Furt

Sentinţă penală 247 din 26.09.2014


DOSAR  NR.

R O M A N I A

JUDECATORIA  HARSOVA

JUDETUL CONSTANTA

SENTINȚA PENALĂ NR. 116

 SEDINTA PUBLICA DIN: 26.09.2014

PRESEDINTE:  P. M.

GREFIER: S. D.

Ministerul  Public  a fost reprezentat de procuror:  P. A. E.

S-a luat in examinare cauza penala privind pe inculpatul Ş. M., domiciliat în oraş (….)a, trimis în judecată în stare de libertate prin Rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Harsova nr. 948/P/2013 din  pentru savirsirea infracţiunii de furt, prevăzută de art.228 alin.1 cu aplicarea art.5 NC.pen ..

Dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica din data de 23.09.2014 si au fost consemnate in incheierea  de amanare pronuntare din acea data, care face corp comun cu prezenta hotarare, cand instant, avand  nevoie de timp pentru a delibera a amanat pronuntarea asupra cauzei la data de 26.09.2014, cand s-a  pronuntat.

I N S T A N T A

Asupra cauzei penale de fata:

Prin Rechizitoriul Parchetului nr.948/P/2013 s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului S. M.  pentru savarsirea infractiunii de furt  prevazuta si  si pedepsita de art. 228 alin.1 C.pen cu aplicarea art. 5 C.pen.

Cauza a fost inregistrata pe rolul instantei la data de 05.05.2014 sub numar de dosar -.

In fapt, se retine in sarcina inculpatului S. M. ca la data de 11.08.2013 a sustras o ovina de aproximativ 900-1000 kg din stina persoanei vatamate B. T. din H.

Partea vatamata B. T. s-a constituit parte civila cu suma de 1.000 lei reprezentind contravaloarea ovinei sustrase.

Legal citat, inculpatul nu  s-a prezentat la judecarea cauzei insa pe parcursul urmaririi penale  a recunoscut si regretat savarsirea faptelor .

Analizand actele si lucrarile dosarului de urmarire penala instanta retine urmatoarele:

Inculpatul  S. M. a lucrat la stina persoanei vatamate, in incinta fostului CAP H., in calitate de ingrijitor de animale.In aceasta calitate pleca in fiecare dimineata cu bovinele la pascut.

In dimineata zilei de 11.08.2013 inculpatul a plecat cu un numar de 22 de bovine, iar fara stirea persoanei vatamate, a adaugat cirdului si o ovina, deplasindu-se cu toate acestea in zona numita „G. V.”.

Aici s-a intilnit cu martorul N. F. caruia i-a comunicat ca are de vinzare un berbec.Acesta, la rindul sau, l-a contactat pe martorul S. I.care  s-a deplasat in locul unde pasteau animalele, si a cumparat ovina cu suma de 100 lei.

Audiat in cauza, martorul S. I zis „T.” a declarat ca a cumparat ovina, insa a aflat de provenienta ei dupa ce a sacrificat-o.

Situatia de fapt retinuta de instanta si vinovatia inculpatului sunt pe deplin dovedite de mijloacele de proba administrate in cauza, respectiv proces verbal de consemnare a plingerii sau denuntului oral, declaratiile persoanei vatamate B. T., declaratiile martorilor N. F. si S. I, declaratiile inculpatului S. M., fisa de cazier judiciar, procesul verbal de prezentare a materialului de urmarire penala, etc.

In drept,

Fapta inculpatului S. M. care la data de 11.08.2013 a sustras o ovina de aproximativ 900-1000 kg din stina persoanei vatamate B. T. din H. cauzind un prejudiciu  in suma de 1.000 lei  intruneste  elementele constitutive ale infractiunii de  furt prevazuta si  si pedepsita de art. 228 alin.1 C.pen.

Intrucit pina la solutionarea definitiva a prezentei cauze penale a intervenit o lege penala noua, se vor avea in vedere dispozitiile art. 5 din NC.pen  referitoare la legea mai favorabila.

La stabilirea pedepsei la care urmeaza sa fie condamnat inculpatul, instanta va avea in vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.74 NC.pen. respectiv gravitatea infractiunii savirsite si periculozitatea infractorului raportat la imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, a mijloacelor folosite, starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita, natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii, motivul savirsirii infractiunii si scopul urmarit, natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita dupa savirsirea infractiunii si in cursul procesului penal, nivelul de educatie, virsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala.

Se retine ca inculpatul  lucreaza ca  muncitor  zilier, nu este căsătorit,  pe tot parcursul cercetarii judecatoresti a avut o  pozitie procesuala de recunoastere si regret a faptelor, de constientizare a consecintelor faptelor savirsite, a colaborat cu  organele de cercetare penala, pe parcursul cercetarii judecatoresti.

In ceea ce priveste gradul de pericol social concret al faptei instanta apreciaza ca acesta este unul redus intrucit inculpatul a sustras un singur animal a carui valoare a fost aproximata de partea vatamata la suma de 1.000 lei.

Din analiza cazierului judiciar existent in dosarul cauzei rezulta ca inculpatul nu  poseda antecedente penale fiind la primul conflict cu legea penala.

Pentru considerentele mentionate anterior, instanta in baza art. 80 N.C.pen. rap. la art. 5 N.C.pen. va  dispune renuntarea la aplicarea unei pedepse fata de inculpat  pentru savirsirea infractiunii prev. de art. 228 alin.1 C.pen

In baza art. 81 N.C.pen va aplica inculpatului  S. M. un avertisment .

In baza art.82 alin.3 C.pen va atentiona inculpatul  ca  savirsirea unei noi infractiuni in termen de 2 ani de la raminerea definitiva a hotaririi de condamnare  atrage anularea renuntarii la aplicarea pedepsei.

In baza art. 397 C.proc.civ, va admite actiunea civila, asa cum a fost formulata, si va obliga inculpatul sa plateasca partii vatamate B. T. suma de 1.000 lei pentru prejudiciul cauzat.

In baza art.398 C.proc.pen raportat la art.274 C.proc.pen va obliga inculpatul S. M. sa plateasca suma de  200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare in favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art.396 C.proc.pen cu aplicarea  art. 80 C.pen

Dispune renuntarea la aplicarea unei pedepse fata de inculpatul S. M. cu privire la savirsirea infractiunii prevazute de art. 228 alin.1 C.pen cu aplicarea art.5 C.pen

In baza art.81 C.pen

Aplica inculpatului :S.M. - un avertisment.

In baza art.82 alin.3 C.pen

Atentioneaza inculpatul  ca  savirsirea unei noi infractiuni in termen de 2 ani de la raminerea definitiva a hotaririi de condamnare,  atrage anularea renuntarii la aplicarea pedepsei.

In baza art.397 C.proc.pen

Admite actiunea civila.

Obliga inculpatul S. M. sa plateasca partii vatamate B. T. suma de 1.000 lei cu titlu de despagubiri materiale.

In baza art.398 C.proc.pen raportat la art. 274 C.proc.pen

Obliga inculpatul S. M. sa plateasca suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare in favoarea statului.

Cu apel in termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.09.2014.

 PRESEDINTE, GREFIER,

P. M. S.D.

Red.jud.P.M./ 20.10.2014

Dact.gref.S.D./ 20.10.2014

Ex. -5-

Domenii speta