urmărire penală coroborată cu filele 70, 71 dosar cercetare judecătorească.

Inculpatul BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN a declarat că in intervalul 17-20.02.2006 la o dată neprecizată,pe timp de noapte a escaladat gardul in incinta SE Borzeşti şi prin demontarea unui geam a pătruns in staţia electrică de 6 +0,4 kv Bagger II. A demontat  mai multe componente din cupru de la celulele scoase de sub tensiune  pe care le-a scos din incinta staţiei  tot pe geam şi a vândut, apoi, bunurile martorului VRÎNCEANU LUPAŞCU.

Cu ocazia reconstituirii din data de 23.02.2006 BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN a indicat traseul parcurs şi modul de operare – filele 246 verso şi 247 dosar urmărire penală.

Starea de fapt fiind dovedită cu  probatoriile administrate in cauză instanţa reţine că in noaptea de 15/16.01.2006şi tot pe timp de noapte in intervalul 17-20.02.2006, la o dată neprecizată inculpatul BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN  a sustras, prin efracţie, componente din cupru ale reţelelor electrice aparţinând părţii civile SC Termoelectrica SA Bucureşti, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat.

Este adevărat că in noaptea de 15/16.01.2006 Bogea Traian Cătălin a comis furtul  împreună cu coinculpaţii MAGA FLORIN şi GĂMAN IONEL iar in  februarie 2006 el a sustras, singur, componentele din cupru.

Faţă de intervalul scurt de timp dintre cele două acţiuni ale inculpatului BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN , văzând modalitatea de operare în ambele cazuri instanţa reţine că şi sub aspectul laturii subiective cele două acte materiale alcătuiesc  o singură unitate infracţională.

Pe cale de consecinţă urmează a se reţine că activitatea infracţională desfăşurată de  inculpatul BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN  la 15/16.01.2006 şi in intervalul 17-20.02.2006  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, aceasta fiind corecta încadrare juridică  a infracţiunii  pentru care se va dispune condamnarea  inculpatului.

In ceea ce-i priveşte pe MAGA FLORIN şi GĂMAN IONEL care in noaptea de 15/16.01.2006 au sustras împreună cu BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN componente din cupru ale reţelelor electrice aflate in gestiunea SC Termoelectrica  instanţa reţine că faptele acestora întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal pentru care se va dispune condamnarea celor 2 inculpaţi.

3. La data de 03.01.2007 conducerea SE Borzeşti sesizează Poliţia municipiului Oneşti cu privire la faptul că in intervalul 29.12.2006-01.01.2007 persoane necunoscute au sustras  componente din cupru de la instalaţiile electrice aparţinând SC Termon SRL Oneşti  aflate in incinta CET – 1 Borzeşti- a se vedea fila 108 dosar urmărire penală.

Cu ocazia cercetării la faţa locului de pe izolatorii celulelor electrice şi de pe câteva bare de cupru  demontate au fost ridicate urme papilare –filele 106-119 dosar urmărire penală.

Expertiza tehnico – ştiinţifică dactiloscopică efectuată in data de 07.02.2007 a concluzionat  că una dintre aceste urme papilare a fost creată de degetul mic de la mâna stângă a inculpatului ANGHEL NICOLAE –a se vedea filele 125-129 dosar urmărire penală.

Din cercetările efectuate in cauză a rezultată că in intervalul 29.12.2006- 01.01.2007 mai exact intre Crăciun şi Revelion, pe timp de noapte, inculpaţii BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN şi ANGHEL NICOLAE au pătruns in incinta SE Borzeşti – CET 1, cu acordul inculpatului COZMA VASILE agent de pază, angajat al SC Prot & Guard SRL Oneşti.

Cei 3 inculpaţi s-au întâlnit in „ zona celor 6 furnale” iar agentul de pază COZMA VASILE le-a permis lui Bogea Traian şi Anghel Nicolae să intre in perimetrul societăţii pentru a sustrage materiale neferoase – a se vedea declaraţiile coinculpaţilor BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN şi ANGHEL NICOLAE coroborate cu depoziţia martorului PINTILIE ADRIAN – filele  280-280, 265 -271, 84 dosar urmărire penală,filele 81, 82 şi 88 dosar instanţă.

Inculpatul COZMA VASILE nu a recunoscut participaţia la săvârşirea acestei fapte, el susţinând că nu a fost implicat in furtul din intervalul 29.12.2006- 01.01.2007. Nu a negat că-l cunoştea pe BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN zis „ Canta” dar a declarat că acesta ar fi încercat să se răzbune pe el pentru că in trecut l-ar fi împiedicat  să intre in perimetrul unităţii pentru a sustrage bunuri.

COZMA VASILE nu a probat, însă, existenţa unei stări conflictuale cu inculpatul BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN  şi nici susţinerile potrivit cărora  era ameninţat telefonic de acelaşi inculpat. Cozma nu a oferit instanţei nici o explicaţie plauzibilă cu privire la modalitatea in care BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN  reuşise să-i afle numărul de telefon,  mai ales că cei 2 se cunoşteau, doar, „ din vedere”.

La rândul său, inculpatul BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN a susţinut că in ajun a fost sunat de COZMA VASILE care i-a spus că s-a întrerupt curentul, „  se taie fabrica  şi se autoserveşte toată lumea”. A intrat  împreună cu Anghel Nicolae in perimetrul unităţii,  având acordul lui COZMA VASILE căruia i-a plătit la ieşire o sumă cuprinsă intre 150-200 lei.

Declaraţia lui BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN este susţinută şi de coinculpatul ANGHEL NICOLAE care a relatat că înainte de a intra la Termon s-au întâlnit pe o alee  cu  inculpatul  COZMA  VASILE . Acesta  le-a spus că dacă „ vor găsi ceva, să ia” , referindu-se la metale neferoase. La data de 23.04.2007 cu ocazia audierii sale acelaşi inculpat a declarat că atât COZMA VASILE cât şi MIHALCEA VIOREL ( implicat in furtul din 14/15.01.2007) spuneau că „ pleacă in altă parte” astfel încât ei, paznicii,  nici nu-i vedeau la plecare pe autorii furturilor – fila 82 dosar instanţă. La data de 06.02.2007 ANGHEL NICOLAE  a procedat la recunoaşterea din grup a lui COZMA VASILE, ca fiind agentul de pază care a înlesnit furturile din 29.12.2006 -01.01.2007 şi 03/04.01.2007 – a se vedea filele 196-198  dosar urmărire penală.

Cu ocazia reconstituirii din data de 07.02.2007 inculpatul ANGHEL NICOLAE a indicat traseul parcurs alături de BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN pentru a pătrunde in staţia electrică a SC Termon SRL Oneşti – filele 238,239 dosar urmărire penală.

De remarcat că atât BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN cât şi ANGHEL NICOLAE au indicat acelaşi traseu, respectiv pătrunderea  pe o poartă dinspre râul Trotuş, apoi trecerea prin apropierea celor 6 turnuri de răcire, aflate lângă  postul de pază nr. 3 – a se vedea fila 327 verso dosar urmărire penală.

Din conţinutul procesului verbal  de constatare întocmit in data de 01.01.2007 ( fila 121 dosar urmărire penală)  coroborat cu adresa nr. 194/06.02.2007  emisă de SC Termon SRL Oneşti ( filele 122, 123 acelaşi dosar) rezultă că din patrimoniul acestei societăţi au fost sustrase componente din cupru de la 7 celule de 6 kv. şi de la 6 scurtcircuitoare  mobile. Prejudiciul a fost evaluat la suma de 16.041,6 lei.

Prin adresa sus-menţionată s-a precizat că celulele  electrice de la care au fost sustrase piesele din cupru erau in rezervă, ele putând fi repuse oricând in funcţiune.

Conform declaraţiilor inculpaţilor BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN şi ANGHEL NICOLAE materialele provenite din furt au fost vândute lui VRÎNCEANU LUPAŞCU –fila 228 dosar instanţă şi fila 237 dosar urmărire penală.

Prin efectul H.G 104/07.02.2002 s-a aprobat transmiterea, fără plată, in domeniul public al municipiului Oneşti a Centralei Electrice de Termoficare  - etapa de cogenerare Borzeşti, SC Termon SRL Oneşti având dreptul de administrare a bunului – filele 1-4 dosar instanţă, volumul II). În consecinţă, unitatea administrativ teritorială, respectiv municipiul Oneşti, reprezentat  prin primar s-a constituit parte civilă in procesul penal pentru suma de 16.041, 6 lei reprezentând valoarea bunurilor sustrase din CET 1 in perioada  29.12.2006-01.01.2007 fila 224 dosar cercetare judecătorească.

Cu privire la statutul juridic actual al SC Termon SRL Oneşti se reţine că prin sentinţa civilă nr. 353/17.09.2007 a Tribunalului Bacău a fost desemnat administrator judiciar provizoriu SC Instant Expert IPURL Bacău reprezentat prin GUŢU ROMEL –a se vedea filele 256, 257 dosar instanţă volum II.

Activitatea infracţională desfăşurată de inculpaţi in intervalul sus-menţionat, astfel cum a fost dovedită cu probatoriile mai-sus analizate, întruneşte elementele constitutive ale infacţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208-209 alin.  1 lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal pentru cazul fiecăruia dintre inculpaţii BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN şi ANGHEL NICOLAE.

Fapta inculpatului COZMA VASILE care, cu intenţie, a înlesnit săvârşirea furtului de către BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN şi ANGHEL NICOLAE întruneşte elementele constitutive ale complicităţii  la infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 26 raportat la art. 208-209 alin.  1 lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal.

4.) La data de 04.01.2007 Poliţia municipiului Oneşti a fost sesizată, din nou,  de reprezentanţii SE Borzeşti cu privire la sustragerea in noaptea de 03/04.01.2007 a altor componente de cupru din instalaţiile electrice ale SC Termon SRL Oneşti – fila 137 dosar urmărire penală.

In aceeaşi zi s-a efectuat cercetare la faţa locului ocazie cu care s-a constatat că uşa de acces in instalaţie  fusese scoasă din „ verigile de prindere” iar din interior fuseseră sustrase componente din cupru de la 18 celule de 6kv. şi 9 scurtcircuitoare  mobile. Totodată, de pe izolatorii termici şi de  pe capacele frontale ale celulelor  au fost prelevate 12 urme papilare – a se vedea filele 138-140 dosar urmărire penală şi planşele fotografice de la filele 141-154 acelaşi dosar.

Expertiza tehnico – ştiinţifică dactiloscopică finalizată in data de 05.02.2007 a concluzionat  că 2 dintre urmele papilare aparţin inculpaţilor BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN şi ANGHEL NICOLAE – filele 163-168 dosar urmărire penală.

Din verificările efectuate ulterior a rezultat că in seara zilei de 03.01.2007, după lăsarea întunericului, inculpaţii BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN, ANGHEL NICOLAE şi ANGHEL VASILE s-au deplasat la SE  Borzeşti in zona CET-1 aparţinând SC Termon SRL Oneşti.

Ca si in cazul faptei săvârşite in urmă cu câteva zile inculpatul BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN  a discutat cu VASILE COZMA agent de pază in cadrul SC PROT & GUARD SRL Oneşti care a fost de acord să-i lase să sustragă cupru din unitate.

Audiat la 06.02.2007 inculpatul COZMA VASILE a declarat că in seara zilei de 03.01.2007 a fost sunat pe telefonul mobil de BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN care i-ar fi cerut să-l lase să pătrundă in perimetru pentru că acesta ştia că in postul de control nr. 4 „ nu este agent de pază”. COZMA VASILE a fost de acord cu solicitarea inculpatului Bogea, astfel că acesta din urmă a intrat prin postul nr. 4. După ora 23,00 ar fi fost sunat, din nou, de BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN care i-a cerut să-l lase să iasă din TERMO. Agentul de pază i-a dat asigurări că in zonă nu se află nimeni, adică nici un alt paznic. In dimineaţa zilei de 04.01.2007 COZMA VASILE s-ar fi întâlnit cu BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN in staţia de autobuz din comuna GURA VĂII şi ar fi primit de la acesta din urmă „ mai mult forţat” suma de 50 lei.

Inculpatul COZMA VASILE a susţinut  la data de 06.02.2007 că nu a văzut persoanele cu care a intrat BOGEA in Termo.

Cu toate acestea, in ziua de 06.02.2007 COZMA VASILE a fost recunoscut dintr-un grup de persoane de un tânăr necunoscut, susţine el, in fapt acesta fiind coinculpatul ANGHEL NICOLAE – filele 207, 208 dosar urmărire penală.

BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN şi  ANGHEL NICOLAE au recunoscut că împreună cu ANGHEL VASILE au pătruns , prin forţarea unui geam, in staţia electrică din interiorul căreia şi-au însuşit mai multe elemente din cupru, vîndute aceluiaşi martor VRÎNCEANU LUPAŞCU, banii fiind împărţiţi in mod egal între ei.

Inculpatul ANGHEL VASILE nu a putut fi audiat in etapa urmăririi penale, acesta aflându-se la muncă in străinătate. In faza judecăţii ANGHEL VASILE a negat participarea la furt alături de BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN şi  ANGHEL NICOLAE,  dar nu  a invocat, existenţa vreunei stări conflictuale între el şi coinculpatul ANGHEL NICOLAE.

ANGHEL VASILE şi ANGHEL NICOLAE sunt fraţi astfel că in absenţa vreunui conflict preexistent, ANGHEL NICOLAE nu putea să susţină că şi VASILE a luat parte la comiterea furtului dacă lucrurile ar fi stat altfel.

Din conţinutul procesului verbal întocmit la data de 04.01.2007 coroborat cu adresa nr. 194/06.02.2007 emisă de SC Termon SRL Oneşti rezultă că prejudiciul cauzat de inculpaţi in noaptea de 03/04.01.2007  se ridică la valoarea de 39.398,4 lei cu aceeaşi precizare că instalaţiile din care s-au sustras componente din cupru erau in rezervă însă puteau fi oricând puse in funcţiune –filele 157-160 dosar urmărire penală.

In instanţă unitatea administrativ-teritorială Oneşti s-a constituit parte civilă in procesul penal şi cu suma sus-menţionată – fila 224 dosar.

Starea de fapt fiind dovedită cu probatoriile administrate in cauză instanţa reţine că faptele inculpaţilor BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN, ANGHEL VASILE şi ANGHEL NICOLAE întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal.

În ceea ce-l priveşte pe coinculpatul COZMA VASILE, fapta acestuia întruneşte elementele constitutive ale complicităţii la infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 26 raportat la art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal.

5.) La data de 15.01.2007 Poliţia municipiului Oneşti a fost sesizată telefonic, din nou, de reprezentanţii SE Borzeşti care au reclamat sustragerea in noaptea de 14/15.01.2007 a unor componente din cupru din instalaţiile electrice ale SC Termon SRL Oneşti.

Din cercetările efectuate in cauză a rezultat că in seara zilei de 14.01.2007, după lăsarea întunericului şi in baza unei înţelegeri prealabile, inculpaţii BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN, ANGHEL NICOLAE, GĂMAN IONEL, MIHALCEA  ADRIAN,  BUFTEA  NICOLAE, SFÎRLOG IULIAN s-au deplasat la SE Borzeşti – CET 1 cu intenţia de a sustrage cupru.

Inculpatul BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN a discutat cu MIHALCEA VIOREL, agentul de pază angajat al SC PROT & GUARD SRL Oneşti. Acesta avea  post de pază in perimetrul SE Borzeşti şi in schimbul  unei sume de bani a fost de acord să permită celorlalţi inculpaţi  accesul in perimetru pentru a sustrage componente din cupru.

În aceste condiţii BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN, ANGHEL NICOLAE, GĂMAN IONEL, MIHALCEA  ADRIAN,  BUFTEA  NICOLAE, SFÎRLOG IULIAN s-au deplasat  la instalaţia de 6 kv.- secţia interne a SC Termon SRL Oneşti.

Prin tăierea lacătului şi a lanţului ce asigurau uşa de acces inculpaţii au pătruns in instalaţie de unde au demontat şi sustras  cantitatea de 426 kg cupru de la 10 celule  electrice - a se vedea procesul verbal de cercetare la faţa locului,  planşele fotografice întocmite cu această ocazie, procesul verbal din 15.01.2007 întocmit de reprezentanţii SE Borzeşti şi SC Termon SRL Oneşti privind întinderea prejudiciului – 20.448 lei – cu menţiunea că  utilajele deservite de componentele sustrase erau in rezervă, ele putând fi repuse oricând in funcţiune – filele 219-231 dosar urmărire penală.

Cu cantitate de cupru sustrasă cei 6 inculpaţi  au ieşit in aceeaşi noapte din incinta SE Borzeşti având acordul coinculpatului MIHALCEA VIOREL , apoi au înstrăinat metalele neferoase  aceluiaşi cumpărător, martorul VRÎNCEANU LUPAŞCU iar banii obţinuţi din vânzare i-au împărţit între ei.

In etapa urmăririi penale inculpatul MIHALCEA VIOREL a avut o atitudine sinceră in sensul că a recunoscut că in seara zilei de 14.01.2007 după intrarea in schimbul 3 a fost contactat în două rânduri pe telefonul mobil de un bărbat care s-a recomandat cu numele de CANTA şi i-a cerut să-lase să intre in perimetrul a cărui pază o asigura pentru a sustrage „ cablu de fier vechi”.

După ce paznicul MIHALCEA VIOREL şi-a dat acordul in sensul celor solicitate de CANTA, respectiv BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN , acesta din urmă însoţit de alţi „ 4 băieţi” au sărit gardul dinspre zona turnurilor de răcire şi s-au deplasat către CET-1 in timp ce paznicul MIHALCEA VIOREL „ patrula”  conştiincios pe o alee –a se vedea filele 327, 328 dosar urmărire.

La ieşirea din clădirea CET-1 inculpatul BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN s-a întors la paznicul MIHALCEA VIOREL  şi i-a oferit acestuia suma de 150 lei ca recompensă pentru serviciul de a fi permis intrarea şi ieşirea din perimetru.

Cu ocazia audierii sale la 07.02.2007 MIHALCEA VIOREL a precizat că BOGEA însoţit de ceilalţi 4 băieţi nu au ieşit din perimetru pe raza postului său de pază ( postul nr. 3)  ci pe raza postului nr. 4.

Mai mult, inculpatul MIHALCEA VIOREL a declarat la urmărirea penală că la circa o săptămână după Revelionul 2007 a fost sunat de colegul său de serviciu COZMA VASILE care i-a spus că un prieten  de-al lui din comuna Gura Văii doreşte să intre in incinta CET-1 ca să fure cupru, întrebându-l pe el, MIHALCEA VIOREL,  dacă doreşte să-l lase pe acel prieten să intre in unitate pe tura sa. In urma acordului de principiu al inculpatului MIHALCEA VIOREL acesta a fost contactat telefonic de BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN in seara zilei de 14.01.2007 – filele 330-332 dosar urmărire penală.

In etapa judecăţii MIHALCEA VIOREL a revenit asupra declaraţiilor anterioare ( fila 85 dosar instanţă) susţinând că a fost trimis in judecată doar pe motiv că a primit suma de 150 lei pentru că le-a permis acelor băieţi  să intre in Termon. Intenţia lui ar fi fost insă, una nobilă  adică „ să-l ajute pe COZMA VASILE”.

Nu există probe care să-l incrimineze pe inculpatul COZMA VASILE pentru furtul din noaptea de 14/15.01.2007. In schimb, implicarea lui MIHALCEA VIOREL in sustragerea de cupru din noaptea respectivă a fost dovedită cu declaraţiile coinculpaţilor BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN, ANGHEL NCOLAE, GĂMAN IONEL, MIHALCEA ADRIAN, BUFTEA NICOLAE şi SFÎRLOG IULIAN – filele 319, 320, 309, 305-306, 302-303, 295-297, 292, 293, 285-288 dosar urmărire penală coroborate cu filele 81-84, 86 –volum I dosar instanţă şi fila 7 din vol. II dosar instanţă.

Starea de fapt fiind dovedită cu probatoriile administrate in cauză instanţa reţine că faptele săvârşire in noaptea de 14/15.01.2007 de inculpaţii BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN, ANGHEL NICOLAE, GĂMAN IONEL, MIHALCEA ADRIAN, BUFTEA NICOLAE, SFÎRLOG IULIAN intrunesc elementele constitutive ale infracţiunii  de furt calificat prevăzută de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i  şi alin. 3 lit. c cod penal pentru care se va dispune condamnarea acestora.

In sarcina coinculpatului MIHALCEA VIOREL se va reţine săvârşirea complicităţii  la infracţiunea de furt calificat  prevăzută de art. 26 raportat la art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i  şi alin. 3 lit. c cod penal pentru care se va dispune condamnarea sa.

Sub aspectul laturii civile a procesului penal in cazul faptei din 14/15.01.2007 se impun următoarele precizări:  prin adresa nr. 194/06.02.2007 SC Termon SRL Oneşti a evaluat paguba  creată la suma de 20.448 lei –fila 230 dosar urmărire penală.

În instanţă, unitatea administrativ-teritorială  Oneşti s-a constituit parte civilă cu suma sus-menţionată – a se vedea filele 1-4 dosar cercetare judecătorească –volum II.

In sarcina inculpatului BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN instanţa a reţinut aşadar: săvârşirea unei infracţiuni de furt calificat  in formă continuată prevăzută de art.  208-209 alin. 1 lit. a, g, i  şi alin. 3 lit. c cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal pentru faptele comise la 15/16.01.2006 şi respectiv la 17-20.02.2006 ( punctele 1. 2 din rechizitoriu) precum şi 3 furturi in formă agravată prevăzută de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i  şi alin. 3 lit. c cod penal fapte comise la 29.12.2006-01.01.2007, 03/04.01.2007 şi 14/15.01.2007 – punctele 3,4,5 din actul de sesizare a instanţei.

In intervalul 29.12.2006-14.01.2007 inculpatul BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN a săvârşit, in realizarea aceleiaşi rezoluţii 3 acţiuni care prezintă, fiecare in parte, conţinutul infracţiunii prevăzute de art.  208-209 alin. 1 lit. a, g, i  şi alin. 3 lit. c cod penal.

Instanţa reţine, aşadar, că şi pentru faptele comise in intervalul de timp sus-menţionat sunt aplicabile dispoziţiile art. 41 alin. 2 cod penal referitoare la infracţiunea in formă continuată.

Inculpatul BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN a comis cele 2 infracţiuni  de furt calificat  prevăzute de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i  şi alin. 3 lit. c cod penal, ambele cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal mai înainte de a interveni o condamnarea definitivă pentru vreuna dintre ele.

In cauză există prin urmare, concurs real astfel că in cauză  sunt incidente prevederile art. 33 lit. a Cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepselor aplicate acestui inculpat, in baza art. 72 Cod penal se vor avea in vedere: gradul de pericol social al faptelor concretizat in diminuarea patrimoniului părţilor civile, întinderea considerabilă a pagubei create prin activitatea sa infracţională, atitudinea sinceră a inculpatului pe durata procesului penal, împrejurarea că la fiecare acţiune finalizată cu prejudicierea  părţilor civile BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN a fost iniţiatorul şi „ liderul” fiecărui grup infracţional  precum  şi conduita acestuia anterior săvârşirii faptelor deduse judecăţii.

Astfel, din conţinutul fişei de cazier judiciar aflată la filele 252, 253 dosar urmărire penală rezultă că prin sentinţa penală nr. 1094/18.03.2003 a Judecătoriei Bacău inculpatul a fost condamnat  la pedeapsa de 5 ani şi 5 luni închisoare. A fost liberat condiţionat la data de 10.06.2005 cu un rest neexecutat de 530 zile.

Raportat la această condamnare inculpatul a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2  cod penal ( in intervalul 15.01. -20.02.2006) în timpul executării pedepsei de 5 ani şi 5 luni închisoare, adică in stare de recidivă postcondamnatorie, incidente fiind dispoziţiile art. 37 lit. a Cod penal.

Întrucât in intervalul de timp de la liberarea condiţionată şi până la împlinirea duratei pedepsei inculpatul  a săvârşit din nou infracţiunea sus-menţionată instanţa, va face aplicarea dispoziţiilor art. 61 alin. 1 cod penal.

Pe cale de consecinţă, se va dispune revocarea liberării condiţionate pentru restul de 530 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani şi 5 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală 1094/18.03.2003 a Judecătoriei Bacău, rest ce urmează a se contopi  cu pedeapsa aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal in pedeapsa cea mai grea.

După executarea pedepsei de 5 ani şi 5 luni închisoare inculpatul BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN a săvârşit, din nou, cu intenţie infracţiunea in formă continuată  prevăzută de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i  şi alin. 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal – fapte comise in intervalul 29.12.2006-14.01.2007.

În această situaţie există stare de recidivă postexecutorie, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 37 lit. b Cod penal.

 Cele două infracţiuni pentru care  s-a reţinut vinovăţia acestuia  sunt în concurs real astfel cum s-a argumentat mai sus.

 Aşa fiind şi in baza art. 33 lit. a -34 lit. b Cod penal se va proceda la contopirea celor 2 pedepse  aplicate inculpatului in pedeapsa cea mai grea, pe care urmează să o execute in regim privativ de libertate.

 I se va interzice acestuia exerciţiul drepturilor prevăzute de art.  64 lit. a teza a II şi lit. b Cod penal  in condiţiile art. 71 alin. 2 Cod penal.

 In baza art. 350 Cod procedură penală instanţa va menţine măsura arestării preventive aplicată inculpatului BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN  la data de 06.02.2007.

 In baza art. 88 Cod penal se va deduce din durata pedepsei rezultante perioada executată prin reţinere şi arestare preventivă de la 05.02.2007 ora 14,05 la zi.

 Din probatoriile administrate in cauză a rezultat  săvârşirea, cu vinovăţie, de către inculpatul ANGHEL NICOLAE la 29.12.2006, 03/04.01.2007 şi 14/15.01.2007 a 3 infracţiuni de furt calificat prevăzute de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal.

 Rezoluţia infracţională fiind in mod evident, aceeaşi in cazul celor 3 acte materiale se va reţine săvârşirea infracţiunii in formă continuată, urmând a se face aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal.

 La individualizarea pedepsei in cazul inculpatului ANGHEL NICOLAE  instanţa va avea in vedere: întinderea mare a prejudiciului cauzat părţii civile, împrejurarea că pe durata procesului penal inculpatul nu a depus stăruinţă pentru a repara paguba pricinuită, in schimb a avut o atitudine sinceră şi o bună conduită anterior săvârşirii faptelor concretizată in lipsa antecedentelor penale – a se vedea fila 274 dosar urmărire penală.

 Faţă de considerentele mai-sus invocate in ceea ce-l priveşte pe inculpatul ANGHEL NICOLAE  instanţa va aplica circumstanţele atenuante  prevăzute de art. 74lit. a, c cod penal având ca efect reducerea pedepsei  potrivit prevederilor art. 76 lit. c Cod penal.

 Circumstanţele reale şi cele personale astfel cum au fost reţinute precum şi tinereţea inculpatului conduc la concluzia că scopul educativ al pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia.

 Pe cale de consecinţă şi in baza art. 81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, atrăgându-i-se atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal.

 I se va interzice acestuia exerciţiul drepturilor prevăzute de art.  64 lit. a teza a II şi lit. b Cod penal  in condiţiile art. 71 alin. 2 Cod penal iar in baza art. 71 alin. 5 Cod penal  se va suspenda executarea pedepsei accesorii.

 In baza art. 88 Cod penal instanţa  va deduce din durata pedepsei 24 de ore reţinere din data de 05.02.2007.

 Inculpatul GĂMAN IONEL se face vinovat  de comiterea a 2 infracţiuni  de furt calificat prevăzute de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal  fapte săvârşite la interval de 1 an, respectiv la 15/16.01.2006 şi 14/15.01.2007.

 In cauză există concurs real de infracţiuni astfel că se vor aplica dispoziţiile art. 33 lit. a – 34 lit. b cod penal  urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea.

 La individualizarea judiciară a pedepselor instanţa va ţine seama de buna conduită a inculpatului anterior săvârşirii infracţiunilor, stăruinţa depusă de GĂMAN IONEL  pentru a repara paguba achitând suma de 3.000lei la casierie SC Termon SRL Oneşti precum şi sinceritatea acestuia pe întregul parcurs al procesului penal.

 Ca efect al reţinerii circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 74 lit. a, b, c Cod penal cuantumul pedepselor va fi redus sub minimul special prevăzut de lege, potrivit art. 76 lit. c Cod penal.

 Circumstanţele mai-sus reţinute precum şi tinereţea  inculpatului GĂMAN IONEL  îndreptăţesc instanţa să se orienteze către aplicarea dispoziţiilor art. 81 Cod penal privind suspendarea condiţionată  a executării pedepsei.

 I se va atrage atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

 In condiţiile art. 71 alin. 2 Cod penal i se va interzice inculpatului  exerciţiul drepturilor prevăzute de art.  64 lit. a teza a II şi lit. b Cod iar in baza art. 71 alin. 5 Cod penal  se va suspenda executarea pedepsei accesorii.

 La individualizarea  pedepsei ce urmează a i se aplica inculpatului COZMA VASILE instanţa va avea in vedere in baza art. 72 Cod penal: limitele de pedeapsă prevăzute in partea specială a Codului penal,întinderea mare a prejudiciului cauzat prin activitatea sa infracţională, comportarea nesinceră a inculpatului dar şi buna conduită a acestuia anterior datei de 29.12.2006.

 Instanţa va reţine , aşadar, circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74lit.a cod penal, având drept consecinţă reducerea cuantumului pedepsei astfel cum prevăd dispoziţiile art. 76lit. c Cod penal.

 Circumstanţele mai-sus reţinute precum şi împrejurarea  că inculpatul are in întreţinere 3 copii minori creează instanţei convingerea că reinserţia socială a acestuia se poate realiza si fără executarea pedepsei.

 Aşa fiind şi in baza art. 81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal.

 I se va interzice acestuia exerciţiul drepturilor prevăzute de art.  64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal  in condiţiile art. 71 alin. 2 Cod penal iar in baza art. 71 alin. 5 Cod penal  se va suspenda executarea pedepsei accesorii.

 In sarcina fiecăruia dintre inculpaţii MAGA FLORIN, ANGHEL VASILE, BUFTEA NICOLAE, MIHALCEA ADRIAN şi SFÎRLOG IULIAN s-a reţinut săvârşirea, cu intenţie, a unei singure infracţiuni prevăzute de art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal.

 La individualizarea judiciară a pedepsei instanţa va avea in vedere: întinderea pagubei pricinuită prin activitatea infracţională a fiecărui inculpat, buna conduită anterior săvârşirii faptelor deduse judecăţii. Astfel, in cazul tuturor inculpaţilor mai-sus menţionaţi se va reţine circumstanţa atenuantă  prevăzută de art. 74 lit. a Cod penal  iar faţă de poziţia sinceră a inculpaţilor BUFTEA NICOLAE, MIHALCEA ADRIAN, SFÎRLOG IULIAN acestora li se va aplica si circumstanţa atenuantă  prevăzută de art. 74 lit. c Cod penal.

 BUFTEA NICOLAE şi MIHALCEA ADRIAN au achitat câte 3.000 lei, parte din prejudiciul  cauzat SC Termon SRL Oneşti astfel că in cazul acestora se va aplica, in plus, circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 lit. b Cod penal.

 În consecinţă, şi in baza art. 76 lit. c Cod penal  pedepsele aplicate inculpaţilor MAGA FLORIN, ANGHEL VASILE, BUFTEA NICOLAE, MIHALCEA ADRIAN, SFÎRLOG IULIAN se vor reduce sub minimul special.

 Circumstanţele reale şi personale mai-sus reţinute precum şi tinereţea inculpaţilor conduc la convingerea că scopul preventiv-educativ al pedepsei poate fi atins si fără executarea acesteia.

 Pe cale de consecinţă şi in baza art. 81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor atrăgându-li-se atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal.

 Inculpaţilor ANGHEL VASILE, BUFTEA NICOLAE, MIHALCEA ADRIAN, SFÎRLOG IULIAN li se vor interzice drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a II –a şi lit. b Cod penal in condiţiile art. 71 alin. 2 Cod penal iar in baza art. 71 alin. 5 cod penal se va suspenda executarea pedepsei accesorii.

 Faţă de data comiterii faptei reţinute in sarcina inculpatului MAGA FLORIN – 15.01.2006 – acestuia nu-i sunt aplicabile si prevederile referitoare la pedeapsa accesorie.

 In sarcina inculpatului MIHALCEA VIOREL s-a reţinut săvârşirea complicităţii la infracţiunea de furt calificat prevăzută de art. 26 raportat la art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal.

 La individualizarea pedepsei instanţa va avea in vedere: valoarea prejudiciului, comportarea parţial sinceră in cursul procesului penal, lipsa antecedentelor penale şi mai ales stăruinţa depusă de inculpat pentru a repara paguba pricinuită prin achitarea sumei de 3.000 lei parte din prejudiciul cauzat in noaptea de 14/15.01.2007.

 Reţinând circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 lit. a, b cod penal instanţa va reduce cuantumul pedepsei in conformitate cu dispoziţiile art. 76 lit. c Cod penal.

 Faţă de circumstanţele mai-sus  invocate, văzând că inculpatul are in întreţinere  1 copil minor instanţa are convingerea că reinserţia socială a lui MIHALCEA VIOREL se va putea obţine fără executarea pedepsei.

 Aşa fiind şi in baza art. 81 Cod  penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei atrăgându-i-se atenţia asupra dispoziţiilor at. 83 cod penal.

 I se va interzice inculpatului  exerciţiul drepturilor prevăzute de art.  64 lit. a teza a II şi lit. b Cod penal  in condiţiile art. 71 alin. 2 Cod penal iar in baza art. 71 alin. 5 Cod penal  se va suspenda executarea pedepsei accesorii.

 Sub aspectul laturii civile a procesului penal instanţa reţine următoarele considerente:

 In cauză sunt întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 998 Cod civil in vederea angajării răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, existenţa unui prejudiciu cert, existenţa unei fapte ilicite, a vinovăţiei celor care au cauzat prejudiciul şi legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu.

 Partea responsabilă civilmente SC PROT & GUARD SRL Oneşti susţine că in cauză nu ar fi îndeplinite, cumulativ, condiţiile esenţiale care ar trebui să antreneze răspunderea ei, in calitate de comitent, pentru faptele prepuşilor COZMA VASILE şi MIHALCEA VIOREL.

 Argumentele invocate de SC PROT & GUARD SRL Oneşti in sprijinul acestei teorii sunt următoarele:

 Clădirea din care au fost sustrase componentele din cupru la 29.12.2006, 03/04.01.2007 şi 14/15.01.2007 se află in proprietatea SC Termon SRL Oneşti , terenul aferent fiind proprietatea SC Termoelectrica SA Bucureşti şi in administrarea SE Borzeşti.

 In calitate de prestator de servicii SC PROT & GUARD SRL Oneşti a încheiat contractul de pază a bunurilor şi valorilor nr. 69/2005 cu SC Termoelectrica SA Bucureşti- SE Borzeşti şi nicidecum cu SC Termon SRL Oneşti.

În consecinţă inculpaţii COZMA VASILE şi MIHALCEA VIOREL nu au avut niciodată ca  sarcină de serviciu paza clădirii CET-1.

In altă ordine de idei, partea responsabilă civilmente mai susţine că ar fi exclusă răspunderea sa in temeiul art. 1000 alin. 3 Cod Civil întrucât autorii furturilor au pătruns  in zona in care se afla clădirea CET-1 prin alt perimetru  decât cel afectat postului de pază nr. 3 unde MIHALCEA VIOREL şi COZMA VASILE efectuau serviciul de pază.

Apărările SC PROT & GUARD SRL Oneşti  urmează a fi, însă înlăturate  pentru următoarele considerente:

La momentul săvârşirii faptei  activitatea inculpaţilor COZMA VASILE şi MIHALCEA VIOREL , era îndrumată, supravegheată şi controlată de partea responsabilă civilmente , raportul de subordonare, avându-si izvorul  in prevederile contractului de muncă existent intre SC PROT & GUARD SRL Oneşti in calitate de angajator şi fiecare dintre cei 2 inculpaţi in calitate de angajaţi.

În altă ordine de idei, răspunderea acestei societăţi este angajată, in calitate de comitent, din moment ce in persoana fiecărui prepus , respectiv COZMA VASILE şi MIHALCEA VIOREL, sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale  pentru fapta proprie.

Intre SC PROT & GUARD SRL Oneşti şi SC TERMOELECTRICA SA Bucureşti  s-a încheiat  contractul de prestării servicii pază şi prevenire  a sustragerii de bunuri nr. RU 69/27.04.2005 însoţit de actele adiţionale nr. 1 şi 2/2007 în vigoare până la 31.05.2007 – a se vedea filele 275-288 volum 1 dosar instanţă.

În baza acestui contract inculpaţii COZMA VASILE şi MIHALCEA VIOREL  aveau obligaţia  de a opri şi legitima orice persoană cu privire la care exista  indicii că a săvârşit o infracţiune in obiectivul păzit, să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor şi bunurile ce fac obiectul infracţiunii.

Din planul de situaţie aflat la fila 145 din volumul 2 dosar instanţă coroborat cu celelalte probatorii administrate in cauză rezultă că autorii furturilor au pătruns  pe o poartă dinspre râul Trotuş, au trecut prin apropierea postului de pază nr. 4 dar pentru a ajunge la clădirea  in care se aflau instalaţiile SC Termon SRL Oneşti  au traversat postul nr. 3 păzit de  COZMA VASILE şi respectiv, MIHALCEA VIOREL.

Ori, cei 2 agenţi de pază au nesocotit  atât obligaţia de a opri intrarea sau ieşirea din perimetrul postului a autorilor sustragerilor de bunuri din patrimoniul SC Termon SRL Oneşti dar şi obligaţia de a-i preda pe aceştia lucrătorilor de poliţie împreună cu  bunurile sustrase.

La momentul săvârşirii furturilor mai-sus menţionate exista, aşadar , raportul de prepuşenie iar prepuşii, respectiv COZMA VASILE şi MIHALCEA VIOREL  au săvârşit fapta reţinută in sarcina lor in funcţia ce le-a fost încredinţată de comitent.

Chiar in ipoteza in care n-ar fi existat  contract încheiat direct intre SC PROT & GUARD SRL Oneşti şi SC Termon SRL Oneşti pentru paza bunurilor acesteia, a fost suficient ca cei 2 paznici să permită traversarea  de către coinculpaţi  la sosire/plecare  a postului nr. 3, ori de a-i lăsa să treacă pe lângă perimetrul postului  pentru a accede la instalaţiile SC Termon SRL Oneşti , angajând, astfel, răspunderea materială a SC PROT & GUARD.

Răspunderea comitentului funcţionează  in toate cazurile in care săvârşirea  faptei ilicite  n-ar fi fost  cu putinţă dacă nu s-ar fi încredinţat prepusului , funcţia respectivă, fiind fără însemnătate că faptele păgubitoare  nu corespund exerciţiului normal al funcţiei  ci constituie un exerciţiu abuziv al ei.

De asemenea, între exerciţiul  funcţiunii  şi fapta păgubitoare  trebuie să existe o legătură de cauzalitate sau cel puţin de conexitate , astfel încât funcţia încredinţată să-i fi procurat  făptuitorului instrumentul  faptei ilicite sau prilejul săvârşirii acesteia, astfel cum s-a întâmplat in cazul lui Cozma Vasile  şi Mihalcea Viorel.

Faţă de considerentele mai-sus invocate instanţa concluzionează că in cauză sunt întrunite, cumulativ,  condiţiile  răspunderii materiale a comitentului SC PROT & GUARD SRL Oneşti  pentru faptele culpabile ale prepuşilor săi, inculpaţii COZMA VASILE şi MIHALCEA VIOREL precum şi condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie in cazul fiecărui inculpat.

În baza art. 14, 346 cod procedură penală, art. 998 cod civil şi art. 1003 Cod Civil  vor fi obligaţi,  in solidar inculpaţii MAGA FLORIN, BOGEA TRAIAN- CĂTĂLIN şi GĂMAN IONEL să achite părţii civile SC Termoelectrica SA Bucureşti despăgubiri in sumă de 1231 lei.

În baza art. 14, 346 cod procedură penală, art. 998 Cod civil  va fi obligat inculpatul BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN să despăgubească Societatea Comercială Termoelectrica SA Bucureşti cu suma de 3.250 lei.

În  baza art. 14, 346 cod procedură penală, art. 998 Cod civil, art. 1003 Cod civil şi art. 1000 alin. 3 Cod civil vor fi  obligaţi in solidar inculpaţii BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN, ANGHEL NICOLAE şi COZMA VASILE iar inculpatul COZMA VASILE în  solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC „ Prot & Guard” SRL Oneşti să achite despăgubiri civile in sumă de 16.041, 6 lei părţii civile Unitatea Administrativ-Teritorială Oneşti reprezentată prin primar.

În  baza art. 14, 346 cod procedură penală, art. 998 Cod civil, art. 1003 Cod civil şi art. 1000 alin. 3 Cod civil vor fi obligaţi,  in solidar,  inculpaţii BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN, ANGHEL NICOLAE, ANGHEL VASILE şi COZMA VASILE iar pe inculpatul COZMA VASILE solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC „ Prot & Guard” SRL Oneşti să achite despăgubiri civile in sumă de 39.398,4 lei părţii civile Unitatea Administrativ-Teritorială Oneşti reprezentată prin primar.

In baza art. 14, 346 Cod procedură penală art. 998 Cod civil, art. 1000 alin. 3 Cod civil şi art. 1003 Cod civil  vot fi  obligaţi, in solidar,  inculpaţii BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN, ANGHEL NICOLAE, GĂMAN IONEL, MIHALCEA ADRIAN, BUFTEA NICOLAE, SFÎRLOG IULIAN şi MIHALCEA VIOREL iar  inculpatul MIHALCEA VIOREL in solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC „ Prot & Guard” SRL Oneşti să achite despăgubiri civile in sumă de 8.448  lei  părţii civile Unitatea Administrativ-Teritorială Oneşti reprezentată prin primar, constatând recuperat, parţial prejudiciul in sumă de 12.000 lei prin achitarea de către inculpaţii GĂMAN IONEL, BUFTEA NICOLAE, MIHALCEA ANDRIAN şi MIHALCEA VIOREL a câte 3.000 lei.

În etapa cercetării judecătoreşti  prin adresa nr. 1506/23.02.2007, înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti sub nr. 42/P/01.03.2007 şi la sediul instanţei  la data de 07.03.2007 Sucursala Electrocentrale Borzeşti s-a constituit parte civilă in procesul penal cu suma de 200.000 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase sau distruse  din gestiunea inginerului MOCANU ROMEO – a se vedea filele 36-38 volum I dosar instanţă.

Ulterior, prin adresa nr. 2268/27.03.2007 SE Borzeşti îşi majorează pretenţiile la suma de 442.362, 4 lei – fila 49 dosar instanţă.

SC Termoelectrica SA Bucureşti a precizat in adresa nr. 4113/16.04.2007 ( fila 70 dosar) că pretenţiile in sumă de 442,362,4 lei formulate de SE Borzeşti vizează  bunuri sustrase şi distruse din patrimoniul  acestei societăţi, altele decât cele cuprinse in plângerile iniţiale cu privire la care Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti a fost sesizat la data de 27.03.2007 – fila 112 dosar  volum I.

În sfârşit, pe parcursul cercetării judecătoreşti SE Borzeşti a mai solicitat obligarea inculpaţilor la plata unor despăgubiri majorate cu încă 399.282,62 lei – valoare stabilită de o comisie tehnică ce s-a constituit la 26.04.2007 şi care la 03.05.2007  ar fi constatat alte lipsuri in gestiunea aceluiaşi inginer MOCANU ROMEO – a se vedea adresa nr. 4722/09.07.2007 – fila 105 din volum II dosar instanţă.  Cu aceeaşi ocazie, conducerea SE Borzeşti  a menţionat că este posibil ca bunurile să fi fost furate  ori distruse de societăţile de dezmembrare  ce activează in Staţia Termică Oneşti.

In dovedirea cererii sale SE Borzeşti  s-a prevalat de o listă a mijloacelor fixe din gestiunea sus-menţionată filele 38-39 dosar.

Se impun, aici,  următoarele precizări: în etapa urmăririi penale reprezentanţii SE Borzeşti nu au sesizat  Poliţia municipiului Oneşti cu privire la sustragerea  ori distrugerea unor bunuri din patrimoniul său.

Constituirea ca parte civilă a fost formulată ulterior întocmirii  actului de sesizare  a instanţei şi ulterior  datei la care Judecătoria Oneşti a fost investită cu soluţionarea prezentului dosar.

Cu probatoriile administrate in cauză nu s-a dovedit existenţa legăturii de cauzalitate intre activitatea infracţională  a inculpaţilor şi paguba pe care o pretinde SE Borzeşti.

Pe de altă parte este greu de crezut că reprezentanţii acestei societăţi să fi sesizat cu maximă  promptitudine  sustragerile de bunuri aparţinând altei părţi civile şi să nu depună cuvenitele diligenţe pentru apărarea propriilor interese.

Faţă de considerentele mai-sus invocate şi in baza art. 14, 346 Cod procedură penală  instanţa va respinge cererea formulată de SE Borzeşti.

In baza art. 189 Cod procedură penală onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu vor fi suportate din fondurile Ministerului Justiţiei.

Constatându-se culpa procesuală a inculpaţilor  şi a părţii responsabile civilmente SC PROT & GUARD SRL Oneşti la  vor fi obligaţi la plata cheltuielilor judiciare către stat, după cum urmează:  BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN 1.200 lei, ANGHEL VASILE, ANGHEL NICOLAE  şi  SFÎRLOG IULIAN la câte 1.000 lei, GĂMAN IONEL, BUFTEA NICOLAE, MAGA FLORIN, MIHALCEA ADRIAN  la câte 850 lei, COZMA VASILE in solidar cu partea responsabilă civilmente SC „ Prot & Guard” SRL Oneşti la 850 lei iar MIHALCEA VIOREL în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „ Prot & Guard” SRL Oneşti la 1.000 lei.

Instanţa va constata că in faza cercetării judecătoreşti inculpaţii BUFTEA NICOLAE, GĂMAN IONEL, COZMA VASILE, MAGA FLORIN, MIHALCEA VIOREL şi MIHALCEA ADRIAN au fost asistaţi de apărători aleşi.

Pentru aceste motive

În numele legii

HOTĂRĂŞTE

I. ) În baza art. 208-209 alin. 1, lit. a,  g, i Cod penal şi alin. 3 lit. c  Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, Cod penal,  art. 37 lit. a Cod penal prin schimbarea încadrării juridice din 2 infracţiuni prevăzute de art. 208-209 alin. 1 lit. g, i şi alin. 3 lit. c cod penal  şi art. 208-209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal  cu aplicarea art. 41 art. alin. 2 şi art. 37 lit. a Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat condamnă inculpatul BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN, zis „ CANTA” fiul lui VASILE şi MARIA, născut la data de 06.09.1977, in  Oneşti, judeţul Bacău, CNP 177090644456, domiciliat in comuna Gura Văii, sat  Gura Văii, judeţul Bacău, studii 8 clase, fără ocupaţie,  , necăsătorit, fără copii minori,  stagiul militar neîndeplinit, recidivist, arestat, în prezent deţinut  in Penitenciarul Bacău la pedeapsa de 4 ( patru) ani şi 4 ( patru ) luni închisoare.

În baza art. 61 alin. 1 cod penal revocă liberarea condiţionată pentru restul de 530 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani şi 5 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1094/18.03.2003 a Judecătoriei Bacău, rest care se contopeşte cu pedeapsa de 4 patru ani şi 4 luni închisoare în pedeapsa cea mai grea, respectiv 4 ( patru ) ani şi 4 ( luni) închisoare.

In baza art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i şi alin 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal  şi art. 37 lit. b Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de  5 ( cinci ) ani şi 6 ( şase) luni închisoare.

In baza art. 33 lit. a – 34 lit. b Cod penal contopeşte pedeapsa de 4 ani şi 4 luni închisoare cu pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare în pedeapsa cea mai grea.

Execută pedeapsa de 5 ( cinci ) ani şi 6 ( şase) luni închisoare.

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a şi lit. b Cod penal in condiţiile art. 71 alin. 2 cod penal.

În baza art. 350 Cod procedură penală menţine măsura arestării preventive a inculpatului.

În baza art. 88 Cod penal deduce din durata pedepsei perioada reţinerii şi arestării preventive, începând cu data de 05.02.2007 ora 14,05.

II.) În baza art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i  şi alin. 3 lit. c  Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 lit. a, c cod penal şi art. 76 lit. c cod penal  pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat condamnă inculpatul ANGHEL NICOLAE fiul lui  VIOREL şi VALERICA, născut la data de 05.05.1984 in Târgu Ocna, judeţul Bacău, CNP 1840505044426,  domiciliat in comuna Gura Văii, sat Gura Văii, judeţul Bacău, studii 8 clase,  fără ocupaţie, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar neîndeplinit, necunoscut cu  antecedente penale la pedeapsa de 3 ( trei) ani închisoare.

În baza art. 81 cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani plus durata pedepsei.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal.

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a şi lit. b Cod penal in condiţiile art. 71 alin. 2 cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

În baza art. 88 Cod penal deduce din durata pedepsei 24 de ore de reţinere din data de 05.02.2007, ora 18,00.

III.) În baza art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c  Cod penal  cu aplicarea art. 74 lit. a, b, c  Cod penal şi art. 76 lit. c cod penal prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art. 208-209 lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat  condamnă inculpatul GĂMAN IONEL zis „ ŞUFANU „ fiul lui IONEL şi CORNELIA, născut la data de 03.01.1983 in Oneşti, judeţul Bacău, CNP 1830103045374,  domiciliat in comuna Gura Văii, sat Gura Văii, judeţul Bacău, studii 10 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar neîndeplinit, necunoscut cu  antecedente penale la pedeapsa de 1 ( un) an închisoare.

În baza 208-209 alin. 1, lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c  Cod penal  cu aplicarea art. 74 lit. a, b, c  Cod penal şi art. 76 lit. c cod penal prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art. 208-209 lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de  2( doi) ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b Cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea,  respectiv  2 ani închisoare.

Execută: 2 ( doi ) ani închisoare.

În baza art. 81 cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani plus durata pedepsei.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal.

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a şi lit. b Cod penal in condiţiile art. 71 alin. 2 cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

IV.) În baza art. 26 raportat la art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i  şi alin. 3 lit. c  Cod penal  cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 74 lit. a cod penal şi art. 76 lit. c cod penal pentru  complicitate la infracţiunea de furt calificat condamnă inculpatul COZMA VASILE fiul lui VASILE  şi ROZICA, născut la data de 29.08.1976 in comuna Gura Văii, judeţul Bacău, CNP 1760829044429,  domiciliat in comuna Gura Văii, sat Temelia, nr. 98, judeţul Bacău, studii 8 clase, fără ocupaţie , căsătorit, 3 copii minori, stagiul militar îndeplinit, necunoscut cu antecedente penale la pedeapsa de 3 ( trei ) ani închisoare.

În baza art. 81 cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani plus durata pedepsei.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal.

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a şi lit. b Cod penal in condiţiile art. 71 alin. 2 cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

V.)  În baza art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i  şi alin. 3 lit. c  Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a Cod penal şi art. 76 lit. c Cod penal condamnă inculpatul MAGA FLORIN  fiul lui  VASILE şi MARIA , născut la data de 01.06.1973 in ONEŞTI , judeţul Bacău, CNP 1730601044432, domiciliat in comuna COŢOFĂNEŞTI,  sat BÎLCA , judeţul Bacău, studii 12 clase, electrician, necăsătorit,  un copil minor, stagiul militar îndeplinit,  fără antecedente penale la pedeapsa de 1 ( an) şi 4 ( luni ) închisoare.

În baza art. 81 cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani plus durata pedepsei.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal.

VI.) În baza art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i şi  alin. 3 lit. c  Cod penal  cu aplicarea art. 74 lit. a Cod penal şi art. 76 lit. c cod penal  pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat condamnă inculpatul ANGHEL VASILE fiul lui  VIOREL şi VALERICA, născut la data de 03.07.1982 in Târgu Ocna, judeţul Bacău, CNP 182070304442, , domiciliat in comuna Gura Văii, sat Gura Văii,  judeţul Bacău studii 10 clase, necăsătorit, fără ocupaţie , necunoscut cu antecedente penale la pedeapsa de 2 ( doi ) ani şi 10 ( zece) luni închisoare.

În baza art. 81 cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani plus durata pedepsei.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal.

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a şi lit. b Cod penal in condiţiile art. 71 alin. 2 cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

VII.) În baza art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i şi  alin. 3 lit. c  Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a, b, c Cod penal şi art. 76 lit. c cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat condamnă  inculpatul BUFTEA  NICOLAE fiul lui  NECULAI şi MARIA, născut la data de 16.09.1987 in ONEŞTI,  judeţul Bacău, CNP 1870916045371, domiciliat in comuna Gura Văii,  judeţul Bacău,  studii 12 clase, , fără ocupaţie, necăsătorit, stagiul militar neîndeplinit, necunoscut cu antecedente penale la pedeapsa de 2 ( ani) şi 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 81 cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani plus durata pedepsei.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal.

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a şi lit. b Cod penal in condiţiile art. 71 alin. 2 cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

VIII.) În baza art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i  şi alin. 3 lit. c  Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a, b, c Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat condamnă  inculpatul MIHALCEA ADRIAN  zis „ FUS” fiul lui  CONSTANTIN  şi MARIA, născut la data de 25.05.1981 in ONEŞTI,  judeţul Bacău, CNP 1810525045379,  domiciliat in comuna Gura Văii,  judeţul Bacău, studii 7 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, stagiul militar neîndeplinit, necunoscut cu  antecedente penale la pedeapsa de  2 ( ani) şi 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 81 cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani plus durata pedepsei.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal.

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a şi lit. b Cod penal in condiţiile art. 71 alin. 2 cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

IX) În baza art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c  Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a, c Cod penal şi art. 76 lit. c Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat condamnă  inculpatul SFÎRLOG IULIAN  fiul lui  VASILE şi CORNELIA,  născut la data de 20.08.1987 in ONEŞTI,  judeţul Bacău, CNP 1870820045375, domiciliat in comuna Gura Văii,  judeţul Bacău,  studii 11 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, 1 copil minor, stagiul militar neîndeplinit, necunoscut cu antecedente penale  la pedeapsa de 2 ( ani) şi  10 (zece ) luni închisoare.

În baza art. 81 cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani plus durata pedepsei.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal.

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a şi lit. b Cod penal in condiţiile art. 71 alin. 2 cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

X.) În baza art. 26 raportat la art. 208-209 alin. 1, lit. a, g, i şi alin. 3 lit. c  Cod penal cu  aplicarea art. 74 lit. a, b  Cod penal şi art. 76 lit. c Cod penal pentru  complicitate la infracţiunea de furt calificat condamnă inculpatul MIHALCEA VIOREL  fiul lui VICTOR şi MARIOARA, născut la data de 09.06.1979 in ONEŞTI, judeţul Bacău,  CNP 1790609044468, domiciliat in  ONEŞTI, str. Republicii bloc 74, sc. A, apt. 33,  judeţul Bacău, studii 10 clase, fără ocupaţie, căsătorit,  1 copil minor, stagiul militar îndeplinit,  necunoscut cu  antecedente penale la pedeapsa de 2 ( ani) şi  10 (zece ) luni închisoare.

În baza art. 81 cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 2 ani plus durata pedepsei.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal.

Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II- a şi lit. b Cod penal in condiţiile art. 71 alin. 2 cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

În  baza art. 14, 346 cod procedură penală, art. 998 Cod civil, şi art. 1003 Cod civil obligă in solidar inculpaţii MAGA FLORIN, BOGEA TRAIAN- CĂTĂLIN şi GĂMAN IONEL să achite despăgubiri in sumă de 1231 lei părţii civile SC „ Termoelectrica „ SA Bucureşti.

În baza art. 14, 346 cod procedură penală, art. 998 Cod civil obligă inculpatul BOGEA TRAIAN-CĂTĂLIN să despăgubească Societatea Comercială Termoelectrica SA Bucureşti cu suma de 3.250 lei.

În  baza art. 14, 346 cod procedură penală, art. 998 Cod civil, art. 1003 Cod civil şi art. 1000 alin. 3 Cod civil obligă in solidar inculpaţii BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN, ANGHEL NICOLAE şi COZMA VASILE iar pe inculpatul COZMA VASILE în  solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC „ Prot & Guard” SRL Oneşti să achite despăgubiri civile in sumă de 16.041, 6 lei părţii civile Unitatea Administrativ-Teritorială Oneşti reprezentată prin primar.

În  baza art. 14, 346 cod procedură penală, art. 998 Cod civil, art. 1003 Cod civil şi art. 1000 alin. 3 Cod civil obligă in solidar inculpaţii BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN, ANGHEL NICOLAE, ANGHEL VASILE şi COZMA VASILE iar pe inculpatul COZMA VASILE solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC „ Prot & Guard” SRL Oneşti să achite despăgubiri civile in sumă de 39.398,4 lei părţii civile Unitatea Administrativ-Teritorială Oneşti reprezentată prin primar.

In baza art. 14, 346 Cod procedură penală art. 998 Cod civil, art. 1000 alin. 3 Cod civil şi art. 1003 Cod civil obligă in solidar inculpaţii BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN, ANGHEL NICOLAE, GĂMAN IONEL, MIHALCEA ADRIAN, BUFTEA NICOLAE, SFÎRLOG IULIAN şi MIHALCEA VIOREL iar pe inculpatul MIHALCEA VIOREL in solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC „ Prot & Guard” SRL Oneşti să achite despăgubiri civile in sumă de 8.448  lei  părţii civile Unitatea Administrativ-Teritorială Oneşti reprezentată prin primar, constatând recuperat, parţial prejudiciul in sumă de 12.000 lei prin achitarea de către inculpaţii GĂMAN IONEL, BUFTEA NICOLAE, MIHALCEA ANDRIAN şi MIHALCEA VIOREL a câte 3.000 lei.

In baza art. 14, 346 Cod procedură penală respinge pretenţiile civile formulate de Sucursala Electrocentrale Borzeşti.

In baza art. 189 Cod procedură penală dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Biroul de Avocaţi Oneşti a sumei de 600 lei reprezentând 4 onorarii apărători desemnaţi din oficiu in faza cercetării judecătoreşti: avocaţi OLTEANU MONICA, STOICA DAN, SANDU ZENICA şi PANFIL GELU.

In baza art. 191 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpaţii la cheltuieli judiciare către stat după cum urmează: BOGEA TRAIAN CĂTĂLIN 1.200 lei, ANGHEL VASILE, ANGHEL NICOLAE  şi  SFÎRLOG IULIAN la câte 1.000 lei, GĂMAN IONEL, BUFTEA NICOLAE, MAGA FLORIN, MIHALCEA ADRIAN  la câte 850 lei, COZMA VASILE in solidar cu partea responsabilă civilmente SC „ Prot & Guard” SRL Oneşti la 850 lei iar MIHALCEA VIOREL în solidar cu partea responsabilă civilmente SC „ Prot & Guard” SRL Oneşti la 1.000 lei.

Constată că in etapa cercetării judecătoreşti inculpaţii, BUFTEA NICOLAE, GĂMAN IONEL,  COZMA VASILE, MAGA FLORIN, MIHALCEA VIOREL şi MIHALCEA ADRIAN, au fost asistaţi de apărători aleşi.

Cu apel in 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţii GĂMAN IONEL, ANGHEL VASILE, MIHALCEA VIOREL, SFÎRLOG IULIAN, Sucursala Electrocentrale Borzeşti, SC „ Termoelectrica „ SA Bucureşti, SC „ Prot & Guard” SRL Oneşti şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.12.2007.

PREŞEDINTE GREFIER

SIMINA PURICE ENACHE GABRIEL

Red. S.P. 27.12.2007

Dact. E.G.08.01.2008

EX. 5 cinci

1