Art. 208 – 209 Cod penal

Sentinţă penală 111 din 26.02.2009


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. …art. 208 – 209 Cod penal

Sentinţa penală nr. 111

Şedinţa publică din 26 februarie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE - …

GREFIER - …

Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror …, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj.

 

Pe rol judecarea procesului penal privind pe inculpatul …, domiciliat în …, fără forme legale în …, trimis în judecată prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti nr. 53/P/2008, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de art.. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, şi partea vătămată …, domiciliat în …

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns inculpatul personal şi asistat de avocat … şi partea vătămată ...

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, în temeiul art. 322 Cod de procedură penală instanţa dispune să se dea citire actului de sesizare, sunt ascultaţi inculpatul şi partea vătămată, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar, după care, în temeiul art. 334 Cod de procedură penală, instanţa pune în discuţie din oficiu schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, din infracţiunea prevăzută de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, în infracţiunea prevăzută de art. 210 rap. la art.  208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.

Reprezentantul Ministerului Public, solicită schimbarea încadrării juridice a faptelor în modalitatea arătată, motivând că inculpatul la momentul săvârşirii faptei avea calitatea de găzduit de către partea vătămată.

Partea vătămată … declară că este de acord cu schimbarea încadrării juridice a faptei.

Avocat …, pentru inculpat, declară că este de acord cu schimbarea încadrării juridice a faptelor, iar faţă de noua încadrare nu solicită acordarea unui nou termen sau lăsarea cauzei mai la urmă.

La rândul său, inculpatul declară că este de acord cu schimbarea încadrării judiciare a faptelor.

Constatând că în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de furt pedepsit la plângerea prealabilă, instanţa în temeiul art. 334 Cod de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul din infracţiunea prevăzută de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, în infracţiunea prevăzută de art. 210 rap. la art.  208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.

Având în vederea schimbarea juridică a faptei dispusă de instanţă, partea vătămată şi inculpatul declară că înţeleg să se împace şi solicită încetarea procesului penal, declaraţia comună a acestora fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Constatând că nu mai sunt alte probe de administrat sau cereri de formulat, instanţa, în temeiul art. 339 Cod de procedură penală, declară cercetarea judecătorească terminată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public solicită încetarea procesului penal în baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit. h Cod de procedură penală ca urmare a intervenirii împăcării părţilor şi obligarea acestora la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Partea vătămată …, solicită să se ia act că a înţeles să se împace cu inculpatul.

Avocat …, pentru inculpat, solicită încetarea procesului penal ca urmare a împăcării părţilor.

Inculpatul … solicită încetarea procesului penal.

J U D E C Ă T O R I A

Asupra cauzei penale de faţă:

 Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti nr. 53/P/2008 din data de 03.12.2008, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului …, fiul lui …, născut la data de 27.12.1952, în …, cetăţean român, studii primare, recidivist, CNP – …, domiciliat în …, fără forme legale în …, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.

S-a reţinut în esenţă ca stare de fapt în actul de sesizare a instanţei că în noaptea de 25/26 decembrie 2007, învinuitul … a sustras de la partea vătămată …, la care venise în vizită şi cu care dormea în aceeaşi cameră, suma de 220 lei dintr-un chimir aflat pe capul patului.

Starea de fapt reţinută de procuror a fost probată cu plângerea şi declaraţia părţii vătămate, declaraţiile învinuitului, proces - verbal de percheziţie corporală, dovadă de restituire a banilor sustraşi şi proces –verbal de prezentare a materialului de urmărire penală.

În cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul a fost ascultat în prezenţa apărătorului desemnat din oficiu, cu respectarea dispoziţiilor art. 70 Cod de procedură penală, ocazie cu care, a  recunoscut în totalitate săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată.

Pe lângă declaraţia inculpatului, în cursul cercetării judecătoreşti, a mai fost administrată proba cu declaraţia părţii vătămate, care a arătat că în noaptea respectivă l-a găzduit pe inculpat, acesta dormind în aceeaşi cameră împreună cu el şi soţia sa, între ei fiind o relaţie de încredere reciprocă.

Analizând declaraţiile date de către partea vătămată şi inculpat, instanţa a constatat că procurorul a dat o încadrare greşită faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată.

Astfel, deşi a reţinut în considerentele rechizitoriului că inculpatul a dormit în aceeaşi cameră cu partea vătămată, în locuinţa şi cu acceptul acestuia, procurorul nu a făcut în cauză şi aplicarea disp. art. 210 teza finală Cod penal, care prevăd că furtul săvârşit de către cel găzduit de persoana vătămată, se urmăreşte numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Or, a găzdui înseamnă a oferi adăpostire, ospitalitate, care prin modul cum a fost acordată, relevă încrederea persoanei vătămate în cel căruia i-a acordat posibilitatea de a folosi - uneori chiar pentru o durată mai scurtă de timp – locuinţa sa.

Cum din declaraţia părţii vătămate rezultă că între el şi inculpat existau relaţii de încredere reciprocă mai vechi, inculpatul fiind găzduit de mai multe ori de el şi chiar având la dispoziţie întreaga locuinţă a persoanei vătămate, instanţa apreciază că în noaptea în care a săvârşit infracţiunea de furt, inculpatul avea calitatea de găzduit, astfel încât fapta săvârşită de acesta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt pedepsit la plângerea prealabilă în accepţiunea art. 210 teza finală Cod penal.

Drept urmare, instanţa, în temeiul art. 334 Cod de procedură penală a schimbat încadrarea juridică a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul din infracţiunea prevăzută de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, în infracţiunea prevăzută de art. 210 rap. la art.  208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.

După schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, părţile au declarat personal că s-au împăcat şi nu mai solicită continuarea procesului penal.

Având în vedere poziţia procesuală adoptată de părţi şi analizând declaraţia acestora de împăcare în raport de disp. art. 132 Cod penal, potrivit cărora împăcarea părţilor în cazurile prevăzute de lege înlătură răspunderea penală şi stinge şi acţiunea civilă, instanţa constată că în cauza de faţă, acţiunea penală faţă de inculpatul …, nu mai poate fi exercitată, procesul penal urmând să înceteze.

Pentru toate aceste considerente, instanţa, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 lit. h Cod de procedură penală va înceta procesul penal privind pe inculpatul …, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de furt pedepsit la plângerea prealabilă faptă prev. de art. 210 raportat la art. 208 alin. 1 – 209 alin. litera g Cod penal, cu aplicarea art. 37 litera a Cod penal, şi partea vătămată …, ca urmare a împăcării părţilor.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 Cod de procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

În baza art. 334 Cod de procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul …, din infracţiunea prevăzută de art. 208-209 alin. 1 litera g Cod penal cu aplicarea art. 37 litera a Cod penal, în infracţiunea prevăzută de art. 210 raportat la art. 208 alin. 1 – 209 alin. litera g Cod penal, cu aplicarea art. 37 litera a Cod penal.

În baza art. 11 pct. 2 litera b Cod de procedură penală, raportat la art. 10 litera h Cod de procedură penală, încetează procesul penal privind pe inculpatul …, domiciliat în …, fără forme legale în …, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de furt pedepsit la plângerea prealabilă faptă prev. de art. 210 raportat la art. 208 alin. 1 – 209 alin. litera g Cod penal, cu aplicarea art. 37 litera a Cod penal, şi partea vătămată …, domiciliat în …, ca urmare a împăcării părţilor.

Ia act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 192 alin. 1 pct. 2 litera b Cod de procedură penală, obligă părţile la plata a câte 150 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei reprezintă onorariul avocatului din oficiu ce va fi suportat în avans din fondurile Ministerului Justiţiei..

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.02.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

RED SD/THRED. SD./

2 EX/17.03.2009

D.S. 17 martie 2009