Furt calificat

Sentinţă penală 1139 din 20.05.2001


Dosar nr. 2939/280/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

Sentinţă Penală Nr. 1139

Şedinţa publică de la 20 Mai 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.A.

Grefier M.R.

Ministerul Public, Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti fiind reprezentat

 prin procuror M.P.

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul S.G.A., partea vătămată M.M.S., partea civilă N.M.A., reprezentanţi legali M.D., M.S., N.M. şi N.F., părţi responsabile civilmente S.C., S.F., având ca obiect infracţiunile de furt calificat si vătămare corporală din culpă, prevăzute de art. 208, 209 al. 1 lit. e şi art. 184 al. 1 C.p..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit inculpatul S.G.A, partea vătămată M.M.S., partea civilă N.M.A, reprezentanţii legali M.D., M.S., N.M. şi N.F. şi părţile responsabile civilmente S.C., S.F..

Procedura legal îndeplinită, fara citarea partilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că dezbaterile de fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 06.05.2010, cand susţinerile părţilor si concluziile procurorului au fost consemnate în încheierea de amânare de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

La data de 17.03.2009 a fost înregistrată la Judecătoria Piteşti adresa nr. 2828/P/2008 din data de 16.03.2009 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti prin care a fost înaintat spre soluţionare dosarul cu acelaşi număr privind pe inculpatul S.G.A., trimis in judecată prin rechizitoriul din 10.03.2009 pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, prevăzută de art. 208 al. 1 - 209 al. 1 litera e C.p., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.p., împotriva părţii vătămate M.M.Ş. si respectiv de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 184 al. 1 C.p., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.p., împotriva părţii vătămate N.M.A.

In motivarea actului de inculpare s-a reţinut in esenţă că in data de 26.05.2008 inculpatul S.G.A., profitand de neatentia partii vatamate M.M.Ş., i-a smuls acestuia din mana telefonul mobil pe care il avea asupra sa, dupa care a fugit spre Piata Ceair, fiind urmarit de partea vatamata si de alti colegi de scoala ai acestuia. In timp ce alerga pe strada Lotrului, in dreptul Pietei Ceair, inculpatului i-a iesit in cale minora parte vatamata N.M.A., pe care, datorita vitezei, nu a mai putut sa o evite, izbindu-se de ea. In cadere partea vatamata N.M.A. s-a lovit cu capul de asfalt, prezentand leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare un numar de 17-18 zile de ingrijiri medicale.

Din analiza probatoriului cauzei instanta retine in fapt urmatoarele: inculpatul S.G.A. provine dintr-o familie onesta, inchegata, in care este singur la parinti si beneficiaza de toata atentia si tot confortul unei bune dezvoltari psiho sociale. Inculpatul si membrii familiei sale nu au mai avut pana in prezent probleme de natura penala, fiind apreciati ca atare de vecini si de cunoscuti. Anterior datei de 26.05.2008 inculpatul S.G.A. se cunostea cu partea vatamata M.M.Ş., obisnuind chiar sa se joace impreuna. Nu se mai intamplase insa ca partea vatamata sa ii incredinteze inculpatului telefonul sau mobil. In data de 26.05.2008 inculpatul S.G.A. s-a intalnit intamplator cu partea vatamata M.M.Ş. dupa programul cursurilor scolare. Observand ca partea vatamata avea in mana un telefon mobil, inculpatul i l-a cerut ca sa il examineze, partea vatamata refuzand sa i-l dea. La scurt timp, profitand de imprejurarea ca partea vatamata nu era atent, inculpatul i-a smuls telefonul mobil din mana si a fugit in directia Pietei Ceair, fiind urmarit de partea vatamata si de alti colegi de scoala ai acestuia. In timp ce alerga pe strada Lotrului, in dreptul Pietei Ceair, inculpatului i-a iesit in cale minora parte vatamata N.M.A., pe care, datorita vitezei, nu a mai putut sa o evite, izbindu-se de ea. In cadere partea vatamata N.M.A. s-a lovit cu capul de bordura trotuarului. In acelasi timp inculpatul a scapat pe jos telefonul mobil marca „Nokia 6300”, care s-a deteriorat. Inculpatul a fost imobilizat apoi de persoanele din piata pana la sosirea organelor de politie. Parte vatamata N.M.A., intrata in stare de inconstienta, a fost transportata de urgenta la Spitalul Nicolae Balcescu din Pitesti, de unde a fost trimisa la Spitalul de Pediatrie. Constatand ca leziunea suferita la cap de catre parte vatamata N.M.A. implica riscuri deosebite reprezentantii Spitalului de Pediatrie din Pitesti au transferat-o pe partea vatamata la Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni Bucuresti – sectia neurochirurgie, unde a fost supusa investigatiilor de natura neurologica. Leziunile suferite de parte vatamata N.M.A., constand in traumatism cranio cerebral acut inchis, cu fractura os parietal drept si edem cerebral difuz, au necesitat pentru videcare un numar de 17-18 zile de ingrijiri medicale. La scurt timp de la incident parintii inculpatului au achitat partii vatamate M.M.Ş. contravaloarea telefonului mobil marca „Nokia 6300” (500 lei), adus in stare de neintrebuintare de inculpat in data de 26.05.2008.

Cele retinute au fost stabilite pe baza urmatoarelor mijloace de proba: procesele verbale de constatare nr. 213282/26.05.2008 si nr. 213284/26.05.2008 întocmite de Politia Mun. Piteşti – sectia nr. 1, dovada de predare primire a contravaloarii telefonului mobil marca „Nokia 6300” (500 lei) si a telefonului mobil deteriorat, raportul de expertiza medico legala nr. 341/A1/11.09.2008 intocmit de SML Arges, certificatul medico legal nr. 842/09.07.2008 intocmit de SML Arges, copia biletului de externare emis de Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni Bucuresti la data de 29.05.2008, copia certificatului de nastere seria NV nr. 363808, emis de Primaria Mun. Pitesti la data de 08.02.2007, declaratiile martorilor U.A., C.C.N. si S.A.V., declaratiile partilor vatamate M.M.Ş. si N.M.A.., declaratiile reprezentantilor legali partilor vatamate minori, M.S. si N.F., referatul de evaluare psiho sociala nr. 14/SP Arges/10.02.2010 intocmite de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Arges la solicitarea instantei, declaraţiile inculpatului şi înscrisurile depuse de către acesta (caracterizarea intocmita de personalul scolar inculatului).

Fata de cele retinute, instanta constata ca faptele inculpatului intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 al. 1 - 209 al. 1 litera e C.p., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.p., savarsita împotriva părţii vătămate M.M.Ş. si respectiv ale infractiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 184 al. 1 C.p., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.p., savarsita împotriva părţii vătămate N.M.A.

Vinovăţia inculpatului fiind dovedită, instanţa îi va aplica acestuia pedepse pentru fiecare dintre infractiunile retinute in sarcina sa, la individualizarea cărora vor fi avute in vedere dispoziţiile art. 72 C.p. iar gradul de pericol social concret va fi apreciat in funcţie de următoarele elemente: condiţiile şi împrejurările săvârşirii faptelor, profitand de relatia de amicitie avuta cu partea vatamata M.M.Ş. si de neatentia acestuia in pastrarea telefonului mobil; scopul inculpatului care a constat in obtinerea de venituri si beneficii chiar prin prejudicierea partii vatamate; persoana inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale, provine dintr-o familie onesta, inchegata, in care este singur la parinti si beneficiaza de toata atentia si tot confortul unei bune dezvoltari psiho sociale; atitudinea inculpatului in faţa organelor judiciare constand in sinceritate şi regret; relatiile bune existente intre partea vatamata si inculpat in perioada anterioara incidentului; imprejurarea ca parintii inculpatului au achitat paguba produsa ca urmare a sustragerii si deteriorarii telefonului mobil; culpa exclusivă a inculpatului in actiunea de accidentare a părţii vătămate N.M.A..; varsta adolescentina si mediul social din care provine inculpatul; starea de minoritate a inculpatului la data savarsirii infractiunii, ce atrage aplicarea dispozitiillor art. 99 alin. 3 si urmatoarele C.p. si nu in ultimul rand urmările faptelor constând pe de o parte în leziuni de o gravitate medie produse părţii vătămate N.M.A.. ce au necesitat 17-18 de zile de îngrijiri medicale si o perioada de spitalizare pentru investigatii neurologice, iar pe de alta parte urmarile faptelor au constat intr-un prejudiciu de 500 lei produs partii vatamate si acoperit in totalitate prin plata contravalorii bunului sustras si adus in stare de neintrebuintare.

Prin prisma acestor considerente instanţa apreciază că scopul educativ-preventiv al procesului penal, prevazut de art. 52 C.p., poate fi atins prin aplicarea unor pedepse orientate sub minimul special prevăzut de art. 208 al. 1 - 209 al. 1 litera e si respectiv art. 184 al. 1 C.p., reţinând comportamentul inculpatului în faţa organelor judiciare si staruinta in a recupera prejudiciul produs drept circumstanţe atenuante în favoarea acestuia, în condiţiile art. 74 litera c C.p., ce atrag aplicarea dispoziţiilor art.76 lit. d si e C.p..

Constatând că infracţiunile sunt concurente (concurs real de infracţiuni prevăzut de art. 33 litera a C.p.) instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 33 litera a – art. 34 litera d C.p., va contopi pedepsele, dispunând ca inculpatul s-o execute pe cea mai grea, fără a aplica vreun spor pe care nu-l găseşte necesar.

Apreciind că pedeapsa in sine reprezintă un avertisment serios si suficient pentru ca inculpatul să conştientizeze pericolul social al conduitei sale si să evite pe viitor implicarea in astfel de situaţii si fiind intrunite cumulativ conditiile prevazute de art. 81 C.p., instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Se va fixa termenul de încercare potrivit dispoziţiilor art. 82 si art. 110 C.p. si se vor pune in vedere dispoziţiile art. 83 C.p. privind consecinţele săvârşirii unei alte infracţiuni cu intenţie in cursul acestui termen.

În latura civilă a cauzei partea vătămată minora N.M.A., prin reprezentantul legal Neacă Felicia, s-a constituit parte civilă cu suma de 10.000 lei reprezentând despăgubiri materiale (cheltuieli ocazionate de tratamentul medical).

Analizând probatoriul cauzei instanţa constată că nu s-a făcut dovada prejudiciului material invocat de către partea civila N.M.A., prin reprezentantul legal N.F. Aceasta nu a dovedit in nici un fel cheltuielile medicale invocate, manifestand un total dezinteres fata de procedura penala in care a fost legal citata, fara a se prezenta vreodata.

Nefiind întrunită această condiţie esenţială a răspunderii civile delictuale (existenţa unui prejudiciu actual si neacoperit) devine irelevantă cercetarea celorlalte condiţii prevăzute de art. 998-999 Cod civil (existenţa unei fapte ilicite a inculpatului, existenţa culpei inculpatului şi existenţa legăturii de cauzalitate intre prejudiciu si fapta ilicită) si, prin urmare, in baza art. 14 si art. 346 C.p.p. se va respinge acţiunea civilă ca nefondată.

Se va lua act că partea vătămată M.M.Ş., prin reprezentantul legal M.S., nu s-a constituit parte civilă în cauză ca urmare a recuperarii contravalorii bunului sustras si adus in stare de neintrebuintare.

Ca o consecinţă a condamnarii, inculpatul S.G.A. va fi obligat să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat in cauză, potrivit dispoziţiilor art. 191 C.p.p..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Condamnă pe inculpatul S.G.A., cetăţean român, elev, studii medii, necăsătorit, fără antecedente penale,

- la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 al. 1 - 209 al. 1 litera e C.p., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.p. şi cu reţinerea art. 74 lit. c – art. 76 lit. d C.p., împotriva părţii vătămate M.M.Ş.

- la pedeapsa de 500 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prevăzută de art. 184 al. 1 C.p., cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.p. şi cu reţinerea art. 74 lit. c – art. 76 lit. e C.p., împotriva părţii vătămate N.M.A..

În baza art. 33 lit. a - art. 34 lit. d C.p. constată că infracţiunile sunt concurente, contopeşte cele două pedepse şi dispune ca inculpatul să o execute pe cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare.

În baza art. 81 C.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi fixează termenul de încercare de 1 an şi 3 luni conform art. 82 şi art. 110 C.p..

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p..

Ia act că partea vătămată M.M.Ş., prin reprezentantul legal M.S., nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art. 14 şi art. 346 C.p.p. respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă N.M.A., prin reprezentantul legal N.F. împotriva inculpatului S.G.A.

În baza art. 191 C.p.p. obligă pe inculpat să achite suma de 1.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru inculpat şi partea responsabilă civilmente S.C. şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Mai 2010.

Preşedinte,

G.A

Grefier,

M.R.

M.R. 22 Mai 2010

Red. G.A. 07 Iunie 2010

4

Domenii speta