Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 202 din 21.01.2015


JUDECATORIA

Prin cererea inregistrata la Judecatoria X sub nr. X/29.09.2014petentul X X a solicitatanularea procesul verbal de contraventie seria K nr. X din data de 13.09.2014 intocmit de X,exonerarea de plata amenzii de 40000 sau inlocuirea amenzii cu avertisment.

In motivare a aratat ca la data de 13.09.2014 fiul sau , X X cu acelasi domiciliu a plecat cu autoutilitara X in localitatea X, pentru colectionarea de fier vechi. Mentioneaza ca el are autorizatie, Intreprindere familiala, in care este trecut si fiul sau.

Arata ca fiul sau a fost oprit pe un drum comunal de doi agenti de frontiera , care i-au cerut actele la control, dupa care l-au intrebat pe cenume este autorizatia, acesta a raspuns ca autorizatia este pe numele petentului dar borderoul este pe numele sau. In masina stransese aproximativ 1000 kg fier vechi. Sustine ca desi fiul sau avea toate actele in regula s-a trecut la intocmirea procesului verbal, pe numele petentului, desi fiul sau a adus la cunostinta agentilor acest aspect. A mai aratat ca fiul sau a refuzat sa semneze procesul verbal fiind intocmit pe numele tatalui sau, a scris la rubrica mentiuni ca borderoul este intocmit pe data de 13.09.2014, dar cand a primit acasa procesul verbal a vazut ca nu mai este scrisul sau la rubrica mentiuni, ci a agentilor.

Petentul mai arata ca a fost fortat si amenintat sa deao declaratie asa cum au vrut agentii, sa spuna ca nu are chitante, ca borderoul nu este valabil, iar el sub presiune a scris ce au vrut acestia.

Sustine ca amenda este enorm de mare, nu este data pe numele fiului sau, ci pe numele lui, care nu a fost de fata, iar datele au fost luate de pe autorizatie.

Plangerea nu a fost intemeiata in drept.

In sustinere a atasat copie de pe instiintare de plata, plic de comunicare, carte de identitate, proces verbal seria K nr. X din data de 13.09.2014( f. 4-7).

La data de 17.10.2014 au fost inregistrate precizarile depuse de petent , prin care a reiterat cele mentionate si in plangere si a depus copie de pe borderou de achizitie nr. X/13.09.2014, certificat de inregistrare, certificat constatatorX/15.05.2009, certificat constatator nr. X/16.04.2009(f. 11-14).

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera X a depus la data de 31.10.2014 intampinare,prin care a invocatexceptia de necompetenta teritorialaa Judecatoriei X, potrivit dispozitiilor art. 32, alin. 1 si 2 din OG nr. 2/2001.

Sustine ca faptele ce constituie contraventie in cauza de fata sunt nerespectarea obligatiei privind efectuarea platii contravalorii deseurilor feroase achizitionate din gospodariile proprii ale vanzatorilor, cu respectarea dispozitiilor legale in materie fiscala si nerespectarea obligatiei privind completarea borderoului de achizitie conform actului normativ de sanctionare. Aceste obligatii trebuiau respectate la momentul achizitionarii deseurilor feroase de la domiciliile vanzatorilor trecuti in borderoul de achizitie, iar pentru stabilirea locului savarsirii faptelor contraventionale in forma continuata urmeaza a se avea in vedere momentul consumarii, respectiv ultima achizitie efectuata cu nerespectarea prevederilor legale. Apreciaza ca in cauza este competenta Judecatoria X , avand in vedere ca ultima achizitie a fost facuta de la numitul X X din loc. X, jud. X.

Pe fondul cauzei s-a aratat ca la data de 13.09.2014 un echipaj al politiei de frontiera din cadrul ITPF X aflat in exercitarea atributiilor de serviciu in localitatea X, com. X, a oprit pentru control autovehiculul marca IVECO cu nr. de inmatriculare X. In urma controlului , politistii de frontiera au constatat faptul ca in exercitarea obiectului de activitate al IF X A X, respectiv comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor, X X, membru al intreprinderii familiale transporta deseuri metalice feroase pentru care a prezentat borderoul de achizitie nr. X/13.09.2014 care nu indeplineste exigentele de continut si de forma stabilite conform art. 1 alin 1 ind. 2 lit b din OUG nr. 31/2011, privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora.

Mai arata ca din documentele prezentate nu a rezultat nici indeplinirea obligatiei prevazuta de art. 1 alin 1 ind. 2 lit a din acelasi act normativ, respectiv efectuarea platii contravalorii deseurilor metalice feroase cu respectarea dispozitiilor legale in materie fiscala. Sustine ca in conformitate cu prevederile art. 8 din Metodologia de calcul a contributiilor ti taxelor datorate la Fondul pentru mediu, aprobata prin Ordinul Ministerului mediului nr. 578/2006. vanzarea deseurilor metalice feroase de catre persoane fizice catre operatori economici care desfasoara activitati de colectare sau valorificare a deseurilor se face pe baza de factura/adeverinta de primire si plata, cu retinerea contributiei de 3% la achitarea sumei cuvenite vanzatorului de deseuri.

Se arata ca nerespectarea dispozitiilor art. 1 alin 1 ind. 2 lit a si b din OUG nr. 31/2011 constituie contraventii conform art. 1 alin 2 lit c si d si se sanctioneaza cu amenda intre 30000-50000 lei pentru fapta constand in nerespectarea obligatiei prevazute de art. 1 alin 1 ind. 2 lit a si cu amenda cuprinsa intre 10000 – 30000 lei pentru nerespectarea art. 1 alin 1 ind. 2 lit b. Petentul a fost sanctionat cu amenda de 30000 lei pentru fapta prev. de art. 1 alin 1 ind. 2 lit a, minimul prevazut de lege , iar pentru cea de-a doua fapta a fost sanctionat cu avertisment.

Apreciaza ca procesul verbal de contraventie a fost intocmit cu respectarea tuturor cerintelor prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 16 si 17 din OG nr. 2/2001.

In drept au fost invocate dispozitiile OUG nr. 31/2011, Ordinul 192/2014, OG nr. 2/2001, C. proc. civ.

In sustinere a atasat copie de pe procesul verbal de contraventie, nota-raport agent constatator, borderou de achizitie, certificat de inregistrare, certificat constatator( f. 24-30).

Prin Sentinta civila nr. X/05.11.2014 pronuntata de Judecatoria X, in dosarul nr. X/2014 a fostadmisa exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei X si a fost declinata cauza in favoarea Judecatoriei X.

Pentru a pronunta aceasta hotarare Judecatoria X a retinut ca prin procesul verbal de contraventie seria K nr. X din data de 13.09.2014 petentul a fost sanctionat cu amenda contraventionala de 40000 lei intrucat la data de 13.09.2014 la controlul efectuat pe DN 24 A, in localitatea X, com. X, jud. X, oprit fiind pentru controlul autovehiculului marca IVECO cu nr. de inmatriculare X, pe care il conducea, s-a constatat ca in exercitarea obiectului de activitate, respectiv comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor, transporta deseuri metalice feroase, pentru care a prezentat borderoul de achizitie nr. X/13.09.2014, care nu a indeplinit exigentele de continut si forma stabilite de art. 1 alin. 1 ind. 2 lit b din OUG nr. 31/2011.

In drept, s-a constatat incidenta dispozitiilor art. 32 alin 1 din OG nr. 2/2001, prin care se instituie o competenta teritoriala exclusiva in favoarea instantei de la locul savarsirii faptei contraventionale. S-a apreciatca fapta retinuta in sarcina petentuluia fost savarsita si constatata pe DN 24 A, in localitatea X,com. X, jud. X, aflata in competenta Judecatoriei X.

In temeiul sentintei de mai sus a fost inregistrat la Judecatoria X dosarul nr.X/2014ladata de 17.12.2014.

La data de 05.01.2015 sub nr. 75 a fost inregistrat la dosar raspunsul la intampinare formulat de petent, prin care reitereaza cele mentionate in cuprinsul plangerii si mai arata ca desi in intampinare organul constatator afirma ca ar fi avut si materiale neferoase in procesul verbal nu se mentioneaza acest lucru, iar daca ar fi fost asa ar fi trebuit sa-i confiste marfa si sa-i puna sigiliu pe masina.

Solicita audierea martorului X X. Sustine ca martorul care a semnat procesul verbal nu a fost la fata locului, fiind solicitat telefonic de catre agentii constatatori sa se prezinte la sediul politiei sa semneze mai multe procese verbale.

La termenul din data de 21.01.2015 instanta a invocat exceptia de necompetenta teritoriala.

Analizand cu prioritate, conform art. 2X alin. 1din Legea nr. 134/2010, privind Codul procedura civila, exceptia de necompetenta teritoriala invocata , instanta constata urmatoarele:

Prin procesul-verbal seria K X din data de 13.09.2014 intocmit de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera X pe numele IF X Xs-a retinut ca in ziua de 13.09.2014, ora 19,50 pe DN 24 A, loc. X a fost oprit in traficauto marca IVECO cu nr. Xcondus de numitul X X transportand pentru IF X Creisor cantitatea de aproximativ 1100 kg deseuri feroase achizitionate de la diverse persoane pentru care nu a intocmit borderou de achizitie conf. OG 31/2011 si nu a eliberat chitante in momentul achizitionarii deseurilor.

Potrivit art.32 alin 1 si 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (1) Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

(2) Controlul aplicarii si executarii sanctiunilor contraventionale principale si complementare este de competenta exclusiva a instantei prevazute la alin. (1).

Avand in vedere aceste dispozitii cuprinse in O.G. nr. 2/2001, care reprezinta o reglementare speciala si derogatorie de la competenta de drept comun, si coroborandu-le cu prevederile art.129 alin 2 pct. 3, din Legea nr. 134/2010, privind Codul proc. civ., instanta apreciaza ca este vorba despre o competenta teritoriala exclusiva, pe care partile nu o pot inlatura .

Din procesul-verbal de contraventie seria K X din data de 13.09.2014 intocmit de catre Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera X, coroborat cu inscrisurile atasate, respectiv Borderou de achizitie nr. X/13.09.2014 si cu precizarile facute de petent la termenul din data de 21.01.2015, rezulta ca locul savarsirii contraventiilor retinute in sarcina petentului este localitatea X si localitatea X, jud. X . Avand in vedere ca faptele savarsite de contravenient sunt in forma continuata, instanta retine ca locul savarsirii contraventiei este localitatea X, ultima localitate unde contravenientul a achizitionat deseuri fieroase cu nerespectarea dispozitiilor OG nr. 31/2011, respectiv fara a intocmi borderou de achizitie cu continutul prevazut de lege si fara a elibera chitante de plata.

Nu se poate retine ca localitatea de savarsire a contraventiei este localitatea unde petentul a fost oprit in trafic pentru efectuarea controlului si nici localitatea unde a fost intocmit procesul –verbal.

Prin urmare, avandu-se in vedere ca potrivit H.G. nr. 337/1993, localitatea X, se afla in circumscriptia Judecatoriei X, vazand si caracterul absolut al competentei teritoriale reglementate in materie contraventionala, instanta apreciaza ca intemeiata exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei X in solutionarea prezentei plangeri si urmeaza a o admite ca atare .

In consecinta , in temeiul art. 131 si 132 din Legea nr. 134/2010, privind Codul de proc. civ. , cu referire la art. 32 alin. 2 din O.G. nr. 2 /2001, va declina competenta de solutionare a plangerii in favoarea Judecatoriei X, aceasta fiind instanta in circumscriptia careia s-a savarsit contraventia.

Fata de aceste motive,

Domenii speta