Înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii

Sentinţă civilă 1507/2013 din 02.07.2014


Sub nr. xxxx/321/2013 a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe, cererea petentului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ ( în continuare IPJ Neamţ), solicitând ca în contradictoriu cu intimatul contravenient U.G. să se dispună înlocuirea amenzii aplicate şi neexecutate cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

În motivare se arată că intimatul a fost sancţionat contravenţional, nu a achitat amenda în termenul legal şi nu poate fi executat silit întrucât acesta nu figurează în evidenţele Primăriei X. cu bunuri mobile sau imobile.

În dovedirea cererii petentul a depus la dosar procesul-verbal seria AY nr. 233xxxx/22.04.2007 la care a făcut referire în cadrul cererii de chemare în judecată şi actele de executare efectuate de Primăriei X.

Legal citat pârâtul nu s-a prezentat în instanţă şi  nu a depus întâmpinare.

Din probatoriu administrat în cauză instanţa reţine:

OG. nr. 2/2001 la art. 9 alin 3, stabileşte:

„În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată”.

Prin procesul-verbal seria AY nr. 233xxxx/22.04.2007, intimatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă  în sumă de 200 lei, amendă care nu a fost executată şi creanţa nu a putut fi recuperată pe calea executării silite deoarece intimatul nu deţine bunuri mobile sau imobile în proprietate.

Faţă de cele reţinute, instanţa, în baza art. 9 alin.3 din OG nr.2/2001 va admite cererea petentului şi va înlocui amenda de 200 lei cu 20 de ore de muncă în folosul comunităţii.