Condamnarea în cazul infracţiunii de act sexual cu un minor, prev. de art. 220 alin. 1 C.p. – amânarea aplicării pedepsei

Sentinţă penală 256 din 25.09.2014


Condamnarea în cazul infracţiunii  de act  sexual  cu un minor,  prev. de  art. 220  alin. 1  C.p. – amânarea aplicării pedepsei

La individualizarea pedepsei ce urmează a se aplica inculpatului , instanţa a avut în vedere criteriile generale  prev. de art.74 din NCP , respectiv : împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită , natura şi gravitatea rezultatului produs, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, faptul că inculpatul nu are antecedente penale,  conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal,  acesta a avut o atitudine sinceră, a regretat  faptele comise şi urmează a se aplica şi disp.art.396 alin.10 din NCPP întrucât  a solicitat ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în faza urmării penale.

Faţă de cele menţionate, instanţa urmează a aprecia că scopul pedepsei ce se va aplica  poate fi atins fără privare de libertate , urmând ca în conformitate cu  art. 83 alin.1 să  se amâne aplicarea pedepsei închisorii pe un  termen de supraveghere de 2 ani care se calculează de la data  rămânerii definitive a prezentei conform art. 84 Cod penal

In baza art. 85 alin.1 NCP pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să  se prezinte la Serviciul de Probaţiune de  pe lângă Tribunalul Galaţi, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să  anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;  să  nu  comunice  cu  victima  sau  cu membrii  familiei  acesteia,  să  nu se  apropie  de aceasta.

In baza art.86 alin.1 NCP urmează ca pe  durata termenului de supraveghere datele prevăzute în art. 85 alin.1 lit. c) şi e)să  se comunice Serviciului de Probaţiune  de pe lângă Tribunalul Galaţi.

In baza art.404 alin.3 NCPP se va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere, şi asupra  consecinţelor săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.