Obligaţie de a face – acces imobil şi ridicare mijloc de măsurare a consumului de gaze

Sentinţă civilă 14827 din 18.09.2014


obligaţie de a face – acces imobil şi ridicare mijloc de măsurare a consumului de gaze

INSTANŢA

Deliberand asupra cauzei civile de fată, constată:

Prin cererea înregistrata la data de 19.03.2014 sub nr. 14008/299/2014 pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, reclamanta S.C. DSR S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul WLL a solicitat instantei ca prin hotararea ce se va pronunta să se dispună obligarea paratului la permiterea accesului în incinta proprietatii sale în vederea ridicarii mijlocului de măsurare a consumului de gaze naturale tip G6B seria BU 83731.

In motivarea în fapt, reclamanta a arătat în esentă că, la data de 08.10.2012,  SC DSR SRL în calitate de operator licentiat al sistemului de distributie a gazelor naturale a fost notificat de catre furnizorul GSER SA cu privire la rezilierea contractului de furnizare a gazelor aferent locului de consum situat ...

Astfel, reclamanta arata ca în calitate de distribuitor de gaze naturale are dreptul să aibă acces la echipamentele de masurare a volumelor de gaze naturale amplasate pe proprietatea consumatorilor ori de cate ori este necesar .

Reclamanta a precizat că în baza ordinului de serviciu nr. 47500256 la data de 06.08.2013 o echipa din cadrul societatii s-a deplasat la adresa sus mentionata în vederea recuperarii mijlocului de masurare a consumului de gaze naturale, însă nu s-a reusit aceasta operatiune.

De asemenea, reclamanta a arătat ca la data de 16.01.2014, în baza ordinului de serviciu nr. 47945870 o echipa din cadrul societatii s-a deplasat la adresa sus mentionata în vederea recuperarii mijlocului de masurare a consumului de gaze naturale, însă nici de aceasta data nu s-a reusit aceasta operatiune, mijlocul de masurare fiind neaccesibil aflandu-se în incinta proprietătii.

In drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 1165, art. 1349 si urm. Noul Cod Civil, art. 148-151, art. 411 alin. 1 pct. 2 c.p.c.

In sustinerea actiunii, reclamanta a depus la dosar înscrisuri în copie conforma cu originalul, respectiv: extras sistem SAP, copie ordin de serviciu nr. 47500256/06.08.2013, copie ordin de serviciu nr. 47945870/16.01.2014, iar la solicitarea instantei contractul de furnizare a gazelor naturale nr. 409574/2007 încheiat cu paratul.

Paratul s-a prezentat în instantă, însă nu a formulat întampinare.

In cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizand cererea si înscrisurile depuse la dosar, instanta retine urmatoarele:

La data de  02.02.207 a fost încheiat între părti contractul nr. 409574 de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatori, avand ca obiect furnizarea gazelor naturale pentru locul de consum situat în ….

In baza contractului mentionat mai sus, paratului în calitate de client al SC DS SA, îi revine obligatia de păstrare a mijlocului de măsurare gaze naturale tip G6B seria BU 83731 în incinta imobilului proprietatea sa, situat în ….

Conform ordinelor de serviciu nr. 47500256/06.08.2013, si nr. 47945870/16.01.2014, se retine că echipa din cadrul societătii reclamante nu a putut recupera mijlocul de masurare a consumlului de gaze naturale aflat în incinta proprietătii paratului, avand în vedere rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale aferent locului de consum situat în ….

Prin urmare, fată de prevederile contractului cadru încheiat între părti, semnat si însusit de catre parat,  în raport de dispozitiile art. 1177 Cod Civil, potrivit carora contractul încheiat cu consumatorii este supus legilor speciale, vazand dispozitiile art. 1 lit. e –cap. II din Decizia nr. 309/2005 privind conditiile generale de contractare din 30 martie 2005 a serviciilor de distributie a gazelor naturale, precum si art. 26 lit. d din Ordinul nr. 42/2012 , conform carora clientul final are obligatia sa permita accesul reprezentantului operatorului de sistem în scopul montarii/demontarii echipamentului de masurare, instanta va admite actiunea ca întemeiata si va obliga  paratul la permiterea accesului reclamantei în incinta imobilului proprietatea sa situat in …,  si ridicarea mijlocului de masurare a consumului de gaze natural tip G6B seria BU 83731.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite actiunea reclamant S.C. DSR S.R.L. cu sediul în …,  în contradictoriu cu pârât WLL cu domiciliul în ...

Obliga paratul la permiterea accesului reclamantei în incinta imobilului proprietatea sa situat in …,  si ridicarea mijlocului de masurare a consumului de gaze natural tip G6B seria BU 83731.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.