Furtul calificat

Sentinţă penală 71 din 13.06.2011


SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 71

Şedinţa publică din 12 Iulie 2011

Prin rechizitoriul nr. 254/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi s-a pus în mişcare acţiunea penală şi s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor S.C.C.şi S. N.pentru  săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art.208, al.1-209, al.1, lit.a şi g  C.pen., reţinându-se în actul de sesizare a instanţei că,în noaptea de 08/09.03.2010 inculpaţii au sustras o platformă metalică (şasiu) de culoare albastră,  ce se afla pe terenul de lângă locuinţa părţii vătămate A. R. din satul Ş. com.G., jud.B., cauzând părţii vătămate un prejudiciu de 1000 lei.

 Părţile au fost legal citate. Inculpatul S. N. s-a prezentat în instanţă şi a fost audiat (fila 59) arătând că fierul transportat la REMAT îi aparţinea inculpatului S.şi nu fusese sustras. În apărare a solicitat audierea martorului O. B. D..

 Inculpatul  S. C. C. nu s-a prezentat în instanţă, însă a depus o serie de înscrisuri, în apărare (filele 30-53), inclusiv o declaraţie notarială, autentificată sub nr.59/20.01.2011, prin care învederează instanţei faptul că platforma vândută aparţinea părinţilor săi.

Partea civilă iniţial constituită în cursul urmăririi penale, A. R. s-a prezentat în instanţă, invederând faptul că, în realitate, platforma sustrasă aparţine fiului său, A. L.-R. în prezent, plecat în străinătate. Faţă de aceste aspecte, instanţa a dispus introducerea în cauză, în calitate de parte civilă, a numitului A. L.-R..

Instanţa a dispus audierea martorilor din lucrări .

Dezbaterile asupra fondului au avut loc la termenul din 30.06.2011, pronunţarea în cauză fiind amânată pentru data de 07.07.2011, ulterior pentru astăzi, 12.07.2011.

Din actele şi lucrările dosarului, analizând probatoriul administrat in cauză în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarele:

În noaptea de 08/09.03.2010 inculpaţii s-au  deplasat în satul Ş., com.G., jud.B. şi au sustras o platformă metalică (şasiu) de culoare albastră,  ce se afla pe terenul de lângă locuinţa părţii vătămate A. R.. Terenul deţinut de partea vătămată nu era împrejmuit cu gard. Platforma metalică a fost transportată de către inculpaţi cu o căruţă la locuinţa lui S. C. C. unde au secţionat-o în trei bucăţi. A doua zi, inculpatul i-a solicitat lui R. M. C. să-l ajute la transportarea fierului vechi de la locuinţa sa până în oraşul B., la centrul de colectare a fierului vechi.

La data de 10.03.2011, inculpaţii au încărcat platforma metalică, secţionată, în microbuzul marca Ford, condus de către R.M.-C.. Numitul C. C., aflând că acesta din urmă urmează să efectueze transportul în or.Buhuşi, i-a propus sa-l ajute la transport, întrucât avea şi el fier vechi pe care intenţiona să-l valorifice.

Atât platforma metalică, cât şi fierul vechi aparţinând lui C. a fost predat la SC Remat Bacău- punctul de lucru Buhuşi. Adeverinţa de primire şi plată a fost întocmită doar pe numele lui C. C., pentru suma de 667 lei.

Vinovăţia inculpaţilor, sub forma intenţiei directe, este probată cu  plângerile şi declaraţiile părţii vătămate (f.5-6 DUP, fila 9 dosar fond), procesul-verbal de identificare a bunului sustras (fl. 8 DUP), cu declaraţiile inculpaţilor date la urmărirea penală (f.22,24 DUP) declaraţia dată de inc. S. N. în faţa instanţei (fila 59 dosar). Instanţa apreciază că declaraţiile inculpaţilor, pe lângă faptul că sunt contradictorii, sunt nesincere. Astfel, în timpul urmăririi penale inculpatul S. N. a declarat ( la data de 27.04.2010) ca nu l-a mai văzut pe vărul său, inculpatul S.C., de ceva timp, declaraţie pe care nu a mai menţinut-o in fata instanţei, susţinând că a fost dată în aceeaşi zi în care a fost audiat şi S. sub presiunea organului de cercetare. În realitate, declaraţia sa a fost dată cu o zi înaintea celei a coinculpatului S., adică la data de 28.04.2010. Mai mult,în fata instanţei recunoaşte faptul că ar fi transportat , împreună cu vărul său, o anumită cantitate de fier vechi, precizând, însă, că deşeurile aparţineau inc.S., nu au fost sustrase. Declaraţiile contradictorii ale inculpatului S. N. nu sunt de natură a susţine prezumţia de nevinovăţie de care se bucură orice persoană asupra căreia planează o acuzaţie penală, fiind, dimpotrivă, incriminatorii, în ceea ce priveşte participarea sa la săvârşirea faptei penale. Aceste declaraţii sunt coroborate cu cele ale martorilor din lucrări, în special declaraţia lui R. M. C. (filele 10 si 13 DUP), care relatează o discuţie avuta cu inculpatul S.C., care i-a mărturisit săvârşirea faptei, împreună cu S. N.. Aceeaşi relatare a făcut-o şi martorul C. C. în faza de urmărire penală, însă în faţa instanţei nu a mai menţinut-o, negând că ar fi avut vreo discuţie despre provenienţa şasiului cu vreunul dintre inculpaţi.

În ceea ce priveşte declaraţiile extrajudiciare depuse de către inculpatul S. C. C., instanţa nu le va lua în considerare, întrucât acestea au fost administrate cu nesocotirea principiului nemijlocirii care guvernează desfăşurarea procesului  penal, instanţa neavând posibilitatea de a lua contact direct cu martorii, pentru a putea aprecia asupra sincerităţii lor. De altfel, inculpatul avea posibilitatea să propună aceşti martori în apărare, pentru a fi audiaţi în faţa instanţei, ceea ce nu s-a întâmplat.

În drept, faptele inculpaţilor mai sus dovedite şi reţinute, de a sustrage un bun din posesia sau detenţia părţii vătămate, fără consimţământul acesteia, pe timp de noapte, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art.208, al.1-209, al.1, lit.a şi i C.pen.

La individualizarea şi dozarea pedepselor se vor avea în vedere criteriile prev. de art. 72 C.P., respectiv prevederile părţii generale a codului penal; limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator; gradul de pericol social mediu al faptelor în modalitatea concretă de săvârşire, de persoana inculpaţilor care nu au mai suferit condamnări pentru infracţiuni de acelaşi tip în timpul minorităţii, nefiind recidivişti. Pe baza acestor considerente, instanţa apreciază că scopul general al pedepsei, prevăzut de art. 52 C.P., respectiv acela de a preveni săvârşirea de noi infracţiuni poate fi realizat doar aplicând inculpaţilor pedepse privative de libertate. Având în vedere prejudiciul relativ redus cauzat prin infracţiune, instanţa apreciază această împrejurare ca pe o circumstanţa atenuantă, motiv pentru care va face aplicarea art. 74 al.2, art. 76 lit. c C.pen., art. 80 C.pen., şi va reduce pedeapsa sub minimul special, acestea fiind dozate în vederea reeducării inculpaţilor. Având în vedere aceste considerente, instanţa va stabili în sarcina inculpaţilor pedepse de câte 4 luni închisoare.

În temeiul art. 71 al.1 Cod penal va interzice inculpaţilor drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a ll-a şi b Cod penal pe durata prevăzută de art. 71 al.2 Cod penal, cu următoarea motivare: conform art.71 Cod penal, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.278/2006, drepturile prevăzute în art.64 alin.1 lit. a) – c) Cod penal se interzic de drept în cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau la pedeapsa închisorii. Cu toate acestea, prin decizia nr. LXXIV din 5.11.2007 pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii, s-a stabilit că interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza I – c din Codul penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 din Codul Penal.

În cauza de faţă instanţa apreciază că se impune ca inculpaţilor să li se interzică drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a ll-a, b Cod penal, condamnarea la pedeapsa închisorii nefiind compatibilă cu dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, precum şi cu dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. De asemenea, întrucât săvârşirea infracţiunii de furt nu are nicio legătură cu exercitarea vreunei funcţii, profesii sau ocupaţii, interzicerea dreptului prevăzut de art. 64 lit.c nu se justifică.

În cauză nu sunt însă temeiuri pentru interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. d şi e Cod penal.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa apreciază că scopul preventiv – educativ al acesteia poate fi atins chiar fără executarea efectivă a pedepsei, că nu se impune scoaterea inculpaţilor din mediul familial şi social şi plasarea lor în mediu închis, fapt ce ar duce şi la pierderea locului de muncă, motiv pentru care în temeiul art. 81 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei iar în temeiul art. 82 Cod penal va stabili termenul de încercare.

În temeiul art. 81 şi 71 al.5 Cod penal va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal privitoare la cauzele de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În ce priveşte acţiunea civilă formulată de către partea civilă A. R., instanţa o apreciază ca întemeiată în baza probelor administrate, respectiv plângerea părţii vătămate, declaraţiile inculpaţilor coroborate cu declaraţiile martorilor din lucrări date la urmărirea penală şi în faţa instanţei. Pentru aceste motive, în temeiul art. 14 şi 346 al.1 C.pr.pen., art. 998, 999 şi 1003 C.civ. va admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă şi va obliga în solidar pe inculpaţii să plătească acesteia suma de 667,36 lei reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase.

În temeiul art. 189,191 C.pr.pen. va obliga inculpaţii, în solidar, la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 200 lei va fi avansată Ministerului Public, pentru cheltuielile efectuate în cursul urmăririi penale, iar suma de 600 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu în faza de judecată, sumă ce va fi avansată din fondurile Ministerului de Justiţie către Baroul Bacău.

Red. I.A.M.-25.07.2011

ROMANIA

JUDECĂTORIA BUHUŞI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr.1347/199/20010

 Copie după dispozitivul sentinţei penale nr.71 din 12.07.2011

HOTĂRĂŞTE:

1. Condamnă pe inculpatul SAVA CONSTANTIN-CIPRIAN , fiul lui Viorel  şi Reasilvia, născut la data de 12.06.1990  în or. Buhuşi, jud. Bacău, domiciliat în com.Racova,sat Gura- Văii jud. Bacău, fără antecedente penale, fără ocupaţie, necăsătorirt CNP 1900612047784, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al.1- 209 al.1 lit. a şi g  C.pen., cu aplicarea art.74 al.1 lit. a şi art.76 al.1, lit.c , la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În temeiul art. 71 C.p. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a ll-a şi b C.pen. pe perioada prevăzută de art. 71 al.2  C.pen.

In temeiul art. 81 C.pen. dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

In temeiul art. 82 C.pen stabileşte termen de incercare 2 ani şi 4 (patru) luni, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Atrage atentia inculpatului asupra prev. art .83 C. pen.

În baza art.71 al.5 Cod penal, dispune suspendarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, a pedepsei principale.

2. Condamnă pe inculpatul SANDU NECULAI , fiul lui Neculai  şi Liliana, născut la data de 22.03.1985  în or. Buhuşi, jud. Bacău, domiciliat în com.Gîrleni,sat Şurina, jud. Bacău, fără antecedente penale, fără ocupaţie, necăsătorirt CNP 1850322047791, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al.1- 209 al.1 lit. a şi g  C.pen., cu aplicarea art.74 al.1 lit. a şi art.76 al.1, lit.c , la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În temeiul art. 71 C.p. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a ll-a şi b C.pen. pe perioada prevăzută de art. 71 al.2  C.pen.

In temeiul art. 81 C.pen. dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

In temeiul art. 82 C.pen stabileşte termen de incercare 2 ani şi 4 (patru) luni, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Atrage atentia inculpatului asupra prev. art .83 C. pen.

În baza art.71 al.5 Cod penal, dispune suspendarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei, a pedepsei principale.

În temeiul art. 14 şi 346 al.1 C.pr.pen., art. 998, 999 C.civ. admite în parte acţiunea civilă formulată de către partea civilă Arsene Romică şi obligă pe inculpaţii  SAVA CONSTANTIN- CIPRIAN şi SANDU NECULAI să plătească părţii civile suma de 667,36 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor distruse.

În temeiul art. 189,191 C.pr.pen. obligă inculpaţii, în solidar, la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 200 lei va fi avansată Ministerului Public, pentru cheltuielile efectuate în cursul urmăririi penale, iar suma de 600 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu în faza de judecată, sumă ce va fi avansată din fondurile Ministerului de Justiţie către Baroul Bacău.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la  comunicare pentru toate părţile.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12.07.2011.

Pentru conformitate

Grefier,