Infractiuni savarsite asupra unui membru de familie art. 199 alin. 1 Cp, combinat cu art. 193 alin. 1, 2 Cp cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp.

Sentinţă penală 3390 din 25.09.2015


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu numărul …../P/2014  din 07.05.2015 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului D.C., pentru săvârşirea  infracţiunii de violenţă în familie, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 199 alin. 1 Cp, combinat cu art. 193 alin. 1, 2 Cp cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp.

În actul de sesizare s-a reţinut că: inculpatul D.C., în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la data de 23.08.2014, în două rânduri (la orele 14.00 – 14.30 şi respectiv la orele 19.30 – 20.00), în locuinţa părinţilor săi, din comuna Seaca de Pădure, sat ……, judeţul Dolj, cu intenţie, a aplicat mai multe lovituri cu pumnii şi cu un ciomag în zona feţei şi corpului persoanei vătămate D.A.D., tatăl său, provocându-i leziuni vindecabile în 12 – 14 zile de îngrijiri medicale.

Situaţia de fapt mai sus menţionată s-a susţinut cu următoarele mijloace de probă: plângere şi declaraţii persoană vătămată D.A.D.; certificat medico – legal nr. 1607/A2/26.08.2014 emis de IML Craiova; declaraţii martori N.A.., B.S., B.C.; declaraţii suspect şi inculpat D.C. şi certificat de cazier judiciar.

Prin încheierea din data de 29.06.2015 judecătorul de cameră preliminară a constatat, în baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă  Judecătoria Craiova cu numărul …../P/2014  din 07.05.2015 privind pe inculpatul D.C., pentru săvârşirea  infracţiunii de violenţă în familie, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 199 alin. 1 Cp, combinat cu art. 193 alin. 1, 2 Cp cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp.

În şedinţa publică din data de 18.09.2015, persoana vătămată D.A.D., a arătat că nu doreşte să se constituie parte civilă în prezenta cauză.

De asemenea, în temeiul art. 374 alin. 2 Cpp,  în şedinţa publică din data de 18.09.2015,, preşedintele a explicat inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce,  l-a încunoştiinţat cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i-se atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva lui.

Potrivit art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, inculpatului D.C. i s-a adus la cunoştinţă dispoziţiile art. 374 alin. 4 C.proc.pen. conform cărora poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate fapta reţinută în sarcina lui, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii, potrivit art. 396 alin. 10 C. pr. pen.

Inculpatul  a recunoscut în totalitate fapta astfel cum a fost reţinută în actul de sesizare a instanţei, şi a solicitat ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte. Nu a solicitat alte probe.

Conform art. 375 C. pr. pen. instanţa a procedat la ascultarea inculpatului, declaraţia sa  fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei, după care a pus în discuţie solicitarea inculpatului de judecare numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.

Reprezentantul Ministerului Public a solicitat  aplicarea disp. art. 374 alin. 4 C.proc.pen. şi 396 alin. 10 c. pr. pen.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 374 alin. 4 C.proc.pen. inculpatul poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii, potrivit art. 396 alin. 10C. pr. pen.

Conform art. 396 alin. 10 C. pr.pen. instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de inculpat, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii

 Instanţa respinge cererea inculpatului atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. În acest caz instanţa continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.

Starea de fapt este corect reţinută prin actul de sesizare a instanţei, rezultând din coroborarea probelor administrate în faza de urmărire penală şi însuşite de către inculpat.

Astfel, instanţa constată că din probele administrate în cauză rezultă că  inculpatul se face vinovat  de fapta pentru care a fost trimis in judecată, respectiv,  pentru săvârşirea  infracţiunii de violenţă în familie, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 199 alin. 1 Cp, combinat cu art. 193 alin. 1, 2 Cp cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp.

Instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 25.09.2014, persoana vătămată D.A.D. a formulat la Postul de Poliţie Seaca de Pădure plângere prealabilă împotriva inculpatului D.C. pentru infracţiunea de lovire, motivat de faptul că la data de 23.08.2014, acesta a lovit-o cu pumnii şi cu un ciomag în zona capului şi corpului, producându-i leziuni vindecabile în 12 – 14 zile de îngrijiri medicale.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză au rezultat următoarele:

Persoana vătămată D.A.D., în vârstă de 72 de ani, locuieşte împreună cu soţia sa, D.A.E. în com. Seaca de Pădure. Inculpatul D.C. este fiul acestora şi locuieşte în acelaşi sat, în apropierea locuinţei părinţilor săi, într-o cameră modestă situată pe un teren viran. Pe fondul consumului frecvent de alcool, inculpatul devine violent faţă de părinţii săi, lovindu-i în repetate rânduri, însă aceştia nu au formulat anterior plângeri penale în speranţa că fiul lor îşi va corija comportamentul.

La data de 23.08.2014, în jurul orelor 14.00-14.30, inculpatul a venit la locuinţa părinţilor săi, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. Aici, pe fondul problemelor financiare, a intrat în discuţii contradictorii cu părinţii săi, împrejurare în care inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată D.A.D. cu pumnii în zona capului şi a corpului. D.A.E. a început să strige după ajutor, motiv pentru care inculpatul i-a scos pe părinţii săi în faţa curţii imobilului, unde i-a lovit o dată cu pumnul în zona feţei şi i-a aşezat pe podul din faţa porţii, după care inculpatul a intrat înapoi în curte. După o scurtă perioadă de timp, D.A.D. şi D.A.E. au intrat în curtea locuinţei lor, iar inculpatul a plecat la locuinţa sa.

Conflictul a fost perceput în mod direct de martora N.A.., vecină cu familia D.A.. Martora a fost alertată de strigătele de ajutor ale lui D.A.E., care, în acelaşi timp îl ruga pe inculpat să nu-şi mai lovească tatăl, astfel că martora s-a apropiat de gardul despărţitor al imobilului său şi a observat cum inculpatul îl lovea pe tatăl său cu pumnii în zona capului şi a toracelui. Martora a ieşit apoi la poarta locuinţei sale de unde a observat conflictul derulat în faţa porţii soţilor D.A.. Martora nu a intervenit întrucât, potrivit declaraţiei sale, îi este teamă de inculpat.

La aceeaşi dată – 23.08.2014, în jurul orelor 19.30 – 20.00, inculpatul a revenit la locuinţa părinţilor săi, fiind din nou sub influenţa băuturilor alcoolice. I-a întrebat pe părinţii săi, ce este de mâncare şi întrucât s-a declarat nemulţumit de meniu, tatăl său i-a replicat că dacă nu-i place mâncarea să meargă la muncă şi să-şi procure singur de mâncare. Deranjat de replică, inculpatul a început să îl lovească pe D.A.D. cu pumnii în zona feţei şi a toracelui, după care a luat un ciomag de lemn şi  a continuat să-l lovească în zona corpului, persoana vătămată strigând după ajutor. Inculpatul a încetat agresiunea, a luat o bucată de pâine şi a părăsit locuinţa părinţilor săi.

Martorii N.A.. şi concubinul său, B.S., au auzit strigătele de ajutor ale lui D.A.E., care, în acelaşi timp îl ruga pe inculpat să nu-şi mai lovească tatăl, însă, de frica inculpatului, nu au intervenit. Totodată, martorul B.S., a observat din curtea locuinţei sale cum inculpatul îl lovea pe tatăl său cu un ciomag în zona corpului. La scurt timp după conflict, D.A.D. a ieşit la poarta locuinţei sale, ocazie cu care martorul a observat că acesta prezenta urme de violenţă pe mâini şi pe faţă, sângerând chiar în zona feţei.

Conform certificatului medico – legal nr. 1607/A2/26.08.2014 emis de IML Craiova, persoana vătămată D.A.D. a prezentat leziuni traumatice (echimoze şi escoriaţii în zona braţului şi antebraţului stâng, echimoze hemitorace stâng, fractură arc axial costal stâng cu minimă deplasare) care s-au putut produce la data de 23.08.2014, prin lovire cu corp dur şi au necesitat spre vindecare 12 – 14 zile de îngrijiri medicale.

Fiind audiat, inculpatul a recunoscut că la data de 23.08.2014 în jurul orelor 19.30 – 20.00, l-a lovit pe tatăl său cu pumnii în zona corpului. Nu a recunoscut că la aceeaşi dată, în jurul orelor 14.00 – 14.30, a lovit-o pe partea vătămată, susţinând că a avut un conflict verbal cu aceasta.

În drept, fapta inculpatului D.C., care, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la data de 23.08.2014, în două rânduri (la orele 14.00 – 14.30 şi respectiv la orele 19.30 – 20.00), în locuinţa părinţilor săi, din comuna Seaca de Pădure, sat ……, judeţul Dolj, cu intenţie, a aplicat mai multe lovituri cu pumnii şi cu un ciomag în zona feţei şi corpului persoanei vătămate D.A.D., tatăl său, provocându-i leziuni vindecabile în 12 – 14 zile de îngrijiri medicale, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de violenţă în familie în formă continuată, prev. de art. 199 alin. 1 Cp, combinat cu art. 193 alin. 1, 2 Cp cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp.

Elementul material al infracţiunii de violenţă în familie s-a realizat prin acţiunea de lovire a persoanei vătămate – tatăl inculpatului, cu pumnii şi cu ciomagul, în zona feţei şi a corpului, de către inculpatul D.C.. Urmarea imediată a constat în pricinuirea de leziuni persoanei vătămate care au necesitat pentru vindecare 12 - 14 zile îngrijiri medicale. Între elementul material al infracţiunii şi urmarea imediată există raport de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea inculpatului faţă de fapta săvârşită şi faţă de urmările acesteia îmbracă forma vinovăţiei în modalitatea intenţiei directe, conform art. 16 alin. 3 lit. a Cp, întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei, urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

Cum săvârşirea infracţiunii şi vinovăţia inculpatului au fost dovedite,instanţa urmează să dispună condamnarea acestuia proporţional gradului de pericol social al faptei comise şi periculozităţii inculpatului.

La alegerea pedepselor,precum şi la individualizarea cuantumului acestora, instanţa,conform art. 74 C.p. ,va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei şi anume: dispoziţiile părţii generale a Codului penal, limitele de pedeapsă fixate în partea specială a codului penal pentru această infracţiune, gradul de pericol social concret al faptelor comise,obiectul juridic lezat,împrejurările şi modul de comitere,mobilul activităţii infracţionale precum şi rezultatul socialmente periculos, precum şi dispoziţiile art. 375 art. 396 alin. 10 C.p.p.

Având în vedere criteriile menţionate mai sus, instanţa urmează să dispună condamnarea inculpatului D.C. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie,  şi suspendarea executării sub supraveghere constituie un mijloc de reeducare suficient pentru inculpat.

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa reţine dispoziţiile art.  91 C. pen., conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o anumită durată cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare, infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Instanţa consideră că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de 1 an şi 4 luni  închisoare iar inculpatul nu are antecedente penale, nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului astfel încât instanţa are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către acesta a pedepsei aplicate.

În ceea ce priveşte latura civilă, persoana vătămată D.A.D. nu s-a constituit parte civilă.

Faţă de cele arătate mai sus, în baza art.  199 alin.1  C. pen. rap. la art. 193  alin.  1,2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi  art. 396 alin. 10 C. pr. Pen, va condamna pe inculpatul D.C.,  la pedeapsa de 1 an şi 4 luni  închisoare pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie.

În baza art. 91 C. pen. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani , conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. d) C. pen. va impune condamnatului să execute următoarea obligaţie:

- să  nu  părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei de judecată

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei  Seaca de Pădure, jud. Dolj, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

În baza art. 67 alin. 1 C. pen. va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, n din C. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale, conform art. 68 alin. 1 lit. b din C. pen.

În baza art. 66 alin. 5 din C. pen, interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. n din C. pen. va consta în interzicerea inculpatului de a comunica cu partea vătămată D.A.D. pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale, conform art. 68 alin. 1 lit. b din C. pen.

Va lua act că partea vătămată D.A.D. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. va obliga pe inculpatul la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat .

În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a din codul de procedură penală, onorariul  apărătorului  din oficiu în cuantum de 200 lei va rămâne în sarcina statului. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.  199 alin.1  C. pen. rap. la art. 193  alin.  1,2 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 Cp şi  art. 396 alin. 10 C. pr. Pen.

Condamnă pe inculpatul D.C., fiul lui ……., născut la data de ……. în comuna …….., judeţul Dolj, necăsătorit, domiciliat în comuna Seaca de Pădure, sat …….., judeţul Dolj, fără antecedente penale, legitimat cu CI seria … nr. …., CNP ………., la pedeapsa de 1 an şi 4 luni  închisoare pentru comiterea infracţiunii de violenţă în familie.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani , conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. d) C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie:

- să  nu  părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei de judecată

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei  Seaca de Pădure, jud. Dolj, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

În baza art. 67 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, n din C. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale, conform art. 68 alin. 1 lit. b din C. pen.

În baza art. 66 alin. 5 din C. pen, interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. n din C. pen. constă în interzicerea inculpatului de a comunica cu partea vătămată D.A..D. pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale, conform art. 68 alin. 1 lit. b din C. pen.

Ia act că partea vătămată D.A.D. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpatul la plata sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat .

În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a din codul de procedură penală, onorariul  apărătorului  din oficiu în cuantum de 200 lei rămâne în sarcina statului. 

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 25.09.2015.