Stabilire domiciliu minor

Sentinţă civilă 616 din 23.06.2014


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sinaia la data de 14.01.2014, sub nr. dosar 48/310/2014, reclamanta T.A.B., cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat V. Ş. în oraşul S., str. A.I. nr…jud. Prahova, în contradictoriu cu pârâtul S.C., domiciliat în com. A., sat A., str. P. nr. , jud. M. şi autoritatea tutelară de pe lângă Primăria oraşului B.cu sediul în B., B-dul L. nr., jud. Prahova, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună stabilirea locuinţei minorului S.R.M. la cea a reclamantei, autoritatea părintească asupra minorului să fie exercitată de către reclamantă, pentru că pârâtul se află în Italia şi nu are cum să-şi exercite autoritatea  iar în caz de nevoie este foarte greu să obţină acordul acestuia şi obligarea pârâtului la plata pensiei lunare de întreţinere şi a indemnizaţiei lunare pentru minor pe care o primeşte la locul său de muncă; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a avut o relaţie de concubinaj cu pârâtul, din care a rezultat minorul S.R.M., născut la data de … fiind recunoscut de pârât.

Reclamanta a mai arătat că intenţia lor a fost de a se căsători, dar nu s-a finalizat datorită pârâtului, care are o fire violentă şi a agresat-o de mai multe ori.

S-a solicitat de către reclamantă stabilirea locuinţei minorului la a sa, pentru că are o vârstă fragedă şi are nevoie de multă atenţie şi îngrijire. De asemenea  reclamanta a solicitat ca autoritatea părintească să-i fie acordată numai ei, întrucât pârâtul locuieşte în Italia, fiind în imposibilitate de a-şi exercita această atribuţie, iar o eventuală deplasare cu minorul în străinătate ar fi condiţionată de acordul pârâtului care este greu de obţinut.

A mai solicitat reclamanta obligaţia pârâtului la plata pensiei lunare de întreţinere şi a indemnizaţiei lunare pe care o primeşte la locul său de muncă în Italia.

În dovedirea cererii, s-au solicitat probele cu înscrisuri, fiind depuse la filele 6-12 şi anchetă socială.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp. art. 400 C.civ., art. 398 alin. 1 C.civ.  art. 402 rap. la art. 499 alin. 1 şi art. 529 alin. 2 C.civ., O.U.G. nr. 111/2010.

Prin rezoluţia din data de 15.01.2014, instanţa a dispus comunicarea cererii de chemare în judecată, actele anexă, pârâtului în Italia, pentru a formula întâmpinare  dar acesta nu a  formulat apărări în cauză.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

 

Reclamanta si paratul au convietuit o perioada de timp si din aceasta relatie a rezultat minorul S.R.M. nascut la …. Parintii si copilul au locuit o perioda de timp impreuna in Italia si ulterior s-au separat, paratul ramanand in Italia unde are un loc de munca cu un salariu net de 1148 euro. Datorita neintelegerilor ivite intre parti acestea s-au separat astfel ca reclamanta s-a intors in Romania locuind in prezent impreuna cu minorul in oarsul B.  iar paratul a ramas in Italia.

In ceea ce priveste relatiile parintilor cu copilul minor al acestora se va retine ca acesta are varsta de 1 an si interesul lui este in sensul de a mentine o buna relatie in viitor cu ambii parinti.

Pentru considerentele expuse, si retinand ca interesul minorului este respectat, vazand si art. 505 Cod civil se va dispune ca autoritatea parinteasca asupra minorului sa se exercite in comun de ambii parinti. Desi reclamanta a solicitat ca autoritatea parinteasca asupra copilului sa i se incredinteze exclusiv se va retine ca nu au fost nici evidentiate si nici dovedite elemente de fapt care sa justifice indepartarea tatalui de la exercitarea drepturilor sale asa dupa cum se pare reclamanta intelege sa pretinda indeplinirea obligatiilor – cel putin in ce priveste contributia prin plata pensiei.

In ce priveste locuinta minorului, vazand si dispozitiile art. 496 Cod civil se va stabili locuinta acestuia la mama sa. Minorul este la o varsta frageda, cand este dependent de mama, in prezent se afla la aceasta astfel ca se va hotari.

In ce priveste obligatia de intretinere a tatalui se va retine ca potrivit art. 529 alin.1 C. civ., intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati iar in cazul cand intretinerea este datorata de parinte, conform art. 529 alin. 2 C.civ., ea se stabileste pana la o patrime din venitul sau lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii si o jumatate pentru 3 sau mai multi copii. De asemenea, potrivit art. 531 C.civil, daca se iveste o schimbare in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea si nevoia celui care o primeste, instanta de tutela, potrivit imprejurarilor, poate mari sau micsora pensia de intretinere sau poate hotari incetarea platii ei.

Din inscrisurile depuse la dosar rezulta ca paratul are in intretinere doar minorul din relatia cu reclamanta si in  aceasta situatie, pensia de intretinere se fixeaza intr-un cuantum de pana la o patrime din venitul lunar net al paratului conform art. 529 alin. 2 C.civil citat anterior.

Cu privire la veniturile paratului corelativ cu nevoile minorului se va retine ca raportarea se va face la cuantumul salariului realizat de parat la locul sau de munca in Italia.

In ce priveste nevoile minorului se va retine ca acesta este un copil de 1 an. Nevoile unui copil la aceasta varsta sunt mai mici decat cele ale unui copil care de exemplu se afla in etapa invatamantului primar, gimnazial, liceal cand ii sunt mai mari nevoile de educatie, carti, manuale, pregatiri suplimetare. Cuantificarea in bani a acestor nevoi nu se poate face la nivelul din Italia ci la nivelul costurilor din Romania unde copilul traieste, costuri care sunt considerabil mai mici fiind acesta un fapt notoriu. Toate aceste considerente conduc la concluzia ca pentru nevoile minorului si in interiorul plafonului de ¼ din veniturile tatalui, o pensie la nivelul sumei de 150 euro lunar/contravaloarea in lei la data platii – este corespunzatoare si raspunde tuturor nevoilor acestui copil, nevoi de hrana, imbracaminte, medicamente.

Pentru considerentele de fapt si de drept expuse se va dispune obligarea paratului sa plateasca in favoarea minorului o pensie lunară de întreţinere de 150 euro/contravaloarea în lei la data plăţii, cu începere de la introducerea acţiunii, respectiv 14.01.2014 până la majorat. Solicitarea reclamantei de a se fixa pensia la nivelul a ¼ din salariul paratului – pentru considerentele ce s-au expus pe larg, nu este intemeiata.

Se va retine si ca paratul tata incaseaza de la locul sau de munca din Italia o indemnizatie de 50 euro – in considerarea calitatii de tata- astfel ca se va dispune ca aceasta sa fie platita reclamantei – fiind in ceea ce il priveste pe parat o imbvogatire fara justa cauza in conditiile in care copilul se afla in ingrijirea reclamantei.

In baza art. 453 Cod procedura civila va fi obligat paratul - de drept in intarziere la cheltuieli de judecata reclamantei.