Dreptul părintelui căruia nu i-a fost încredinţat spre creştere şi educare, minorul rezultat din căsătorie, de a păstra legături personale cu acesta. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 12 şi următoarele din Legea nr. 272/2004 şi a dispozi...

Decizie 121A/2008 din 31.03.2008


Dreptul părintelui căruia nu i-a fost încredinţat spre creştere şi educare, minorul rezultat din căsătorie, de a păstra legături personale cu acesta. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 12 şi următoarele  din Legea nr. 272/2004 şi a dispoziţiilor art. 8 din CEDO.

Prin decizia civilă nr. 121 A din 31 martie 2008, pronunţată de Tribunalul Gorj – Secţia Civilă, în dosarul nr. 14876/318/2007 a fost admis apelul declarat de apelantul reclamant P. I.  împotriva sentinţei civile nr.162 din 16.01.2008 pronunţată de Judecătoria Tg-Jiu, în dosarul nr. 14876/318/2007.

A fost  modificată sentinţa în sensul  obligării pârâtei să-i permită reclamantului să aibă legături personale cu minora în fiecare a treia sâmbătă din lună de la ora 11 până a doua zi duminică la ora 17, când poate să o ia la domiciliul său, fiind respins ca nefondat apelul declarat de apelanta pârâtă D.I şi  menţinute restul dispoziţiilor sentinţei.

Pentru a decide astfel, a reţinut şi motivat că, programul stabilit de instanţa de fond nu este un program adecvat, astfel că se impune ca reclamantul să aibă legături personale cu minora în modalitatea stabilită, care permite exercitarea drepturilor părinteşti legale, drept care nu poate fi restrâns sau împiedicat de către mama pârâtă, cu motivarea că minora este suferindă de autism, cu atât mai mult cu cât, necesită mai multă afecţiune din partea ambilor părinţi cât şi din partea bunicilor paterni şi materni, temeiul legal regăsindu-se în dreptul naţional, prin implementarea dreptului comunitar, care reglementează instituţia legăturilor personale, aşa cum este statuat în mod expres în art. 12 şi urm. din Legea nr. 272/2004.

S-a apreciat că, nu este în interesul minorei de a se rupe această legătură personală dintre tată şi fiică, întrucât în primul rând s-ar încălca dreptul reclamantului prevăzut de art. 8 din CEDO, respectiv dreptul la respectarea vieţii de familie care implică şi relaţiile între copil şi părinte şi totodată s-ar încălca şi dreptul copilului prevăzut de art. 14 din Legea nr. 272/2004 de a păstra legăturile personale cu ambii părinţi, cu atât mai mult cu cât ar trebui să existe o solidaritate în familia respectivă, care trebuie exprimată nu numai prin susţinere financiară,ci şi sprijin moral deoarece, viaţa de zi cu zi a relevat că fetiţa are nevoie şi de afecţiunea, sprijinul şi îndrumarea tatălui, în acelaşi timp, copilul având  dreptul de a-şi cunoaşte rudele, de a întreţine relaţii personale cu acestea, iar pârâta nu poate împiedica relaţiile personale ale acesteia cu tatăl reclamant, alături de care fetiţa s-a bucurat în primii ani de viaţă, decât în cazurile când există motive temeinice de natură a primejdui dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului, probe pe care de altfel apelanta pârâtă în cauză nu le-a administrat.