Fara titlu

Sentinţă penală din 18.06.2008


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DEJ

JUDEŢUL CLUJ

SENTINŢA  PENALĂ Nr. 291/2008

Şedinţa publică de la 10 Iunie 2008

Instanţa formată din:

PREŞEDINTE :

GREFIER : 

PARCHETUL REPREZENTAT PRIN PROCUROR

 

Pe rol fiind  judecarea procesului penal privind pe …, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 208 al.1., 209 al.1 lit.g.i Cod penal, cu aplic.art.41 al.2.şi art.42 Cod penal., l cu aplicarea art. 37 lit. b şi c Cod penal şi art.74, art.76 lit.c. Cod penal.

La apelul nominal făcut în cauză  se prezintă pentru inculpatul lipsă av. .. desemnată din oficiu cu delegaţie la dosar,partea civilă ..,martorul … lipsă fiind restul părţilor.

 Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care: Instanţa ia act că la dosar s-a depus procesul verbal de executare a mandatului de aducere pentru martorul ….

S-a luat declaraţie martorului …, sub prestare de jurământ. Cele declarate au fost consemnate în scris, într-un proces verbal, care s-a ataşat la dosar.

Procurorul pune concluzii de acordarea cuvântului în dezbateri, având în vedere că nu mai are cereri de formulat şi nici probe de propus în cauză.

Nemaifiind cereri de formulat şi nici probe de propus în cauză instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

Procurorul pune concluzii de condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii în regim de detenţie, obligarea acestuia la plata despăgubirilor civile şi la plata cheltuielilor de judecată.

Reprezentanta părţii civile solicită recuperarea prejudiciului, iar în ceea ce priveşte latura penală o lasă la aprecierea instanţei.

Reprezentanta inculpatului solicită în ceea ce priveşte latura civilă, recuperarea prejudiciului, iar în ceea ce priveşte latura penală, în principal solicită achitarea inculpatului, iar în subsidiar stabilirea unei pedepse orientate spre minim. Depune la dosar şi concluzii scrise.

I N S T A N Ţ A

Deliberând reţine că prin procesul penal deschis prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej din  18.01.2008 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului … pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art 208 al.1., 209 al.1 lit.g.i Cod penal, cu aplic.art.41 al.2.şi art.42 Cod penal., l cu aplicarea art. 37 lit. b şi c Cod penal şi art.74, art.76 lit.c. Cod penal, reţinându-se că în noaptea de 30/31 august 2007 a pătruns prin efracţie în atelierul de mobilă aparţinând …, de unde a sustras diferite bunuri materiale în valoare de 3.000 lei.

De asemenea acelaşi  inculpat a pătruns în cursul nopţii de 01/02 noiembrie 2007 prin efracţie în grajdul aparţinând părţii vătămate … de unde i-au sustras mai multe unelte şi scule în valoare de 1.500 lei.

Analizând probele dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 31 august 2007 la Poliţia Municipiului Dej a fost înregistrată plângerea părţii vătămate …, reprezentată prin administrator …, prin  care se reclama faptul că în noaptea de 30/31 august 2007 autori necunoscuţi au pătruns în interiorul atelierului de mobilă al societăţii, situat în … de unde au sustras mai multe bunuri aparţinând societăţii, în valoare de 3.000 lei, sumă cu care societatea s-a constituit ca parte civilă.

În urma cercetărilor s-a stabilit că într-adevăr autori necunoscuţi au pătruns în incinta atelierului de mobilă al …, graţiile de la geam fiind smulse din  tencuială, iar de pe un raft se reclamă dispariţia unui rotopercutor marca BOSCH, un flex marca BOSCH, o maşină de găurit şi alte bunuri.

La data de 13 noiembrie 2007, partea vătămată … a depus la Poliţia Dej o plângere penală prin care sesizează faptul că în noaptea de 01/02 noiembrie autori necunoscuţi au pătruns prin forţarea lacătului în  grajdul său de unde i-au sustras mai multe unelte şi scule în valoare de 1.500 lei, aspect confirmat cu ocazia cercetărilor efectuate.

În urma investigaţiilor şi verificărilor s-a stabilit faptul că inculpatul … se face vinovat de săvârşirea celor două fapte descrise mai sus.

Partea vătămată … s-a constituit parte civilă cu suma de 3.000 lei iar partea vătămată …  s-a constituit ca parte civilă cu suma de 1.500 lei.

Starea de fapt reţinută mai sus este dovedită cu procesul verbal de consemnare  a plângerii(f4), procesele verbale de cercetare la faţa locului şi planşele fotografice (f.6,7,8,16,19,20-26,29,30), procesele verbale de efectuare a unor acte premergătoare (f.9,10),copia fişei de cazier a inculpatului(f.11), declaraţiile inculpatului(f.12,13,14,39), declaraţiile martorilor(f.15,35,36,71,86).

În drept, fapta inculpatului … care în noaptea de 30/31 august 2007 a pătruns prin efracţie în atelierul de mobilă aparţinând …, de unde a sustras diferite bunuri materiale în valoare de 3.000 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev.şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.g, şi i Cod penal.

Fapta aceluiaşi inculpat de a fi  pătruns în cursul nopţii de 01/02 noiembrie 2007 prin efracţie în grajdul aparţinând părţii vătămate MÂNZAT DAVID de unde i-a sustras mai multe unelte şi scule în valoare de 1.500 lei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev.şi ped. de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.g, şi i Cod penal.

În cauză urmând a se face aplicarea prevederilor art.41 alin.2, art.42 Cod penal.

Întrucât, inculpatul a săvârşit o nouă infracţiune după ce anterior a fost condamnat şi a executat o pedeapsă mai mare de 6 luni închisoare, în cauză urmează a se face aplicarea art.37 lit.b Cod penal, cu privire la starea de recidivă a inculpatului.

La individualizarea pedepselor, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al faptelor, modul concret de săvârşire, persoana inculpatului, care are antecedente penale, cât şi faptul că prejudiciul nu a fost recuperat.

Raportat la aceste elemente de individualizare, la limitele speciale prevăzute pentru aceste infracţiuni, instanţa va condamna pe inculpatul … la pedeapsa de - 6 luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  furt calificat prev de art.208 al 1,209 al 1 lit.g,i Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 şi art. 42 Cod penal, art. 37 lit b, Cod  penal, cu aplicarea art. 74  art. 76 lit c, Cod penal în regim de detenţie.

In temeiul  art. 71  Cod  penal va interzice inculpatului drepturile  prev. de art.  64  Cod  penal  pe  durata executării pedepsei închisorii pronunţate.

În temeiul art.14  lit.b Cod de proc.penală şi art.998 Cod civil,va obliga pe inculpat la plata sumei de 3000 lei, despăgubiri către partea civilă …, şi la suma de 1500 lei despăgubiri către partea civilă … .

Va stabili în favoarea avocatului din  oficiu suma de 100 lei  onorariu avocaţial care se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei.

În temeiul art. 191 Cod de proc.penală va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare în folosul statului în sumă de 350 lei, din care suma de 100 lei  reprezintă onorariu avocat din oficiu.

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Condamnă pe inculpatul: …, fără ocupaţie, necăsătorit, cu antecedente penale care atrag starea de recidivă la  pedeapsa de :

- 6 luni  închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  furt calificat prev. de art.208 al 1,209 al 1 lit.g,i, Cod.penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 şi art. 42 Cod penal art. 37 lit b, Cod  penal, cu aplicarea art. 74,  art. 76 lit c, Cod penal în regim de detenţie.

In temeiul  art. 71  Cod  penal  interzice inculpatului drepturile  prev. de art.  64 Cod  penal  pe  durata executării pedepsei închisorii pronunţate.

În temeiul art.14  lit.b Cod de proc.penală şi art.998 Cod civil, obligă pe inculpat la plata sumei de 3000 lei, despăgubiri către partea civilă … cu sediul în  judeţ Cluj, suma de 1500 lei despăgubiri către partea civilă … domiciliat în .

Stabileşte în favoarea avocatului din  oficiu suma de 100 lei onorariu avocaţial care se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei.

În temeiul art. 191 Cod de proc.penală obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare în folosul statului în sumă de 350 lei, din care suma de 100 lei  reprezintă onorariu avocat din oficiu.

Cu apel în 10 zile de la  pronunţare cu procurorul, partea civilă şi comunicare cu inculpatul, partea civilă .

 Pronunţată în şedinţa publică din 10.06.2008.

Domenii speta