Infractiunea de furt

Sentinţă penală 638 din 09.11.2018


Prin rechizitoriul nr. …/115/P/2018  al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti şi înregistrat sub nr…./260/ 2018 pe rolul Judecătoriei Moineşti, jud.Bacău , s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor :

A.R.I. – fiul lui ….., recidivist,pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la furt calificat (patru infracţiuni), fapte prev. şi ped. de art. 32 Cod penal rap. la art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b, d, alin. 2 lit. b Cod penal şi furt calificat, faptă prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b, d, alin. 2 lit. b Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal,

A.A.E. , fiul lui ….fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la furt calificat (patru infracţiuni), fapte prev. şi ped. de art. 32 Cod penal rap. la art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b, d, alin. 2 lit. b Cod penal şi furt calificat, faptă prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b, d, alin. 2 lit. b Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal,

S-a reţinut prin actul de sesizare că  inculpaţii A.R.I. şi A.A.E. în noaptea de 26/27.01.2018, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin escaladare şi efracţie, au pătruns în curţile şi autoturismele persoanelor vătămate: V.A, G.I., C.V. şi H.C.  din mun. M…., de unde au încercat să sustragă bunuri, precum şi în locuinţa persoanei vătămate S.G.  din M…. jud. Bacău, de unde au sustras o borsetă cu bijuterii din aur, argint şi gablonţuri, o geacă  de damă şi suma de aproximativ 300 lei, prejudiciul total fiind de 6.150 lei, nerecuperat

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

La termenul de judecată din data de 20.07.2018 , inculpaţii  şi persoanele vătămate V.A, G.I., C.V. şi H.C.  prezenţi personal, au arătat că se împacă cu privire la faptele reţinute în rechizitoriu şi au dat declaraţii în acest sens.

Inculpaţii au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la furt calificat , fapte ped. de art. 32 Cod penal rap. la art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b, d, alin. 2 lit. b Cod penal.

Pentru toate aceste infracţiuni textul de incriminare prevede expres că acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

Potrivit art. 159  alin. 2 din Noul Cod Penal ” Împăcarea înlătură răspunderea penală şi stinge şi acţiunea civilă  „ iar în conformitate cu dispoziţiile art. 231 Noul Cod Penal în cazul faptelor prevăzute la art. 228 împăcarea înlătură răspunderea penală .

De asemenea din coroborarea art. 16 alin. 1 lit. g Cod procedură penală rezultă că în situaţia în care în faza de judecată părţile declară că se împacă instanţa va dispune încetarea procesului penal.

Prin urmare, instanţa, văzând poziţia procesuală a părţilor prezente, care au declarat că se împacă total şi necondiţionat cu privire la infracţiunea pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii , va dispune încetarea procesului penal.

În baza art. 397 alin. 1 Noul C.proc.pen. se va lua act că persoanele  vătămate  V.A, G.I., C.V. şi H.C.  nu mai au pretenţii civile faţă de la inculpaţi deoarece prejudiciile  au fost recuperate .

În baza art. 275, alin. 2, pct. 2, lit. d Cod procedură penală care prevede că în caz de împăcare cheltuielile judiciare se vor suporta de ambele părţi, atât inculpaţii cât şi persoanele vătămate  vor fi obligate la cheltuieli judiciare către stat.

În noaptea de 26/27.01.2018, inculpaţii A.R.I. şi A.A.E. , în scopul obţinerii unor sume de bani, au luat hotărârea de a pătrunde prin efracţie, în diferite locaţii din cartierul V….. situat în mun. M….., jud. Bacău pentru a sustrage diferite bunuri.

Astfel s-au deplasat pe str. ….. la imobilul nr. …, proprietatea persoanei vătămate S.G. , unde, prin escaladarea porţii de acces, au pătruns în curte mergând în spatele casei unde se afla parcat un autoturism neasigurat răvăşind documentele din interior, fără să sustragă bunuri.

Cei doi inculpaţi, au pătruns în interiorul imobilului pe o uşă neasigurată, de unde au sustras o borsetă cu bijuterii din aur, argint şi metale nepreţioase , o geacă de damă din piele de culoare neagră, precum şi suma de aproximativ 300 lei, aflată într-o geantă.

Au mers cu un taxi la domiciliul lor din oraşul C… și cursa a fost plătită integral cu bani care proveneau din furt, conducătorul de taxi observând asupra inculpatului A.R.I. o sumă de bani compusă din mai multe bancnote.

În data de 27.01.2018, inculpatul A.R.I., însoţit de concubina sa A.R.M., s-au deplasat în municipiul Bacău, unde, în incinta Complexul Comercial Auchan, au valorificat o parte din bijuteriile din aur la casa de amanet D. S. (aici au fost încheiate două contracte pe numele inculpatului A.R.I.), pentru care au obţinut suma de 3.466 lei, sumă de bani care a fost cheltuită în interes personal.

Acest aspect este confirmat de martorul C.I.D., care i-a transportat cu autoturismul proprietate.

Restul bijuteriilor din aur au fost valorificate prin intermediul martorului P.Ş.D. la casa de amanet SC A….. IFN SRL din oraşul T….., jud. Bacău, pentru care au obţinut suma de aproximativ 987 lei, iar restul de bijuterii din argint şi metale nepreţioase, au fost aruncate.

Din declaraţia martorei A.R.M. , concubina inculpatului A.R.I. rezultă că cei doi inculpaţi au adus la domiciliu, caseta cu bijuterii şi o geacă din piele de culoare neagră cu guler din blană de culoare roşie. Bunurile au fost descrise amănunţit de martoră şi corespund cu datele furnizate de persoana vătămată S.G.

În capturile din înregistrările video surprinse de camerele de luat vederi din cartierul  V. din M…  se observă activitatea infracțională a celor doi inculpați .

Cele declarate de inculpaţi se coroborează, cu declaraţiile persoanelor vătămate şi declaraţiile martorilor A.R.M. , L.A. , C.I.D., şi P.Ş.D.

Prezenţi în instanţă , inculpaţii  au recunoscut faptele şi au arătat că doresc să li se aplice procedura simplificată prevăzută de art. 375 alin. (1) şi (2) rap. la art. 396 alin. (10) N.C.proc.pen , fiind de acord cu plata prejudiciului solicitat de persoana vătămată S.G.  în valoare de 5000 lei.

Fapta săvârşită de inculpat se probează şi cu următoarele mijloace de probă: declaraţia persoanelor vătămate V.A, G.I., C.V. şi H.C.  şi S.G. ; procese verbale de cercetare la faţa locului şi planşe foto; proces verbal de vizionare a înregistrărilor video şi planşă foto;procese verbale de prezentare pentru recunoaştere a înregistrărilor video;proces verbal de depistare;proces verbal de reconstituire şi planşă foto;copii contracte încheiate cu case de amanet Credit A  şi S.C. A…. IFN SRL;dovezi de ridicare /predare bunuri;declaraţiile martorilor A.R.M., L.A., G.I., C.I.D. şi P.Ş.D.;declaraţii suspect/inculpat A.R.I. şi A.A.E.

Faptele inculpaţilor A.R.I. şi A.A.E. care, în noaptea de 26/27.01.2018, prin escaladare şi efracţie, au pătruns în locuinţa persoanei vătămate S.G.  din M…. str.. Bacău, de unde au sustras o borsetă cu bijuterii din aur, argint şi gablonţuri, o geacă  de damă şi suma de aproximativ 300 lei, prejudiciul total fiind de 5000 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat faptă prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b, d, alin. 2 lit. b Cod penal.

În ceea ce priveşte conţinutul constitutiv al infracţiunii de furt calificat, elementul material al laturii obiective s-a realizat prin cele două acte materiale specifice – deposedarea şi imposedarea – scoaterea bunurilor din sfera de stăpânire a persoanei vătămate S.G.  şi trecerea bunurilor sustrase în sfera de stăpânire a inculpaţilor. Legătura de cauzalitate dintre elementul material al laturii obiective şi urmarea imediată reprezentată de producerea unei pagube rezultă din materialitatea faptei. Latura subiectivă presupune vinovăţia sub forma intenţiei directe, inculpaţii prevăzând rezultatul faptei şi urmărind producerea lui prin comiterea acesteia. Întrucât hotărârea de a comite faptele a fost luată în ziua comiterii acesteia, iar inculpaţii s-au înarmat cu o şurubelniţă pentru a înlătura eventualele dispozitive de asigurare a căilor de acces, intenţia este premeditată.

La individualizarea pedepsei , conform art. 74 NCP se va face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Instanța reține că pedeapsa este o măsură de constrângere și un mijloc de reeducare a condamnatului, scopul ei fiind prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni. Raportat la acest aspect, se reține că un rol primordial în aprecierea stabilirii și aplicării pedepsei, îl are pericolul social al faptelor, sens în care valorile ocrotite de legea penală prin incriminarea faptelor trebuie evidențiate atât pentru restabilirea ordinii de drept, cât și pentru reeducarea inculpatului.

Pentru ca pedeapsa să-și realizeze funcțiile și scopul, aceasta trebuie să corespundă, sub aspectul duratei și naturii sale, gravității faptelor comise, potențialului de pericol social pe care, în mod real, îl prezintă persoana inculpatului, care a recunoscut atât în cursul urmăririi penale cât și al judecății săvârșirea faptei, urmând a se avea astfel în vedere aptitudinea acestuia de a se îndrepta sub influența sancțiunii. Ca măsură de constrângere, pedeapsa are – pe lângă scopul său represiv – și o finalitate de exemplaritate, concretizând dezaprobarea legală și judiciară, atât în ceea ce privește fapta penală săvârșită, cât și în ce privește comportarea făptuitorului. Pe de altă parte, pedeapsa și modalitatea de executare a acesteia trebuie individualizate în așa fel încât inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii penale și evitarea în viitor a săvârșirii unor fapte similare.

Inculpatul A.A.E.este la prima încălcare a legii penale, a colaborat cu organele de urmărire penală şi a avut o poziţie de regret faţă de cele întâmplate , rolul educativ ale pedepsei nu implică privarea de libertate.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bacău, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. a) C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligaţie: să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Comănești , pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. în sensul dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.

Din studiul fişei cazier şi referatul întocmit de grefier în urma verificărilor efectuate , rezultă că  A.R.I. este recidivist postexecutoriu , deoarece a fost eliberat la termen din executarea pedepsei de 3 ani şi 7 luni dispusă prin sentinţa penală nr…../26.02.2015 pronunţată de Judecătoria Iaşi , fiindu-i aplicabile prevederile art.41 alin.1 şi art.43 alin.5 Cod penal .

În aceste circumstanţe legale şi personale ale inculpatului A.R.I. ,instanţa apreciază că rolul educativ al pedepsei nu se poate realiza decât prin privare de libertate.

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen. cu referire la art.72 alin1 Cod  penal , deduce din durata pedepsei durata reținerii de 24 ore , începând cu 16.03.2018 ora 19,30 și până la data de 17.03.2018 , ora 18,30.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) N.C.Pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. (1) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) N.C.Pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În acord cu prevederile art.1357 din Codul civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare.

Instanța constată că în cauza de față sunt pe deplin îndeplinite toate cele patru condiții de existență ale răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie, respectiv existența faptei ilicite, a prejudiciului, a legăturii de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu, precum și existența vinovăției făptuitorului.

În baza art. 397 alin. (1) N.C.proc.pen. rap. la art. 1.349 N.C.civ., faţă de disp. art. 25 alin. (1) N.C.proc.pen., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă şi obligă pe inculpați în solidar către partea civilă S.G.  la plata sumei de 5000 lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul suferit .

 În baza art. 275 alin. (1) pct. (2) lit. d), alin. (4) C. proc. pen., obligă persoanele vătămate V.A, G.I., C.V. şi H.C.  şi pe inculpați  la plata a câte 100 lei fiecare , cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat fiecare.

În baza art. 274 alin. (1) N.C.proc.pen., obligă pe inculpați la plata sumei de 300 lei fiecare ,cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.