Concurs de infracţiuni. Infracţiunea de sfidare a organelor judiciare şi infracţiunea de ultraj contra bunurilor moravuri. Aplicarea dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală

Sentinţă penală 450 din 17.12.2010


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Alexandria nr. 1576 P/2010 din 27.09.2010, a fost trimis în judecata, în stare de libertate inculpatul N.V. pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 2721 alin. 2 Cod penal si art. 321 alin. 1 Cod Penal, cauza fiind înregistrata pe rolul acestei  instante sub nr. 4722/740/2010 la data de 29 sept. 2010.

S-a retinut în esenta ca, la data de 28 februarie 2010, inculpatul aflându-se în magazinul S.C. M. SRL a adresat cuvinte jignitoare si amenintat cu acte de violenta organele de politie prezente la fata locului, provocând scandal public si aducând astfel atingere bunelor moravuri, prin proferarea de cuvinte indecente si expresii jignitoare persoanelor care se aflau în zona.

Aceasta situatie de fapt a fost retinuta în baza urmatoarelor mijloace de proba: raport întocmit de postul de politie Vitanesti, ordonanta de scoatere de sub urmarire penala si  aplicarea art. 181 Cod Penal, declaratii martori, toate coroborate cu declaratia de recunoastere ale inculpatului.

În faza cercetarii judecatoresti s-a procedat la audierea inculpatului si a martorului G.M., declaratiile acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei.

Analizând mijloacele de proba aflate la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:

În dimineata zilei de 28.05.2010, inculpatul s-a deplasat la domiciliul concubinei sale si a consumat bauturi alcoolice dupa care, în jurul orelor 14:00, a plecat într-o stare avansata de  ebrietate spre locuinta sa din comuna Vitanesti, sat Silistea.

În drum spre casa s-a oprit la barul SC M. SRL cu intentia de a  consuma bere, însa administratorul acestui local, martorul G.M., a refuzat sa-l mai serveasca datorita starii de ebrietate în care se afla. Inculpatul a plecat din local dupa care a traversat strada si a cumparat de la magazinul de vizavi o sticla de  0,5 l. bere cu, care a revenit  la locul sus-mentionat pentru a o consuma. Deoarece administratorul barului G.M. si fii acestuia, martorii GM si G.I. i-au solicitat inculpatului sa paraseasca localul acesta  le-a adresat cuvinte si expresii jignitoare fapt pentru care  au fost solicitate organele de politie.

Lucratorii Postului de Politie Vitanesti s-au deplasat la fata locului iar inculpatul  N.V. a provocat scandal public, indignând persoanele care se aflau la acel moment în bar si la magazinul de vizavi. Desi organele de politie i-au solicitat inculpatului sa nu mai fie recalcitrant acesta a devenit agresiv proferând la adresa acestora cuvinte jignitoare si amenintari cu acte de violenta.

Datorita comportamentului violent, inculpatul a fost  imobilizat, încatusat si condus de catre lucratorii postului de politie Vitanesti la sediul Politiei Municipiului Alexandria în vederea continuarii cercetarilor, dupa care a fost internat la Spitalul de Neuropsihiatrie Poroschia.

Faptele inculpatului N.V. care la data de 28 februarie 2010, aflându-se în magazinul SC M. din comuna Vitanesti, sat Silistea a adresat cuvinte jignitoare si amenintat cu acte de violenta organele de politie prezente la fata locului, provocând scandal public si aducând astfel atingere bunelor moravuri, prin proferarea de cuvinte indecente si expresii jignitoare persoanelor care se aflau în zona întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de sfidare a organelor judiciare prevazuta de art. 2721 alin. 2 Cod Penal, sanctionata cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda si ultraj contra bunelor moravuri  si tulburarea ordinii si linistii publice prev. de art. 321 alin. 1 Cod Penal sanctionata cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Faptele fiind dovedite, urmeaza ca raspunderea  sa fie angajata în conditiile art. 52 si 72 Cod Penal.

La alegerea pedepsei precum si la individualizarea  cuantumului acesteia instanta, conform art.  72 Cod Penal va avea în vedere pericolul social concret al faptelor savârsite, reflectat în limitele de pedeapsa prevazute de legiuitor si de împrejurarile concrete în care faptele au fost savârsite cât si datele privind persoana inculpatului – necunoscut cu antecedente penale.

Instanta apreciaza ca nu se impune retinerea dispozitiilor art. 74 din Codul Penal întrucât a dat eficienta acelor împrejurari cu prilejul aplicarii dispozitiilor art. 72 Cod penal.

Pentru aceste considerente instanta,  având în vedere si dispozitiile art. 320/1 alin. 7  C.proc.pen.  care prevad ca inculpatul care recunoaste  savârsirea faptelor  retinute  în actul de sesizare al instantei beneficiaza cu reducerea de 1/3 a limitelor de pedeapsa prevazute de lege în cazul pedepsei închisorii, apreciaza ca o pedeapsa de 2 (doua) luni închisoare pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 272/1 alin. 2 Cod Penal  respectiv  8 luni închisoare pentru infractiunea prev. de art. 321 alin. 1 Cod Penal  sunt  apte sa atinga scopul preventiv si educativ al sanctiunii.

Faptele fiind savârsite în conditiile concursului de infractiuni pedepsele se vor contopi în cea mai grea conform art. 34 lit. b Cod Penal.

În ceea ce priveste  pedeapsa accesorie, instanta  retine ca natura  faptelor  savârsite, ansamblul circumstantelor personale ale inculpatului duc la concluzia existentei unei nedemnitati în exercitarea drepturilor de natura electorala prevazute de art. 64 lit. a Teza a II-a si lit. b din Codul Penal, respectiv dreptul de  a fi ales în autoritatile publice sau  în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat, motiv pentru care exercitiul acestora va fi interzis pe perioada executarii pedepsei.

Nu se va interzice  inculpatului dreptul de a alege ci doar pe cel de a fi aleasa, având în vedere exigentele CEDO,  reflectate în Hotarârea din 6 octombrie 2005, în cauza Hrist împotriva Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, în care Curtea a apreciat, pastrând linia stabilita prin decizia Sabou si Pîrcalab împotriva României, ca nu se impune interzicerea ope legis a drepturilor electorale, acestea trebuind sa fie dispuse  în functie de natura faptei sau de  gravitatea deosebita a acesteia.

Or, faptele care au facut obiectul prezentei cauzei nu are conotatie electorala sau vreo gravitate speciala, astfel ca instanta apreciaza ca nu se impune  interzicerea dreptului de a alege.

Având în vedere criteriile stabilite de art. 71 alin. 3 Cod Penal se apreciaza ca nu se impune în cauza interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. c, d si e Cod Penal.

Apreciindu-se în contextul celor deja mentionate ca scopul acestei pedepse poate fi atins si fara privare de libertate urmeaza a fi suspendata conditionat executarea pedepsei conform art. 81 Cod Penal pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 8 luni, potrivit art. 82 Cod Penal.

Se va suspenda în temeiul art. 71 alin. 5 Cod Penal executarea pedepsei accesorii.

În temeiul art. 359 C.proc.pen. va fi atrasa atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod Penal privind revocarea beneficiului suspendarii conditionate în ipoteza savârsirii unei noi infractiuni în cursul termenului de încercare.

În temeiul art. 191 C. proc. pen. inculpatul va fi obligat la plata  catre stat a sumei de 250 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, la baza obligatiei stând culpa sa procesuala.

Onorariu avocat oficiu în suma de 200 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.

Domenii speta