Infractiuni-stopaj la sursa

Sentinţă penală 2/2015 din 28.01.2015


Dosar nr. 

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA 

SENTINTA PENALA

Şedinţa publică de la

Completul compus din:

PREŞEDINTE 

Grefier 

Statul a fost reprezentat prin procuror din cadrul

Parchetului de pe langa Judecatoria 

 

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpata N  L  domiciliata in comuna G , jud.B  trimisa in judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria R nr. /2010 pentru savarsirea infractiunii de stopaj la sursa prev. de art.6 din legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns:

- inculpata  - N  L personal şi asistata de avocat G L lipsind

 - parte civilă  -  DGFP  şi

- parte responsabilă civilmente  - SC P C  SRL

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează ca procedura este legal indeplinită, cauza fiind amânata fata de cererea inculpatei de a-şi angaja aparator, după care:

S-a făcut identificarea inculpatei in baza art.318 Cod procedură penală.

In aplicarea dispozitiilor art.320 ind.1 Cod procedura penala, la intrebarea instantei dacă recunoaşte faptele retinute in actul de sesizare si  daca  solicită ca judecata sa aiba loc in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, inculpata declara personal ca recunoaşte in totalitate  săvârşirea faptelor retinute in actul de sesizare si este de acord sa se solutioneze cauza pe baza probelor administrate in faza de cercetare penala.

 În baza art.322 cod procedura penală instanta da citire actului de sesizare  şi îi explică inculpatei in ce consta invinuirea ce i se aduce. Totodată înştiinteaza  pe inculpat cu privire la dreptul de a nu face nici o declaratie, atrăgându-i atentia ca ceea ce declara poate fi folosit impotriva sa.

Inculpatal precizeaza ca este de acord sa dea declaratie, iar in baza art.323 alin.1 cod procedura penala, instanta procedeaza la ascultarea inculpatei declaraţia acesteia  fiind consemnată şi ataşată la dosar, după ce a fost citita si semnata.

 Reprezentantul Parchetului solicita judecarea cauzei.

Avocat G  L solicita cuvantul pe fond.

 Instanta, in baza art.339 alin.2 cod procedura penala, constata termina cercetarea judecatoreasca si trece la dezbateri pe fond.

Reprezentantul Parchetului arată ca inculpata a fost trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunii de stopaj la sursa, fapta  prev.  şi pedepsita de art.6 din legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, constand in aceea că, in calitate de administrator al SC P  Com SRL R , in perioada  2004- .2009, a calculat, inregistrat, retinut si nu a virat la bugetul consolidat al statului veniturile societatii cu titlul de retinere la sursa, un total de 18.332 lei..Fata de actul de sesizare al instantei si probele administrate in cauza rezulta ca inculpata se face vinovata de savarsirea infractiunii pentru care a fost dedusa judecatii, motiv pentru care solicita condamnarea acesteia in baza art.6 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal. Apreciaza ca scopul preventitv-educativ poate fi atins si fara executare in regim de detentie, motiv pentru care solicit aplicarea dispoziilor art.81 cod penal. Solicita aplicarea dispozitiilor art.320 ind.1 alin.7 cod procedura penala. Solicita aplicarea art.71-64 lit.a, teza a II-a si lit.b cod penal si sa se atraga atentia inculpatei in conformitate cu dispozitiile art.359 cod procedura penala.  Solicita aplicarea dispozitiilor art 71 alin.5 cod penal. Totodata solicita obligarea inculpatei in solidar cu partea responsabila civilmente la plata sumei de 18.332 lei, despagubiri catre partea civila DGFP Solicita mentinerea sechesturlui asigurator asupra imobiluluişi  comunicarea hotararii la R C  după rămânerea definitiva si irevocabila.

Avocat G  L  arata ca faptele sunt cele prezentate de reprezentantul Parchetului, iar in circumstantiere, solicita a se avea in vedere pozitia inculpatei, faptul ca se afla la prima incalcarea a legii penale. Solicita aplicarea dispozitiilor art.81 cod penal şi aplicarea dispozitiilor prevazute de art.320 ind.1 art.7 cod procedura penala. Solicita mentinerea sechestrului asigurator.

Inculpata recunoaşte savarsirea faptei, arata ca s-a ajuns la această situatie dion motive obiective dependente de vointa sa.Regreta  ca nu a stiut sa administreze societatea si arata ca nu a avut posibilitati de plata, deoarece din anul 2008 situatia financiara a societatii s-a depreciat. Işi insuşeşte concluziile puse de apărător.

JUDECATA:

Asupra actiunii penale de fata.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria  /2010 s-a dispus punerea in miscare a  a actiuni penale si a dost trimis in judecata inculpata  N L domiciliata in comuna G jud.B  pentru savarsirea infractiunii de stopaj la sursa prev. de art.6 din legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal.

In motivarea de fapt s.a aratata ca  inculpata in calitate de admninistrator  la SC  P  Com SRl  in perioada 2004 –  2009 ,  a calculat inregistrat  retinut  si nu a virat  la bugetul consolidat  al statului veniturile societatii cu titlul de retinere la sursa ,( impozit din venituri din salarii  5028 lei  , contributie de asigurari sociale  salariati -7307 lei  contributie  asigurari de sanatate  salariati  478l lei ,  contributie  privind somajul angajator -8l3 lei ,  contributie  privind somajul salariati .- 403 lei ),  in total obligatii in valoare de l8.332 lei.

Partea  civila DGFP s-a constituit  parte civila cu suma de l8.332 lei ,  prejudiciu nerecuperat de la inculpata .

Fiind audiata de catre instanta de  judecata  inculpata a recunoscut savarsirea infractiuni pentru care a fost trimisa in judecata solicitind ca judecata cauzei  sa se efectueze numai pe baza probelor administrate in faza de cercetare penala pe care le cunoaste si  le-a insusit in totalitate.

Examinind probele  administrate in faza de cercetare penala,  respectiv proces  verbal  de sesizare din oficiu , proces verbal de  control  efectuat la data de 27.0l.20l0 ,  de  DGFP  , coroborata cu  declaratia si recunoasterea inculpatei  instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt.

Inculpata  este administrator la  SC  P C  SRL societate care  are ca obiect principal de activitate producerea pâinii si a produselor de patiserie.In cursul lunii ianuarie 20l0  DGFP activitatea inspectie  fiscala  a efectuat o verificare  la societatea administrata de inculpata  pe perioada 2004-2009 ,  ocazie cu care  s-a constatat  ca in aceasta perioada inculpata a retinut si nu a virat la bugetul consolidat al statului  veniturile  societatii cu titlul de retinere la sursa , creând un prejudiciu  bugetului consolidat in valoare e  l8.332 lei .

Fapta inculpatei  care in calitate de administrator  al  SC P  C  SRL in perioada  2004-2009 a calculat  a inregistrat si retinut si nu a virat  la  bugetul consolidat al statului suma  totala de l8332 lei cu titlul de retinere la sursa intruneste elementele constitutiv  ale infractiunii de  stopaj la sursa , prevazuta de art. 6 din legea  24l /2005  cu aplicarea art. 4l al.2 cod penal.

La individualizarea pedepsei instanta va avea in vedere  persoana inculpatei care se afla la prima incalcare a legii penale pozitia sincera a acesteia pe tot parcursul procesului penal  facind aplicarea dispozitiilor art. l3 cod penal si art. 320 indice l cod pr. penala , urmind  ca pedeapsa inchisorii ce se va aplica sa fie redusa in mod corespunzator.

Va aplica dispozitiile art.7l -64  lit.a , b cod penal respectiv  dreptul de a fi ales.

Fata de circumstantele personale ale  inculpatei  instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins  si fara executarea acesteia urmind  ca in baza art, 8l cod penal sa dispuna suspendarea conditionata a excutarii pedepsei  pe durata  prevazuta de art. 82 cod penal.

Va aplica  dispozitiile art. 7l al.5 cod penal .

Va atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art.  359 cod pr. penala in sensul ca nerespectarea acestor  dispozitii poate avea drept consecinta revocarea masurii de suspendare.

In baza art.l4 cod pr,. penala va obliga inculpata in solidar cu partea responsabila civilmente  SC P  C  SRL  la  l8332 lei  despagubiri catre partea civila  DGFP 

Mentine masura sechestrului asigurator  dispusa prin ordonanta nr.  /20l0 a Parchetului de pe linga Judecatoria .

In baza art. l9l cod pr. penala va obliga  inculpata la 550 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

În baza art.6 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.13 cod penal şi art.320 cod procedura penala condamana inculpata N L  fiica lui si  nascuta la  in comuna G  jud. B  ,cu acelasi domiciliu, studii superioare ,casatorita, un copil major  administrator  la  SC P  C  SRL fara antecedente  penale avind CNP  , la 8 luni inchisoare.

Aplica art.71-64 lit.a,b cod penal respectiv  dreptul de a fi ales.

In baza art.81cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata  de 2 ani si 8 luni.

Aplica art.71 alin(5) cod penal.

Atrage atentia inculpatei conform art-359 cod procedura penala.

Obliga inculpata in solidar cu partea responsabila civilmente SC P Com SRL la 18.332 lei despagubiri către partea civila DGFP 

Mentine masura sechestrului asigurator.

La data rămânerii irevocabile a hotararii se va comunica la R C

Obliga inculpata la 550 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare şi comunicare pentru partea civila si partea responsabila civilmente lipsa.

Pronuntata in sedinta publica astazi 

Presedinte Grefier