Furt calificat

Sentinţă penală 75 din 26.04.2013


Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia nr. 1410/P/2011 din data de 07.06.2012 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului RF pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 208 al. 1 rap. la art.209 al. 1 lit. e şi art.290, cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen.

În sarcina inculpatului s-a reţinut că în ziua de 09.05.2011, în intervalul orar 20,30-21,00 a sustras autoturismul Citroen C4, cu seria de saşiu VF7LC9HXC74341717 şi numărul de înmatriculare CV 01 ANL, de la partea civilă CA, la intersecţia străzilor 1 Mai şi Horia, Cloşca şi Crişan din oraşul Sinaia, cauzând un prejudiciu estimat la valoarea de 5.600 de euro.

De asemenea, s-a mai reţinut că inculpatul a alterat conţinutul unor înscrisuri sub semnătură privată, constând într-o cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală şi contract de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit, prin consemnarea unor date nereale, referitoare la persoana solicitantului, respectiv a vânzătorului şi referitoare la operaţiunile solicitate, respectiv dorite de către presupusul titular, în vederea obţinerii de consecinţe juridice şi anume înstrăinarea frauduloasă a autovehiculului de mai sus.

Analizând materialul probator administrat în cauză, respectiv: declaraţiile învinuitului de recunoaştere parţială a învinuirilor (f. 24-25, 26-28, 29-31), actele premergătoare efectuate în cauză (f. 3-20), procesul-verbal de constatare a efectuării de acte premergătoare (f. 21), contractul de vânzare-cumpărare încheiat la 10.04.2010 vizând autovehiculul în discuţie (f. 44), înscrisurile sub semnătură privată al căror cuprins (scriere şi subscriere) au fost alterate (f. 46, 48), declaraţiile martorilor BH (f .54, 111-112), MC (f. 55, 113-114), DA (f. 56, 115), IP(f. 57, 166-167), GE (f. 58, 153), SR (f .59, 149-150), CI (f. .60, 151-152) şi MI (f. 61, 62, 124-125), PC (f. 126), declaraţia inculpatului (f. 95-97), declaraţia de parte civilă (f. 108-110)- instanţa  reţine următoarea stare de fapt :

Între inculpat şi partea civilă GA s-au derulat timp de 7 ani relaţii de concubinaj, iar în timpul acestora sus-numita a achiziţionat la data de 10.04.2010 un autoturism Citroen C 4 cu seria de şasiu VF7LC9HXC74341717 şi numărul de înmatriculare CV 01 ANI, de la numitul SR din mun. Braşov, pentru suma de 5.600 de euro.

Datorită deteriorării relaţiilor dintre cei doi, au apărut unele discuţii tensionate, pe fondul cărora la data de 09.05.2011 cei doi s-au întâlnit în oraşul Sinaia, în intervalul orar 20,30 - 21,00.

La întâlnire partea vătămată a venit la volanul autoturismului anterior menţionat, întrevederea urmând a avea loc la intersecţia străzilor 1 Mai şi Horia Cloşca şi Crişan din localitate, unde, la momentul sosirii acesteia, inculpatul se afla deja acolo.

După oprirea autoturismului, cea în cauză a coborât din maşină lăsând cheile în contact.

Fără însă a iniţia vreun dialog cu partea civilă, inculpatul s-a urcat la volanul maşinii şi a demarat într-o direcţie necunoscută.

Contactat telefonic în aceeaşi zi, precum şi ulterior, inculpatul a refuzat restituirea autoturismului sub diferite pretexte.

Totodată, printr-o cunoştinţă comună, a restituit după o perioadă de timp părţii civile  obiectele personale rămase în autoturism, mai puţin certificatul de înmatriculare şi actul de dobândire al bunului.

La data de 16.05.2011 inculpatul a completat şi depus în numele părţii civile  o cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice - în regim de urgenţă, înregistrată sub nr. 21515/16.05.2011 la Primăria oraşului Comarnic, semnând totodată la rubrica corespunzătoare din cuprinsul formularului de cerere.

Ca urmare a acestui demers a fost eliberat la aceeaşi dată de către Primăria oraşului C. Certificatul de Atestare Fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, pe numele părţii civile şi cu referire la autovehiculul în litigiu.

Operaţiunea de mai sus a fost pusă în practică pentru ca la data de 25.05.2011 autoturismul să poată fi înstrăinat de către inculpat în mod fraudulos numitului CI din mun. Câmpina, prin întocmirea unui contract de vânzare-cumpărare în care la rubrica vânzătorului au fost consemnate în mod nereal numele, prenumele şi adresa părţii civile, precum şi prin executarea semnăturii acesteia.

Ca urmare a acţiunii inculpatului, persoana vătămată GA a formulat plângere penală împotriva sus-numitului, iar în declaraţiile date s-a constituit parte civilă în proces cu suma de 5.600 de euro, reprezentând contravaloarea autoturismului sustras, (f. 1-2, 34-36)

În cursul urmăririi penale, învinuitul a avut o poziţie procesuală diferită în raport cu faptele descrise în cele de mai sus .(f .24-25, 26-28, 29-31)

In primul rând nu a recunoscut sustragerea autoturismului, cu motivarea că acesta îi aparţinea în realitate, deoarece ar fi fost cumpărat de către partea civilă cu bani pe care el i-a pus la dispoziţie, proveniţi dintr-un împrumut bancar, contractat special.

În al doilea rând, inculpatul a recunoscut consemnarea de date nereale în cuprinsul cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală din data de 16.05.2011, precum şi în contractul de vânzare-cumpărare încheiat la 25.05.2011, făcute cu scopul de a produce efectul juridic scontat şi anume transferul de proprietate asupra unui bun care nu îi aparţinea.

Inculpatul, legal citat, s-a înfăţişat în instanţă şi a recunoscut săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, dar nu şi pe cea privind săvârşirea infracţiunii de furt.

Prin încheierea de şedinţă din data de 29.01.2013, instanța, în baza art. 334 C.p.p.  constatând că din ansamblul probator, inclusiv declarația părții civile rezulta relația de concubinaj dintre partea vatamata și inculpat şi faptul locuirii împreună pe o perioadă de 7 ani, a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei inculpatului din infracțiunea de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. e C.pen. în infracțiunea de furt prev. de art. 210 C.pen.  cu raportare la art. 208 alin. 1 rap. la art. 209 alin. 1 lit. e C.pen.

În drept: Fapta inculpatului RF de a altera conţinutul unor înscrisuri sub semnătură privată, constând într-o cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală şi contract de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit, prin consemnarea unor date nereale, referitoare la persoana solicitantului, respectiv a vânzătorului şi referitoare la operaţiunile solicitate, respectiv dorite de către presupusul titular, în vederea obţinerii de consecinţe juridice şi anume înstrăinarea frauduloasă a autovehiculului de mai sus, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art 290 C.pen. pentru care inculpatul va fi condamnat.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului se va tine seama de criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cod penal respectiv de limitele pedepsei pentru infractiunea savarsita, de gradul de pericol social al faptei savarsite – fapta care a produs consecinte nu atat de insemnate fiind in legatura cu auto ce s-a instrainat, de persoana inculpatului care este tanar, fara antecedente penale, o persoana inserata social dar care s-a aflat pe fondul unei stari emotionale precare datorata neintelegerilor cu prietena sa. Se vor aplica inculpatului si circumstante atenuante conform cu art. 74 Cod penal retinandu-se ca acesta a avut o buna conduita anterior faptei fiind agent de politie, o persoana cu o buna conduita sociala si desigur fara antecedente penale. Se va retine si ca acesta s-a prezentat in fata autoritatilor judiciare, si-a sustinut punctul de vedere legat de faptele sale acceptand si recunoscand infractiunea de fals si contestand-o pe cea de furt. Astfel fiind, cu privire la pedeapsa se va face si aplicarea art. 76 lit. e, art. 53 si art. 63 alin. 3 Cod penal – si se va aplica inculpatului pedeapsa amenzii.

Se va atrage atentia inculpatului asupra disp. art. 63 indice 1 Cod penal privind inlocuirea pedepsei amenzii sens in care i se va face o comunicare scrisa.

In ceea ce priveste infractiunea de furt intre rude prevăzută de art. 208 al.1 şi art. 209 al.1 lit. e si art. 210 Cod penal instanta in baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.b1 Cod pr. penală coroborat cu art.181 Cod penal  va achita pe inculpatul RF intrucat fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni.

În baza art. 181 alin.3 Cod penal rap. la art. 91 alin.1 lit. c) Cod penal, aplică inculpatului o sancţiune cu caracter administrativ respectiv amenda de 1000 lei.

Pentru a hotari astfel instata va retine ca fapta in contextul expus nu se caracterizeaza printr-un grad de pericol social apt sa o califice ca infractiune. Astfel inculpatul si partea vatamata erau concubini de 7 ani, aveau o relatie buna, gospodareau impreuna, se comportau practic ca soti facand impreuna achizitii, investitii, lucrari in locuinta ocupata. Pe acest fond s-a realizat achizitia auto Citoen C4 fiind inscris ca proprietar in acte partea vatamata.

 In ce priveste insa achizitia in sine se va retine ca increderea inculpatului ca auto ii apartine de facto putea fi consolidata prin aceea ca – astfel cum rezulta din actul de vanzare cumparare – fila 132, el s-a incheiat la 10.04.2010 cu mentiunea expresa a vanzatorului ca banii 5450 euro se vor achita la 14.04.2004 moment la care inculpatul a incheiat si contractul de credit 6889828 cu BRD pentru suma de 30.000 lei. Dealtfel toti martorii audiati in cauza si care puteau relata despre achizitie au aratat ca banii au fost dati pentru achizitia auto de inculpat file 126, 127 – declaratia martorului PC care i-a dus la Brasov pentru achizitie si file 149, 150 – declaratie martor SR – vanzatorul masinii. Toate acestea unite cu faptul ca in ziua de 14.04.2010 -  mentionata in actul de vanzare - inculpatul a obtinut ca si credit bancar suma aproximativa debit la vanzatorul masinii puteau consolida, in ciuda mentiunilor din act, increderea inculpatului ca in fapt este autorul investitiei. Dealtfel chiar partea vatamata recunoaste ca inculpatul nu a avut asupra sa buletinul cand s-au deplasat la Brasov pentru a cumpara masina ceea ce consoilideaza varianta inculpatului in sensul ca din acest motiv actele nu s-au facut pe numele său si pe numele partii vatamate.

Intre parti, inculpat si partea vatamata, relatiile ulterior momentului relatat devenisera se pare tensionate. Este insa cert ca acestia ca prieteni au avut sentimente puternice reciproc care in egala masura s-au transformat in dorinte de razbunare atat de catre partea vatamata care in mod repetat ii facea inculpatului plangeri astfel cum si recunoaste partea vatamata, fila 109; inculpatul fiind in final parasit de partea vatamata pentru un alt partener a hotarat sa ia partii vatamate masina.

Prin toate acestea se apreciaza ca atingerea adusa de inculpat valorilor sociale ocrotite de fapta incriminata este minima si se va dispune achitarea in baza art. 11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.b1 Cod pr. penală coroborat cu art.181 Cod penal. 

Cu privire la latura civila a cauzei, avand in vedere ca partile au pe rol cerere de partaj la acelasi complet – potrivit sustinerii acestora, si vazand si ca aspectul legat de bun auto Citroen C4/creanta este un aspect ce tine de masa de bunuri coachizite, vazand si ca aspectul legat de inscrisurile falsificate tine tot de latura civila a cauzei urmand a se solutiona intr-un cadru procesual care sa cuprinda si pe dobanditorul auto -  in baza art. 347 si urm. Cod procedura penala se va disjunge actiunea civila alaturata actiunii penale in cauza care va primi numar din sistemul Ecris si termen pentru cand se vor cita partile.

Domenii speta