Divorţ

Sentinţă civilă 6 din 15.01.2015


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.04.2014 si înregistrata sub nr. 407/310/2014, reclamanta T G L, , a chemat in judecata pe pârâtul  T B G şi a solicitat desfacerea căsătoriei încheiate la data de 31.08.1991 şi înregistrată la Registrul Stării Civile al Primăriei Azuga la nr. din vina paratului,  exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorului T R T nascut la data de 04.06.2000  , în comun de ambii părinţi, stabilirea locuinţei minorului la domiciliul mamei pârâte şi să se stabilească contribuţia paratului la cheltuielile de creştere, educare şi învăţătură ale minorului, cu cheltuieli de judecată

În susţinerea cererii a fost anexat certificatul de căsătorie  seria nr. , în copie legalizată.

Analizând cererea formulată de cei doi soţi, instanţa constată următoarele:

Din căsătoria părţilor a rezultat minorul T R T nascut la data de 2000  , care a fost audiat în camera de consiliu de către instanţa de judecată şi care şi-a manifestat dorinţa de a i se stabili locuinţa la domiciliul tatălui de care este foarte ataşat întrucât tatăl sau are grija şi doreşte sa aibă camera lui, nu sa locuiască cu chirie cu mama sa şi cu concubinul acesteia.

Minorul a mai arătat ca tatăl său îi spălă lucrurile şi face lecţii cu el.

În motivarea cererii, reclamanta învederează faptul că este separată de pârât de mai mult timp deoarece au intervenit certuri deoarece acesta era foarte gelos, consuma alcool şi îi vorbea urat , dar de îngrijirea minorului se ocupa pârâtul  la care minorul locuieşte efectiv.

În prezent, reclamanta are  un prieten cu care este însărcinată în luna a şasea şi cu care doreşte sa-şi refacă viata.

Relaţiile dintre soţi sunt degradate din cauza certurilor grave, reclamanta nu-i mai făcea menajul pârâtului iar pârâtul provoacă scandal , o ameninţă cu moartea, motiv pentru care aceasta a formulat plângeri la poliţie .

Pârâtul, la rândul sau a formulat cerere reconvenţională prin care a arătat că cele expuse de reclamantă nu corespund realităţii, motivând faptul că reclamanta este o persoană care provoacă certuri deoarece întreţine relaţii extraconjugale cu alţi  bărbaţi , fiind o soţie  infidelă.

Reclamantul reconvenţional susţine că parata reclamanta convieţuieşte cu alt bărbat iar discuţiile au pornit tocmai pe motivul infidelităţii acesteia, nu este la prima abatere de acest gen , şi în plus este însărcinată în luna a şasea cu acel bărbat, lucru total anormal, mai ales ca părţile nu sunt divorţate iar atitudinea reclamantei a afectat inclusiv copilul minor care suferă.

Pârâtul precizează că este pus într-o situaţie delicată pentru că toţi vecinii din cartier vorbesc de situaţia nefirească în care se află familia acestuia deoarece reclamanta are un  concubin cu care s-a mutat, motiv pentru care a solicitat desfacerea căsătoriei din culpa exclusiva a reclamantei, aceasta sa revină la numele de „Stanciu” purtat anterior căsătoriei, exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorului T.R.T. nascut la data de .2000  , în comun de ambii părinţi, locuinţa minorului sa fie stabilită la locuinţa tatălui pârât  şi să se stabilească o pensie de întreţinere în sarcina reclamantei în cuantumul prevăzut de lege pentru minorul rezultat din căsătorie, cu cheltuieli de judecată.

În dovedirea cererii reconvenţionale, pârâtul reclamant reconvenţional a depus la dosarul cauzei şi mai multe înscrisuri.

Reclamanta a depus la dosarul cauzei adeverinţa cu veniturile pe ultimele 6 luni pe care le realizează la locul de muncă.

Din raportul de anchetă psihosocială depus la dosarul cauzei de Primăria Oraşului Azuga – Serviciul de Autoritate Tutelară rezultă faptul că tatăl şi copilul locuiesc împreună, într-o casă cu curte, 3 camere  şi dependinţe, proprietate personală a acestuia.

Conform acestui raport, fiul de 14 ani este ataşat de tatăl său care se ocupă de acesta.

În cauză s-au încuviinţat şi administrat probele cu înscrisuri şi 2 martori, în persoanele domnului  Preda Daniel si doamnei  Stanciu Liliana , propuşi de către părţi.

Din actele si lucrările dosarului instanţa constata următoarele:

Reclamanta si pârâtul s-au căsătorit la data de , căsătorie înregistrată  în registrul de stare civilă al Primăriei Azuga la nr. .

Din aceasta căsătorie a rezultat minorul T.R.T nascut la data de 2000  .

Neînţelegerile dintre soţi au apărut aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor din cauza faptului că au intervenit grave disensiuni între aceştia.

Martorii cunosc faptul că între părţi au existat mereu certuri, deoarece pârâtul consuma alcool , era gelos  pe soţie şi le adresa cuvinte urate reclamantei şi mamei acesteia, fiind violent cu acestea.

Martorul PD , arată ca relaţia între soţi nu era una normală , existând violenţă verbală între aceştia,  consideră ca ambii soţi sunt de vină că au ajuns în aceasta situaţie, litigii domestice, care au culminat cu  infidelitatea notorie a soţiei reclamante .

Certurile, după cum relatează celalalt martor, Stanciu Liliana, începeau datorita faptului că, pârâtul  nu îi accepta pe părinţii reclamantei în casa lui, consuma alcool şi nu îi deschidea uşa reclamantei când venea de la serviciu acasă lăsând-o  să stea în stradă.

Analizand toate aceste aspecte, instanta a constatat ca este imputabilă ambilor soţi cauza dezbinarii, deoarece fiecare dintre soţi a urmarit propriul interes şi nu unul comun, întrucat a rezultat, din probatoriul administrat, că au fost încalcate toate obligatiile personale dintre soti, respectiv aceea de sprijin moral reciproc, fidelitate,  de a convieţui împreună, precum şi aceea a respectarii îndatoririlor conjugale.

Evident că martorii propuşi de reclamant au susţinut cauza celui care i-a desemnat pentru audiere, însă, este foarte clar că ambii soţi nu prezintă ataşament şi afecţiune reciprocă, iar sentimentele acestora sunt instabile.

Ambii soti se fac vinovati de deteriorarea profundă a relatiilor de caăsătorie deoarece nici unul dintre ei nu a facut vreun efort serios pentru salvarea ei, pentru a rămâne împreună, ambii soţi dând dovadă de raceală în comunicare şi nedorind reluarea convieţuirii în comun.

Din cele de mai sus rezultă cu certitudine faptul că între părti nu mai exista absolut deloc raporturi normale de căsătorie, relatiile dintre ei fiind extrem de grav şi iremediabil vătamate.

Văzând cele de mai sus, precum si prevederile art. 373 lit. c din noul Cod civil, instanţa urmează a admite în parte cererea formulată de reclamanta  T.G.L în contradictoriu cu pârâtul, T.B.G.,  în contradictoriu şi cu Autoritatea Tutelară din cadrul PRIMĂRIEI or. Azuga  va admite în parte cererea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant  şi va desface căsătoria soţilor „T ” , încheiată la data de 31.08.1991 , căsătorie trecută în registrul stării civile al Primăriei. Azuga  , la nr. din culpă comună , va dispune ca exercitarea autoritatii părintesti asupra minorului TRT nascut la data de 2000 să se facă în comun, de ambii parinţi şi va stabili locuinţa minorului la domiciliul tatălui; va obliga pe reclamanta TGL, să platească în favoarea minorului  TRT o pensie lunară de întretinere în cuantum de 200 lei începând cu data de 08 .04. 2014 şi până la majoratul copilului sau încheierea studiilor universitare sau alte dispoziţii legale, reclamanta reia numele de familie purtat anterior căsătoriei, cel de “S “, va sista şi compensa cheltuielile de judecată.

Domenii speta