Plangere contraventionala.lipsa calitate procesuala pasiva. Sentinţa civilă nr.2955/17.12.2013.CONTRAVENTII

Hotărâre 2955 din 17.12.2013


Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei BM la data de 28.03.2013 sub dosar nr………/2013, petentul BIO a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimatul IPJ MM, în principal, admiterea plângerii şi anularea ca netemeinic şi nelegal a procesului-verbal de contravenţie seria CP nr. 350XXXX din 8.03.2013, iar în subsidiar admiterea plângerii şi înlocuirea cu avertisment a amenzii aplicate şi înlăturarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce.

Prin sentinţa civilă nr. ……../…...2013 pronunţa de Judecătoria BM în dosar nr. ……./2013 a fost admisă excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei BM de soluţionare a plângerii, cauza fiind declinată în favoarea Judecătoriei T, pe rolul căreia s-a înregistrat la data de …...

La termenul din data de 19.11.2013, instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului IPJ MM .

Asupra excepţiei, instanţa reţine următoarele:

Procesul-verbal de contravenţie seria CP nr. 350...... din 8.03.2013 a fost întocmit de agentul constatator din cadrul intimatul IPJ  CJ-Poliţia municipiului T.

Reţine instanţa că plângerile contravenţionale se formulează în contradictoriu cu instituţia din care face parte agentul constatator, în speţă, IPJ CJ.

Faţă de aceste considerente, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului IPJ MM apare ca întemeiată, astfel că instanţa o va admite, urmând să respingă plângerea pe acest considerent.