Majorare pensie intretinere minor

Hotărâre 314 din 15.03.2007


 R O M A N I A

JUDECATORIA ZARNESTI

 JUDETUL BRASOV

DOSAR NR.105/338/2007

SENTINTA CIVILA NR.314

Sedinta publica din data de 15.03.2007

PRESEDINTE - DANIELA BORICEAN-Presedinte instanta

GREFIER  - MARIA BALAU

 Pe rol fiind solutionarea cauzei civile avand ca obiect – majorare pensie– privind pe reclamantii B.Msi B.C in contradictoriu cu paratul B.I.

 La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reclamantul B.M personal, lipsa fiind reclamanta B.C si paratul B.I.

Procedura legal indeplinita

S-a facut referatul cauzei, dupa care:

Se constata depuse la dosar veniturile realizate de parat.

 Instanta apreciaza cauza in stare de judecata si potrivit dispozitiilor art.150 Cod procedura civila acorda cuvantul in fond.

 Reclamantul prezent, avand cuvantul in fond, solicita admiterea cererii.

 

 J U D E C A T O R I A ,

 

Asupra procesului civil de fata,

Constata ca prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr de mai sus reclamanta Blaj Doina a solicitat in contradictoriu cu paratul B.I majorarea pensiei de intretinere in favoarea celor doi copii B.M si B.C.

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca cei doi copii sunt elevi iar tatal lor primeste salarii compensatorii de la OCPP-DMPS Brasov.

Cererea nu a fost motivate in drept si este scutita de taxa judiciara de timbru.

Paratul  a formulat intampinare prin care a aratat ca a implinit 18 ani si este elev, iar B.C numai locuieste cu mama sa ci traieste in concubinaj. Deasemeni a aratat ca mai are un minor in intretinere .

In probatiune s-au depus la dosar inscrisuri.

Din actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr 1682/1993 a Judecatoriei Brasov paratul a fost obligat sa plateasca in favoarea celor doi minori la acea data, pensie de intretinere de cate 1800 lei lunar.In prezent , paratul mai are un minor in intretinere, B.D.A nascut la data de 25.03.2004.

In consecinta, intrucat este evident ca nevoile celor doi copii au crescut, in baza art 86,94 c.fam. instanta va majora pensia de intretinere de la suma de cate 1800 lei vechi lunar la 65 lei noi pentru fiecare, retinand ca pentru B.M aceasta va fi platita pana la terminarea studiilor dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 25 de ani.

 

 PENTRU ACESTE MOTIVE

 IN NUMELE LEGII

 H O T A R A S T E

 

 Admite cererea insusita de reclamantii B.M si B.C domiciliati in localitatea X in contradictoriu cu paratul B.I domiciliat in orasul X si, in consecinta:

Majoreaza pensia de intretinere la care a fost obligat paratul prin sentinta civila nr. 1682/1993 a Judecatoriei Brasov in favoarea minorilor B.M nascut la data de 26.09.1988 si B.C nascuta la data de 18.11.1989 de la suma de 1800 lei lunar la suma de 65 lei noi pentru fiecare lunar incepand cu data de 15.01.2007 si pana la majorat ori noi dispozitii ale instantei in ce o priveste pe B.C, si pana la terminarea studiilor dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 25 de ani in ce-l priveste pe B. M.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din data de 15.03.2007.

PRESEDINTE GREFIER

DANIELA BORICEAN MARIA BALAU

Red.DB/3.04.07

Dact.MB/3.04.07

5 ex.

Domenii speta