Furt calificat

Sentinţă penală 170 din 22.06.2011


Dosar nr. 1796/316/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU BUJOR

JUDEŢUL GALAŢI

SENTINŢA PENALĂ NR. 170

Şedinţa publică de la 22.06. 2011

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea în cauza penală având privind pe inculpaţii L . (M) N ş.a,  trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 – 209 Cod penal.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 08.06.2011 care s-au consemnat în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi când, instanţa având nevoie de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea cauzei la data de 15.06.2011. La data de 15.06.2011 instanţa mai având nevoie de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea cauzei la data de  22.06.2011.

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei penale de faţă.

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 647/P/2009 Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.Bujor a trimis în judecată pe inculpaţii  L  (M ) N pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de disp. art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a Cod penal şi L.J.ş.a.,  pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de disp. art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal constând în aceea că în ziua de 11.05.2009 au sustras împreună un viţel aparţinând părţii vătămate TTF.

Analizând şi coroborând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarele:

Inculpaţii L.M.N. ş.a., sunt fraţi şi locuiesc în satul U , oraş  T, jud. G . Ei sunt prieteni cu inculpatul H  Ş care domiciliază în comuna R , jud. G  şi, ocazional locuia la familia Lazăr.

În ziua de 11.05.2009, în jurul orei 1100, cei patru inculpaţi au plecat cu autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare GL-22-DTG, de la domiciliul familiei L  în satul B , comuna B –M , judeţul G , pentru a sustrage o bovină pe care o văzuse inculpatul H.Ş., cu o zi înainte.

Au oprit autoturismul la o distanţă de circa 300 metri de locul unde viţelul părţii vătămate TTF era legat cu o funie de arbust, la aproximativ 100 metri de gardul grădinii sale.

Inculpaţii L  M  şi H Ş au mers şi au dezlegat viţelul pe care l-au adus până la autoturism. Toţi patru au încercat să-l introducă în portbagajul maşinii, dar, pentru că nu a încăput, au scos bancheta din spate a autoturismului  şi au pus-o în portbagaj, apoi au urcat viţelul în interiorul autoturismului. Inculpaţii s-au deplasat apoi cu maşina la domiciliul familiei Lazăr, unde au legat viţelul sustras de un tufiş, la circa 50 metri de locuinţă.

În apropierea locului faptei, de la autoturismul cu care s-au deplasat inculpaţii, a căzut lampa de ceaţă din partea stângă faţă, aceasta fiind găsită cu ocazia cercetării la faţa locului.

În jurul orei 1600, martorul V D  a văzut-o pe sora inculpaţilor Lazăr păzind viţelul sustras. A aflat de la aceasta că fratele ei, L . N , l-ar fi cumpărat şi, ştiind că familia L nu avea posibilităţile materiale să cumpere un astfel de animal, a anunţat organele de poliţie. S-a constatat, astfel, că viţelul respectiv aparţinea părţii vătămate TTF.

În cursul anchetei, viţelul sustras, în valoare de 1.500 lei, a fost restituit părţii vătămate.

În faza actelor premergătoare, inculpaţii L.M.N. ş.a., au recunoscut comiterea faptei împreună cu inculpatul H  Ş , descriind amănunţit modul în care au procedat.

Audiat în instanţă inculpatul L  M  şi-a schimbat declaraţia arătând că a sustras viţelul singur, fără ajutorul altor persoane şi că s-a deplasat cu căruţa la locul de unde a sustras viţelul.

Declaraţia acestuia este infirmată de procesul verbal de cercetare la faţa locului din care rezultă că pe drumul agricol din apropierea  locuinţei părţii vătămate au fost găsite urme de anvelope şi un proiector care, s-a constatat ulterior provenea de la autovehiculul cu nr. de înmatriculare GL-22-DTG.

Inculpatul H.Ş  nu a recunoscut săvârşirea faptei. A declarat inculpatul că în ziua de 11.05.2009 a fost să caute fier vechi împreună cu martorul S.S  după care au plecat împreună în târg.

În faza de urmărire penală martorul S.S a declarat că nu a fost niciodată cu inculpatul  H.Ş  să vândă fier vechi.

În instanţă martorul a revenit asupra declaraţiei arătând că a fost de mai multe ori cu inculpatul H  Ş să vândă fier vechi dar nu a putut preciza dacă a fost şi pe data de 11.05.2009.

Vinovăţia inculpaţilor este dovedită cu procesul verbal de consemnare a plângerii, declaraţiile părţii vătămate, procesul verbal de cercetare la faţa locului însoţit de planşa foto, proces verbal de conducere în teren, procese - verbale de identificare a viţelului sustras şi de restituire către partea vătămată, declaraţiile martorilor V.D.ş.a. şi declaraţiile inculpaţilor.

În drept.

Fapta inculpaţilor L.M.N. ş.a.,  de a sustrage împreună un viţel cu o valoare de 1.500 lei aparţinând părţii vătămate T  T  F  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a Cod penal.

La dozarea şi individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpaţilor instanţa urmează a avea în vedere criteriile generale prev. de disp. art. 72 Cod penal.

Din fişele de cazier judiciar rezultă următoarele:

Inculpatul Lazăr Neculai este cunoscut cu antecedente penale dar nu îi sunt aplicabile prevederile referitoare la recidivă.

Inculpaţilor L  J , L  M  şi H Ş  le sunt aplicabile prevederile art. 37 lit. a Cod penal.

Inculpatul L. J  a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare pentru art. 211 alin. 1, 2 lit. b, c alin. 21 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 75 lit. b şi art. 80 Cod penal, prin sentinţa penală nr. 198 din 01.04.2004 a Tribunalului Galaţi. Prin decizia penală nr. 368A din 21.06.2004, Curtea de Apel Galaţi, admite recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi şi, în rejudecare, înlătură din dispoziţiile sentinţei atacate aplicarea art. 74 lit. a, 76 lit. b şi art. 80 Cod penal. Majorează pedeapsa de la 3 ani şi 6 luni la 7 ani închisoare. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale. A fost arestat la data de 20.11.2003 şi eliberat la data de 28.12.2007, rămânându-i un rest de 1057 zile.

Inculpatul L M  a fost condamnat la 4 ani închisoare pentru art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a , alin. 3 lit. b Cod penal prin sentinţa penală nr. 325 din 30.10.2008 a Judecătoriei Tg.Bujor, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 159 din 24.03.2009 a Tribunalului Galaţi.

Inculpatul H Ş a fost condamnat la 4 ani închisoare pentru art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, alin. 3 lit. b  Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal, prin sentinţa penală nr. 325 din 30.10.2008 a Judecătoriei Tg.Bujor, rămasă definitivă la data de 17.11.2008., prin neapelare.

Apărătorul ales şi inculpatul LMN a solicitat achitarea acestuia în baza disp. art. 11 pct. 2 rap. la art. 10 lit. c Cod penal.

Din declaraţiile inculpaţilor date în faza de urmărire penală rezultă că autoturismul cu care s-au deplasat şi în care au urcat viţelul sustras a fost condus de inculpatul LMN.

De asemenea, martorul SS a declarat că LMN a fost cel care a cerut autoturismul de la PA.

În ceea ce priveşte susţinerea inculpatului că au recunoscut săvârşirea faptei deoarece au fost bătuţi de organele de poliţie, nu poate fi reţinută de instanţă fiind infirmată de declaraţiile martorului asistent M C care s-a aflat  în incinta postului de poliţie la momentul audierii acestora.

Faţă de cele ce preced, instanţa apreciază cererea ca neîntemeiată.

În subsidiar, apărătorul ales a solicitat instanţei să reţină în favoarea inculpatului circumstanţele atenuante prev. de art. 74 Cod penal.

În raport de gradul de pericol concret al faptei şi de persoana inculpatului care nu este la primul impact cu legea penală şi a avut o poziţie oscilantă în tot cursul procesului penal, instanţa apreciază că nu se justifică reţinerea de circumstanţe atenuante.

Având în vedere starea de recidivă a inculpaţilor L  J, L  M , H  Ş , antecedentele penale ale inculpatului L (M ) N care atestă stăruinţa în săvârşirea aceluiaşi gen de infracţiuni, instanţa apreciază că scopul educativ preventiv al pedepsei poate fi atins numai prin privare de libertate.

În temeiul art. 71 Cod penal va aplica inculpaţilor pedeapsa accesorie prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cod penal pe durata executării pedepsei.

Va menţine beneficiul liberării condiţionate pentru restul neexecutat din pedeapsa aplicată inculpatului L J  prin decizia penală nr. 368A/2004 a Curţii de Apel Galaţi.

Va constata acoperit prin restituire prejudiciul cauzat.

Văzând şi disp. art. 189 şi 191 Cod pr. penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Condamnă pe inculpatul L  (M ) pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de disp. art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a Cod penal la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare (faptă din 11.05.2009).

Condamnă pe inculpatul L J , pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de disp. art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal  la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare (faptă din 11.05.2009).

Conform disp. art. 61 Cod penal menţine beneficiul liberării condiţionate pentru restul neexecutat de 1057 zile închisoare din pedeapsa aplicată inculpatului L  J prin decizia penală nr.  368 A din 21.06.2004 a Curţii de Apel Galaţi.

Condamnă pe inculpatul L  M , pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de disp. art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal  la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare (faptă din 11.05.2009).

Condamnă pe inculpatul H  Ş.,  pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de disp. art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal  la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare (faptă din 11.05.2009).

Aplică inculpaţilor L.M.N.ş.a., în temeiul disp. art. 71 Cod penal pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de disp. art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cod penal pe durata executării pedepsei.

Constată că inculpaţii L  M  şi H Ş sunt arestaţi în altă cauză.

Constată acoperit prin restituire prejudiciul cauzat părţii vătămate T  T F.

În baza disp. art. 189 şi 191 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii L  J , L  M , H  Ş  la plata a câte 500 lei fiecare iar pe inculpatul LMN la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul apărător oficiu în sumă de 900 lei va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. (av.of. A.B.)

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpatul LMN şi de la comunicare pentru inculpaţii L  J , L  M , H Ş  şi pentru partea vătămată T.T.F.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 22.06.2011.

Preşedinte,Grefier,

RLM/28.06.2011

MG/4 ex./29.06.2011

Com. 2 ex.30.06.2011