Tagada paternitate.stabilire paternitate.sentinţa civilă nr.5204/17.12.2012.minori si familie

Hotărâre 5204 din 17.12.2012


Prin actiunea civila, reclamanta SM a chemat in judecata pe paratii PZ, DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CLUJ NAPOCA şi SMV  solicitand instantei de judecata ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate ca, este cu neputinta ca paratul PZ,  sa fie tatal minorului PDI, nascut la data de 23.11.2011, sa se stabileasca legatura de filiatie dintre minorul  PDI  nascut la data de 23.11.2011 si tatal  lui  firesc , paratul SMV , sa se dispuna modificarea certificatului de nastere al minorului  in ce priveste numele tatalui inserandu-se acela real de “SMV”, sa se dispuna modificarea numelui de familie al minorului  in “ S” si să fie schimbat certificatul de nastere al acestuia, precum şi să se radieze din actul de naştere al minorului, numele de “P”, nume de familie care să fie înlocuit cu numele de “S”.

Fără cheltuieli de judecată.

In motivarea cererii astfel formulate s-a aratat de reclamanta ca minorul  PDI, desi s-a nascut la data de 23.11.2011, dată calendaristica la care era divortată de pârâtul PZ astfel cum rezultă din sentinta civilă nr.3378 / XX.XX.2011, pronuntată de Judecatoria Turda, acesta a fost înregistrat ca şi tată al minorului.

In drept au fost invocate preved. art. 53 si urm Cod familiei.

Paraţii PZ şi SMV, prezenti în instanţă, au declarat personal, fiecare că, nu se opun la admiterea actiunii formulată de reclamantă, apreciata asadar intemeiata.

Din actele si lucrarile de la dosar, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. x pronuntata in dosar civil nr. xxxx/328/2010 al Judecatoriei Turda , sentinta ramasa definitive si irevocabila la data de 5 decembrie 2011 s-a desfacut casatoria reclamantei si paratului PZ, casatorie incheiata la data de 10 noiembrie 2002

La data de 23 noiembrie 2011  s-a nascut minorul PDI , intocmindu-se act de nastere a acesteia , act de stare civila in care figureaza parinti ai minorului PM şi PZ, mama biologica si fostul sot al acesteia in cosiderarea faptului ca minorul a fost conceput in timpul casatoriei lor.

Reclamanta şi pârâtul SMV s-au casatorit la data de 3 martie 2012, conform certificatului de casatorie.

Paratii PZ şi SMV, prezenti în instanţă, au declarat ca nu se opun la admiterea actiunii formulată de reclamantă, fiind de acord cu admiterea acesteia si astfel recunoscand implicit justetea pretentiilor acesteia .

Din raportul de expertiza medico-legala privind cercetarea paternitatii intocmit de IML Targu Mures concluzia a fost aceea ca paratul SMV poate fi tatal  minorului PDI nascut la data de 23.11.2011  in timp ce paratul PZ este exclus a fi tatal aceluiasi minor.

Conform art. 414 alin 2 Cod civil paternitatea poate fi tagaduita daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului.

Avand in vedere probele  administrate in cauza , in baza art. 429 si 430 Cod civil se va admite actiunea in tagada de paternitate promovata in prezentul dosar.

In baza art. 52 si 62 L. 119/1996 se va dispune radierea numelui si prenumelui paratului PZ  de la rubrica “tata “din actul de nastere al minorului.

Prezenta hotarare judecatoreasca urmeaza a fi comunicata Primariei mun Cluj- Napoca - Serviciul de Stare civila , dupa ramanerea irevocabila, conform art. 9 L. 119/1996.

Totodata avand in vedere aceleasi probe administrate  , in baza art. 424  Cod civil si art. 47 L. 71/2011 , se va admite actiunea in stabilire de paternitate promovata in prezentul dosar, urmand a se constata ca paratul SMV este  tatal minorului PDI nascut la data de 23.11.2011. 

In baza art. 52 si 62 L. 119/1996 se va inscrierea  numelui si prenumelui paratului SMV la rubrica “tata “din actul de nastere al minorului.

Art. 438 alin 1 Noul Cod civil stabileste ca prin hotararea de admitere a actiunii referitoare la filiatie instanta se pronunta si cu privire la stabilirea numelui copilului

Asadar, fata de situatiile complexe in care stabilirea filiatiei si fata de celalalt parinte implica schimbarea numelui de familie al copilului, legea dispune ca instanta va analiza, dupa caz, daca o asemenea cerinta se impune, deoarece determinarea filiatiei, iar nu modificarea numelui unei persoane, este elementul principal in recunoasterea juridica a raporturilor de familie.

In speta, stabilirea filiatiei fata de tata s-a realizat pe cale judiciara , paratul neopunandu-se pretentiilor promovate pe aceasta cale deci nici aceleia vizand purtarea pe viitor a numelui sau de familie de catre minorul PDI , modificarea numelui de familie fiind  necesara si utila, tocmai avand in vedere interesul copilului care este indrituit sa poarte numele de familie al tatalui sau , daca parintii exprima acord in acest sens.

Prezenta hotarare judecatoreasca urmeaza a fi comunicata Primariei mun Cluj- Napoca - Serviciul de Stare civila , dupa ramanerea irevocabila, conform art. 9 L. 119/1996.

Fara cheltuieli de judecata.