Intrerupere executare pedeapsa, nepreveserea motivului invocat de petent.

Hotărâre 58/S din 26.03.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL PENTRU MINORI ŞI FAMILIE BRAŞOV

SENTINŢA PENALĂ NR.58/S

Şedinţa publică din data de 26 martie 2014

Cu participarea doamnei procuror  ... din cadrul  Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov

Pe rol fiind soluţionarea cererii de întrerupere a executării pedepsei formulată de petenta condamnată M.B..

Dezbaterile în cauza penală de faţă au fost înregistrate în conformitate cu dispoziţiile art. 369 alin.1 Noul Cod de procedură penală.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă petenta condamnată M.B., personal şi asistată de avocat din oficiu C.K., cu delegaţie la dosar.

 Procedura de citare este îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care,

Se constată ataşate la dosar Sentinţa penală nr.68/S/21.11.2013 pronunţată de Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov în dosarul nr.605/1372/2013, cu menţiunea datei şi modului rămânerii definitive şi Sentinţa penală nr.11/S/30.01.2014 pronunţată de Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov în dosarul nr.708/1372/2013, cu menţiunea datei şi modului rămânerii definitive.

Instanţa constată că pentru acest termen de judecată, petenta condamnată M.B. a fost citată de la Penitenciarul J.T.de unde citaţia a fost restituită la dosar cu menţiunea că această persoană nu este încarcerată în penitenciarul respectiv, precum şi de la adresa de domiciliu, unde petenta a primit plicul cu actele de procedură, însă a refuzat să semneze dovada de înmânare şi apreciază că procedura de citare îndeplinită cu petenta condamnată.

Instanţa procedează la verificarea identităţii petentei condamnate M.B. care se legitimează cu CI seria BV nr…., CNP ..., cu domiciliul în Săcele, str. , judeţul Braşov.

Petenta condamnată M.B., fiind întrebată dacă este de acord ca asistenţa juridică să îi fie asigurată de apărătorul desemnat din oficiu, arată că este de acord să fie asistată de avocatul din oficiu.

Petenta condamnată M.B. învederează instanţei că a formulat cererea de întrerupere a executării pedepsei pentru încă trei luni de zile, întrucât are un copil mic care, deşi are un an de zile, nu umblă şi nu stă în picioare. Mai mult, arată că mai are un copil cu probleme, care a fost lovit de cal, pe care trebuie să îl ducă şi să îl aducă de la şcoală întrucât se teme ca acesta să nu fie lovit în cap.

Instanţa pune în vedere petentei condamnate M.B. că la momentul la care instanţa de judecată i-a încuviinţat ultima cerere de întrerupere a executării pedepsei, instanţa de judecată i-a comunicat faptul că nu este posibil să mai solicite încă o dată întreruperea executării pedepsei.

Avocat din oficiu C.K. pentru petenta condamnată M.B. învederează instanţei că a luat legătura cu petenta condamnată, iar aceasta solicită întreruperea executării pedepsei după data de 25.05.2014, în principal pentru aceleaşi motive şi precizează că în plus, condamnata i-a comunicat faptul că tatăl copiilor săi execută o pedeapsă privativă de libertate la Penitenciarul Miercurea Ciuc, iar intenţia condamnatei este de a se căsători cu tatăl copiilor. Astfel, arată că în cadrul cererii de întrerupere a executării pedepsei care face obiectul prezentului dosar, petenta condamnată M.B. solicită instanţei să dispună extinderea limitei în care petenta să se poată deplasa, în sensul să îi permită acesteia să se deplaseze şi pe teritoriul judeţului Harghita, pentru a-l putea vizita pe tatăl copiilor şi pentru a se putea căsători cu acesta.

Mai mult, arată că petenta condamnată M.B. se găseşte într-o situaţia dificilă, întrucât nu are niciun fel de sprijin pentru creşterea şi îngrijirea celor şapte copii, iar copilul cel mic este alăptat şi în prezent.

Instanţa îi face cunoscute petentei condamnate M.B., dispoziţiile art.589 alin.1 lit.a şi b Noul Cod de procedură penală şi o întreabă pe aceasta dacă îşi menţine cererea de întrerupere a executării pedepsei.

 Petenta condamnată M.B. învederează instanţei că fiul său cel mic are vârsta de 1 an şi o lună şi susţine că reprezentanţii DGASPC Braşov s-au deplasat la domiciliul său atunci când ea a fost arestată, însă la acest moment nu beneficiază de niciun ajutor din partea DGASPC Braşov şi nici de ajutor social, iar singurul venit pe care îl are constă în alocaţiile copiilor.

Petenta condamnată M.B. învederează instanţei că îşi menţine cererea de întrerupere a executării pedepsei.

Atât reprezentanta Parchetului, cât şi apărătorul desemnat din oficiu pentru petenta condamnată, întrebaţi fiind, arată că nu au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul la dezbateri.

Avocat din oficiu C.K. pentru petenta condamnată M.B. solicită admiterea cererii de întrerupere a executării pedepsei, astfel cum a fost formulată, urmând a se avea în vedere situaţia deosebită a petentei şi a familiei acesteia. Precizează că petenta condamnată este singurul sprijin al copiilor săi, tatăl copiilor fiind în executarea unei pedepse la Penitenciarul Miercurea Ciuc. De asemenea, ca urmare a admiterii cererii de întrerupere a executării pedepsei, avocat din oficiu C.K. pentru petenta condamnată M.B. solicită instanţei să dispună şi cu privire la lărgirea limitei teritoriale în care petenta să se poată deplasa, respectiv şi pe teritoriul judeţului Harghita.

Reprezentanta Parchetului, având cuvântul, solicită respingerea ca inadmisibilă a cererii de întrerupere a executării pedepsei formulată de petenta condamnată M.B.. Arată că petenta condamnată a mai beneficiat de două ori de întreruperea executării pedepsei, o dată pentru copilul în vârstă de până la un an şi într-o altă împrejurare, pentru motive familiale, cele două cereri de întrerupere a executării pedepsei fiind formulate sub legea penală veche. Susţine că în prezent legea penală s-a schimbat, iar noile dispoziţii legale nu mai prevăd posibilitatea întreruperii sau amânării executării pedepsei.

Petenta condamnată M.B., având ultimul cuvânt solicită instanţei admiterea cererii de întrerupere a executării pedepsei.

T R I B U N A L U L,

 Constată că prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul de mai sus, petenta-condamnată M.B. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună prelungirea întreruperii executării pedepsei aplicate acesteia pentru încă trei luni, motivând că are şase copii minori, care sunt bolnavi şi nu se poate despărţi de ei, aceştia fiind foarte trişti de marea tragedie care s-a întâmplat.

În probaţiune au fost depuse la dosar următoarele înscrisuri: sentinţele penale nr.68/S/21.11.2013 şi 11/S/30.01.2014.

 Analizând actele si lucrările dosarului, tribunalul specializat reţine următoarele :

Prin sentinţa penală nr.25/S/10.05.2012 a Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov  petenta M.B. a fost condamnată  de către Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov la o pedeapsă de 5 ani  închisoare, sentinţă care a rămas definitivă la data de 15.10.2013 prin decizia penală nr.3123/2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

La data de 18.10.2013 petenta a formulat o cerere de întrerupere a executării pedepsei, care a fost admisă prin sentinţa penală nr.68/S/21.11.2013 a Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov (fila 14 dosar), astfel încât s-a dispus întreruperea executării pedepsei, în baza art.455 Cod procedură penală raportat la art.453 alin.1 lit. b Cod procedură penală, până la data de 25.02.2014 (împlinirea vârstei de 1 an de către minorul R.B.G.), iar ulterior, prin sentinţa penală nr. 11/S/30.01.2014 a Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov (fila 16 dosar)  s-a dispus întreruperea executării pedepsei aplicate condamnatei pe o perioadă de trei luni, începând cu data de 25.02.2014, în baza art. 455 Cod procedură penală raportat la art.453 alin.1 lit. c Cod procedură penală. Potrivit art.455 Cod procedură penală raportat la art.453 alin.1 lit. c Cod procedură penal  executarea pedepsei  închisorii poate fi întreruptă  când  din cauza unor împrejurări speciale  executarea imediată a  pedepsei ar avea consecinţe  grave pentru condamnat sau familie. Întreruperea poate fi acordată pentru cel mult trei luni şi doar o singură dată.

Noul Cod de procedură penală, care a intrat în vigoare începând cu data de 1 februarie 2014, nu mai prevede acest caz de întrerupere a executării pedepsei printre cazurile de întrerupere reglementate de art.589.

Având în vedere că petenta a beneficiat de o întrerupere a executării pedepsei în baza dispoziţiilor art.455 Cod procedură penală raportat la art.453 alin.1 lit. c Cod procedură penal ( în vigoare la acea dată), instanţa va respinge cererea.

În baza art. 275 alin. 2 din Noul Cod de procedură penală o va obliga pe petenta-condamnată M.B. să plătească suma de 110 lei, cu titlu de cheltuielile judiciare către stat. Suma de 100 lei, reprezentând onorariul avocatului din oficiu se va suporta din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge cererea de întrerupere a executării pedepsei, formulată de petenta condamnată M.B., fiul lui … şi …, născută la data de …., în prezent aflată în întreruperea executării pedepsei, cu domiciliul în.............., str. . nr.., jud. Braşov.

În baza art. 275 alin. 2 din Noul Cod de procedură penală obligă pe petenta-condamnată M.B. să plătească suma de 110 lei, cu titlu de cheltuielile judiciare către stat. Suma de 100 lei, reprezentând onorariul avocatului din oficiu se va suporta din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26 martie 2014.

Domenii speta