„divort cu copii”

Sentinţă civilă 1334 din 13.12.2010


Dosar nr. 1271/214/2010

R O M Â N I A

JUDECATORIA COSTESTI

SENTINTA CIVILA Nr. 1334

Sedinta publica de la 13 Decembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE Sonia Ionela Tîntu

Grefier Mariana Matei

Pe rol se afla  judecarea cauzei civile- Minori si familie privind pe reclamanta D D  I si pe pârâtul D D, având ca obiect „divort cu copii”.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamanta, lipsind pârâtul.

Procedura de citare este  legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care:

Reclamanta solicita ca fata de pârât sa se faca aplicabilitatea disp.art.225 C.pc.civ. având în vedere ca acesta  nu s-a prezentat  în vederea administrarii interogatoriului.

Având în vedere pozitia pârâtului care a aratat ca este de acord cu  încredintarea minorei catre  reclamanta, instanta revine asupra  dispozitiei de efectuare a  anchetei sociale  la domiciliul pârâtului.

Reclamanta  arata ca nu mai are alte cereri de formulat si nici probe de solicitat în cauza.

Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda reclamantei cuvântul pe fond.

Reclamanta având cuvântul, solicita admiterea actiunii, desfacerea casatoriei încheiata între parti din culpa comuna, fara motivare, încredintarea minorei ei spre crestere si educare, cu oblicarea pârâtului la plata pensiei de întretinere raportata la venitul minim pe economie de la data introducerii prezentei actiuni, nu este de acord cu programul de vizita al minorei solicitat de pârât întrucât acesta nu are mijloc de transport , iar în timpul saptamânii minora merge la gradinita,  fara cheltuieli de judecata. Depune concluzii scrise.

INSTANTA:

Deliberând asupra cauzei de fata,constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 09.06.2010 sub nr.1271/214/2010, reclamanta D D a chemat în judecata pe pârâtul D D, solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei încheiata la data de 06.11.2004, revenirea sa la numele purtat anterior casatoriei, acela de MARIN, încredintarea minorei D M, nascuta la data de 26.01.2007 spre crestere si educare si obligarea pârâtului la plata pensiei de întretinere raportat la venitul minim pe economie.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca s-a casatorit cu pârâtul la data de 06.11.2004 si au  locuit la domiciliul parintilor acestuia împreuna cu alti doi nepoti.

Înca de la începutul casatoriei rolul sau de sotie s-a manifestat numai în ceea ce priveste relatiile intime, în rest toate deciziile si discutiile legate de nevoile familiei si ale gospodariei erau luate  de catre pârât împreuna cu parintii sai, fiind în permanenta jignita verbal si desconsiderata ca persoana atât de catre sot, cât si de rudele acestuia.

Desi a sperat ca nasterea minorei va duce la o apropriere ca soti, situatia s-a înrautatit si mai mult deoarece mama pârâtului s-a îmbolnavit, motiv pentru care a trebuit sa renunte la locul de munca pentru a avea grija de gospodarie.

Dupa decesul soacrei comportamentul pârâtului a devenit atât insultator, cât si violent, acesta lovind-o ori de câte ori încerca sa faca altceva decât i se impunea de acesta si de rudele acestuia.

În continuare, reclamanta a aratat ca în urma cu doi ani s-a despartit în fapt de pârât circa o luna, perioada  dupa  care a acceptat sa se împece cu acesta în speranta salvarii casniciei.

Încercarile au fost însa zadarnice, ajungându-se pâna acolo încât toate lucrurile din casa sa fie încuiate  sub pretextul ca ar obisnui sa fure.

Reclamanta a precizat ca a plecat din domiciliul comun pe data de 15.07.2009 împreuna cu fiica sa si în prezent locuiesc la domiciliul parintilor sai.

În aceasta locuinta minora a gasit un mediu propice dezvoltarii  atât fizice, cât si morale, fiind bine întretinuta si ferita de toate acele cuvinte si expresii insultatoare pe care le auzea în locuinta bunicilor paterni.

De la acea data nu a mai existat niciun fel de relatie cu pârâtul, cu care nu a luat legatura nici macar telefonic. În toata aceasta perioada, pârâtul nu s-a interesat de minor si nu a contribuit cu nimic la cresterea minorei.

 A mai mentionat reclamanta ca în prezent pârâtul are o alta relatie , locuind împreuna cu acea persoana în domiciliul sau din comuna N.

În drept, cererea a fost întemeiata pe disp. art.37,38 si urm.C.fam.

Actiunea a fost legal timbrata conform art.7 lit.a) din legea nr.146/1997 cu taxa judiciara de timbru în suma de 40 lei achitata potrivit chitantei de la fila 3 si timbrul judiciar de 0,3 lei.

În dovedirea cererii, reclamanta a propus probele cu înscrisuri, sens în care a depus la dosar în copie, carte de identitate, certificat de casatorie în original si în copie certificat de nastere minora DM, interogatoriul pârâtului, martori si ancheta sociala.

La data de 11.10.2010, pârâtul a depus întâmpinare prin care a aratat ca este de acord cu cererea reclamantei privind divortul, solicitând pronuntarea unei hotarâri nemotivate, este de acord cu încredintarea minorei D M spre crestere si educare reclamantei si cu plata pensiei de întretinere în favoarea minorei.

Prin cererea reconventionala formulata la aceeasi  data, pârâtul a solicitat sa i se încuviinteze sa aiba legaturi personale cu minora D M, nascuta la data de 26.01.2007, în prima si a treia saptamâna din luna, de vineri ora 16.00, pâna duminica ora 16.00 la domiciliul sau, a doua zi dupa data de nastere a minorei, a doua zi de Pasti, Craciun  si Anul Nou, o saptamâna în vacanta de iarna, o saptamâna în vacanta de primavara si o luna în vacanta de vara.

În drept, cererea reconventionala a fost întemeiata pe disp. art.43 si 65 C.fam.

În dovedirea acestei cereri, pârâtul a solicitat încuviintarea probelor cu interogatoriul pârâtei, martori si ancheta sociala.

Instanta a încuviintat în cauza la propunerea reclamantei, probele cu înscrisuri, interogatoriul pârâtului si martora I E si proba cu martora D E, propusa de pârât si a dispus efectuarea anchetelor sociale la domiciliile partilor.

Pârâtul nu s-a prezentat la termenul fixat pentru administrarea interogatoriului, desi la termenul de judecata din data de 11.10.2010 i s-a pus în vedere aceasta obligatie, iar la termenul de judecata din data de 15.11.2010, reclamanta a aratat ca renunta la audierea martorei I E.

La data de 9.11.2010 s-a depus la dosar referatul de ancheta sociala efectuata la domiciliul reclamantei( fila 18), iar la termenul de judecata de astazi, instanta a revenit asupra dispozitiei de efectuare a anchetei sociale la domiciliul pârâtului având în vedere ca prin întâmpinare acesta a mentionat ca este de acord ca minora sa fie încredintata spre crestere si educare reclamantei, împrejurare în care se impunea a fi verificate conditiile pe care acesta le poate oferi acestei minore.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Cu certificatul de casatorie, depus în original la fila 6, reclamanta a facut dovada încheierii casatoriei cu pârâtul la data de 06.11.2004, casatorie înregistrata potrivit mentiunilor acestui certificat sub nr.14 în registrul starii civile al Primariei comunei N, jud.Arges.

Din aceasta casatorie s-a nascut la data de  25.01.2007 minora D M, fapt atestat de certificatul de nastere al acesteia a carui copie se afla la fila 7 a dosarului.

Cu depozitia martorei D E si în conditiile atribuirii lipsei nejustificate a pârâtului la administrarea interogatoriului a semnificatiei prev. de art.225 C.pr.civ,respectiv a considerarii acestei atitudini a sa  ca având forta probanta a unui început de dovada scrisa în folosul partii adverse, instanta apreciaza ca în cauza s-a facut dovada unor motive temeinice în acceptiunea art 38 alin 2 C.fam pentru care raporturile de familie apar ca fiind grav si iremediabil vatamate din culpa ambilor soti.

Tinând seama de solicitarea partilor, întemeiata pe disp. art.617 alin 2 C.pr.civ, privind pronuntarea unei hotarâri nemotivate în ceea ce priveste divortul, instanta nu va arata în concret motivele pentru care continuarea casatoriei partilor nu mai este posibila.

În raport de aceste considerente si constatând ca probatoriul administrat nu a dovedit vina exclusiva a vreuneia dintre soti pentru destramarea relatiilor de familie, instanta în temeiul art.38 alin 2 C.fam ,va dispune desfacerea casatoriei din vina ambelor parti.

 În conformitate cu dispozitiile art 40 alin. 3 Codul familiei va dispune ca reclamanta-pârâta sa  revina la numele avut anterior casatoriei, respectiv acela de Marin;.

În ceea ce priveste încredintarea minorei D M rezultata din casatoria partilor, instanta va avea în vedere concluziile referatului de ancheta sociala(fila 23) potrivit carora reclamanta –pârâta  beneficiaza la domiciliul parintilor sai  de conditii materiale si ofera garantii morale pentru o buna crestere si educare a minorei si este sprijinita în procesul de crestere si educare a acesteia si de parintii sai , declaratia martorei  audiate  în cauza(fila 32) care a aratat ca minora a ramas în grija mamei dupa separarea în fapt a parintilor  si este bine îngrijita  de aceasta.

Prin intermediul adeverintei depuse la fila 29,reclamanta-pârâta a dovedit ca minora frecventeaza cursurile G.P.P. nr. 2 Curtea de ARGES, facându-se astfel dovada preocuparii mamei pentru instruirea minorei .

Data fiind perioada de când partile sunt despartite în fapt si neimplicarii tatalui în viata acesteia în acest interval de timp ,aspect relevat de depozitia martorei D E,locuirea minorei alaturi de mama a dus la crearea unui atasament reciproc între acestea si la constituirea unui mediu obisnuit de viata pentru minora la domiciliul bunicilor sai materni.

Având în vedere aspectele mai sus expuse si retinând si existenta acordului parâtului-reclamant pentru  încredintarea minorei catre mama , în conformitate cu dispozitiile art 42 alin.1 Codul familiei instanta va încredinta  pe minora D M nascuta la data de 25.01.2007  spre crestere si educare reclamantei-pârâte apreciind ca aceasta masura este în interesul acesteia.

Corelativ solutiei dispuse asupra acestei masuri, în conformitate cu dispozitiile art. 42 alin.3 C. fam., pârâtul va fi obligat la plata pensiei de întretinere în favoarea acestei minore în cuantum lunar de 135  lei, stabilit prin raportare la nivelul venitului minim pe economie instituit prin HG nr.1051/2008,aplicabil în lipsa dovedirii altui venit realizat de pârât, diminuat prin aplicarea cotelor de reducere ce se imputa oricarui venit salarial la suma neta de 540 lei, precum si la dispozitiile art 94 alin.3 Codul familiei.

Aceasta obligatie de plata stabilita în sarcina pârâtului-reclamant va începe de la data introducerii actiunii  si dureaza  pâna la majoratul minorei D M.

Sub aspectul  cererii  reconventionale  prin care se solicita de catre tata sa aiba  legaturi personale cu aceasta  minora, instanta retine ca art.97 si 98 C fam. consacra egalitatea parintilor în ceea ce priveste exercitarea drepturilor si îndatoririlor parintesti fata de copiii lor minori.

Alin 2 al.art.97 puncteaza faptul ca exercitarea drepturilor parintesti trebuie sa se realizeze exclusiv în interesul copilului, consacrând astfel principiul interesului superior al copilului caruia trebuie sa i se supuna toate masurile dispuse cu privire la persoana sau bunurile acestuia.

În cazul în care parintele la care se afla minorul împiedica pe celalalt parinte în exercitarea drepturilor parintesti, instanta poate lua masuri pentru ca acel parinte sa aiba posibilitatea de a avea legaturi personale cu copilul minor.

Martora D E a aratat ca în timpul convietuirii partilor minora era atasata de  ambii parinti .

Pe fondul acestei informatii furnizate de  proba testimoniala, opozitia reclamantei-pârâte  la încuviintarea unui program de vizita mai extins astfel cum a fost propus de catre pârâtul –reclamant este  nejustificata, cu atât mai mult cu cât  reclamanta-pârâta nici nu a facut dovada unui comportament inadecvat al tatalui fata de minora.

Ramânerea minorei  peste noapte în domiciliul pârâtului-reclamant  si petrecerea unui parti din vacante împreuna cu acesta nu reprezinta masuri care sa afecteze buna crestere a minorei. În aceasta modalitate, tatal va putea sa cunoasca mai bine pe minora, se va obisnui cu programul de viata al  acesteia, se va adapta  acestui program si se vor crea acele relatii firesti de afectiune si încredere reciproca dintre parinte si copil.

În favoarea pârâtului-reclamant  se poate retine si faptul ca a uzat de  prerogativele legale pentru exercitarea drepturilor parintesti , dovedind în acest mod ca este interesat sa se implice în procesul de crestere, supraveghere, educare, instruire si pregatire profesionala a minorei , aspect ce nu poate fi decât benefic acesteia  care se va bucura astfel  de sprijinul ambilor parinti în procesul de dezvoltare fizica , morala si intelectuala.

Obisnuinta minorei de a locui împreuna cu  mama ,aspect dovedit de catre reclamanta –pârâta  nu poate fi un argument în sensul respingerii solicitarii pârâtului-reclamant care poate pune în practica programul de vizita încuviintat numai în conditiile în care minora se dovedeste a fi receptiva si cooperanta ,caci dreptul tatalui  este supus  conditiei de a nu afecta interesul minorei .

 Nici lipsa unui mijloc propriu  de transport al pârâtului-reclamant  nu poate justifica un refuz de a i se încuviinta acestuia legaturi personale cu minora ,prezumându-se ca pârâtul –reclamant nu ar periclita sanatatea minorei si programul sau obisnuit de viata prin deplasarea acesteia  în conditii de vreme rea sau la ore nepotrivite cu mijloace de transport în comun în vederea exercitarii dreptului sau legal de a avea legaturi personale cu minora în modalitatea încuviintata de instanta de judecata.

Pe de alta parte ,programul de vizita nu presupune neaparat deplasarea minorei la domiciliul tatalui,relatiile dintre tata si fiica putându-se derula si prin luarea copilului  din domiciliul mamei si petrecerea timpului alaturi de minora  în alte locuri  din localitatea de domiciliu a mamei ,cum ar fi parcuri si alte locuri de distractie pentru copii .

Pentru aceste considerente, în temeiul art 43 alin ultim C.fam., raportat la art 97 alin 2 C.fam.,tinând seama exclusiv de interesul  minorei D M va  încuviinta  pârâtului-reclamant sa pastreze legaturi personale cu aceasta  minora , dupa urmatorul program:în prima si a treia saptamâna din fiecare luna, începând de vineri, ora 16,00 pâna duminica ora 16,00;a doua zi dupa data nasterii minorei,a doua zi de Paste, Craciun si Anul Nou;o saptamâna în vacanta de iarna si de primavara;o luna între 01,08 si 31.08 în vacanta de vara, în toate cazurile prin luarea minorei în afara domiciliului sau, cu obligatia pârâtului-reclamant de a o readuce în domiciliul mamei.

Va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea, formulata de reclamanta D D, domiciliata în C de A, str. 1 Decembrie, Bloc F3A, sc.B, ap.11 la fam.M V,împotriva  pârâtului D D, domiciliat în com.N, jud. Arges.

Admite cererea reconventionala.

Dispune desfacerea casatoriei înregistrata sub nr.14/06.11.2004 în Registrul starii civile al Primariei comunei N, jud.Arges din culpa ambilor soti.

Reclamanta-pârâta revine la numele avut anterior casatoriei, respectiv acela de M;.

Încredinteaza reclamantei-pârâte spre crestere si educare pe minora D M, nascuta la data de 25.01.2007.

Obliga pârâtul-reclamant sa plateasca reclamantei-pârâte cu titlu de pensie de întretinere în favoarea minorei suma de 135 lei lunar, începând de la data de 09.06.2010 si pâna la majoratul minorei.

Încuviinteaza pârâtului-reclamant sa pastreze legaturi personale cu minora D M, dupa urmatorul program:

-în prima si a treia saptamâna din fiecare luna, începând de vineri, ora 16,00 pâna duminica ora 16,00;

-a doua zi dupa data nasterii minorei

-a doua zi de Paste, Craciun si Anul Nou;

-o saptamâna în vacanta de iarna si de primavara;

-o luna între 01.08 si 31.08 în vacanta de vara, în toate cazurile prin luarea minorei în afara domiciliului sau, cu obligatia pârâtului-reclamant de a o readuce în domiciliul mamei.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica astazi, 13 decembrie 2010.

M.M. 22 Decembrie 2010