Furtul (art.228 ncp) al. 1 rap. la art. 229 al. 1 lit. b c.p. cu aplic. disp. art. 77 lit. a si d c.p. si art.5 al. 1c.p.,art.48 al. 1 c.p.p. rap. la art. 228 al.1-229 al. 1 lit. b, cu apl. art. 77 lit. a c.p., art.113

Sentinţă penală 377/2015 din 03.02.2015


Dosar nr. 13803/280/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 377

Şedinţa publică de la 03 Februarie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE A.M.D

Grefier F.L.C.

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezentat prin

procuror M.D.

Pe rol pronunţarea în cauza penală privind pe inculpaţii A.V.D, I.G., S.A. şi A.I.M., reprezentant legal S.T., reprezentant legal S.D.M., reprezentant legal A.A., parte civilă SC OMV Petrom SA ASSET III Muntenia Vest, având ca obiect furtul (art.228 NCP) al. 1 rap. la art. 229 al. 1 lit. b c.p. cu aplic. disp. art. 77 lit. a si d c.p. si art.5 al. 1c.p.,art.48 al. 1 c.p.p. rap. la art. 228 al.1-229 al. 1 lit. b, cu apl. art. 77 lit. a c.p., art.113.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită, fără citare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că dezbaterile şi susţinerile părţilor şi ale reprezentantei parchetului au avut loc în şedinţa publică din data de 20.01.2015 şi consemnate în încheierea de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a rămas în pronunţare pentru această dată.

Deliberând,

INSTANŢA

Prin rechizitoriul nr. 892/P/2011 din data de 28.04.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor A.V.D., I.G., S.A. şi A.I.M. sub aspectul săvârşirii la data de 27.01.2011 a infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 raportat la art. 229 alin. 1 lit. b din C.pen. cu aplicarea dispoziţiilor art. 77 lit. a şi d din C. Pen. pentru inculpaţii A.V.D. şi I.G. şi a dispoziţiilor art. 77 lit. a şi art. 113 alin. 2 şi 3 din C.pen. pentru inculpatul S.G.A. şi a infr. prev. de art. 48 alin. 1 c.p. rap. la art. 228 alin. 1-art. 229 alin. 1 lit. b c.p., cu aplic. art. 77 lit. a c.p., art. 113 alin. 2 c.p. în cazul inc. A.I.M., totul cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C. pen.

În actul de sesizare a instanţei s-au reţinut în esenţă următoarele:

La data de 27.01.2011 în jurul orelor 18:30-19:00 inculpaţii A.V.D. şi I.G. cu ajutorul inculpatului S.G.A. şi beneficiind de supravegherea drumului de acces la locul faptei de către inculpatul A.I.M. au sustras, pe timp de noapte, capacul de fontă şi un ax cu două roţi de la sonda de extracţie a ţiţeiului situată pe raza comunei Poiana Lacului cu scopul valorificării pieselor metalice la centre de colectare fier vechi de pe raza municipiului Piteşti.

 Materialul probator existent la dosarul de urmărire penală este constituit din: plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate constituită parte civilă OMV Petrom SA (dup filele 11 şi 25), proces-verbal de cercetare la faţa locului si planşe foto (d.u.p. f. 12-18), procese-verbale de depistare în trafic  şi planşa foto (d.u.p. f 19-22), proces verbal de ridicare mijloace materiale de probă (d.u.p. f. 23) proces verbal de indentificare a obiectelor  (d.u.p. f. 24), declaraţii inculpat A.V.D. (d.u.p. f. 35-40), declaraţii inculpat I.G. (d.u.p. f. 42-47), declaraţii inculpat S.G.A. (d.u.p. f. 50-55), declaraţie inculpat A.I.M. (d.u.p. f. 57-60), declaraţii martor S.M.C. (d.u.p. f. 66-69), declaraţii martor A.I.B. (d.u.p. f. 72-73) şi raportul de expertiză medico-legală psihiatrică privind pe inculpatul A.I.M. (d.u.p. f. 74) precum şi alte înscrisuri.

Inculpaţii au recunoscut săvârşirea faptei în şedinţa publică din data de 09.12.2014, solicitând  ca judecata să se desfăşoare numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi.

Instanţa a apreciat că sunt întrunite condiţiile prevăute de art. 374 alin. 4 C. proc. Pen., admiţând cererea în baza art. 375 C. proc. pen.

Inculpaţii au dovedit o atitudine sinceră şi pe parcursul urmăririi penale, regretând săvârşirea întregii activităţi infracţionale.

Prin aceeaşi incheiere de ședință instanţa a dispus efectuarea referatului de evaluare de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, pentru inculpaţii minori la data faptei A.I.M. şi S.G.A., referatele fiind depuse la dosarul de instanţă (fila nr. 60).

Privitor la latura civilă, persoana vătămată OMV Petrom S.A. s-a constituit parte civilă, prin adresa nr. 1699/17.02.2011 (d.u.p. f. 27), în cadrul procesului penal cu suma de 58.437 lei reprezentând daune materiale cauzate prin fapta inculpaţilor de sustragere şi distrugere a componentelor sondei 3282 aparţinând secţiei Samara – Cocu,.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În seara zilei de 27.01.2011 inculpaţii A.V.D. şi I.G. s-au deplasat cu căruța de la domiciliul primului inculpat, situat în comuna Poiana Lacului, sat Dealul Viilor X, judeţul Argeş, până la sonda de extracţie a ţiţeiuliu nr. 3282, situată pe raza aceleiaşi comune, într-o zonă izolată, cu intenţia de a sustrage componente metalice de la utilaj.

Astfel, ajunşi la sondă, cei doi inculpaţi au desfăcut cu ajutorul unor chei potrivite capacul din fontă care acoperea reductorul unităţii de pompare şi au încercat să urce această piesă în căruţă. Deoarece capacul metalic avea o greutate foarte mare, inculpatul A.V.D. l-a contactat telefonic pe inculpatul S.G.A., căruia i-a solicitat ajutorul în vederea luării piesei metalice de la faţa locului, acesta din urmă acceptând propunerea primită.

Având în vedere situaţia de fapt cu care s-au confruntat, inculpaţii A.V.D. şi I.G. s-au deplasat cu căruţa la domiciliul inculpatului S.G.A. şi înapoi la domiciliul inculpatului A.V.D., unde acesta i-a propus fratelui său A.I.M. să îi ajute în ducerea la îndeplinire a planului infracţional, respectiv să asigure supravegherea drumului care ducea la sondă pentru ai avertiza în cazul sosirii personalului de pază a sondelor sau a poliţiei, propunerea fiind acceptată de inculpatul A.I.M..

Întorcându-se la locul faptei însoţiţi de inculpatul S.G.A. şi beneficiind de supravegherea drumului de către inculpatul A.I.M., inculpaţii au sustras capacul de fontă şi un ax cu două roţi metalice de la sondă, pe care le-au transportat la domiciliul inculpatului A.V.D..

Ulterior comiterii faptei, inculpaţii A.V.D. şi I.G. au spart capacul de fontă în bucăţi cu ajutorul unui baros pentru a facilita transportarea acestuia la un centru de colectare a fierului vechi din municipiul Piteşti.

Astfel, la data de 28.01.2011 inculpatul A.V.D. a luat legătura telefonic cu martorul S.M.C., din municipiul Piteşti, căruia i-a solicitat să vină cu autoturismul marca Dacia Break cu nr. de înmatriculare X pentru a transporta cu acesta la fier vechi piesele sustrase.

În aceste împrejurări, inculpaţii A.V.D. şi I.G. împreună cu martorii S.M.C. şi A.I.B., persoana care îl însoţea pe martorul S.M.C., au încărcat bunurile sustrase în autoturismul susmenționat şi au plecat cu toţii către municipiul Piteşti, fiind depistaţi de către organele poliţiei rutiere pe raza comunei Albota, ocazie cu care au fost identificate bunurile sustrase şi ocupanţii autoturismului.

Cu ocazia audierii inculpaţilor în cursul urmăririi penale, aceştia au recunoscut săvârşirea infracţiunii de furt calificat, precizând că inculpaţii A.V.D. şi I.G. au iniţiat săvârşirea faptei şi tot ei urmau să remunereze pe inculpaţii S.G.A. şi A.I.M. pentru ajutorul dat la îndeplinirea activităţii infracţionale.

În drept:

Cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile, conform prevederilor art. 5 alin. 1 din C. pen., instanţa va analiza care dintre cele doua legi succesive este mai favorabilă pentru situaţia inculpaţilor.

Astfel, inculpaţii au fost trimişi în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 raportat la art. 229 alin. 1 lit. b din Noul Cod Penal deşi aceştia au comis infracţiunea sub imperiul Codului Penal din 1968.  Analizând prevederile celor două legi penale, instanţa constată că încadrarea juridică a faptelor reţinută de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti reprezintă într-adevăr legea penală mai favorabilă, raportat la limitele de pedeapsă mai reduse şi consecinţele răspunderii penale a inculpaţilor minori la data faptei.

Instanţa constată că fapta reţinută în sarcina inculpaţilor A.V.D. şi I.G. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în forma prev. de art. 228 alin. 1 raportat la art. 229 alin. 1 lit. b din C.pen., fiind săvârşită de aceştia cu vinovăţia prevăzută de lege.

Totodată, având în vedere săvărşirea faptei de cei trei inculpaţi împreună, instanţa va reţine această situaţie ca circumstanţă agravantă în sarcina inculpaţilor A.V.D., I.G. şi S.A.G. conform prevederilor art. 77 lit. a din C.pen., iar în raport de minoritatea inculpatului S.G.A., cooptat de primii doi inculpaţi la săvârşirea faptei, se va reţine în sarcina acestora şi circumstanţa agravantă a săvârşirii infracţiunii de către un infractor major împreună cu un minor  prev. de art. 77 lit. d din C.pen.

Astfel, instanţa având în vedere circumstanţele săvârşirii infracţiunii, faptul că cei doi inculpaţi majori la data faptei au iniţiat şi insistat în desfăşurarea întregii activităţi infracţionale apelând la mijloace diverse pentru atingerea scopului final (chei potrivite, cooptarea inculpaţilor minori la faptă, folosirea autoturimsului martorului S.M.C. în vederea valorificării materialelor) precum şi prevederile art. 74 C.pen., respectiv faptul că infracţiunea nu a produs un rezultat grav, inculpaţii nu prezintă un grad de pericol social ridicat iar conduita acestora pe parcursul procesului penal a fost de cooperare, recunoaştere şi regret a săvârşirii faptei, coroborat cu reducerea limitelor de pedeapsă conform prevederilor art. 396 alin. 10 din C.p.p., se va dispune condamnarea inculpaţilor A.V.D. şi I.G. la pedeapsa închisorii orientată către minimul special în cuantum de 1 an şi 6 luni închisoare  a cărei executare va fi suspendată sub supraveghere pe un termen de 4 ani conform prev. art. 91 - 93 din C.pen.

Inculpaţii A.V.D. şi I.G. se vor supune pe perioada suspendării executării pedepsei următoarelor măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş , la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

În baza art.93 alin. 2 c.p. va  impune condamnatului A.V.D. să execute obligaţia prevăzută de lit. b a art. 93 alin. 2, constând în aceea de a frecventa unul din programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune Argeş sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

De asemenea, în baza art. 93 alin.3 c.p.pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul A.V.D. va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, respectiv în cadrul Primăriei Poiana Lacului, activitate ce va consta în lucrări de întreţinere în zona centrală a satului Poiana Lacului(dispensarul uman, parc, primărie) şi şcoli din localitate sau lucrări vizând remedierea unor eventuale defecţiuni ce intervin în avarierea reţelei de apă din comună.

Si în ceea ce-l priveşte pe inculpatul I.G. instanţa va impune şi în cazul acestuia obligaţiile prev. de art.93 alin.2 C.p. , precum şi cele prev. de art.93 alin.3 C.p.p. respectiv pe parcursul termenului de supraveghere condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, respectiv în cadrul Primăriei Cocu, activitate ce va consta în lucrări de întreţinere a acostamentului pe lungimea drumurilor comunale şi judeţene de pe raza localităţii sau lucrări vizând curăţarea şanţurilor de scurgere a apei rezultate din ploi şi zăpezi .

In ceea ce-l priveşte pe inculpatul minor S.G.A. instanţa reţine că fapta acestui inculpat – minor la data săvârşirii faptei care la data de 27.01.2011, pe timpul nopţii a săvârşit în mod nemijlocit acte de însuşire pe nedrept a componentelor metalice aferente sondei aflată în proprietatea SC OMV PETROM SA împreună cu inculpaţii A.V.D. şi I.G., beneficiind şi de ajutorul complicelui A.I.M., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art.228 alin.1 rap. la art.229 alin.1 lit.b c.p. în condiţiile art.77 lit.a C.p., art.113 C.p. şi art.5 C.p, acestuia urmând a i se aplica o măsură educativă.

La individualizarea măsurii educative ce urmează a fi aplicată inculpatului minor la data săvârşirii faptei S.G.A., instanţa va avea în vedere faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar aflată la fila 99 dup, a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal materializată în recunoaşterea şi regretarea faptei comise, în faţa instanţei acesta prevalându-se de disp. art. 374 alin.4 C.p.p. în sensul recunoaşterii faptei aşa cum a fost reţinută în actul de sesizare a instanţei şi solicitarea ca judecata să aibă loc exclusiv în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, urmând a reţine şi  concluziile referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Argeş (f.64-67 dosar); în acest sens au fost identificaţi suficienţi factori de natură a influenţa pozitiv comportamentul inculpatului şi a-i asigura acestuia o bună reintegrare socială, instanţa reţinând existenţa în cazul inculpatului Sârbu a resurselor externe cu impact pozitiv asupra dezvoltării sale ulterioare – acestea fiind reprezentate de familia concubinei sale , cu care are o relaţie bazată pe respect şi sprijin reciproc - , precum şi a resurselor interne de care beneficiază inculpatul şi care pot să-l ajute să depăşească această perioadă , respectiv bune abilităţi de comunicare şi înţelegere a situaţiilor nepotrivite , deprinderi sociale de a se implica în activităţi constructive, acesta muncind ca zilier în prezent , dorind să urmeze o calificare în acest sens.

Pentru toate aceste considerente instanţa urmează în baza art. 114 alin.1 C.p. şi art. 115 alin.1 pct.1 lit.b C.p. să aplice minorului S.G.A. măsura educativă neprivativă de libertate constând în  supraveghere prevăzută de art. 118 c.p. pe timp de 4 luni sub  coordonarea Serviciului de Probaţiune Argeş, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.228 alin. 1 rap. art. 229 alin. 1 lit. b  c.p., cu aplic. art.77 lit. a c.p., art. 113 alin. 3 c.p., art. 5 c.p.şi art. 374 alin. 4 c.p.p. rap. art.396 alin. 10 c.p.p.

În baza art. 121 c.p. va impune minorului ca pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate să se supună obligaţiei reglementate de disp. art. 121 alin. 1 lit. e c.p., respectiv să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş la datele fixate de acesta.

In ceea ce –l priveşte pe inculpatul minor la data săvârşirii faptei A,I.M., instanţa constată că în drept fapta acestuia care în baza unei înţelegeri prealabile, la data de 27.01.2011 , prin asigurarea locului faptei i-a ajutat pe ceilalţi inculpaţi să-şi desfăşoare în condiţii de siguranţă activitatea infracţională de sustragere a componentelor metalice, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la furt calificat prev. şi ped. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b C.p., cu aplic.disp. art.77 lit.a C.p şi art.113 alin.2 C.p.

La individualizarea măsurii educative ce urmează a fi aplicată inculpatului minor la data săvârşirii faptei A.I.M., instanţa va avea în vedere faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale aşa cum rezultă din fişa de cazier judiciar aflată la fila 98 dup, a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal materializată în recunoaşterea şi regretarea faptei comise, în faţa instanţei acesta prevalându-se de disp. art. 374 alin.4 C.p.p. în sensul recunoaşterii faptei aşa cum a fost reţinută în actul de sesizare a instanţei şi solicitarea ca judecata să aibă loc exclusiv în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, urmând a reţine şi  concluziile referatului de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Argeş (f.60-64 dosar); în acest sens au fost identificaţi numeroşi factori de natură să inhibe dezvoltarea comportamentului infracţional în cazul acestui inculpat, respectiv sprijinul moral afectiv şi material oferit de familie, conştientizarea consecinţelor comportamentului infracţional adoptat, conturarea unor planuri concrete de viitor referitoare la angajarea cu contract muncă, existenţa unei imagini pozitive în comunitatea din care face parte, acestea nefiind cunoscut cu un comportament problematic.

Pentru aceste considerente, instanţa urmează ca în baza art.114 alin. 1 c.p. şi art. 115 alin. 1 pct.1 lit. b c.p. cu aplic. art. 5 c.p. să aplice  minorului A.I.M. măsura educativă neprivativă de libertate constând în  supraveghere prevăzută de art. 118 c.p. pe timp de 3 luni sub  coordonarea Serviciului de Probaţiune Argeş, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat prev. de art. 48 alin. 1 c.p. rap. art. 228 alin. 1 rap. art. 229 alin. 1 lit. b  c.p., cu aplic. art.77 lit. a c.p., art. 113 alin. 2 c.p., art. 5 c.p.şi art. 374 alin. 4 c.p.p. rap. art.396 alin. 10 c.p.p.

În baza art. 121 c.p. va impune minorului ca pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate să se supună obligaţiei reglementate de disp. art. 121 alin. 1 lit. e c.p., respectiv să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş la datele fixate de acesta.

In ceea ce priveşte latura civilă a cauzei  se va constata că partea vătămată SC OMV PETROM SA s-a constituit în cauză, în cursul urmăririi penale parte civilă cu suma de 58437 lei reprezentând despăgubiri civile ca urmare a sustragerii bunurilor învederate – aşa cum rezultă din adresa nr. 1699/14.02.2011 (f.27 dup); instanţa, constatând îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv existenţa faptei, a prejudiciului, a legăturii de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciul creat părţii civile, precum şi vinovăţia inculpaţilor, în temeiul disp. art.19 şi alin.397 C.p.p. va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă, urmând a obliga în solidar inculpaţii, inculpaţii minori în solidar şi cu părţile responsabile civilmente, respectiv inculpatul S.G.A. în solidar cu părţile responsabile civilmente S.T. şi S.D.M., iar inculpatul A.I.M. în solidar cu partea responsabilă civilmente A.A. la plata către partea civilă SC OMV Petrom S.A a sumei de 58437 lei reprezentând despăgubiri civile.

În baza art.274 alin.1 şi 3 Cpp va obliga fiecare dintre inculpaţi ( inculpatul minor S.G.A. în solidar cu părţile responsabile civilmente S.T. şi S.D.M. ş inculpatul minor A.I.M. în solidar cu partea responsabilă civilmente A.A.) la plata sumei de câte 400 lei reprezentând cheltuieli  judiciare către stat, din care suma de câte 250 lei fiecare reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale, urmând ca onorariile avocaţilor din oficiu, în cuantum de câte 200 lei- conform împuternicirilor avocaţiale nr. 4499/27.10.2014 şi nr. 4826/20.11.2014 să fie avansate din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă  inculpatul  A.V.D., la pedeapsa de 1 an şi 6 luni  închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 rap. art. 229 alin. 1 lit. b c.p., cu aplic. art. 77 lit. a şi d c.p., în condiţiile art. 374 alin. 4 c.p.p. rap. art. 396 alin. 10 c.p.p., cu aplic. art. 5 c.p.

În baza art. 91 c.p. rap. art. 396 alin. 1 c.p.p .dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind un termen de supraveghere  de 4 ani, calculat conform art. 92 Cod penal.

Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 Cod penal.

În baza art. 93 Cp impune  inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere  se respecte următoarele măsuri  de supraveghere:

-a)  să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş la datele fixate de acesta;

-b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

-c) să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

-d) să comunice schimbarea locului de muncă.

-e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin. 2 c.p. impune condamnatului să execute obligaţia prevăzută de lit. b a art. 93 alin. 2, constând în aceea de a frecventa unul din programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune Argeş sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 c.p.pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, respectiv în cadrul Primăriei Poiana Lacului, activitate ce va consta în lucrări de întreţinere în zona centrală a satului Poiana Lacului(dispensarul uman, parc, primărie) şi şcoli din localitate sau lucrări vizând remedierea unor eventuale defecţiuni ce intervin în avarierea reţelei de apă din comună.

În baza art. 67 alin.1 c.p. aplică pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit.a,b, c.p. pe o perioadă de 2 ani, ce se va executa în cond. Art. 68 alin. 1 lit. b c.p.

În baza art. 65 c.p. aplică pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b  c.p., a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară.

Condamnă  inculpatul  I.G. la pedeapsa de 1 an şi 6 luni  închisoare pentru săvârşirea  infracţiunii de  furt calificat prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 rap. art. 229 alin. 1 lit. b c.p., cu aplic. art. 77 lit. a şi d c.p., în condiţiile art. 374 alin. 4 c.p.p. rap. art. 396 alin. 10 c.p.p., cu aplic. art. 5 c.p.

În baza art. 91 c.p. rap. art. 396 alin. 1 c.p.p .dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind un termen de supraveghere  de 4 ani, calculat conform art. 92 Cod penal.

Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 Cod penal.

În baza art. 93 Cp impune  inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere  se respecte următoarele măsuri  de supraveghere:

-a)  să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş la datele fixate de acesta;

-b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

-c) să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

-d) să comunice schimbarea locului de muncă.

-e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art.93 alin. 2 c.p. impune condamnatului să execute obligaţia prevăzută de lit. b a art. 93 alin. 2, constând în aceea de a frecventa unul din programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune Argeş sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 c.p.pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile, respectiv în cadrul Primăriei Cocu, activitate ce va consta în lucrări de întreţinere a acostamentului pe lungimea drumurilor comunale şi judeţene de pe raza localităţii sau lucrări vizând curăţarea şanţurilor de scurgere a apei rezultate din ploi şi zăpezi .

În baza art. 67 alin.1 c.p. aplică pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit.a,b c.p. pe o perioadă de 2 ani ce se va executa în cond. art. 68 alin. 1 lit. b c.p.

În baza art. 65 c.p. aplică pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a,b şi d c.p., a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară.

În baza art.114 alin. 1 c.p. şi art. 115 alin. 1 pct.1 lit. b c.p. cu aplic. art. 5 c.p. aplică  minorului S.G.A. măsura educativă neprivativă de libertate constând în  supraveghere prevăzută de art. 118 c.p. pe timp de 4 luni sub  coordonarea Serviciului de Probaţiune Argeş, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art.228 alin. 1 rap. art. 229 alin. 1 lit. b  c.p., cu aplic. art.77 lit. a c.p., art. 113 alin. 3 c.p., art. 5 c.p.şi art. 374 alin. 4 c.p.p. rap. art.396 alin. 10 c.p.p.

În baza art. 121 c.p. impune minorului ca pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate să se supună obligaţiei reglementate de disp. art. 121 alin. 1 lit. e c.p., respectiv să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş la datele fixate de acesta.

Atrage atenţia minorului asupra disp. art. 123 c.p. privind prelungirea/înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate.

În baza art.114 alin. 1 c.p. şi art. 115 alin. 1 pct.1 lit. b c.p. cu aplic. art. 5 c.p. aplică  minorului  A.I.M., măsura educativă neprivativă de libertate constând în  supraveghere prevăzută de art. 118 c.p. pe timp de 3 luni sub  coordonarea Serviciului de Probaţiune Argeş, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la furt calificat prev. de art. 48 alin. 1 c.p. rap. art. 228 alin. 1 rap. art. 229 alin. 1 lit. b  c.p., cu aplic. art.77 lit. a c.p., art. 113 alin. 2 c.p., art. 5 c.p.şi art. 374 alin. 4 c.p.p. rap. art.396 alin. 10 c.p.p.

În baza art. 121 c.p. impune minorului ca pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate să se supună obligaţiei reglementate de disp. art. 121 alin. 1 lit. e c.p., respectiv să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Argeş la datele fixate de acesta.

Atrage atenţia minorului asupra disp. art. 123 c.p. privind prelungirea/înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate.

În baza art. 19 şi art. 397 c.p.p. rap. art.998-999 c.civ. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC OMV Petrom S.A,; obligă în solidar inculpaţii, inculpaţii minori în solidar şi cu părţile responsabile civilmente, respectiv inculpatul S.G.A. în solidar cu părţile responsabile civilmente S.T. şi S.D.M., iar inculpatul A.I.M. în solidar cu partea responsabilă civilmente A.A. la plata către partea civilă SC OMV Petrom S.A a sumei de 58437 lei reprezentând despăgubiri civile.

În baza art.274 alin.1 şi 3 Cpp obligă fiecare dintre inculpaţi ( inculpatul minor S.G.A. în solidar cu părţile responsabile civilmente S.T. şi S.D.M. ş inculpatul minor A.I.M. în solidar cu partea responsabilă civilmente A.A.) la plata sumei de câte 400 lei reprezentând cheltuieli  judiciare către stat, din care suma de câte 250 lei fiecare reprezintă cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale, urmând ca onorariile avocaţilor din oficiu, în cuantum de câte 200 lei- conform împuternicirilor avocaţiale nr. 4499/27.10.2014 şi nr. 4826/20.11.2014 să fie avansate din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la  comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Februarie 2015.

Preşedinte,

A.M.D

Grefier,

F.L.C.

Domenii speta