Sentinţa civilă nr. 189 din 12 martie 2014

Sentinţă civilă 189 din 12.03.2014


Dosar nr. 711/322/2011, sentinţa civilă nr. 189 din 12 martie 2014

Prin acţiunea civilă formulată la data de 24 martie 2011, astfel în speţă fiind aplicabile dispoziţiile Vechiului Cod de procedură civilă, potrivit dispoziţiilor art.24 C.pr.civ. , reclamanta V.M., (nume avut anterior ….) domiciliată în comuna ….., jud.Covasna, cu reşedinţă în comuna ……, jud.Covasna, CNP ………, a chemat în judecată pe pârâtul M.E., domiciliat în comuna …….., jud.Covasna, CNP ……….., solicitând instanţei de judecată, ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa, să se dispună următoarele:

Să se constate faptul că părţile , în timpul căsătoriei, au dobândit prin contribuţie egală următoarele:

I. imobilele înscrise în C.f.nr. …… , sub nr. top. ……. – casă de lemn,curte şi grădină în întindere de 868 mp. ; C.f. nr. ……. sub nr. top. ……. – curte în întindere de 198 mp. şi în c.f. nr. …. , sub nr. top. ……… – curte şi grădină în întindere de 997 mp., care formează gospodărie situată în …….nr. administrativ ……. ;

Următoarele bunuri mobile:

1.autodubă marca TV în valoare de 4000 RON

2.căruţă în valoare de 1000 RON

3.cal în valoare de 1500 RON

4.2 porcine în valoare de 600 RON

5.betonieră în valoare de 1300 RON

6.cântar în valoare de 700 RON

7. ladă frigorifică 360 l în valoare de 1399 RON

8.maşină de spălat Splendid 05  în valoare de 350 RON

9.televizor color  Westwood CTV în valoare de 550 RON

10.bicicletă , în valoare de  200 RON

11.două hamuri pentru cai în valoare de 2000 RON

12.3 matriţe pentru bloc - beton în valoare de 100 RON

13.schelă în valoare de 50 RON

14.masă pentru aparat de tăiat circular în valoare de 50 RON

15.6 bidoane de 200 l din metal în valoare de 300 RON

16.4 butoaie de vin din sticlă de 50 l în valoare de 20 RON

17. 3  butoaie de vin din sticlă  de 15 l în valoare de 10 RON

18.pompă de apă în valoare de 1300 RON

19.masă în valoare de 100 RON

20.motofierăstrău în valoare de 500 RON

21.aparat de tocat sfeclă în valoare de 20 RON

22.aparat electric de tocat sfeclă în valoare de 20 RON

23.materiale de construcţii în valoare totală de 12.000 RON .

- 1800 buc. cărămizi

- 1600 buc. ţigle ( Mediaş)

- 100 buc. ţigle colţ şi cu cupă

- pietriş spălat Sântionlunca

-  un vagon ciment ( suficient pentru 2700 buc. bloc beton)

  23. material lemnos pentru construcţii în valoare de 7.000 RON

- 12 buc. grinzi lemn de construcţie

- 30 mc. diferite scânduri

24. materiale de construcţii pentru un grajd în valoare de 3000 RON

-mc pietriş

-material lemnos : grinzi,scânduri

-40 buc. plăci ondulate

-3 remorci pietriş

25. alimente în valoare de 2000 RON :

- 30 kg. slănină

- zarzavaturi congelate

- 25 kg. carne

- 10 kg. caş şi  brânză

- un borcan de castraveţi de 8 l

- 2 borcane de castraveţi de 3 l

- 4 borcane de castraveţi de 5 l

- 50 borcane de gem de diferite fructe

- 20 borcane de compot

- 40 kg. zahăr

- 2 borcane tarhon

- miere

- ceai

- suc de roşii

- 20 kg. fasole uscată

- orez

- ulei

26. saci , ambalaje în valoare de 200 RON

27. borcane din sticlă : 15 buc. mari ( 3-10 l) , 150 buc. mici ( 0, 5 l, 1 l) 50 sticle în valoare  de 100  RON

28. produse agricole , în valoare de 3260  RON ,

- 2000 kg. porumb ştiuleţi , în valoare de 1000 RON

- 300 kg orzoaică , în valoare de 150 RON

- 300 kg. ovăz, în valoare de 150 RON

- 600 kg. grâu , în valoare de 300 RON

- 300 kg. ceapă albă , în valoare de 600 RON

- 5 kg. usturoi , în valoare de 60 RON

- 5 saci (200 kg) fasole boabe albă , în valoare de  1000 RON

29. producţia agricolă din 2010 obţinută în  grădină  , în valoare brută de  3200 RON, valoare netă 2560 RON ( cheltuieli de producţie 20% ):

- 500 kg. sfeclă zahăr , în valoare de  150 RON

- 150 kg. morcovi , în valoare de  450 RON

- 150 kg. pătrunjel , în valoare de  750 RON

- 50 kg. gulii , în valoare de 15 RON

- 50 kg. conopidă , în valoare de 250  RON

- 100 kg. varză vară , în valoare de 200 RON

- 30 kg. ţelină , în valoare de  150 RON

- 200 kg. roşii , în valoare de  1000 RON

- 40 kg. ceapă roşie,  în valoare de  120 RON

- 15 kg. fasole , în valoare de  75 RON

- 3 kg. sămânţă varză , în valoare de 50  RON

30. producţia agricolă obţinută în 2010 pe suprafeţele luate în arendă , în valoare brută de  137.800 RON , valoare netă 82.680 RON ( cheltuieli de producţie de 40%)  :

a. pe suprafaţa de 0,98 ha arabil :

- 4000 kg. porumb în valoare de 4000 RON

- 3000 kg. morcovi în valoare de 9000 RON

- 7000 kg. sfeclă zahăr în valoare de 1000 RON

- 600 kg. sfeclă roşie în valoare de 1000 RON

- 33.000 kg. varză în valoare de 33.000 RON

b. pe suprafaţa de 0,31 ha arabil :

-5000 kg. cartofi în valoare de 75.000 RON

c. pe suprafaţa de 0,28 ha arabil :

- 5000 kg. varză roşie în valoare de 5000 RON

d. pe suprafaţa de 0,28 ha fâneaţă : 2000 kg. fân în valoare de 800 RON

e. pe suprafaţa de 0,40 ha fâneaţă cultivată cu lucernă, şi cosită de 3 ori: 5000 kg. fân în valoare de 2000 RON

f. producţia agricolă obţinută pe suprafaţa de 0,25 ha arabil pusă la dispoziţia părţilor de tatăl reclamantei: 7000 kg. varză în valoare de 7.000 RON .

C.investiţii : construirea unei case noi din cărămidă , neterminată, şi nefinisată în totalitate, în valoare de cca. 6.000 RON ;

şi să se dispună partajarea bunurilor imobile ( inclusiv investiţii)  şi mobile dobândite în timpul căsătoriei , într-una din modalităţile prevăzute de lege, cu menţiunea că în şedinţa publică din data de 26 februarie 2014, cu ocazia dezbaterii pe fond a cauzei, reclamanta şi-a precizat acţiunea în sensul că atât imobilul cât şi terenul să-i fie atribuite în natură, cu obligarea sa la plata sultei către pârât.

1.să se constatate faptul  că la imobilul situat în comuna …….. , proprietatea părţilor în  devălmăşie, reclamanta a montat o poartă nouă , realizată de tatăl ei, în valoare de 1400 RON , ce constituie investiţia ei proprie , ce nu intră în masa partajabilă şi să fie obligat pârâtul la plata contravalorii  acesteia.

2.să se dispună obligarea pârâtului la restituirea următoarelor bunuri personale , dobândite de reclamanta anterior încheierii căsătoriei , aflate în detenţia precară a pârâtului , sau în caz de imposibilitate de restituire, să se dispună obligarea pârâtului  la plata contravalorii acestor bunuri :

1.un cal , în valoare de  1.500 RON

2.un câine

3.o masă de birou , în valoare de  50 RON

4.2 butoaie de vin din sticlă de 50 l , în valoare de 50 RON

5.un aparat radio , în valoare de  50 RON

6.un fotoliu – pat , în valoare de  100 RON

7.un sintetizator electric în valoare de 300 RON

8.un calculator personal cu accesorii dobândit cu ajutorul financiar al inspectoratului şcolar , în valoare de 885  RON

9.un coteţ de câine din lemn în valoare de 50 RON

10.un ferăstrău , în valoare de  5 RON

11.o greblă , în valoare de 5 RON

12.o lopată , în valoare de 5 RON

13.2 buc. furci , în valoare de 10  RON

14.3 buc. sapă , în valoare de  15 RON

15.40 buc. saci rafie , în valoare de  40 RON

16.mobilă cameră compusă din dulap pentru haine,vitrină , masă , 4 scaune , pat în valoare de 100 RON

17.mobilă de bucătărie compusă din  6 elemente în valoare de 100 RON

18.sobă emailată de gătit în valoare de 50 RON

19.ladă pentru lemne în valoare de 5 RON

20.maşină de spălat Albalux în valoare de 5 RON

21.cuier haine în valoare de 5 RON

22.covată din lemn în valoare de 10 RON

23.5 buc. plapumă în valoare de 50 RON

24.6 buc. pernă în valoare de 60 RON

25.7 covoare persane în valoare de 75 RON

26.2 buc. covoare în valoare de 25 RON

27.5 carpete în valoare de 30 RON

28.6 pături în valoare de 30 RON

29.10 ml. covoare de culoare roşie în valoare de 30 RON

30. 50 ml. covoare ţesute de mână în valoare de 50 RON

31.perdele , draperii în valoare de 20 RON

32.feţe de masă, broderii  în valoare de 20 RON

33.5 vase pentru flori, 5 bibelouri în valoare de 20 RON

34. 6 servicii cafea în valoare de 50 RON

35.2 servicii ceai în valoare de 10 RON

36.servicii pahare cristal ( vin, pălincă) , scrumieră,vas pentru flori din cristal în valoare de 50 RON

37.set pahare verzi ( lichior, pălincă, vin) în valoare de 10 RON

38. 2 servicii compot în valoare de 10 RON

39.cântar bucătărie în valoare de 10 RON

40.platou pentru tort în valoare de 1 RON

41.2 seturi pentru condimente în valoare de 5 RON

42.18 farfurii supă în valoare de 20 RON

43.28 farfurii plate în valoare de 20 RON

44.4 buc. tăvi  porţelan în valoare de 8 RON

45.6 buc. tăvi inox în valoare de 10 RON

46.2 buc. tăvi inox pentru pâine în valoare de 5 RON

47.3 tăvi plastic pentru pâine în valoare de 5 RON

48.2 buc. vase cafea Jena în valoare de 5 RON

49. vas pentru cafea în valoare de 1 RON

50. termos cafea în valoare de 5RON

51.60 buc. pahare ( apă, vin,pălincă ) în valoare de 60 RON

52.15 buc. ceşti emailate în valoare de 15 RON

53.30 buc. oale de gătit în valoare de 30 RON

54. 15 buc. oale de gătit în valoare de 15 RON

55.15 buc. capace vase în valoare de 15 RON

56. tacâmuri : linguri, furculiţe ,cuţite , linguriţe pentru 36 persoane în valoare de 36 RON

57.2 buc. oale de gătit din inox de 4 l cu capace în valoare de 20 RON

58.20 alte ustensile bucătărie – cuţite, forme de făcut prăjituri ,  6 polonice, linguri de lemn,  bătătoare de carne, de vinete , feliator ouă, feliator caşcaval , aparat presat usturoi , etc. - în valoare de 50 RON

59. 4 vase pentru spălat în valoare de 5 RON

60.3 găleţi emailate în valoare de 20 RON

61.2 vase mari ( unul emailat , celălalt din plastic) în valoare de 20 RON

62.2 cratiţe emailate de 10 l în valoare de 15 RON

63.3 oale de gătit de 6,8 şi 10 l în valoare de 25 RON

64.3 vase , de 2,3 şi 4 l în valoare de 10 RON

65.bidon pentru untură 10 l în valoare de 10 RON

66. aparat de presat untură  în valoare de 5 RON

67.4 aparate de tocat pentru : carne , nuci , mac , roşii în valoare de 25 RON

68.2 buc. lemn pentru făcut tăiţei în valoare de 10 RON

69. 10 buc. platou lemn în valoare de 10 RON

70.2 plite în valoare de 10 RON

71.4 buc. ulcioare pentru lapte în valoare de 8 RON

72.vas fiert lapte de  3 l în valoare de 3 RON

73.20 buc. prosoape frotir în valoare de 50 RON

74.20 buc. ştergătoare vase în valoare de 50 RON

75.5 seturi lenjerii de pat în valoare de 150 RON

76.10 buc. feţe de masă 4 buc. Damasc în valoare de 20 RON

77.serviciu cafea 6 persoane în valoare de 10 RON

78.2 seturi farfurii 6 persoane în valoare de 10 RON

79.2 seturi compot 6 persoane în valoare de 10 RON

80.set farfurii 6 persoane în valoare de 10 RON

81. 5 buc. platouri pentru friptură în valoare de 20 RON

82.6 polonice emailate în valoare de 15 RON

83.2 buc.  supieră din porţelan în valoare de 10 RON

84.2 buc. supieră emailate în valoare de 5 RON

85.4 seturi tacâmuri în valoare de 50 RON

86.set tacâmuri inox 24 buc. în valoare de 50 RON

87. 3 seturi tacâmuri de 6 persoane în valoare de 50 RON

88.3 oale , de 2, 3, şi 5 l în valoare de 15 RON

89.oală de 6 l în valoare de 10 RON

90.oală de 2 l în valoare de 5 RON

91.4 buc. ulcioare din sticlă în valoare de 5 RON

92.set oale Jena în valoare de 20 RON

93. serviciu masă 12 persoane în valoare de 100 RON

94.serviciu masă 12 persoane în valoare de 100 RON

95.30 buc. pahare vin în valoare de 30 RON

96.40 buc. pahare palincă în valoare de 40 RON

97.cântar de bucătărie electric în valoare de 20 RON

98.lampă cu telecomandă în valoare de 20 RON

99.lampă birou în valoare de 15 RON

100 . set compot din sticlă în valoare de 10 RON

3.să se dispună obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ( pro - parte în partaj şi integral în revendicare ) .

Acţiunea a fost timbrată cu 5 lei timbru judiciar plus suma de 2600 lei, taxă judiciară de timbru.

În motivarea acţiunii se arată următoarele:

Părţile s-au căsătorit la data de 27 martie 1997, stabilindu-şi domiciliul conjugal în comuna …….. judeţul Covasna, căsătoria lor fiind desfăcută prin Sentinţa civilă nr….. din data de 10 noiembrie 2010 a Judecătoriei Tg.Secuiesc, irevocabilă prin neapelare, pronunţată în dosarul nr…….., cu menţiunea că părţile s-au despărţit în fapt definitiv  la data de 21 iulie 2010.

În timpul căsătoriei , prin contribuţie egală, au dobândit bunurile mobile şi imobile , respectiv au efectuat investiţiile arătate în acţiune, dar la data despărţirii faptice, acestea , inclusiv bunurile personale ale reclamantei, au rămas în posesia, respectiv în detenţia precară al pârâtului.

Referitor  la investiţii, se arată faptul că imobilul  formează o singură gospodărie, pe care părţile au construit o casă de locuit nouă, care nu este terminată în totalitate cu menţiunea că pe imobil există depozitate  o serie de materiale de construcţii achiziţionate de părţi.

Tot în timpul căsătoriei , părţile  în mod permanent au cultivat şi suprafeţe agricole , fie luate în arendă , fie date spre cultură de tatăl reclamantei , realizând venituri din această activitate.

De asemenea , părţile au achiziţionat un autovehicul, o dubă TV precum şi animale , necesare atât la muncile agricole cât şi în animale de sacrificat .

Reclamanta a fost încadrată în muncă la S.C. ……. TG. SECUIESC până în anul 2008 când  s-a îmbolnăvit , în prezent fiind încadrată în gradul III de invaliditate.

În tot timpul căsătoriei , reclamanta a primit un sprijin material substanţial din partea părinţilor săi , constând în muncă fizică, bani , alimente , produse , apreciind că ăn speţă contribuţia părţilor la achiziţionarea bunurilor mobile este egală.

Cu privire la bunurile mobile , se arată faptul că, acestea pot fi comod partajate în natură .

În ultimul rând, se arată faptul că pârâtul refuză să restituie reclamantei bunurile sale personale dobândite înaintea încheierii căsătoriei, motiv pentru care a formulat prezenta acţiune civilă, întemeiată pe dispoziţiile art.30, art.31 şi art.36 C.fam, cu menţiunea că pe parcursul judecării cauzei, începând cu data de 1 octombrie 2011 se aplică dispoziţiile Noului Cod civil, pe prevederile art.673 din Vechiul Cod de procedură civilă, combinat şi cu dispoziţiile art.480 din Codul civil din anul 1864.

Cu privire la timbraj, instanţa a fixat taxă judiciară de timbru în sumă de 5614,45 lei, iar pentru diferenţa în sumă de  3015,45 lei, prin Încheierea din data de 20 aprilie 2011, pronunţată în dosarul ataşat nr. ……., a acordat reclamantei scutire de plata taxei judiciare de timbru în sumă de 3015,45 lei.

Alăturat acţiunii  reclamanta  a depus următoarele:

Copie după imobilul  înscris în Cf nr………. (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr…….. al parcelelor: …… – de natură casă din lemn şi curte – în suprafaţă de 227 mp; ….. – de natură grădină – în suprafaţă de 641 mp; după imobilul  înscris în Cf nr………. (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr……. nr.top al parcelelor: …….. – de natură curte – în suprafaţă de 83 mp; ……– de natură curte – în suprafaţă de 115 mp; respectiv după imobilul  înscris în Cf nr…….. (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr……..) nr.top al parcelelor: ……. – de natură curte – în suprafaţă de 374 mp; ……..– de natură grădină – în suprafaţă de 623 mp; imobile situate în comuna ……. nr…….., jud..Covasna, imobile proprietatea părţilor  cu titlu de cumpărare ca bun comun  din anul 2004, conform  Contractului de vânzare – cumpărare , autentificat prin Încheierea de autentificare nr. …… din data de ….. a Biroului Notarilor Public asociaţi …… (filele 19-24);

O documentaţie topografică privind identificarea celor trei imobile, situate în comuna ….. nr. ……. (filele 25-27);

Copie după Contractul de arendare înregistrat la Consiliul Local al comunei ………. sub nr. 224 din data de 27 aprilie 2009 , încheiat între părţi în calitate de arendaşi  şi numita O.I., în calitate de arendator, având ca obiect terenul arabil,  în suprafaţă de 0,28 ha  , situat în tarlaua …… pe durata 27 aprilie 2009- 27 noiembrie 2014 (filele 29-31);

Copie după Contractul de arendare înregistrat la Consiliul Local al comunei ……. sub nr. 223 din data de 27 aprilie 2009 , încheiat între părţi în calitate de arendaşi , şi numita SZ.E., în calitate de arendator având ca obiect terenul arabil,  în suprafaţă de 1,29 ha  , situat în tarlaua …… pe durata 27 aprilie 2009- 27 noiembrie 2014 (filele 32-34);

Copie  după Carnetul de muncă al reclamantei  din care instanţa reţine faptul că aceasta a realizat venituri pe perioada  20 februarie 1995 – 8 mai 2002, respectiv 9 aprilie 2010- 1 ianuarie 2011 ( filele  35- 38).

Autorizaţie  pentru asociaţie familială emisă pe numele pârâtului având ca obiect comercializarea de legume şi fructe nr. 1 din data de 26 februarie 2002, emisă de către  Primarul comunei …….. (fila 39);

Certificate de garanţie pentru maşina de spălat rufe, achiziţionată în anul 2008 pentru o bicicletă DHS (filele 40-41);

Copie certificate de înregistrare căruţă (fila 42) respectiv,

Facturi din anul 2007, 2005, 2009, 2008 cu  privire la achiziţionarea unei  lăzi frigorifice, TV color , marca  Westwood, pietriş  în cantitate de 6,51 m.c. , ciment, calculator  (filele  43- 46, 52-53, 56).

Pârâtul M.E. a formulat întâmpinare (filele nr. 95-96) , prin care a  apreciat valoarea terenului şi a construcţiilor , invocând faptul că în speţă construcţiile vechi au fost demolate, opinând ca toate cele trei imobile să fie atribuite lui cu obligarea sa  la plata sultei, către reclamantă, cu menţiunea că în şedinţa publică din data de  26 februarie 2014, cu ocazia dezbaterii pe fond a cauzei , reprezentantul convenţional al pârâtei a arătat că este de acord ca imobilele să fie atribuite , în natură şi în întregime reclamantei, cu obligarea acesteia la plata sultei.

Nu a recunoscut existenţa  autodubei  marca TV, deoarece aceasta a fost vândută, iar banii au fost folosiţi împreună.

Nu a recunoscut existenţa matricelor pentru bloc – beton, schelă  şi masă pentru tăiat circular, acesta ne existând .

Materiale de construcţii de la punctul 23  au fost  folosite la edificarea fundaţiei gard şi garaj.

Materialul lemnos  format din grinzi şi scânduri, au fost cumpărate de pârât dintr-un împrumut personal , nerestituit , cu menţiunea  că iniţial din suma împrumutată a achiziţionat un camion, iar în urma vânzării acestuia  bani obţinuţi au fost folosiţi la achiziţionarea materialului de construcţii, instanţa nefiind investită cu constatarea unei datorii comune.

Totodată, a negat existenţa produselor agricole şi a alimentelor de la punctele 25 – 30, invocând faptul că mijloc verii anului 2010 reclamanta a părăsit definitiv domiciliul conjugal şi de la această dată  pârâtul a suportat personal contravaloarea muncilor agricole.

Referitor la terenul  primit de la tatăl reclamantei  numitul V.P.,  a arătat faptul că jumătate din producţie a fost preluată de familia reclamantei.

Cu privire la investiţii se arată faptul că acestea se regăsesc în imobile şi având în vedere regimul comunităţii de bunuri nu se impune evaluarea lor separată.

Referitor la bunurile personale ale reclamantei nu se poate pronunţa exact cu privire la numărul şi existenţa acestora, însă este dispus  să le predea reclamantei, aspect cu privire la care din Tabelul depus la dosar la filele nr. 350- 353, instanţa reţine faptul că reclamanta a preluat o parte dintre bunurile personale.

Cu privire la cabalină se arată faptul că acesta a fost primit cadouri de către părţi în anul 2005, exprimându-şi opinia parţial cu privire la bunurile pe care doreşte să le preia în natură.

Cu ocazia interogatoriului (filele 101- 103) pârâtul şi –a menţinut prin răspunsurile date la interogatoriu poziţia exprimată prin întâmpinare,  iar în completare a arătat faptul că dintr-o sumă de bani împrumutată a achiziţionat un autocamion marca RABA cu nr. de înmatriculare CV- 01- ……, pe care în anul 2007 a vândut-o, sens în care  din Adresa depusă la dosar la fila nr. 114, instanţa reţine faptul ca autovehicul a fost radiat de pe numele său şi din preţul obţinut a achiziţionat materialele de construcţii.

Referitor la calul (pct.1 din bunurile personale ale reclamantei ) arată că l-a vândut pentru suma de 1500 lei, însă în acţiune  şi la bunurile mobile pct. 3  mai este evidenţiat un cal, reclamanta nedovedind cu certitudine câte cabaline au existat şi dacă au fost  achiziţionat în timpul căsătoriei sau erau bunuri personale ale reclamantei.

La cererea părţilor au fost audiaţi în calitate de martori numiţii S.E., A.A. , CS.M. , A.A., A.F., CS.A., B.S.,  (filele 128-133 şi 145-146) şi din declaraţiile acestora instanţa reţine  faptul  că a existat o singură cabalină vândută de către părţi , în timpul cât aceştia erau împreună, faptul că părţile au  luat în arendă mai multe suprafeţe de teren pe care le-au cultivat, faptul că părţile au împrumutat în timpul căsătoriei suma de 11.000 lei, din care  s-a achiziţionat un autocamion, vândut ulterior în anul 2004 în timp ce părţile erau căsătorite, iar banii rezultaţi au fost investiţi în materiale de construcţii, cu menţiunea că împrumutul nici în prezent nu a fost restituit.

La cererea reclamantei s-a efectuat de către expertul S.I. un raport de expertiză tehnică judiciară, depus la dosar la filele nr. 165 – 174, prin care,  raportat la punctul II .28  s-a stabilit producţie agricolă în sumă de 2.810 lei, raportat la punctul II .29  s-a stabilit producţie agricolă în sumă de 2.360 lei, raportat la punctul II .30  s-a stabilit producţie agricolă în sumă de 26.300 lei.

Totodată, având în vedere  data despărţiri faptice a părţilor şi anume 21 iulie 2010 (care rezultă din acţiunea  de divorţ) s-a stabilit  un venit net  în sumă de 15.648 lei  pentru reclamantă, respectiv în sumă de 19.000 lei pentru pârât.

 La cererea pârâtului  s-a dispus completarea raportului de expertiză tehnică judiciară, întocmit de către expertul S.I.

Prin  completarea depusă la dosar la filele nr. 239- 240, s-a stabilit  un venit net  în sumă de 13.963  lei  pentru reclamantă, respectiv în sumă de 25.932 lei pentru pârât, reţinându-se o cotă de 70% pentru ambele părţi la cheltuielile materiale, lucrări mecanice şi manuale, până la data despărţirii în fapt a părţilor, respectiv o cotă de 30% pentru pârât singur, după aceea dată.

Pârâtul a solicitat o contraexpertiză , probă admisă în şedinţa publică din data de 31 octombrie 2012.

Din concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară, întocmit de către expertul  M.M.I.,  (filele nr. 304-310),  instanţa reţine faptul  că pentru punctul II .28  s-a stabilit producţie agricolă în sumă de 11.698 lei , raportat la punctul II .29  s-a stabilit producţie agricolă în sumă de 3.600 lei, raportat la punctul II .30  s-a stabilit producţie agricolă în sumă de 11.696 lei.

Totodată, din cuprinsul  Adeverinţei nr. …. emisă de către Primăria comunei …… şi depusă la dosar la fila nr. 340, instanţa reţine faptul că pârâtul nu a solicitat Certificat de producător agricol pe anul agricol 2010 – 2011, acesta figurând în evidenţele Primăriei comunei …… cu suprafaţa de 0, 20 ha, 0,78 ha şi 0,31 ha, cultivate cu porumb, legume proaspete şi cartof târzii (fila nr. 341), motiv pentru care  expertul nu a putut stabili valoarea producţiei dacă acestea ar fi  vândut-o la poarta domiciliului  în baza unui Certificat de producător.

La cererea reclamantei s-a efectuat de către expertul L.M. un raport de expertiză tehnică judiciară, depus la dosar la filele nr. 182-188, prin care  au fost identificate  parţial bunurile enumerate în acţiune II şi dintre bunurile personale, stabilindu-se valoarea de înlocuire a bunurilor comune la suma de 4325 lei, respectiv valoarea de înlocuire a bunurilor proprii la suma de 2.215 lei, însă instanţa va avea în vedere şi bunurile personale preluate de către reclamantă ulterior efectuării expertizei.

La cererea reclamantei s-a efectuat de către expertul G.A.  un raport de expertiză tehnică judiciară, depus la dosar la filele nr. 199- 226, prin care  au fost identificate imobilele înscrise în CF .nr. ……..,  …… şi …….. ….., fiind identificate şi evaluate casa de locuit din lemn , bucătăria de vară , grajd şi şopron , respectiv  garaj nou neterminat, fântână , poartă nou la stradă, împrejmuiri din scândură la stradă, fundaţie nouă , gard şi ţevi înglobate şi  garduri laterale şi interioare din lemn (cu menţiunea că prin probatoriul administrat reclamanta nu a dovedit  că respectiva casă nou din cărămidă  a fost investiţie, acestea avea calitatea de bun comun, respectiv nu a dovedit investiţia personală constând în poartă nou la stradă care de altfel va avea calitatea de bun comun, ambele fiind incluse  în masa bunurilor partajabile la preţul de circulaţie de 29.000 lei.

Totodată,  a fost evaluat  şi terenul stabilindu-se  valoarea totală a imobilului  teren şi construcţii la suma de 75.000 lei.

În ultimul rând au fost identificate şi evaluate separat materialele de construcţii de la punctele 23, 23  şi 24 , însă având în vedere  că aceste materiale de construcţii au fost achiziţionate din preţul obţinut în urma vânzării autocamionului marca RABA,  contravaloarea împrumutului reprezintă un împrumut nerestituit, motive pentru care instanţa nu va include  în masa supusă partajări , bunurile reprezentând 1800 buc. cărămizi, 1600 buc. ţigle ( Mediaş), 100 buc. ţigle colţ şi cu cupă,  pietriş spălat Sântionlunca,  un vagon ciment ( suficient pentru 2700 buc. bloc beton), 12 buc. grinzi lemn de construcţie, 30 mc. diferite scânduri, mc pietriş, material lemnos : grinzi,scânduri, 40 buc. plăci ondulate, 3 remorci pietriş.

În acest context, având în vedere starea de fapt mai sus expusă precum şi dispoziţiile  art. 339 combinat cu dispoziţiile art. 343 alin.1 , art. 355 alin.1 , teza I-a  şi art. 357 din Noul Cod civil , cu aplicarea şi a dispoziţiilor 673 /1 şi următoarele din Vechiul Cod de procedură civilă , va dispune următoarele:

1. Va constata faptul că părţile, în timpul căsătoriei, prin contribuţie egală de câte 50% parte fiecare, au dobândit următoarele imobile: imobilul  înscris în Cf nr…… (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr…….) nr.top al parcelelor: …… – de natură casă din lemn şi curte – în suprafaţă de 227 mp; ….. – de natură grădină – în suprafaţă de 641 mp; imobilul  înscris în Cf nr……. (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr……..) nr.top al parcelelor: …….. – de natură curte – în suprafaţă de 83 mp; ……..– de natură curte – în suprafaţă de 115 mp; respectiv imobilul  înscris în Cf nr……..provenită din conversia de pe hârtie a CF nr……..) nr.top al parcelelor: ……… – de natură curte – în suprafaţă de 374 mp; ……..– de natură grădină – în suprafaţă de 623 mp; imobile situate în comuna ……nr…….., jud. Covasna, imobile, atât teren cât şi construcţii, în contravaloare de 75.000 lei;

2). Totodată va constata faptul că părţile, în timpul căsătoriei, prin contribuţie egală de câte 50% parte fiecare, au dobândit următoarele bunuri mobile: căruţă din lemn ; ladă frigorifică 360 l, marca ,,Electrolux” , maşină de spălat, marca ,,Splendid” , televizor color, marca ,,Westwood”;bicicletă dezmembrată; un ham pentru cal; bidoane din tablă de 200 l, 3 bucăţi din care unul tăiat în jumătate; damigene de 50 l, din sticlă pentru vin, 3 bucăţi; pompă de apă marca ,,Malyk”; o masă ; drujbă marca ,,Stihl”; aparat de tocat sfeclă, confecţionat manual din tablă, pe suport metalic ; aparat electric de tocat sfeclă,; saci din rafie ; borcane din sticlă, de diferite mărimi; bunuri mobile, identificate şi evaluate potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de către expert tehnic Lorincz Mihail, bunuri mobile în contravaloare totală de 4.325 lei.

Având în vedere opţiunea părţilor  cu privire la preluarea imobilelor , respectiv faptul că bunurile mobile se află în gospodăria situată în comuna …… nr. ….. şi sunt necesare bunei funcţionări a acesteia, va dispune lichidarea regimului comunităţii legale cu privire la imobilele înscrise în CF nr…….., în Cf nr……., respectiv în Cf nr………, imobile pe care le va  atribui în natură şi în întregime reclamantei V.M., respectiv cu privire la bunurile mobile mai sus arătate, bunuri pe care la fel le va atribui în natură şi în întregime reclamantei V.M.

În baza dispoziţiilor art. 887 alin.1  şi art. 888 din Noul Cod civil  va dispune intabularea dreptului de proprietate al reclamantei V.M. în Cf nr….., Cf nr…….,respectiv în Cf nr…… cu titlu de partaj.

Având în vedere contravaloarea cotei de proprietate de ½  parte atât cu privire la imobile cât şi cu privire la bunurile mobile mai sus arătate, va obliga pe reclamanta V.M. la plata sumei de 39.662,50 lei, cu titlu de sultă către pârâtul M.E.

Cu privire la bunurile personale ale reclamantei, având în vedere starea de fapt mai sus expusă  privind dovedirea numai parţială a existenţei acestora, precum şi faptul că pe parcursul judecăţii cauzei, reclamanta a preluat personal o parte dintre bunuri, în baza dispoziţiilor art.  480 din Codul civil din anul 1864 , corespondent cu articolul 563 din Noul Cod civil , combinat şi cu dispoziţiile art. 343 alin.1 din Noul Cod civil va obliga pe pârât să restituie reclamantei următoarele bunuri personale iar în caz de imposibilitate să achite contravaloarea lor, după cum urmează: Masă de birou - în contravaloare de 30 lei; Aparat radio - în contravaloare de 30 lei; Fotoliu pat - în contravaloare de 100 lei; Sintetizator electric marca ,,MK333” - în contravaloare de 250 lei; Calculator ,,KINETIX” cu accesorii - în contravaloare de 450 lei; Coteţ pentru câine din lemn - în contravaloare de 20 lei; Greblă - în contravaloare de 5 lei; Furcă, 2 bucăţi - în contravaloare de 10 lei; O sapă - în contravaloare de 5 lei; Două plapume - în contravaloare de 20 lei; 3 bucăţi perne - în contravaloare de 15 lei; Carpete diferite - în contravaloare de 25 lei; Vase pentru flori - în contravaloare de 20 lei; Set pahare verzi - în contravaloare de 8 lei; Cântar de bucătărie - în contravaloare de 10 lei; Platou pentru tort - în contravaloare de 1 lei; Tăvi porţelan - în contravaloare de 4 lei; Vase cafea - în contravaloare de 3 lei; Pahare diverse - în contravaloare de 35 lei; Bidon pentru untură - în contravaloare de 5 lei; Plite - în contravaloare de 8 lei; Ulcioare diverse - în contravaloare de 6 lei; Servicii de masă - în contravaloare de 80 lei;

Totodată, va respinge ca lipsit de obiect capătul de cerere privind obligarea  pârâtului să restituie reclamantei următoarele bunuri personale: Ferăstrău de tâmplărie - în contravaloare de 20 lei; Lopată - în contravaloare de 5lei; Mobilă de sufragerie (dulap pentru haine, vitrină, masă, 4 scaune şi pat) - în contravaloare de 250 lei; Mobilă de bucătărie din 6 elemente - în contravaloare de 100 lei; Sobă emailată de gătit cu 2 ochiuri - în contravaloare de 60 lei; Cutie pentru lemne - în contravaloare de 5 lei; Cuier - în contravaloare de 5 lei; Vas pentru aluat pâine (covată din lemn) - în contravaloare de 8 lei; O plapumă - în contravaloare de 10 lei; 3 bucăţi perne - în contravaloare de 15 lei; Covor persan - în contravaloare de 25 lei; Covor mare - în contravaloare de 100 lei; Pături diferite - în contravaloare de 25 lei; Perdele (draperie) - în contravaloare de 15 lei; Feţe de masă broderii - în contravaloare de 20 lei; Servicii cafea diferite - în contravaloare de 50 lei; Servicii ceai - în contravaloare de 10 lei; Servicii pahare cristal - în contravaloare de 30 lei; Servicii pentru servit compot - în contravaloare de 8 lei; Set borcane condimente - în contravaloare de 4 lei; Farfurii diverse - în contravaloare de 45 lei; Tăvi inox - în contravaloare de 3 lei; Tăvi plastic - în contravaloare de 3 lei; Termos cafea - în contravaloare de 4 lei; Pahare diverse - în contravaloare de 15 lei; Ceşti diverse - în contravaloare de 10 lei; Oale de gătit - în contravaloare de 50 lei; Ustensile de bucătărie diverse - în contravaloare de 40 lei; Vase pentru spălat - în contravaloare de 15 lei; Găleţi - în contravaloare de 5 lei; Cratiţe diverse/tigăi - în contravaloare de 10 lei; Lenjerie de pat - în contravaloare de 30 lei; Seturi tacâmuri diferite - în contravaloare de 80 lei; Supieră - în contravaloare de 8 lei; Polonice - în contravaloare de 8 lei.

În ultimul rând , cu privire la capetele de cerere  punctual 1  - 28 , 29  şi 30 având în vedere faptul că nu se poate stabili preţul de vânzare de la poarta locuinţei în baza certificatului de producător agricol şi faţă de concluziile  raportului de expertiză tehnică judiciară efectuat de către expertul S.I., concluziile completării  la acest raport  , respectiv concluziile raportului de expertiză tehnică judiciară, întocmit de către expertul  M.M.I.,  instanţa conchide că raportat la data despărţiri faptice a părţilor şi anume 21 iulie 2010 , până la această dată părţile au avut o cotă de 70% pentru ambele părţi la cheltuielile materiale , lucrări mecanice şi manuale, respectiv o cotă de 30% pentru pârât singur , după aceea dată, motiv pentru care  cu aplicarea şi a dispoziţiilor 1357 din Noul Cod civil, va obliga pe pârât la plata sumei de 13.963 lei cu titlu de despăgubiri civile către reclamantă, sens în care va admite în parte acţiunea civilă de faţă, potrivit dispozitivului de mai jos.

În baza dispoziţiilor art. 274  combinat cu dispoziţiile art. 276 C.proc. civ. va obliga pe pârât la plata sumei de 2.978 lei, cheltuieli parţiale de judecată către reclamantă, reprezentând  cheltuieli suportate de către reclamantă integral  cu privire la bunurile proprii, respectiv în cotă de ½ parte  cu privire la bunurile comune, având în vedere cheltuielile suportate, reprezentând onorarii avocaţiale, precum şi costul expertizelor efectuate de către ambele părţi.

În ultimul rând  având în vedere că obiectul cererii cu care instanţa a fost investită este peste 100.000 lei , în baza dispoziţiilor art. 282/1 C.proc.civ.  calea de atac este apelul.

Prezenta sentinţă a fost menţinută în calea de atac a apelului, respectiv în recurs.