Proces verbal de contravenţie

Sentinţă civilă 1206 din 11.09.2014


 

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe, la data de (…), sub nr.(…), petentul (…) a contestat, în contradictoriu cu intimatul (…), procesul verbal de contravenţie seria (…) nr. (…) încheiat la data de (…)

În motivarea plângerii, petentul a arătat că prin procesul-verbal susmenţionat a fost sancţionat reţinându-se faptul ca ar fi participat la un scandal la domiciliul soacrei sale. S-a precizat ca in data de (…) a plecat impreuna cu un cumnat la domiciliul soacrei sale unde nu a adresat niciun fel de injurii. A mai aratat ca, desi soacra sa i-a adresat injurii el a preferat sa plece.

In drept, petentul şi-a întemeiat plângerea pe dispozitiile art. 7 din L. 61/1991 si art 31 din OG 2/2001.

În susţinerea plângerii, petentul a solicitat proba testimoniala cu doi martori.

În privinţa timbrajului, plângerea împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei a fost legal timbrata cu suma de 20 lei.

Intimatul, legal citat, a depus întâmpinare prin care a arătat că, în data de (…), petentul a fost sanctionat cu amenda întrucât in timp ce se afla la domiciliul numitei (…) din (…) a participat la un scandal, prin faptul ca i-a spart geamurile de la usa de acces si a lovit-o.

În final, intimatul a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata.

În drept, intimatul a invocat dispoziţiile art. 205 si urm. C.proc.civ.

În susţinerea întâmpinării, intimatul a depus următoarele înscrisuri in copie: Declaratie (…), declaratie (…); Fisa intervenţiei la eveniment, raport agent constatator, Proces-verbal.

Instanta a administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar si proba testimoniala cu martorii (…)  (martor din oficiu).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria (…/…), încheiat la data de (…), petentul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de (…) lei, întrucât în ziua aratata, orele (…), a provocat scandal in timp ce se afla la domiciliul numitei (…) din (…), respectiv  a spart geamurile de la usa de acces si a lovit-o.

Astfel, s-a reţinut în sarcina petentului comiterea contravenţiei prevăzute şi pedepsite de art. 3 pct. 24, coroborat cu art. 4 lit. b din Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

În acest sens, art. 3 pct. 24 din Legea nr. 61/1991 prevede că provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la (…) de lei la (..:) de lei, conform art. 4 lit. b din Legea nr. 61/1991.

Conform dispoziţiilor art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, procesul-verbal de contravenţie este supus controlului de legalitate şi temeinicie al instanţei.

Cu privire la controlul de legalitate, instanţa constată că în cauză nu este incident niciunul dintre motivele de nulitate absolută prevăzute de art. 17 din OG nr. 2/2001, procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor conţinând menţiunile privitoare la numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, descrierea faptei săvârşite, data comiterii acesteia şi semnătura agentului constatator.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal contestat, instanţa, luând în considerare probatoriul administrat, constată că procesul verbal în discuţie nu a fost întocmit în mod temeinic.

În acest sens, se reţine mai întâi că agentul constatator nu a observat personal săvârşirea faptei contravenţionale de către petent, astfel încât instanţa va reanaliza actele întocmite de agentul constatator şi va analiza probele administrate nemijlocit în faţa instanţei întrucât, nefiind încheiat în urma constatărilor efectuate ex propriis sensibus -„cu propriile simţuri”- de către agentul din cadrul intimatului, actul administrativ în discuţie, recte procesul verbal contravenţional, nu se bucură de prezumţia de veridicitate - actul reflectă în mod real ceea ce a stabilit autoritatea emitentă. Desi prin intampinare s-a aratat ca fapta a fost constatata personal, instanta a retinut din Raportul agentului constatator faptul ca acesta a ajuns la fata locului dupa consumarea faptei.

Instanta retine din depozitia martorei (…), incuviintata din oficiu, faptul ca petentul nu a provocat scandalul, raspunzator de scandal fiind numitul (…) Din momentul in care a izbucnit scandalul, petentul a plecat. Depozitia martorei (…) se coroboreaza cu cea a martorului (…) potrivit caruia scandalul a fost provocat de (…). Instanta retine din depozitia aceluiasi martor faptul ca petentul nu a provocat niciun scandal si nu a adresat injurii numitei (…)

În acest sens, instanţa constata ca procesul-verbal de contravenţie nu a fost temeinic întocmit, probele pe baza carora a fost intocmit fiind rasturnate de probele administrate in instanţa.

Date fiind cele expuse mai sus, câtă vreme ansamblul probatoriu administrat în cauză nu sprijină cele consemnate în procesul verbal de contravenţie contestat, fiind făcută dovada contrară celor reţinute prin procesul verbal, instanţa reţine că petentul a fost sancţionat pentru o contravenţie pe care nu a săvârşit-o. 

Având în vedere toate aspectele de fapt şi de drept reţinute, în temeiul art. 34 din OG nr. 2/2001, instanţa va admite plângerea contravenţională şi va anula procesul-verbal si sanctiunile aplicate de intimata.