Infractiune prev de art. 208 alin. 1-209 alin. 2 lit.b, art.215 alin. 1, 3 si 290 Cod Penal

Sentinţă penală 212 din 19.04.2010


JUDECĂTORIA MOMEŞTI

SENTINŢA PENALĂ NR. 231  19.04.2010

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Constată că prin rechizitoriul nr. ..../P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, a fost trimis în judecată inculpatul V G, cetăţean român, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor prev de art. 208 alin. 1-209 alin. 2 lit. b, art. 215 alin. 1,3 şi 290 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că în luna mai 2008i-a sustras părţii vătămate S V actul de identitate,pe care 1-a folosit în vederea obţinerii unei adeverinţe de venit pentru încheierea unui contract de credit de consum cu SC C IFN SA Bucureşti, în baza căruia a achiziţionat în numele părţii vătămate un motoscuter în valoare de 3500 lei de la SC BO SRL Ghimeş,pentru care a achitat doar două rate lunare.

Se arată în actul de sesizare al instanţei că la data de 08.09.2008, partea vătămată S V a formulat plângere penală faţă de învinuitul V G sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat şi fals. In susţinerea plângerii, partea vătămată a precizat faptul că învinuitul i-a sustras buletinul de identitate, după care a semnat în numele său contractul cu SC BO SRL Ghimeş, de unde a achiziţionat un motoscuter şi nu a plătit ratele pentru achiziţionarea acestuia. Din cercetările efectuate şi probatoriul administrat in cauza a rezultat următoarea situaţie de fapt:

învinuitul a avut o relaţie de concubinaj cu fiica părţii vătămate, numita S T E timp de 12 ani, până în luna iulie 2008, când în urma unor neînţelegeri familiale s-au despărţit.

In luna mai 2008, intenţionând să achiziţioneze un motoscuter cu plata în rate, învinuitul, nefiind salariat a sustras din locuinţa părţii vătămate actul de identitate al acesteia cu seria .. nr. ....şi o factura de energie electrică. întrucât era concubinul părţii vătămate de 12 ani a avut acces cu uşurinţă la aceste documente.

In data de 08.05.2008, s-a prezentat cu actul de identitate al părţii vătămate la SC... SRL Comăneşti, unde aceasta era angajată şi a obţinut

1

de la numita N B-contabil şef în cadrul societăţii adeverinţa de venit nr. 89/08.05.2008.

învinuitul s-a deplasat ulterior la SC B O SRL Ghimeş, unde a depus adeverinţa de venit obţinută, copie după buletinul de identitate al părţii vătămate, copie după o factură de utilităţi şi o cerere pentru acordarea unui produs financiar semnată în numele părţii vătămate. Anterior, învinuitul solicitase informaţiile de la angajatul SC BO SRL GHimeş-numitul B E privind posibilitatea achiziţionării în rate a unui motoscuter, iar acesta i-a pus la dispoziţie un formular de contract cu care s-a întors semnat în numele părţii vătămate la data de 08.05.2008.

SC BO SRL Ghimeş a emis factura nr. 158/10.05.2008, semnată de învinuit, care a ridicat motoscuterul în valoare de 35001ei, iar suma în cauza a fost virată în contul furnizorului de către SC ... IFN SA Bcucreşti, cu care învinuitul semnase în numele părţii vătămate contractul de credit de consum nr. 13000642/09.05.2008. Actele semnate de învinuit în numele părţii vătămate pentru obţinerea creditului în sumă de 3500 lei, au fost înaintate societăţii împrumutătoare de către SC B O SRL.

învinuitul a achitat doar 2 din ratele lunare, motiv pentru care SC ...SA a notificat titularului contractului, respectiv, numita SV despre restantele existente în derularea creditului de consum, ocazie cu care aceasta a constatat situaţia creată de învinuit.

/

învinuitul a fost văzut conducând acest motoscuter de martorii A T şi I D, celei din urmă confirmându-i faptul că a achiziţionat bunul pe numele soacrei sale. Din declaraţia fostei concubine, numita S T E rezultă că şi aceasta a avut cunoştinţă despre modalitatea în care învinuitul a achiziţionat motoscuterul în cauză, însă i-a fost teamă să-i comunica mamei sale acest aspect.

Fiind audiat în faza actelor premergătoare, învinuitul nu a recunoscut săvârşirea faptelor,precizând că a avut acordul părţii vătămate în acest sens, iar documentele întocmite au fost semnate de către aceasta.

In cauză a fost audiaţi martorii din lucrări, probe coroborate cu materialul de urmărire penală, din analiza căruia rezultă următoarele:

In fapt, în luna mai 2008, intenţionând să achiziţioneze un motoscuter cu plata în rate, învinuitul, nefiind salariat a sustras din locuinţa părţii vătămate actul de identitate al acesteia cu seria .. nr. ........ şi o factura de energie electrică. întrucât era concubinul părţii

vătămate de 12 ani a avut acces cu uşurinţă la aceste documente.

2

în data de 08.05.2008, s-a prezentat cu actul de identitate al părţii vătămate la SC... Company SRL Comăneşti, unde aceasta era angajată si a obţinut de la numita N B-contabil sef în cadrul societăţii adeverinţa de venit nr. 89/08.05.2008. învinuitul s-a deplasat ulterior la SC B O SRL Ghimeş, unde a depus adeverinţa de venit obţinută, copie după buletinul de identitate al părţii vătămate, copie după o factură de utilităţi şi o cerere pentru acordarea unui produs financiar semnată în numele părţii vătămate. Anterior, învinuitul solicitase informaţiile de la angajatul SC B O SRL GHimeş-numitul B E privind posibilitatea achiziţionării în rate a unui motoscuter, iar acesta i-a pus la dispoziţie un formular de contract cu care s-a întors semnat în numele părţii vătămate la data de 08.05.2008.

SC BO SRL Ghimeş a emis factura nr. 158/10.05.2008, semnată de învinuit, care a ridicat motoscuterul în valoare de 35001ei, iar suma în fost virată în contul furnizorului de către SC .. .IFN SA Bcucresti, cu care învinuitul semnase în numele părţii vătămate contractul de credit de consum nr. 13000642/09.05.2008. Actele semnate de învinuit în numele părţii vătămate pentru obţinerea creditului în sumă de 3500 lei, au fost înaintate societăţii împrumutătoare de către SC BO SRL.

învinuitul a achitat doar 2 din ratele lunare, motiv pentru care SC .....SA a notificat titularului contractului, respectiv, numita S V despre restantele existente în derularea creditului de consum, ocazie cu care aceasta a constatat situaţia creată de învinuit.

Inculpatul arată în propria declaraţie (fila 49 dosar urmărire), că a avut acordul prealabil al părţii vătămate în vederea efectuării demersului, mai mult, împreună cu aceasta s-a deplasat la locul său de muncă pentru eliberarea adeverinţei de salariat. Din aceeaşi locaţie inculpatul precizează că a obţinut şi o copie după Bl al părţii vătămate. Ulterior s-a întors la firma din Ghimeş de unde a luat contractul şi s-a deplasat din nou la Comăneşti pentru ca acesta să fie semnat de către partea vătămată. întrucât mai avea nevoie de o factură de energie electrică, tot cu acordul numitei S V s-a deplasat la concubina sa şi a cerut factura necesară. Ulterior cu toate actele a luat scuterul, a plătit două rate, după care a dat motoscuterul garanţie numitul B I, fost pădurar.

Partea vătămată (fila 17), declară că anul trecut a primit o factură de la bancă, prin care era înştiinţată că trebuie să plătească o rată. Ulterior a aflat că inculpatul, fostul concubin al fiicei sale, a luat pe numele său un scuter. A mers la patronii societăţii, care au recunoscut că au greşit, însă au precizat că au avut actele. Partea vătămată apreciază

3

că inculpatul i-a sustras buletinul şi a făcut o copie. Arată de asemenea că tot inculpatul a obţinut şi adeverinţa pe numele său.

Martora ST E (fila 18), arată că în luna mai 2008 inculpatul-concubinul său- a venit acasă cu un scuter. Aceasta 1-a întrebat cum 1-a cumpărat,iar acesta i-a relatat că a luat scuterul pe numele soacrei sale, partea vătămată. Mai arată că într-o seară inculpatul i-a precizat că a făcut rost de o copie a buletinului mamei ei şi o semnătură pe care a imitat-o.

I D (fila 19) precizează că 1-a chemat pe inculpat să-i repare televizorul. A scos nişte vin, pentru că nu avea bani să-i plătească solicitându-i să nu-i plătească serviciul considerând că are bani întrucât şi-a luat scuter. Acesta a precizat că nu a luat scuterul din banii săi, ci pe numele soacrei, iar dacă concubina sa va spune ceva, va lua bătaie. Ulterior, martora a aflat că inculpatul a semnat în fals contractul, în numele soacrei.

A T (fila 20) arată că vara trecută 1-a văzut pe inculpat umblând cu un scuter,, despre care spunea că 1-a cumpărat de la PECO pe numele soacrei sale.

B E, angajatul societăţii SC B O SRL Ghimeş a relatat cum inculpatul s-a prezentat în urmă cu doi ani cu buletinul părţii vătămate şi toate celelalte acte solicitate. Lucrătorul a arătat că titulara contractului trebuie să se prezinte măcar în momentul semnării contractului,însă datorită faptului că aceasta avea un program la serviciu care nu îi permitea prezenţa salariatul a fost de acord să îi înmâneze contractul în vederea semnării şi ulterior 1-a primit semnat. Martorul mai arată că în mod normal ar fi trebuit ca titularul contractului ar fi trebuit să se prezinte.

N B, contabilul şef al firmei unde lucrează partea vătămată, arată cum i-a eliberat inculpatului adeverinţa de venituri a părţii vătămate, întrucât cunoştea relaţia celor doi, însă a făcut acest lucru la cererea şefului său.

Instanţa apreciază că din coroborarea probelor sus analizate rezultă că inculpatul este acela care a săvârşit faptele deduse judecăţii. Astfel instanţa nu poate reţine apărarea inculpatului care precizează că a avut acordul părţii vătămate în demersul său, întrucât declaraţia nu se coroborează cu nici una dintre probele administrate ulterior în acest sens. Astfel, nici contabila care a eliberat adeverinţa de venit, nici lucrătorul firmei care a întocmit contractul nu au făcut vreo precizare în privinţa prezentei părţii vătămate la eliberarea, respectiv

4

încheierea actelor.  Mai mult B E precizează că  inculpatul a  prezentat buletinul părţii vătămate, nu o copie a acestuia.

In drept, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev de art. 208 alin. 1-209 alin. 2 lit. b, art. 215 alin. 1,3 şi 290 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Instanţa apreciază că faptele inculpatului care în luna mai 2008 i-a sustras părţii vătămate S V actul de identitate,pe care 1-a folosit în vederea obţinerii unei adeverinţe de venit pentru încheierea unui contract de credit de consum cu SC ... IFN SA Bucureşti, în baza căruia a achiziţionat în numele părţii vătămate un motoscuter în valoare de 3500 lei de la SC BO SRL Ghimeş,pentru care a achitat doar două rate lunare, reprezintă trei fapte prevăzute de legea penală, care prezintă pericolul social al unei infracţiuni, săvârşite cu forma de vinovăţie a intenţiei directe, motiv pentru care le va califica drept infracţiuni, şi va dispune condamnarea inculpatului la câte o pedeapsă cu închisoarea. La dozarea pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare legală prevăzute de art. 72 din Codul penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Se va avea de asemenea în vedere şi persoana inculpatului, care nu este cunoscut cu antecedente penale.

Tot raportat la considerentele de mai sus, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate, motiv pentru care va face aplicarea dispoziţiilor art. 81 Cod penal, şi va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe termenul de încercare prevăzut de art. 82 Cod penal.

In baza art. 359 Cod procedură penală va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal, în sensul că dacă în termenul de încercare va mai săvârşi o nouă infracţiune se va revoca suspendarea condiţionată.

In privinţa laturii civile, instanţa reţine că sunt întrunite condiţiile acordării de despăgubiri, respectiv există o faptă, un prejudiciu, raportul de cauzalitate dintre ele, vinovăţia făptuitorului şi condiţia specială a constituirii de parte civilă, motiv pentru care, în baza art. 14, 346 Cod procedură penală şi 998-999 Cod civil va obliga inculpatul la plata sumei de 4112,62 lei către partea civilă SC ........SA.

In baza art. 445 Cod procedură penală va anula contractul de credit de consum nr. 13000642/09.05.2008, încheiat între SC... IFN SA şi b V.

5

Va dispune avansarea onorariului apărătorului din oficiu, în cuantum de 200 lei pentru avocat B A, din fondurile MJ.

In baza art. 191 cod procedură penală va obliga inculpatul la cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei avocat B A.

6

Domenii speta