Sentinta Penala

Hotărâre 6 din 06.11.2015


Dosar penal nr.  4164/1748/2015

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CORNETU – JUD. ILFOV

SENTINŢA PENALĂ NR. 407

Şedinţa publică de la 06.11.2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: NICOLETA CONSTANTINESCU

GREFIER: CHIŢĂ ADELA IONELA

Din partea Ministerului Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, a participat procuror Bursuc Andreea Claudia.

Pe rol se află soluţionarea cauzei penale privind pe inculpaţii M.V., trimis în judecată sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de tâlhărie calificată prev. de art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen. (persoană vătămată I.G.M.), a unei infracţiuni de tentativă la tâlhărie calificată prev. de art. 32 C.pen. raportat la art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen. (persoană vătămată N.G.M.) şi două infracţiuni de răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei prev. de art. 274 C.pen. raportat la art. 206 alin. 1 C.pen. toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen şi Z.P., trimis în judecată sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de tâlhărie calificată prev. de art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen. (persoană vătămată I.G.M.), a unei infracţiuni de tentativă la tâlhărie calificată prev. de art. 32 C.pen. raportat la art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen. (persoană vătămată N.G.M.) şi două infracţiuni de răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei prev. de art. 274 C.pen. raportat la art. 206 alin. 1 C.pen. toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. precum şi a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii I.G.M. trimis în judecată sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. şi N.G.M., trimis în judecată sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen., persoanele vătămate I.G.M., N.G.M. şi partea civilă S.B.A..

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc la termenul de judecată din data de 30.10.2015, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, în temeiul art. 391 alin. 1 C.p.p a stabilit pronunţarea pentru astăzi, 06.11.2015, hotărând următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 3165/P/2015 din data de 20.07.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 21.07.2015 sub nr. de dosar 4164/1748/2015 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaţilor:

1) M.V., zis „F.” sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de tâlhărie calificată prev. de art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen. (persoană vătămată I.G.M.), a unei infracţiuni de tentativă la tâlhărie calificată prev. de art. 32 C.pen. raportat la art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen. (persoană vătămată N.G.M.) şi două infracţiuni de răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei prev. de art. 274 C.pen. raportat la art. 206 alin. 1 C.pen. toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen; 

2) Z.P., zis „E.” sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni de tâlhărie calificată prev. de art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen. (persoană vătămată I.G.M.), a unei infracţiuni de tentativă la tâlhărie calificată prev. de art. 32 C.pen. raportat la art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen. (persoană vătămată N.G.M.) şi două infracţiuni de răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei prev. de art. 274 C.pen. raportat la art. 206 alin. 1 C.pen. toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi sub control judiciar a inculpaţilor:

3) I.G.M. sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. şi

4) N.G.M. sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că la data de 07.06.2015, în jurul orelor 05.00, inculpaţii Z.P., zis ”E.” şi M.V., zis ”F.” au aplicat mai multe lovituri persoanelor vătămate I.G.M. şi N.G.M., sustrăgându-i lui I.G.M. suma de bani pe care o avea asupra sa, 220 de lei şi un lănţişor din aur. Cu ocazia deplasării la faţa locului, organele de poliţie au fost împiedicate de către Z. C. să procedeze la conducerea la sediul poliţiei a făptuitorilor, astfel asigurându-le acestora scăparea.

Ulterior, în ziua de 10.06.2015, cei doi inculpaţi au ameninţat persoanele vătămate I.G.M. şi N.G.M., cu acte de violenţă, deoarece acestea au sesizat organele de poliţie cu fapta comisă, solicitându-le să retragă plângerea formulată.

În sarcina inculpaţilor I.G.M. şi N.G.M. s-a reţinut că prin declaraţiile date în calitate de persoană vătămată i-au ajutat pe inculpaţii Z.P. şi M.V., cercetaţi în dosarul nr. 3165/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu pentru săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie, respectiv de tentativă la tâlhărie, în sensul că şi-au schimbat declaraţiile iniţiale (precizând că lănţişorul confecţionat din aur, de 6 grame, model „bob de orez” pe care l-au sustras cei doi inculpaţi, a fost găsit de I. G. M. în buzunarul pantalonilor cu care era îmbrăcat în noaptea respectivă) în scopul împiedicării tragerii la răspundere penală a inculpaţilor Z.P. şi M.V..

În cursul urmăririi penale s-au efectuat acte de urmărire penală specifice, concretizate în următoarele mijloace materiale de probă: VOL. I: declaraţii inculpaţi M.V. (f. 134-138), Z.P. (f. 146-150), I.G.M. (f. 158-162, 273-277), N.G.M. (f. 280-284, 287-290); proces-verbal de sesizare din data de 07.06.2015 (f. 294); plângerea formulată de I.G.M. la data de 10.06.2015 (f. 297); declaraţie persoană vătămată I.G.M. (f. 302-304); declaraţii martori I. M. P. (f. 307), N. D. (f. 330-335); plângerea formulată de N.G.M. la data de 10.06.2015 (f. 315); declaraţie persoană vătămată N.G.M. (f. 319-322); proces-verbal însoţit de planşa fotografică (f. 325-329); VOL. II: procese-verbale de transcriere a convorbirilor telefonice (f. 20-28); proces-verbal (f. 29, 30); declaraţia inculpatului I.G.M. din data de 17.06.2015 (f. 31); procese-verbale transcriere convorbiri telefonice (f. 92-119); proces-verbal de percheziţie domiciliară la locuinţa inc. M.V. (f. 135-138); a inc. Z.P. (f. 141-144); declaraţii persoane vătămate N.G.M. (f. 150-153, 171), I.G.M. (f. 154-156, 159-161, 170); declaraţii martori Z C(f. 163-165); proces-verbal încheiat cu ocazia prezentării victimelor I.G.M. şi N.G.M. la Spitalul Bagdasar Arseni din Bucureşti (f. 168, 169); planşa fotografică efectuată la 08.06.2015 (f. 177-182); proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto (f. 189—191, 223-229); declaraţii martori M. A. (f. 193-197); fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor (f. 214-217).

În cursul cercetării judecătoreşti: VOL. I: a fost depusă cererea de constituire ca parte civilă a S. B.A. şi înscrisurile doveditoare (f. 149-160); s-au depus rapoartele de expertiză medico-legală nr. A1/J/149/2015 privind persoana vătămată I.G.M. (f. 205) şi N.G.M. (f. 206, 207);

VOL. II: au fost audiaţi inculpaţii Z.P. (f. 11, 12), M.V. (f. 13, 14), I.G.M. (f. 15, 16) şi N.G.M. (f. 17, 18); au fost ataşate fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor (f. 59-69, 86-88, 92-99, 127-129); s-au depus înscrisuri în circumstanţiere (f. 70-73, 149-158); au fost audiaţi martorii Z. G. (f. 74, 75), N. D. (f. 138); s-a depus sentinţa penală nr. 15/13.01.2012 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti (f. 101-105).

Prin încheierea din camera de consiliu din data de 11.09.2015, judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art. 346 alin. (2) C. proc. pen. a constatat legalitatea rechizitoriului cu nr. 3165/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, fiind respectate dispoziţiile art. 328 C. proc. pen., a administrării probelor enumerate mai sus cu respectarea dispoziţiilor art. 114-123 din acelaşi cod, precum şi actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii în cauză.

Analizând şi coroborând materialul probator existent la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

 În fapt, la data de 07.06.2015, în jurul orelor 05.00, lucrători din cadrul Poliţiei oraşului Măgurele, jud. Ilfov, au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112 de către persoana vătămată – inculpat I.G.M. despre faptul că Z.P., zis ”E” şi M.V., zis ”F” au aplicat mai multe lovituri persoanelor vătămate I.G.M. şi N.G.M., sustrăgându-i lui I.G.M. suma de bani pe care o avea asupra sa, respectiv 220 de lei şi un lănţişor din aur. Cu ocazia deplasării la faţa locului, organele de poliţie au fost împiedicate de către Z. C, fratele lui Z.P. să procedeze la conducerea la sediul poliţiei a inculpaţilor, astfel asigurându-le acestora scăparea. Persoanele vătămate – inculpaţi I.G.M. şi N.G.M. au declarat verbal în faţa organelor de poliţie faptul că se aflau pe ……. consumând băuturi alcoolice, când, în jurul orelor 05.00, către ei, dinspre Şoseaua Giurgiului, au venit vecinii lor, pe care îi cunoşteau după poreclă ”E” şi ”F”. Aceştia le-au aplicat mai multe lovituri, ”E” rupându-i şi sustrăgându-i lui I.G.M. lănţişorul pe care acesta îl purta la gât, iar ”F” sustrăgându-i suma de 220 de lei din buzunarul pantalonilor. În continuare, organele de constatare au arătat că s-au îndreptat spre poarta imobilului din …………, către persoana indicată de victime ca fiind agresorul ”E”, unde au încercat imobilizarea acestuia. Acţiunile organelor de ordine publică au fost contracarate de numitul Z C, domiciliat în ………., care, interpunându-se între poliţist şi agresor i-a asigurat acestuia din urmă scăparea.

La faţa locului s-a prezentat un echipaj de ambulanţă care a transportat victimele în vederea acordării de îngrijiri medicale la S.B.A. (f. 294, vol. I, d.u.p).

Cu ocazia efectuării cercetării la faţa locului, a fost identificată, în dreptul imobilului de pe …….., indicat a fi locul în care a avut loc agresiunea, o cărare de urme reprezentând pete de culoare brun roşcată, şerpuite, dispuse la o distanţă între 1,30 m şi 2.90 m, pe o lungime de aproximativ 12 m, cu un diametru cuprins între 10 şi 30 de cm. (f. 189-191, 223-229, vol. II, d.u.p).

În continuare, organele de poliţie s-au deplasat la Spitalul de Urgenţă “Bagdasar Arseni”, în vederea ridicării diagnosticelor victimelor, sens în care s-a stabilit că I.G.M. prezintă traumatism cranio-facial şi contuzie piramidă nazală, iar numitul N.G.M. prezintă traumatism cranio-cerebral gr. 0 gsc-15, hematom epicranian frontal drept, echimoză periorbitală dreaptă, escoriaţii faciale, aceste diagnostice fiind stabilite la prezentarea în unitatea spitalicească. De asemenea, în procesul-verbal care a materializat activitatea, se consemnează faptul că numitul I.G.M. prezintă, la baza gâtului, pe partea stângă, o urmă de roşeaţă subţire, care se întinde de la ceafă către gât, produsă cu ocazia smulgerii lănţişorului. Fotografiile de detaliu ale leziunilor au fost cuprinse în planşa fotografică ataşată la prezentul dosar penal, cu menţiunea că planşa reflectă starea leziunilor la aproximativ 36 de ore de la eveniment (f. 168, 169, 174, 175, 177-182, vol. II, d.u.p).

În urma loviturilor primite persoana vătămată I.G.M. a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 2-3 zile îngrijiri medicale, fără a-i pune în primejdie viaţa (raport de expertiză medico-legală seria A1/J/149/2015 eliberat de S.M.L. Ilfov, f. 205, vol. I, dosar fond), iar persoana vătămată N.G.M. a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare 16-18 zile îngrijiri medicale, fără a-i pune în primejdie viaţa (raport de expertiză medico-legală seria A1/J/150/2015 eliberat de S.M.L. Ilfov, f. 206-207, vol. I, dosar fond).

Fiind audiat la data de 07.06.2015, persoana vătămată I.G.M. declară că loviturile agresorilor M.V., zis “F” şi Z.P., zis “E” au survenit urmare a faptului că au refuzat să le dea bani, arătând că nu există niciun alt conflict deschis între ei, actual sau mai vechi. I.G.M. a menţionat că în momentul în care le-a răspuns celor doi că nu au bani la ei, M. l-a lovit cu pumnul în zona feţei pe N.G.M., acesta căzând cu faţa pe asfalt, iar când a încercat să intervină între cei doi a fost lovit cu piciorul în faţă de Z.P. care a continuat să îl lovească cu picioarele şi după ce a căzut la pământ smulgându-i lanţul de aur de la gât, după care a intervenit şi M care i-a luat suma de 220 lei din buzunarul drept al bermudelor. Persoana vătămata arată că la desfăşurarea evenimentelor a asistat un frate de-al lui Z.P., inculpatul Z C, cunoscut cu porecla ”T”, care pe parcursul nopţii a consumat băuturi alcoolice cu victimele şi care a încercat să-i oprească pe agresori. De asemenea, a descris lănţişorul furat ca fiind din aur de 14 k, de aproximativ 6 grame, cu lucrătură ”bob de orez”, fară pandantiv sau vreo inscripţie specială (f. 170, 154-156, vol. II, d.u.p).

Persoana vătămată N.G.M., audiată fiind la data de 08.06.2015 a menţinut în totalitate aspectele prezentate de I.G.M., arătând că după ce a căzut la pământ, urmare a loviturilor succesive aplicate în zona feţei, şi-a pierdut cunoştinţa. Şi-a revenit la momentul la care a primit îngrijiri medicale (f. 150-153, vol. II, d.u.p). În declaraţia olografă dată la Spitalul Bagdasar Arseni, N.G.M. a arătat că deşi a fost „dezorientat în urma loviturilor primite l-a auzit pe unchiul său I.G.M. în timp ce striga că Z„E” i-a smuls lanţul din aur de la gât şi i-a luat banii din buzunar” (f. 171, vol. II, d.u.p)

Fiind audiatîn calitate de martor, Z C – fratele vitreg al inculpatului Z.P. – a declarat că nu a asistat la momentul la care victimele au fost bătute şi deposedate de bunuri, deşi a petrecut seara împreună cu ei, întrucât, exact la acel moment intrase în curte. A revenit în stradă abia după 20 de minute, când a găsit victimele bătute, însă nu ştie cine i-a agresat.  Cu toate acestea, martorul Z C este cel care a intervenit blocând acţiunea lucrătorului de poliţie care intenţiona să îl imobilizeze pe ”E”, asigurându-i acestuia din urmă scăparea.

După săvârşirea faptelor descrise inculpaţii M.V., zis “Fa” şi Z.P., zis “E” şi-au dirijat eforturile în scopul de a determina persoanele vătămate să-şi retragă plângerea şi de a încheia o înţelegere cu aceştia aşa cum rezultă din declaraţia persoanei vătămate I.G.M., care la data de 10.06.2015, în jurul orelor 15:30, a sesizat organele de poliţie cu privire la faptul că inculpaţii M.V. şi Z C. Împreună cu  Z.P. şi alte  15 – 20 de persoane au venit la poarta locuinţei sale, unde, lovind în porţi şi aruncând cu pietre în curtea imobilului, au proferat, pe fondul unui vocabular obscen, ameninţări cu acte de violenţă şi cu moartea, la adresa sa şi a familiei sale, afirmând că îl vor omorî pe el şi pe copii, că îi vor da foc la casă, că îi vor viola soţia şi fiica în vârstă de 7 ani, pentru a-l determina să îşi retragă plângerea formulată cu privire la infracţiunea de tâlhărie arătată mai sus (f. 297, vol. I, d.u.p).

La aceeaşi dată, organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei oraşului Măgurele au fost sesizate prin plângere şi de persoana vătămată N.G.M. cu privire la faptul că M.V., Z C şi Z.P., însoţiţi de aproximativ 15 – 20 de persoane, au mers la locuinţa sa, unde au aruncat cu pietre şi au lovit porţile din tablă ale imobilului, adresându-i totodată injurii şi ameninţări cu acte de violenţă şi cu moartea, îndreptate atât împotriva sa, cât şi a familiei sale, pe motiv că a reclamat organelor de poliţie infracţiunea de tâlhărie a cărei victimă a fost (f. 315, vol. I, d.u.p).

Fiind audiate în legătură cu evenimentele din data de 10.06.2015, persoanele vătămate I.G.M. şi N.G.M. au declarat că, în ziua menţionată, în jurul orelor 15,00 în timp ce se aflau la domiciliile lor din ……. au auzit mai multe ţipete în stradă. Ieşind în curte au văzut un grup format din 15-20 persoane, majoritatea bărbaţi, printre care i-au recunoscut pe inc. M şi Z care strigau la persoanele vătămate, manifestându-se violent, adresând injurii, folosind un limbaj trivial şi ameninţându-i cu moartea, cu distrugerea locuinţei prin incendiere, cu faptul că le vor viola soţiile şi copiii, dacă nu îşi retrag plângerile penale formulate împotriva lor pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, solicitându-i expres lui I.G.M. să îşi retragă sesizarea de la poliţie, exprimându-se „că îţi dăm lanţul înapoi, îţi dăm banii, îţi dăm BMW-ul, îţi dăm orice în schimb”, arătând că ii dau până la 10.000 de euro, dacă e nevoie. Mai mult, persoana vătămată N.G.M. a declarat că “din cauza acestor evenimente, a ameninţărilor şi a stresului în care trăiesc, au hotărât să scoată la vâzare imobilul din ……” (f. 302-304, 319-322, vol. I, d.u.p). 

Declaraţiile persoanelor vătămate în legătură cu evenimentele din 10.06.2015 se coroborează întru totul cu declaraţiile martorilor N D şi I M P. Aceştia au arătat că în jurul orelor 15.00, în stradă, în faţa imobilelor cu numerele de mai sus, M.V., zis „F”, Z C, zis „S”, Z.P., zis „E”, precum şi alte persoane care îi însoţeau, s-au manifestat violent la adresa persoanelor vătămate şi a familiilor acestora, adresându-le ameninţări cu acte de violenţă şi cu moartea, injurii, lovind cu pumnii şi picioarele în gardul proprietăţilor şi aruncând cu pietre, generând o stare de panică în familiile victimelor. Mobilul care a stat la baza acestei manifestări l-a constituit sesizarea organelor judiciare de către persoanele vătămate cu plângerea din data de 07.06.2015, depusă ca urmare a faptului că în noaptea de 07.06.2015, inculpaţii M.V. zis „F” şi Z.P., zis „E” au aplicat persoanelor vătămate N.G.M. şi I.G.M. mai multe lovituri cu pumnii, picioarele şi capul, sustrăgându-i acestuia din urmă un lănţişor din aur şi suma de 220 lei. În declaraţiile date, martorii au menţionat că E, F şi rudele acestora sunt cunoscuţi ca fiind violenţi şi capabili de a-şi duce la îndeplinire ameninţările proferate.

Astfel, fiind audiat în calitate de martor în data de 11.06.2015, N D, tatăl persoanei vătămate N.G.M., a declarat că în dimineaţa zilei de 07.06.2015, în jurul orei 05:00, a fost trezit din somn de nepoata sa, care plângând, i-a spus că tatăl şi unchiul său au fost bătuţi de doi indivizi, cunoscuţi ca Z, zis „E” şi M, zis, „F”. Martorul a arătat că atunci când a mers să vadă ce s-a întâmplat, a observat că fiul său N.G.M., precum şi cumnatul său I.G.M., erau bătuţi şi plini de sânge. Aceştia i-au povestit că, în timp ce stăteau la poartă pe scaun, au venit la ei E şi F, care, fără motiv, au început să îi lovească cu pumnii şi picioarele, iar lui I.G.M. i-au sustras lanţul de la gât şi suma de 220 de lei. În continuarea declaraţiei, martorul a menţionat că bănuieşte că Z C, zis S, a intrat în curtea casei sale tocmai la momentul la care suspecţii au devenit agresivi ca urmare a unei înţelegeri avute cu aceştia.

Cu privire la evenimentele din data de 10.06.2015, martorul a declarat că în jurul orelor 16.00 se afla la domiciliu împreună cu fiul său, soţia acestuia şi nepoata, când, la un moment dat, au auzit gălăgie pe stradă, în dreptul imobilului său şi al cumnatului său I.G.M., observând circa 18 – 20 de persoane, femei şi bărbaţi, care lovind în porţile gardului şi aruncând cu pietre, au proferat injurii, ameninţări cu moartea şi cu acte de violenţă îndreptate împotriva tuturor membrilor familiei şi a bunurilor patrimoniale („vă dau foc la casă”), pe fondul cărora le precizau că dacă nu îşi vor retrage plângerea de la poliţie, „o să se termine rău de tot”. N D a mai menţionat că fiul său a mers şi a vizionat imaginile surprinse de camera de supraveghere, ocazie cu care a observat că grupul de persoane era compus din  inculpaţii „E”, „F”, „S” şi rudele acestora (f. 330-335, vol. II, d.u.p).

Martorul I M P, fiul persoanei vătămate I.G.M., a declarat că în dimineaţa zilei de 07.06.2015, în jurul orei 05:00, a fost trezit din somn de către tatăl său, care era lovit la faţă şi căruia îi curgea sânge din nas. Cu această ocazie, a aflat de la acesta că atât el, cât şi N.G.M. au fost bătuţi de către „E” şi „F”, precum şi faptul că E i-a smuls lănţişorul de aur de la gât, iar F i-a furat banii ce îi avea asupra sa. Martorul a mai precizat că la momentul la care la faţa locului au sosit organele de poliţie şi ambulanţa, a observat că N.G.M. prezenta urme de violenţă fizică, având faţa desfigurată.

În ceea ce priveşte evenimentele din data de 10.06.2015, martorul a declarat că în jurul orei 15:00, în timp ce se afla la domiciliu împreună cu tatăl şi sora sa, a auzit gălăgie la poarta casei şi temându-se, şi-a anunţat tatăl, iar împreună au observat, printre ulucile gardului, că la poarta lor se aflau E, F, T şi rudele acestora. Aceştia se manifestau violent, lovind gardul casei, adresând injurii şi ameninţări, că îi omoară, că le dau foc la casă şi că o vor viola pe sora lui de 7 ani, dacă tatăl său şi N.G.M. nu îşi vor retrage plângerile depuse la poliţie (f. 307-310, vol. II, d.u.p).

Declaraţiile persoanelor vătămate I.G.M. şi N.G.M., precum şi ale martorilor E şi N.D. sunt susţinute de interceptările convorbirilor telefonice efectuate în cauza astfel cum au fost încuviinţate prin încheierea nr. 32 din data de 09.06.2015, pronunţată în dosarul nr. 3258/1748/2015, de către Judecătoria Cornetu (f. 34-36, vol. II, d.u.p). Convorbirile purtate reliefează efortul depus de inculpaţi în încheierea unei înţelegeri cu persoanele vătămate, aceştia apelând la mai multe persoane, rămase neidentificate ori identificate numai după poreclele „G”, „O”, „N”, „V” care să intervină pe lângă „M” (pers. văt. I.G.M.) în scopul retragerii plângerilor penale formulate şi a declaraţiilor date : „M V: Vino (….), că uite ce ne-a făcut “Românul”, l-a pus şi pe T şi pe mine şi pe F, (….), cu tâlhărie; DOMN: Îl aud...să mai vorbească cu noi;M V: (….), ziceam să mergem până la G, (….), vino aicea până aicea, să vedem poate...;DOMN: Unde să mergem?; M V: Să-l trimitem pe G până la el;DOMN: Lasă-l dracului, îl trimiţi pe...;M V: Şi pe cine trimiţi, mâncaţi-aş...., dacă tu de 3 zile ai fost acolo şi n-ai făcut nimic; DOMN: dacă nu vrea să mă...afară, nici nu mai răspunde la telefon...hai mă că vin. Convorbirea a fost purtată în data de 10.06.2015, ora 13:02:33 (f. 118, vol. I, d.u.p), în contextul în care împotriva făptuitorilor infracţiunii de tâlhărie fusese dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale, aceştia fiind citaţi în calitate de suspecţi. De altfel, inculpaţii M.V. şi Z.P. au plecat de la domicilii, iar persoanele din anturajul acestora îi sfătuiau să nu mai stea acasă, întrucât veneau “poliţiştii” care le-au adus o “citaţie cu tâlhărie” şi comunicându-le totodată că persoana vătămată M“cere 20.000 euro” (f. 112, 115, vol. I, d.u.p) şi care

Elocventă este şi convorbirea telefonică din data de data de 11.06.2015, la ora 23:15:09, purtată între inculpatul Z.P. (utilizatorul postului telephonic cu prefix de Belgia, numit “F”) şi fratele acestuia Z C localizat în com….: DOMN: Vezi mâine, spune-i lui O să nu mai vorbească, să meargă la `Român`, că am vorbit eu acuma cu el!; F: Cu cine?;DOMN: Cu românul M; F: Şi ce a spus? DOMN: A spus: Ce Dom`Ne, aţi fugit, l-aţi înjurat pe băiatul meu, m-ai înjurat, după ce m-ai omorât şi aţi făcut…tot voi sunteţi tari în gură? Şi am spus : uite, măh, am fost şi noi supăraţi că uite, ne-a venit citaţie din aia... (f. 98, vol. I, d.u.p).

Din înregistrările convorbirilor din data de 12.06.2015, ora 17:58:11, rezultă că persoana vătămată I.G.M. va zice în faţa organelor de poliţie ce vrea numitul “Niţă”, acceptând astfel încheierea unei înţelegeri cu inculpaţii, înţelegere de natură să împiedice tragerea la răspundere penală a acestora. Rezultă, de asemenea, faptul că se faceau negocieri cu privire la suma de bani pe care urma să o primească I.G.M. pentru modificarea declaraţiilor:  “DOAMNA: Zău...Mă E...nu-l mai suna pe `Român`, că l-a aşteptat N la cap şi a vorbit cu el, a spus că mâine zice ce vrea. Ai auzit?; E: Aha...; DOAMNA: A vorbit cu el N, nu-l mai suna! Îl sunăm mâine, să vedem ce vrea. I-a spus „nu poate să-ţi dea mult, că ştii că nu au băieţii”. „Ce, m-au luat la mişto cu 15 milioane?!” Aşa i-ai spus? E: Cum?; DOAMNA: Cu 15 milioane ... l-ai luat la mişto?;E: Ce?;DOAMNA:15 milioane?;E: Aşa i-a spus V...;DOAMNA: Aaa, păi de-aia...zău...Hai bine, nu-l mai suna, E, că de aia te-am sunat...” (f. 96, 97, vol. I, d.u.p).

O convorbire purtată ulterior, în data de 12.06.2015, confirmă acceptarea înţelegerii de către I.G.M. şi faptul că acesta a mers la cealaltă persoană vătămată, N G M, în dimineaţa zilei respective, grija apelanţilor cu privire la deplasarea acestuia la “M”, în coroborare cu întregul context faptic, fiind de natură să sugereze că această deplasare se făcea în scopul ca I.G.M. să informeze cealaltă persoană vătămată în legătură cu înţelegerea parafată şi retractarea declaraţiilor : “DOAMNA: Da?;DOMN: Ce faci?;DOAMNA: Stau afară...; DOMN: (nl - neinteligibil) M...când te-am sunat...te-ai uitat pe geam, s-a dus către M? DOAMNA: S-a dus către M, s-a dus devreme.; DOMN: Ăăăă?; DOAMNA: Zău, cred că acolo a fost...; DOMN: Când am vorbit eu cu el?; DOAMNA: Da, acolo a fost, a sunat N şi nu a vrut să răspundă, a venit ţiganul devreme, s-a dus acolo pe la 8 – 9, acolo a fost.;DOMN: Păi l-am sunat pe la 11 şi ceva de România.;DOAMNA: Aha, a fost acolo, cred. Şi ce faci, mai suni azi?; DOMN: Mai pe seară îl sun...(f. 99, vol. I, d.u.p).”

Aşadar, din conţinutul convorbirilor menţionate rezultă faptul că inculpaţii M.V., zis “F” şi Z.P., zis “E” au părăsit teritoriul României, imediat după evenimentele din data de 10.06.2015, întorcându-se la chemarea unei persoane de încredere, în considerarea faptului că aşa ar fi oportun pentru finalizarea cercetărilor, apreciind că întrucât persoanele vătămate şi-au retras plângerea, nu mai există niciun pericol de a fi traşi la răspundere penală pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie.

Într-adevăr, la data de 17.06.2015, organele de urmărire penală au fost înştiinţate telefonic de către o rudă a persoanei vătămate I.G.M., care s-a recomandat a fi R N cu privire la faptul că atât acesta cât şi N.G.M. doresc să îşi retragă plângerile deoarece se simt ameninţaţi (f. 30, vol. II, d.u.p).

În consecinţă, la data de 17.06.2015 s-a prezentat la sediul Poliţiei oraşului Măgurele persoana vătămată I.G.M. care a declarat că în dimineaţa zilei de 07.06.2015 a fost agresat fizic de inculpaţii M.V. şi Z.P., după care s-a dus acasă, s-a schimbat de haine deoarece erau pline de sânge şi a apelat ambulanţa. Referitor la sesizarea faptului că a fost deposedat de suma de 220 lei şi un lanţ de aur, persoana vătămată a declarat că a fost în eroare cu privire la acest aspect, întrucât în ziua de 15.06.2015 a găsit bunurile în buzunarul pantalonilor pe care îi purtase în seara respectivă, atunci când i-a spălat cu maşina automată (f. 31, vol. II, d.u.p).

Faţă de noile declaraţii ale persoanelor vătămate I.G.M. şi N.G.M., organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de către aceştia a infracţiunii de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 C.pen. (f. 32, vol. II, d.u.p).

Fiind audiată persoana vătămată inculpat I.G.M. (f. 273-277, vol. I, d.u.p, f. 15, 16, vol. II, dosar fond) a declarat că în noaptea de 06/07.06.2015 a consumat băuturi alcoolice împreună cu coinculpaţii M.V., Z.P. şi N.G.M., în loc. …., iar la un moment dat s-a iscat un conflict de la genul de muzică pe care îl ascultau, împrejurare în care M l-a lovit pe N. Atunci persoana vătămată a încercat să intervină între cei doi, însă a fost lovit de Z.P.. A fugit în casă şi a sunat la salvare care l-a transportat la spital atât pe el cât şi pe N pentru a “face analize”. În cursul urmăririi penale inculpatul a declarat că a găsit lanţul în ziua de 15.06.2015, în jurul orelor 17,00-18,00, în timp ce scotea rufele din maşina de spălat şi le punea într-un lighean, observând că din buzunarul pantalonilor pe care îi purtase în seara respectivă “ieşea capătul unui lănţişor”. Verificând buzunarul respectiv a constatat că a găsit suma de 220 lei şi lănţişorul din aur, bunuri despre care a crezut că i le-au sustras inculpaţii M şi Z, moment în care l-a chemat pe N la el acasă, i-a arătat lănţişorul şi banii, fiind “amândoi foarte surprinşi”.

Întrebat fiind de către organul de cercetare penală şi de către instanţă cum îşi explică faptul că lănţişorul şi banii au apărut în buzunarul pantalonilor, în condiţiile în care lanţul îl ţinea la gât în seara respectivă, inculpatul I.G.M. a declarat că nu îşi explică, probabil s-a desfăcut din sistemul de închidere şi atunci l-a băgat în buzunar, însă nu mai ţine minte. În plus, a mai arătat inculpatul că după ce a ajuns acasă, a apelat 112 pentru a sesiza faptele şi s-a schimbat de haine întrucât erau pline de sânge.

Cu toate că inculpatul I, după modificarea declaraţiilor, a încercat să-i ajute pe inculpaţii M şi Z pentru a fi exoneraţi de răspunderea penală pentru infracţiunea de tâlhărie, sperând că aceştia vor răspunde penal doar pentru lovire sau alte violenţe (faptă sancţionată cu o pedeapsă mult mai mică), în faţa instanţei de judecată a recunoscut că înainte de a găsi lanţul şi banii în buzunarul pantalonilor pe care i-a purtat la momentul faptei, “inculpaţii şi familiile acestora au venit la mine la poartă şi ne-au ameninţat cu bătaia, că ne omoară şi ne înjurau întrucât am depus declaraţie la poliţie că mi-au furat lanţul şi banii. Puţin mi-a fost frică de inculpaţi. După aceea, la câteva zile de la acest moment, am găsit lanţul şi banii”.

Persoana vătămată – inculpat N.G.M. relatează aceeaşi nouă  situaţie de fapt ca şi prietenul său I.G.M.. Astfel, acesta menţionează că altercaţia dintre ei şi coinculpaţii M şi Z a început în dimineaţa zilei de 07.06.2015, pe fondul consumului de alcool şi al unor discuţii în contradictoriu legate de muzică, iar după ce a fost lovit de inc. M şi-a pierdut cunoştinţa şi s-a trezit în ambulanţa cu care era transportat la spital. În legătură cu pantalonii pe care îi purta I în noaptea respectivă, inc. N declară că erau “de culoare alb cu carouri albastre”, în timp ce I a declarat că erau roşii având o dungă neagră pe spate (f. 326-329, vol. I, d.u.p), în timp ce inc. Z.P. arată că  persoana vătămată – inculpat I.G.M. era îmbrăcat în seara respectivă cu o pereche de pantaloni de treining gri sau albastru.

Instanţa constată că explicaţia inculpatului I în sensul că a găsit lănţişorul şi banii în buzunarul pantalonilor scurţi (bermude) pe care îi purtase în noaptea respectivă nu este adevărată, această fiind dată ca urmare a presiunilor exercitate de familiile inculpaţilor M şi Z aşa cu au fost relatate pe larg în prezenta motivare şi cum au reieşit din convorbirile telefonice interceptate. Mai mult, chiar persoana vătămată inculpat N.G.M. a relatat în faţa judecătorului fondului că prietenul său I a găsit bunurile ce fuseseră sustrase după ce au venit rudele inculpaţilor la ei acasă, împrejurare care i-a speriat, motiv pentru care au chemat poliţia (f. 280-284, vol. I, d.u.p, f. 17, 18, vol. II, dosar fond).

Acelaşi aspect reiese şi din interceptările  convorbirilor telefonice din perioada 19 – 22.06.2015 (f. 22-28, vol. II, d.u.p) de unde rezultă că persoanele vătămate I.G.M. şi N.G.M. şi inculpaţii M şi Z, prin persoane interpuse, încearcă să ajungă la o înţelegere în scopul împiedicării tragerii la răspundere penală a autorilor infracţiunii de tâlhărie:

“A.N: Păi tu zici că … nu ţi-a luat nimic! Aşa zici, cum ai zis, mă! Înţelegi?

I: Da, bre, da! L-am găsit în maşină!

A.N: Şi retragi plângerea!

(…) I: Asta e, domnule! L-am găsit în buzunar în maşina de spălat” (f. 21, vol. II, d.u.p).

Teama familiei persoanei vătămate I de faptul că ameninţările rudelor inculpaţilor M şi Z ar putea fi puse în practică reiese din interceptarea conversaţiei telefonice aflată la filele 22-23, vol. II, d.u.p:

“A.N: Bine, hai! Vezi să nu-mi mai lăsaţi fata pe stradă, nici să o mai trimită Mădălin la magazin singură!

I: Bine.

A.N: Da. Iei fata şi mi-o duci la T să stea în curte şi spune-i lui M să aibă grijă ce face!” (unde “fata” şi “M” sunt cei doi copii ai persoanei vătămate I.G.M.).

Pentru a modifica declaraţiile iniţiale, persoanele vătămate nu numai că au fost ameninţate, dar au primit de la rudele inculpaţilor M şi Z şi suma de 1.500 lei (cu toate că în cursul urmăririi penale au declarat că nu au fost contactaţi de familiile acestora pentru a-şi retrage sau modifica declaraţiile date anterior), aspect ce reiese din procesul-verbal de transcriere a convorbirii telefonice din data de 21.06.2015, între N Grigore şi o persoană neidentificată (f. 93, 94, vol. II, d.u.p):

“N: Păi ne-am înţeles cu ei cu nişte bani şi acuma să mergem să vedem, să tragem alea cu poliţia (…).

Domn: Ce bani?

N: Aaaa… Nu am luat cine ştie ce …. 1500 …

Domn: Bun. Nu contează! Simbolic. Să plătească!

N: Da, 1500 … (…) Şi acum … că de-aia zic, să mergem, să tragem … să ne tragem alea, am fost vineri (…)…

Domn: Aaa… şi v-a dat banii?

N: Da, banii ni i-a dat, da … acuma trebuie să îşi tragă M treaba aia a lui de acolo … (…) Da, nici nu discutăm, nici nu vorbim cu ei. Ei sunt fugiţi, nu prea stă pe aici. Sunt fugiţi că-i caută garda, vin ăştia în fiecare seară după ei.

Domn: Şi dacă vă retrageţi alea nu mai are treabă cu ei?

N: Nu. Numai dacă dăm alea la o parte, numai dacă…” 

După ce s-au asigurat că persoanele vătămate I şi N au “renunţat” la acuzaţia de tâlhărie formulată împotriva lor, inculpaţii M şi Z s-au decis să revină în ţară, după cum rezultă din următoarele convorbiri telefonice:

În data de 18.06.2015, la ora 06:11:50, Z C aflat la terminalul cu seria IMEI ….. şi cu SIM: ……(cartelă prepaid), localizat în …………… ia legătura cu E aflat la postul telefonic ………(prefix telefonie Belgia) şi poartă următoarea discuţie:

E: Da?

DOAMNA: Unde eşti mă ?

E: Sunt în Austria...

DOAMNA: Ce vroiam să spun, E, sunt poliţiştii la noi cât e părul...

E: Ce este ?

DOAMNA: Poliţişti la noi cât părul, mascaţi...

E : Fă, tu eşti nebună ?

DOAMNA: Să moară cei 3 copii ai mei dacă te mint !

E: Unde ?

DOAMNA: La noi ... opreşte şi spune să sune la acela, la...socrul lui, la bunicul lui, să sune să facă ceva, unde aud, unde merg ?

E: Şi pe cine caută, fă ?

DOAMNA: A spus `citaţie`, ce e aia ?

E: Citaţie, aha...

DOAMNA: Ce e aia, să mergi acolo, nu ? Ştiu eu ce-o fi asta E... Să te întorci înapoi ...

E: Unde dracului să ma întorc acuma !

DOAMNA : Aoleu ! Şi dacă e să tragi la mama...

E : Aha...

DOAMNA: Ai auzit ? Nu tragi acasă, hai...să văd ce e azi... Hai bine...

E : Fă...

DOAMNA : Ei?

E: Mi dă telefon să îmi spui ce...

DOAMNA: Hai bine...

În data de 18.06.2015, la ora 06:43:17, Z C. aflat la terminalul cu seria IMEI …… şi cu SIM: . (cartelă prepaid), localizat în zona …..ia legătura cu un DOMN aflat la postul telefonic …….. (prefix telefonie Belgia) şi poartă următoarea discuţie:

DOMN: Uite pe autobandă...

DOAMNA: Zău...ce fai, vii acasă ?

DOMN: Da...

DOAMNA: Să nu te mai las eu azi, ia.mă după bunicul lui A, ia-mă, să moară copiii mei de nu vă judecă la Tribunal ! Ia-mă după bunicul lui A, m-am luat după A de am spus să veniţi acasă... să moară copiii mei de nu ştiu şi acolo unde stă, m-a întrebat ...

DOMN : Ce a întrebat ?

DOAMNA: M-a întrebat că stă în Belgia ... au venit mascaţii ...

DOMN: Erau mulţi ?

DOAMNA: Daa, jandarmi erau

DOMN: Jandarmi ?

DOAMNA: da...jandarmeria scria pe maşină, mascaţi...vezi ce a făcut M...acesta, a dat şi o grămadă de bani şi v-a băgat...Ăăă? mai dai...Ce faci, vii acasă, nu ?”

În data de 18.06.2015, la ora 13:26:25, M.V. aflat la numărul postului telefonic ……. (cartelă prepaid), localizat în zona …… ia legătura cu o DOAMNĂ aflată la postul telefonic ……….(cartelă prepaid) şi poartă următoarea discuţie:

“DOAMNA: Alo ?

M V: Ce faci, fă?

DOAMNA: Bine, ce faci ?

M V: Bine, am ajuns în vamă...

 DOAMNA: Aţi trecut?

M: Da, am trecut ... aha ...

DOAMNA: (nl/neinteligibil) nu mai am cum să te sun acuma.

(…)

 DOAMNA: Românii au fost să spună acolo, da...acuma...a fost mandatul făcut...

M : Şi a mai avut vreo treabă ?

 DOAMNA: Eu ştiu...a spus că îi mai cheamă pe ei o dată să iasă dosarul tău ... Păi ...Mai stau ce mai stau şi merg acolo să văd ce mai spune (...)

M : Hai bine fă...” (f. 106-107, vol. II, d.u.p).

Fiind audiaţi, inculpaţii M.V. şi Z.P. nu recunosc comiterea infracţiunilor reţinute în sarcina lor în actul de sesizare a instanţei arătând că în seara de 06/07.06.2015 după ce au consumat băuturi alcoolice împreună cu vecinii lor I şi N, cu care erau prieteni, “s-au luat bătaie”, însă nu au sutras niciun bun de la persoana vătămată I.G.M.. Întrucât acesta din urmă a sesizat poliţia cei doi au plecat de acasă, iar în ziua de 10.06.2015 împreună cu familiilor aceştia s-au deplasat la locuinţele victimelor “pentru că voiau să-şi retragă plângerile formulate împotriva lor, mai ales că auziseră că ar fi găsit lanţul” (aspect evident neadevărat, întrucât “găsirea” imaginară a lanţului ar fi avut loc oricum mai târziu, după cum declară favorizatorii I şi N, respectiv la 15.06.2015).

În dispreţul probelor administrate în cauză, cei doi inculpaţi au negat şi faptul că i-ar fi ameninţat pe I şi N la data de 10.06.2015 că în cazul în care nu-şi retrag acuzaţiile penale formulate împotriva lor le vor incendia casele, le vor viola fetele, îi vor omorî în bătaie, precum şi faptul că inculpatul M.V. ar fi sustras suma de 220 lei şi un lănţişor de au de 6 gr. aflat la gâtul persoanei vătămate I.G.M., cu toate că, în şedinţa de judecată din data de 30.10.2015 au solicitat schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de tâlhărie în infracţiunea de furt, solicitând instanţei să fie reaudiaţi întrucât ar fi intervenit împăcarea părţilor (f. 139-142, vol. II, dosar fond).

Judecătorul fondului constată că inculpaţii M.V. şi Z.P. au înţeles să se apere urmărind, cu orice preţ, un singur scop: exonerarea de răspunderea penală pentru infracţiunea de tâlhărie. Numai că apărarea acestora nu a fost constantă, în sensul că, după ce pe parcursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti au negat continuu luarea sumei de 220 lei şi a lănţişorului din aur din posesia persoanei vătămate I.G.M., recunoscând doar că i-au lovit pe cei doi (I şi N), dar nu în scopul sustragerii vreunui bun, ci dintr-un motiv banal, legat de muzica pe care ar fi ascultat-o împreună, la finalul cercetării judecătoreşti au solicitat schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de tâlhărie în cea de furt, pentru care ar putea interveni împăcarea părţilor (cu toate că se depăşise cu mult momentul procesual prev. de art. 159 alin. 3 C.pen.), ceea ce ar putea duce la concluzia că inculpaţii recunosc implicit sustragerea bunurilor persoanei vătămate I, sperând la o concluzie de încetare a procesului penal.

Oricum, este evident, că în apărarea dezordonată pe care şi-au construit-o, inculpaţii M.V. şi Z.P. au încercat să zădărnicească aflarea adevărului, s-au folosit de orice mijloace pentru a evita răspunderea penală, admiteau orice încadrare juridică ce le-ar fi permis obţinerea unei soluţii de încetare a procesului penal sau achitare, după ce în prealabil, la data de 10.06.2015 răzbunându-se împotriva persoanelor vătămate de atunci, I şi N, întrucât acestea au sesizat organele judiciare întrucât în dimineaţa zilei de 07.06.2015 după ce au fost bătute, lui I.G.M. i-au fost sustrase suma de 220 lei şi un lănţişor din aur.

În cauza dedusă judecăţii, actul de răzbunare comis de inculpaţii M.V. şi Z.P. constă în săvârşirea infracţiunii de ameninţare, prev. de art. 206 alin. 1 C.pen. la data de 10.06.2015, când cei doi inculpaţi au ameninţat persoanele vătămate I.G.M. şi N.G.M., cu acte de violenţă, deoarece acestea au sesizat organele de poliţie cu fapta comisă, solicitându-le să retragă plângerea formulată, ameninţare care a fost atât de serioasă, încât nu numai ca a cauzat o temere persoanelor vătămate, dar şi membriilor din familiile acestora, o frică atât de puternică, încât au luat hotărârea de a vinde imobilele în care locuiesc (fiind vecini de stradă cu agresorii) de spaima răului care le-ar fi putut fi produs de inculpaţi sau rudele lor.

În consecinţă, în baza art. 386 alin. 1 C.pr.pen. va respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de avocatul ales al inculpaţilor M.V. şi Z.P. din infracţiunea de tâlhărie în formă calificată, prev. de art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen. în infracţiunea de furt prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. ca neîntemeiată.

Din analiza materialului probator şi coroborarea mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale şi pe parcursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine că s-a dovedit mai presus de orice dubiu faptul că inculpaţii  Z.P., zis ”E” şi M.V., zis ”F” au aplicat mai multe lovituri persoanelor vătămate I.G.M. şi N.G.M., sustrăgându-i lui I.G.M. suma de bani pe care o avea asupra sa, 220 de lei şi un lănţişor din aur.

În consecinţă, instanţa constată că sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului M.V., zis “F” care la data de 07.06.2015, în jurul orei 05,00, împreună cu inculpatul Z.P., zis “E”, în timp ce se aflau în ….., a aplicat mai multe lovituri persoanei vătămate I.G.M. sustrăgându-i acestuia suma de bani pe care o avea asupra sa, 220 de lei şi un lănţişor din aur, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie în formă calificată, prevăzută de art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen.

Sub acelaşi aspect fapta inculpatului M.V., zis “F” care la data de 07.06.2015, în jurul orei 05,00, împreună cu inculpatul Z.P., zis “E”, în timp ce se aflau în oraşul ……., a aplicat mai multe lovituri persoanei vătămate N.G.M. în scopul de a-l deposeda de bunuri, acesta neavând asupra sa vreun bun de valoare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la tâlhărie în formă calificată, prevăzută de art. 32 alin. 1 C.pen. raportat la art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen.

 Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului M.V., zis “F” care la data de 10.06.2015, în jurul orei 15,30, împreună cu alţi membrii ai familiei sale, s-a deplasat la domiciliul persoanei vătămate I.G.M. unde a proferat ameninţări în sensul art. 206 alin. 1 C.pen. întrucât aceasta a sesizat organele de urmărire penală, a dat declaraţii şi a prezentat probe în legătură cu comiterea de către inculpatul M a infracţiunii de tâlhărie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei, prevăzută de art. 274 C.pen.

Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului M.V., zis “F” care la data de 10.06.2015, în jurul orei 15,30, împreună cu alţi membrii ai familiei sale, s-a deplasat la domiciliul persoanei vătămate N.G.M. unde a proferat ameninţări în sensul art. 206 alin. 1 C.pen. întrucât aceasta a sesizat organele de urmărire penală, a dat declaraţii şi a prezentat probe în legătură cu comiterea de către inculpatul M a infracţiunii de tâlhărie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei, prevăzută de art. 274 C.pen.

În consecinţă, instanţa constată că sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului Z.P., zis “E” care la data de 07.06.2015, în jurul orei 05,00, împreună cu inculpatul M.V., zis “F”, în timp ce se aflau în …….., a aplicat mai multe lovituri persoanei vătămate I.G.M. în timp ce M.V. a sustras acestuia suma de bani pe care o avea asupra sa, 220 de lei şi un lănţişor din aur, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie în formă calificată, prevăzută de art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen.

Sub acelaşi aspect fapta inculpatului Z.P., zis “E” care la data de 07.06.2015, în jurul orei 05,00, împreună cu inculpatul M.V., zis “F” în timp ce se aflau în oraşul ………, a aplicat mai multe lovituri persoanei vătămate N.G.M. în scopul de a-l deposeda de bunuri, acesta neavând asupra sa vreun bun de valoare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la tâlhărie în formă calificată, prevăzută de art. 32 alin. 1 C.pen. raportat la art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen.

 Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului Z.P., zis “E” care la data de 10.06.2015, în jurul orei 15,30, împreună cu alţi membrii ai familiei sale, s-a deplasat la domiciliul persoanei vătămate I.G.M. unde a proferat ameninţări în sensul art. 206 alin. 1 C.pen. întrucât aceasta a sesizat organele de urmărire penală, a dat declaraţii şi a prezentat probe în legătură cu comiterea de către inculpatul M a infracţiunii de tâlhărie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei, prevăzută de art. 274 C.pen.

Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului Z.P., zis “E” care la data de 10.06.2015, în jurul orei 15,30, împreună cu alţi membrii ai familiei sale, s-a deplasat la domiciliul persoanei vătămate N.G.M. unde a proferat ameninţări în sensul art. 206 alin. 1 C.pen. întrucât aceasta a sesizat organele de urmărire penală, a dat declaraţii şi a prezentat probe în legătură cu comiterea de către inculpatul M a infracţiunii de tâlhărie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei, prevăzută de art. 274 C.pen.

Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului I M G care la data de 17.06.2015, prin declaraţiile date în calitate de persoană vătămată i-a ajutat pe inculpaţii Z.P. şi M.V., cercetaţi în dosarul nr. 3165/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu pentru săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie, respectiv de tentativă la tâlhărie, în sensul că şi-au schimbat declaraţiile iniţiale (precizând că lănţişorul confecţionat din aur, de 6 grame, model „bob de orez” pe care l-au sustras cei doi inculpaţi, a fost găsit de I GMîn buzunarul pantalonilor cu care era îmbrăcat în noaptea respectivă) în scopul împiedicării tragerii la răspundere penală a inculpaţilor Z.P. şi M.V., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 C.pen.

Sub aspectul laturii obiective, fapta inculpatului N.G.M. care la data de 23.06.2015, prin declaraţiile date în calitate de persoană vătămată i-a ajutat pe inculpaţii Z.P. şi M.V., cercetaţi în dosarul nr. 3165/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu pentru săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie, respectiv de tentativă la tâlhărie, în sensul că şi-au schimbat declaraţiile iniţiale (precizând că lănţişorul confecţionat din aur, de 6 grame, model „bob de orez” pe care l-au sustras cei doi inculpaţi, a fost găsit de I G M în buzunarul pantalonilor cu care era îmbrăcat în noaptea respectivă) în scopul împiedicării tragerii la răspundere penală a inculpaţilor Z.P. şi M.V., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 C.pen.

În privinţa laturii subiective, cei patru inculpaţi au săvârşit infracţiunile reţinute în sarcina lor cu intenţie directă.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpaţilor M.V., Z.P., I.G.M. şi N.G.M. , instanţa va avea în vedere criteriile prev. de art. 74 Cod penal şi anume: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, precum şi mijloacele folosite – cu premeditare, cu violenţă, prin aplicarea unor lovituri repetate şi crearea unei stări de temere victimelor pentru propria lor securitate fizică şi psihică; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită şi care priveşte afectarea patrimoniului şi integrităţii fizice şi psihice a persoanei, relaţiile sociale la înfăptuirea justiţiei care implică libertatea de voinţă şi manifestare a persoanelor care îşi aduc aportul la activitatea de realizarea justiţiei; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii – pe care instanţa în apreciază la un nivel foarte ridicat, pe fondul creării unui prejudiciu “recuperat” până la finalul judecării cauzei şi al creării unei stări de pericol pentru înfăptuirea justiţiei; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit – obţinerea unui folos material nemeritat; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului – deşi inculpatul M.V. nu este cunoscut cu antecedente penale, iar inculpatul Z.P. a fost condamnat în minorat pentru comiterea unei alte infracţiuni de tâlhărie, Judecătoria constată că aceştia, imediat după comiterea faptei de tâlhărie au plecat de la domicilii şi ulterior, după comiterea şi celei de-a doua infracţiuni, respectiv cea de răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei, au părăsit teritoriul ţării aşteptând ca rudelor lor să încheie o înţelegere cu victimele în sensul retragerii de către acestea a plângerilor formulate; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal –  inculpaţii au negat faptele reţinute în sarcina lor în scopul evitării răspunderii penale, nu au cooperat cu organele de urmărire penală, au încercat să-şi formuleze apărări nereale şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială – inculpatul M.V. are ………., inculpatul Z.P. …., inculpatul I.G.M. are ….., iar inculpatul N.G.M. are …...

Raportat la toate aceste criterii, instanţa apreciază necesitatea aplicării unor pedepse orientate spre mediu în cazul inculpaţilor M.V. şi Z.P. pentru fiecare infracţiune pentru care au fost condamnaţi, ce vor fi contopite potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni.

Pedeapsa se va executa în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 60 Cod penal, având în vedere gravitatea infracţiunilor pe care le-au săvârşit inculpaţii şi cuantumul pedepsei aplicate, instanţa apreciind că prin această modalitate de individualizare judiciară a executării pedepsei poate fi atins scopul prevăzut de legiuitor, dând posibilitatea acestora să reflecteze asupra valorilor sociale pe care le-au încălcat şi să-şi adapteze comportamentul viitor la aceste valori.

Având în vedere natura şi gravitatea infracţiunilor, împrejurările cauzei şi atitudinea procesuală de care au dat dovadă cei doi inculpaţi, în baza art. 67 Cod penal va aplica acestora pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de prevăzute de Codul penal în art. 66 alin. 1 lit. a) - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, lit. b) – dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, lit. j) – dreptul de a părăsi teritoriul României, lit. n) – dreptul de a comunica cu victimele I.G.M. şi N.G.M., cu membri de familie ai acestora şi lit. o) – dreptul de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victimele I.G.M. şi N.G.M. desfăşoara activităţi sociale, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicate prin prezenta sentinţă.

În aplicarea directă şi prioritară a dispoziţiilor art. 3 din Protocolul adiţional I la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, aşa cum au fost interpretate de către Curtea Europeană a Drepurilor Omului în cauza Hirst c. Regatului Unit, văzând şi decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. LXXIV(74)/05.11.2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 18/07/2008, instanţa le va aplica inculpaţilor pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de Codul penal în art. 66 alin. 1 lit. a) - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, lit. b) – dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, lit. j) – dreptul de a părăsi teritoriul României, lit. n) – dreptul de a comunica cu victimele I.G.M. şi N.G.M., cu membri de familie ai acestora şi lit. o) – dreptul de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victimele I.G.M. şi N.G.M. desfăşoara activităţi sociale, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicată prin prezenta hotărâre.

În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. va menţine arestarea preventivă a inculpatului M.V., zis „F” arestat în baza M.A.P. nr. 36/26.06.2015 emis de Judecătoria Cornetu.

 În baza art. 72 alin. 1 Cod penal va deduce din  pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 8 (opt) luni închisoare aplicată inculpatului, durata reţinerii şi a arestării preventive de la data de 26.06.2015, h. 10,59 la zi.

În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. va menţine arestarea preventivă a inculpatului Z.P., zis „E” arestat în baza M.A.P. nr. 37/26.06.2015 emis de Judecătoria Cornetu.

 În baza art. 72 alin. 1 Cod penal va deduce din  pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 8 (opt) luni închisoare aplicată inculpatului, durata reţinerii şi a arestării preventive de la data de 26.06.2015, h. 11,07 la zi.

 În ceea ce priveşte pe inculpaţii I.G.M. şi N.G.M. Judecătoria consideră că reeducarea lor, în sensul respectului datorat valorilor sociale ocrotite de lege, poate avea loc si fără privare de libertate, dând posibilitatea acestora să reflecteze asupra propriului comportament raportat la relatiile sociale pe care au înţeles să le încalce prin savârşirea infracţiunilor, astfel că, apreciind îndeplinite condiţiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere va face aplicarea art. 91 C.pen. 

În baza art. 91 C. pen. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi va stabili un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. va obliga inculpaţii I.G.M. şi N.G.M. ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, impune inculpaţilor să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul …….., pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. coroborat cu art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. coroborat cu art. 241 alin. 1 lit. b) C.pr.pen. va constata încetată de drept măsura  preventivă a controlului judiciar instituit în sarcina inculpaţilor I.G.M. şi N.G.M. prin ordonanţa nr. 3165/P/2015 din data de 26.06.2015 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Va constata că inculpaţii au fost reţinuţi de la data de 26.06.2015, h. 11,11 (I.G.M.), respective de la 26.06.2015, h. 11,45 (N.G.M.).

În baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen. raportat la art. 25 alin. 1 C.pr.pen. va lua act că persoanele vătămate I.G.M. şi N.G.M. nu s-au constituit părţi civile în procesul penal, întrucât şi-au recuperat suma de 220 lei şi lanţul din aur de aprox. 6 gr. sustrase de inculpaţii M.V. şi Z.P., motiv pentru care, în baza art. 112 alin. 1 lit. e) C.pen. va respinge solicitarea reprezentantului Ministerului Public privind confiscarea acestora bunuri întrucât au fost restituite persoanelor vătămate. 

În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, onoraririile avocaţilor desemnaţi din oficiu, ……. în cuantum de 690 lei, conform împuternicirii nr. 008542/11.09.2015 şi …….. conform împuternicirii nr. 008541/11.09.2015, în cuantum de 690 lei se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Ilfov.

În baza art. 274 alin. 1 va obliga inculpaţii M.V. şi Z.P. la plata sumei de 6.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar pe inculpaţii I.G.M. şi N.G.M. la plata sumei de 3.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 386 alin. 1 C.pr.pen. respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de avocatul ales al inculpaţilor M.V. şi Z.P. din infracţiunea de tâlhărie în formă calificată, prev. de art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen. în infracţiunea de furt prev. de art. 228 alin. 1 C.pen. ca neîntemeiată.

1. M.V., zis „F”

În  baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul M.V., zis „F” (…..) la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de tâlhărie calificată prev. de art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen. (persoană vătămată I.G.M.).

Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 60 Cod penal.

În temeiul art. 67 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicate prin prezenta sentinţă.

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicată prin prezenta hotărâre.

În  baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul M.V., zis „F” la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de tentativă la tâlhărie calificată prev. de art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen. (persoana vătămată N.G.M.).

Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 60 Cod penal.

În temeiul art. 67 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicate prin prezenta sentinţă.

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicată prin prezenta hotărâre.

În  baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul M.V., zis „F” la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei prev. de art. 274 C.pen. raportat la art. 206 alin. 1 C.pen. (persoana vătămată N.G.M.).

Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 60 Cod penal.

În temeiul art. 67 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicate prin prezenta sentinţă.

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicată prin prezenta hotărâre.

În  baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul M.V., zis „F” la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei prev. de art. 274 C.pen. raportat la art. 206 alin. 1 C.pen. (persoana vătămată I.G.M.).

Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 60 Cod penal.

În temeiul art. 67 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicate prin prezenta sentinţă.

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicată prin prezenta hotărâre.

În baza art. 38 alin. 1 C.pen. coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre, în final inculpatul M.V., zis „F” executând pedeapsa cea mai grea de 6 (şase) ani închisoare la care se adaugă un sporul fix de 1 (un) an şi 8 (opt) luni (reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea), rezultând pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 8 (opt) luni închisoare.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea teremnului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art. 45 alin. 5 C.pen. raportat la art. 45 alin. 3 lit. a) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condmnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată executată.

Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 60 Cod penal.

În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. menţine arestarea preventivă a inculpatului M.V., zis „F” arestat în baza M.A.P. nr. 36/26.06.2015 emis de Judecătoria Cornetu.

 În baza art. 72 alin. 1 Cod penal deduce din  pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 8 (opt) luni închisoare aplicată inculpatului, durata reţinerii şi a arestării preventive de la data de 26.06.2015, h. 10,59 la zi.

2. Z.P., zis „E”

În  baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul Z.P., zis „E” (…….) la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de tâlhărie calificată prev. de art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen. (persoană vătămată I.G.M.).

Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 60 Cod penal.

În temeiul art. 67 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicate prin prezenta sentinţă.

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicată prin prezenta hotărâre.

În  baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul Z.P., zis „E” la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de tentativă la tâlhărie calificată prev. de art. 233 – 234 alin. 1 lit. d) C.pen. (persoana vătămată N.G.M.).

Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 60 Cod penal.

În temeiul art. 67 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicate prin prezenta sentinţă.

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicată prin prezenta hotărâre.

În  baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul Z.P., zis „E” la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei prev. de art. 274 C.pen. raportat la art. 206 alin. 1 C.pen. (persoana vătămată N.G.M.).

Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 60 Cod penal.

În temeiul art. 67 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicate prin prezenta sentinţă.

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicată prin prezenta hotărâre.

În  baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul Z.P., zis „E” la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei prev. de art. 274 C.pen. raportat la art. 206 alin. 1 C.pen. (persoana vătămată I.G.M.).

Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 60 Cod penal.

În temeiul art. 67 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicate prin prezenta sentinţă.

În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale aplicată prin prezenta hotărâre.

În baza art. 38 alin. 1 C.pen. coroborat cu art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen. contopeşte pedepsele aplicate inculpatului prin prezenta hotărâre, în final inculpatul Z.P., zis „E” executând pedeapsa cea mai grea de 6 (şase) ani închisoare la care se adaugă un sporul fix de 1 (un) an şi 8 (opt) luni (reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea), rezultând pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 8 (opt) luni închisoare.

În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea teremnului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art. 45 alin. 5 C.pen. raportat la art. 45 alin. 3 lit. a) C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), j), n) şi o) C.pen. din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condmnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată executată.

Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 60 Cod penal.

În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. menţine arestarea preventivă a inculpatului Z.P., zis „E” arestat în baza M.A.P. nr. 37/26.06.2015 emis de Judecătoria Cornetu.

 În baza art. 72 alin. 1 Cod penal deduce din  pedeapsa de 7 (şapte) ani şi 8 (opt) luni închisoare aplicată inculpatului, durata reţinerii şi a arestării preventive de la data de 26.06.2015, h. 11,07 la zi.

3. I.G.M.

În  baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul I.G.M. (………..) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 C.pen.

În  baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul I.G.M. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 C.pen.

În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta hotărâre inculpatul I.G.M. urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare la care se adaugă sporul fix de 1/3 din pedeapsa de 2 (doi) ani, respectiv 8 (opt) luni închisoare, în final executând o pedeapsă de  2 (doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul I.G.M. ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, impune inculpatului să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul …………, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. coroborat cu art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. coroborat cu art. 241 alin. 1 lit. b) C.pr.pen. constată încetată de drept măsura  preventivă a controlului judiciar instituit în sarcina inculpatului I.G.M. prin ordonanţa nr. 3165/P/2015 din data de 26.06.2015 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Constată că inculpatul a fost reţinut de la data de 26.06.2015, h. 11,11.

4. N.G.M.

În  baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul N.G.M. (……..) la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 C.pen.

În  baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. condamnă inculpatul N.G.M. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 C.pen.

În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta hotărâre inculpatul N.G.M. urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare la care se adaugă sporul fix de 1/3 din pedeapsa de 2 (doi) ani, respectiv 8 (opt) luni închisoare, în final executând o pedeapsă de  2 (doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul N.G.M. ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, impune inculpatului să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul ……, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen. coroborat cu art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 399 alin. 1 C.pr.pen. coroborat cu art. 241 alin. 1 lit. b) C.pr.pen. constată încetată de drept măsura  preventivă a controlului judiciar instituit în sarcina inculpatului N.G.M. prin ordonanţa nr. 3165/P/2015 din data de 26.06.2015 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu.

Constată că inculpatul a fost reţinut de la data de 26.06.2015, h. 11,45.

În baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen. raportat la art. 25 alin. 1 C.pr.pen. ia act că persoanele vătămate I.G.M. şi N.G.M. nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. 

În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, onoraririile avocaţilor desemnaţi din oficiu, în cuantum de 690 lei, conform împuternicirii nr. 008542/11.09.2015 şi conform împuternicirii nr. 008541/11.09.2015, în cuantum de 690 lei se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Ilfov.

În baza art. 274 alin. 1 obligă inculpaţii M.V. şi Z.P. la plata sumei de 6.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar pe inculpaţii I.G.M. şi N.G.M. la plata sumei de 3.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen 10 zile de la comunicare pentru toate părţile.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.11.2015.

PREŞEDINTE GREFIER

Jud. Nicoleta  Constantinescu  Adela Ionela Chiţă

Red. N.C. / Tehn. A.C.

02.12.2015 / 2 ex

Domenii speta