Program de legături personale.Pensi-e de întreţinere.Di-mensionare

Decizie 327 din 12.03.2015


Dreptul la legături personale cu copilul.Pensie de întreţinere.Dimensionare.

---PRELUCRARE,ÎN EXTRAS---

ROMÂNIA

TRIBUNALUL ARAD  Operator 3207/2504

SECŢIA I CIVILĂ

DOSAR NR. 15520/55/2014

DECIZIA CIVILĂ NR. 327

Şedinţa publică din data de 12 martie 2015

-----------------------------------

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra apelului înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 09.01.2015, constată că prin sentinţa civilă nr. 5371/13.11.2014 pronunţată de Judecătoria Arad în dosarul nr. 15520/55/2014 a fost admisă acţiunea civilă  formulată de reclamanta N.O.A., în contradictoriu cu pârâtul T. Ş. şi în consecinţă obligat pârâtul la  plata unei pensii de întreţinere către reclamantă, în favoarea minorei T. T., născută la data de 08.08.2003 în Arad în cuantum de 20 % lunar  din venitul net lunar realizat de pârât,  începând cu data de 09.09.2014 şi până la majoratul minorei sau alte dispoziţii; a admis în parte acţiunea reconvenţională formulată de pârâtul T. Ş. în contradictoriu cu reclamanta N.O.A., pentru păstrare relaţii personale minor şi în consecinţă a reglementat dreptul pârâtului de a păstra relaţii personale cu minora după următorul program: - la fiecare sfârşit de lună,  de sâmbătă, ora 11 până duminică ora 18, la domiciliul tatălui, cu  obligaţia pârâtului de a lua minora de la domiciliul mamei şi a o readuce la terminarea programului.

- În anii pari, de Crăciun, iar în anii impari de Paşte,  la domiciliul tatălui, cu  obligaţia pârâtului de a lua minora de la domiciliul mamei şi a o readuce la terminarea programului.

- În vacanţa de vară, o lună, cu  obligaţia pârâtului de a lua minora de la domiciliul mamei şi a o readuce la terminarea programului, perioadă în care acesta nu datorează pensie de întreţinere reclamantei în favoarea minorei.

- de ziua minorei, în anii pari, între orele 14,00-18.00, la domiciliul tatălui, cu  obligaţia pârâtului de a lua minora de la domiciliul mamei şi a o readuce la terminarea programului, fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut că din  certificatul de naştere al minorei T. T., născută la data de 08.08.2003 în Arad rezultă că aceasta este fiica părţilor,  rezultată în urma relaţiei de căsătorie a acestora, căsătorie care a fost desfăcută prin sentinţa civilă nr. 35/12.01.2009 a Judecătoriei Arad din dosar nr. 10266/55/2008. S-a mai reţinut faptul că prin sentinţa civilă arătată mai sus a fost stabilită o pensie de întreţinere faţă de minoră  în sumă de 130 lei lunar din veniturile realizate de pârât. S-a mai reţinut faptul că nevoile minorei au crescut, iar reclamanta nu mai face faţă cheltuielilor, iar veniturile actuale ale pârâtului au crescut faţă de momentul  care a fost avut în vedere anterior. Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză prima instanţă a reţinut că pârâtul nu achită la timp pensia de întreţinere faţă de minoră,  în condiţiile în care nevoile  materiale ale acesteia sunt tot mai mari. S-a mai reţinut faptul că pârâtul îi cumpără minorei diverse cadouri, dar numai cu ocazia sărbătorilor şi a zilei de naştere a fetiţei. Totodată s-a reţinut faptul că pârâtul vine neanunţat şi doreşte să o ia pe minoră la domiciliul său, aspect care o nemulţumeşte atât pe reclamantă, cât şi pe minoră, care uneori are un alt program stabilit anterior. Deşi nu i s-a întâmplat niciodată vreun lucru negativ când a venit de la tată, minora i-a spus mamei că tata că o ameninţă cu dezmoştenirea şi cu luarea numelui dacă nu vine la el. Pe de altă parte, tot din declaraţiile martorilor, prima instanţă a reţinut faptul că minora este foarte iubită de tată şi bunica paternă, aceasta din urmă deşi a contribuit foarte mult la creşterea minorei, în prezent reclamanta îi permite minorei să vină foarte rar la ea. S-a reţinut faptul că între minoră şi tată este o relaţie de afecţiune  puternică, tatăl dorind ca minora să vină în vizită cât mai des la el. Prima instanţă a reţinut că în cauză, sunt îndeplinite condiţiile de existenţă ale obligaţiei legale de întreţinere atât în privinţa creditorului acestei obligaţii-reclamanta, cât şi în privinţa debitorului obligaţiei-pârâtul, acesta având  în prezent încă o minoră în întreţinere T. M. Ş. născută la data de 30.01.2014 şi că, astfel, minora se găseşte într-o stare de nevoie, specifică vârstei sale, cheltuielile cu întreţinerea şi pregătirea socio-educaţionale, fiind inerente, iar pârâtul este tatăl acesteia. Faţă de cele de mai sus, văzând faptul că pârâtul a făcut dovada veniturilor şi având în vedere dispoziţiile art.524 Cod civil şi art. 529 din Codul civil conform cărora întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, precum şi dispoziţia „când întreţinerea este datorată de părinte ... ea se stabileşte până la o treime pentru doi copii din câştigul său din muncă”, având în vedere că minora este în nevoie, văzând poziţia părţilor, faptul că pârâtul mai are un copil minor în întreţinere, faţă de venitul net lunar al acestuia, prima instanţă a apreciat acţiunea civilă formulată de reclamantă ca fiind întemeiată urmând a o admite şi în consecinţă a obligat pârâtul la plata către reclamantă pe seama minorei T. T., născută la data de 08.08.2003 în Arad a unei pensii de întreţinere, în cuantum de 20% lei lunar din venitul net lunar realizat de pârât,  începând cu data de 09.09.2014 şi până la majoratul minorei sau alte dispoziţii, urmând ca în baza dispoziţiilor noului cod de procedură civilă, persoana interesată să facă demersurile ce se impun la locul de muncă al pârâtului (care în prezent este la SC C. I. R. SRL cu sediul Arad, Str. lll, Zona Industriala Vest, Nr. 12) sau prin executorul judecătoresc. La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere, instanţa a avut în vederea vârsta minorei, care este mult mai mare decât minora aflată în prezent în întreţinerea pârâtului în vârstă doar de 7 luni, astfel că şi nevoile lor sunt diferite. Văzând cererea reconvenţională de cerere privind reglementarea dreptului pârâtului de a avea legături personale cu minora T. T., născută la data de 08.08.2003 în Arad, reclamanta fiind de acord cu vizitarea minorei de către tată,  prima instanţă ţinând cont de faptul că părintele căruia nu i-a fost încredinţat copilul spre creştere şi educare, păstrează nu doar obligaţia de a participa la cheltuielile reclamate de nevoile minorului, dar şi dreptul de a se implica în educaţia acestuia, în procesul său de dezvoltare fizică şi psihică şi ţinând seama şi de vârsta minorei, în baza art. 401 Cod civil, a admis acţiunea reconvenţională şi a reglementat dreptul pârâtului de a păstra legături personale cu minora T. T., născută la data de 08.08.2003 în Arad, după următorul program: la fiecare sfârşit de lună,  de sâmbătă, ora 11 până duminică ora 18, la domiciliul tatălui, cu  obligaţia pârâtului de a lua minora de la domiciliul mamei şi a o readuce la terminarea programului; în anii pari, de Crăciun, iar în anii impari de Paşte,  la domiciliul tatălui, cu  obligaţia pârâtului de a lua minora de la domiciliul mamei şi a o readuce la terminarea programului; în vacanţa de vară, o lună, cu obligaţia pârâtului de a lua minora de la domiciliul mamei şi a o readuce la terminarea programului, perioadă în care acesta nu datorează pensie de întreţinere reclamantei în favoarea minorei; de ziua minorei, în anii pari, între orele 14,00-18.00, la domiciliul tatălui, cu obligaţia pârâtului de a lua minora de la domiciliul mamei şi a o readuce la terminarea programului. În baza art.451 cod procedură civilă, văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, acestea nu au fost acordate.

Împotriva acestei soluţii, în termen legal, a declarat apel pârâtul T. Ş. solicitând admiterea apelului, fără cheltuieli de judecată

În motivare arată că hotărârea dată de prima instanţă este nefavorabilă atât apelantului cât şi minorei T. M. S., a cărei tutore este dar şi pentru T. T. fiind şi în beneficiul acesteia de a petrece timp cu tatăl. Arată că prin hotărârea dată a fost obligat să dea n procent mai mare minorei T.T. în defavoarea minorei T.M. Stefania, dar şi să suporte cheltuieli însemnate pentru acesta cu transportul minorei T.T.

Precizează că motivul instanţei cum că pentru minora M. S. „cheltuielile cu întreţinerea şi pregătirea socio-educaţionale, fiind inerente,, este netemeinic având în vedere cheltuielile cu lapte praf, pampers, crema iritaţii, haine la fiecare 2-3 luni, deoarece copiii mici cresc mult mai repede decât cei mari, etc., iar în câteva luni o sa meargă la creşă, cheltuielile cu aceasta crescând. Având in vedere dispoziţiile art.524 Cod civil şi art. 529 din Codul civil conform cărora întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, precum şi dispoziţia „când întreţinerea este datorată de părinte ... ea se stabileşte până la o treime pentru doi copii din câştigul său din muncă", consideră că prima instanţă nu a avut în vedere cheltuielile fizice şi nevoile minorei T. M. S. care sunt în defavoarea celeilalte minore T. T., amândouă fiind fiicele sale şi egale pentru acesta. În ceea ce priveşte programul de vizită arată că a solicitat primei instanţe să fie modificat şi clarificat acest program pentru a putea petrece mai mult timp cu minora. Arată că în programul de vizita sunt neconcordanţe astfel: de Paşti şi de Crăciun nu este specificat câte zile poate sta minora la tată, ţinând cont de faptul că este şi vacanţă iar de ziua minorei, în anii pari, între orele 14,00-18.00, la domiciliul tatălui. Totodată arată că, având în vedere că distanţa dintre domiciliul acestuia şi al minorei este de aproximativ 55 km, este un efort financiar greu de atins având în vedere veniturile şi cheltuielile acestuia reale, de aceea solicită ca şi ziua minorei, în cazul în care această zi nu cade într-o zi de şcoală un an să fie la tată şi un an la mamă, iar dacă această zi cade într-o zi lucratoare primul weekend de după ziua acesteia să fie la tată. Consideră că de sâmbătă, ora 11 până duminică ora 18 este un timp prea scurt având în vedere că se întâlneşte cu minora doar 2 zile pe luna, dar şi faptul că vineri seara are posibilitatea de a scurta drumul fiind la Arad, astfel că solicită instanţei să revină asupra deciziei şi ora 11 sâmbătă să devină ora 18 vineri, acest lucru fiind şi în favoarea minorei T. T., mai ales că şi mama minorei doreşte ca relaţia dintre tată şi copil să fie bună. Solicită ca şi mama minorei să fie obligată să contribuie la transportul minorei între domiciliul apelantului şi al acesteia, dat fiind faptul că fosta sa soţie şi-a abandonat domiciliul, căsătoria desfăcându-se din cauza acesteia iar ambii părinţi trebuie să ajute la buna creştere şi dezvoltare a minorei. Menţionează că îi este greu, pe lângă pensia de întreţinere şi cheltuielile ce le are sau o să le aibă cu minora să parcurgă în fiecare lună 200 km pentru a-şi vedea copilul, de aceea a solicitat instanţei ca o lună să meargă acesta să ia minora iar o lună aceasta să fie adusă de către mamă la domiciliul tatălui.

Intimata a depus la dosar întâmpinare solicitând respingerea apelului. Consideră că apelantul doreşte doar să se eschiveze de la contribuţia financiară necesară creşterii şi educării minorei, atenţia acestuia fiind îndreptată către minora T.M. Ş.

Apelul este fondat urmând a fi admis în baza art. 480 al. 2 Cod procedură civilă, iar sentinţa apelată va fi schimbată în parte potrivit programului lunar de legături personale cu minora, în sensul că acesta se va desfăşura de vineri ora 18 până duminică ora 18.

Această modificare parţială a programului stabilit de prima instanţă este necesară deoarece găzduirea lunară a minorei de către tată a fost solicitată de acesta din urmă datorită distanţei de aproximativ 50 km dintre localităţile Sântana şi Pecica, unde se găsesc locuinţele celor doi astfel încât pentru consolidarea relaţiilor dintre părintele şi copilul care au avut în trecut o viaţă de familie relevantă ca durată, se impune ca găzduirea periodică a copilului, în speţă o dată pe lună, să valorifice o parte cât mai mare din sfârşitul de săptămână dedicat.

Pe de altă parte, această modificare este impusă şi de considerentele economice invocate de apelant, care are locul de muncă la Arad, între localităţile  sus menţionate, putând după încheierea programului de lucru de vineri să se deplaseze la Sântana pentru a lua copilul la locuinţa sa.

Sunt însă nefondate considerentele apelantului legate de inechitatea stabilirii cuantumului pensiei de întreţinere de către prima instanţă.

În primul rând, nevoile unui copil de vârstă şcolară au o complexitate mai mare decât cele ale unui preşcolar.

În al doilea rând, legiuitorul a stabilit, prin dispoziţiile art. 529 Cod civil, doar plafoanele maxime în raport cu care părintele poate fi obligat să acorde întreţinere, respectate în speţă de către instanţă, astfel încât apelantul, în sarcina căruia nu s-a stabilit o obligaţie de întreţinere faţă de minora M. în vârstă de 1 an care locuieşte împreună cu acesta, va putea să îi aloce acesteia o parte mai mare din veniturile realizate.

Nu se impune precizarea detaliată a programului de legături personale cu minora de ziua acesteia, de Paşte şi Crăciun, deoarece prima instanţă l-a acordat în modalitatea alternativă (ani pari - ani impari), lăsând loc dialogului între părinţi pentru petrecerea acestor sărbători în concordanţă cu dorinţele copilului.

În fine, tribunalul apreciază că nu se impune ca pârâta să contribuie băneşte la transportul minorei în vederea realizării programului lunar de legături personale cu minora, nefiind vorba de o distanţă şi periodicitate care să atragă costuri deosebite.

Văzând că nu au fost solicitate  cheltuieli de judecată în apel,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelul declarat de pârâtul T.Ş. împotriva sentinţei civile nr. 5371/13.11.2014 pronunţată în dos. nr. 15520/55/2014 al  Judecătoriei  Arad pe care o schimbă în partea privind programul lunar de legături personale cu minora, în sensul că acesta se va desfăşura de vineri ora 18 până  duminică ora 18.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate.

Fără cheltuieli  de judecată în apel.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din  12 martie  2015.

Preşedinte, Judecător, Grefier,

------------------------------------------------------------------------------------------------