Infracţiunea de lovire

Sentinţă penală 72 din 18.07.2011


SENTINŢA PENALĂ Nr. 72

Şedinţa publică de la 18 Iulie 2011

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buhuşi, nr.332/P/2010/04.02.2011, s-a dispus punerea în  mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor V.S.ş.a. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire, prevăzută de art.180 al.2 Cod penal cu aplicarea art.75 lit.a, c Cod penal pentru inculpaţii majori şi cu aplicarea art.75 lit.a Cod penal şi 99 al.3 Cod penal pentru inculpatul minor B. I..

S-a reţinut în sarcina inculpaţilor, că în seara zilei de 24.04.2010, au lovit partea vătămată B. C., cu pumnii şi picioarele, în zona feţei, cauzându-i leziuni vindecabile în 16-17 zile îngrijiri medicale.

S-a dispus neîncetarea urmăririi penale faţă de V. F. şi V. A.-A. pentru săvârşirea infracţiunii de lovire, prevăzută de art.180 al.1 Cod penal (din barul I.F.F.) întrucât lipseşte plângerea părţii vătămate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În seara zilei de 24.04.2010, inculpaţii împreună cu alte persoane au mers la barul I.F.”F.”, unde au consumat bere şi au stat afară pe terasă.

Partea vătămată a venit la acel grup de persoane, şi fiind în stare de ebrietate, a avut unele discuţii  contradictorii cu acele persoane, inculpaţii V. A.-A.şi V. F. lovind partea vătămată cu palmele.

În conflict, a intervenit martorul F.D.– responsabil cu ordinea în bar, care le-a sugerat persoanelor din acel grup să părăsească barul. La scurt timp, din bar a plecat şi partea vătămată, care a provocat din nou inculpaţii, la scandal.

Atunci, cei 4 inculpaţi s-au întors, au fugit după partea vătămată, pe str.8 Martie şi în apropierea unui bloc, au lovit partea vătămată cu pumnii şi picioarele.

Ca urmare a loviturilor primite, partea vătămată a suferit leziuni vindecabile în 16-]7 zile îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal nr.541/26.04.2010, fiind transportat cu ambulanţa la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău – unitatea primiri urgenţe.

Inculpatul V. A.-.A. a avut o poziţie sinceră la urmărirea penală, dar s-a sustras de la judecată.

Inculpatul B. I., a recunoscut la urmărirea penală şi instanţă că a lovit partea vătămată cu palma.

Inculpatul Vizitiu Vasile-Florin, a avut o poziţie nesinceră la urmărirea penală, iar la instanţă a declarat că i-a dat o palmă părţii vătămate, întrucât i-a înjurat.

Inculpatul G. A., la urmărirea penală a recunoscut fapta săvârşită însă la instanţă a relatat că, „toţi au dat câte o palmă”.

Martora a relatat că a văzut când partea vătămată era lovită cu pumnii şi picioarele.

Fapta inculpaţilor întruneşte în drept elementele constitutive ale infracţiunii de lovire prevăzută de art.180 al.2 Cod penal şi este dovedită cu procesul verbal de sesizare, declaraţiile părţii vătămate, certificatul medico-legal, declaraţiile martorilor, coroborate cu declaraţiile inculpaţilor.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica inculpaţilor, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii, împrejurările comiterii ei dar şi persoana inculpaţilor, poziţia acestora la urmărirea penală şi instanţă. Faptul că sunt fără ocupaţie şi infractori primari.

Instanţa, apreciază, că scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins prin aplicarea unei pedepse cu amendă penală.

În cauză, instanţa va aplica dispoziţiile art.75 lit.a,c pentru inculpaţii majori şi ale art.99 al.3 109 Cod penal şi 75 lit.a Cod penal pentru inculpatul minor B. I..

Faţă de circumstanţele reale şi cele personale ale inculpaţilor, instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată fiecărui inculpat în temeiul art.81 Cod penal.

Va stabili termen de încercare pentru inculpaţii majori, în temeiul art.82 Cod penal, iar pentru inculpatul minor în temeiul art.110 Cod penal.

Va atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa reţine că părţii vătămate i s-au acordat îngrijiri medicale la secţia primiri urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţe Bacău, acesta din urmă neconstituindu-se parte civilă în cauză (fila 99-100).

La rândul său, Serviciul de Ambulanţă Bacău, nu s-a constituit parte civilă  în cauză, deşi partea vătămată a declarat că a fost transportată  cu ambulanţa la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău (filele 68, 92 dosar instanţă).

Urmează ca instanţa, în temeiul art.313 din Lg.95/2006 să ia act că Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău şi Serviciul de Ambulanţă Bacău nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Instanţa, reţine , de asemenea,  că partea vătămată B. C. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 7000 lei daune materiale reprezentând 3000 lei c/val costumului distrus, 200 lei c/val unui ceas ce i-a fost furat şi 80 lei c/val certificatului medico-legal.

În dovedirea laturii civile partea vătămată a solicitat proba cu martora B. E., aceasta din urmă, neputând preciza cheltuielile făcute de partea vătămată.

În ceea ce priveşte daunele morale, având în vedere leziunile suferite şi numărul de zile îngrijiri medicale, instanţa apreciază că partea vătămată a suferit un prejudiciu, însă suma solicitată drept compensaţie morală este exagerată.

Urmează, ca instanţa, în temeiul art.14, 346 Cod pr.penală, 998 Cod civil, 1000 al.2 şi 1003 Cod civil, să oblige inculpaţii în solidar, iar inculpatul minor în solidar cu părţile responsabile civilmente la plata daunelor materiale reprezentând c/val certificatului medico-legal şi la plata daunelor morale aşa cum le-a apreciat instanţa.

Va dispune plata onorarului pentru apărător oficiu la instanţă.

Văzând şi dispoziţiile art.191 al.1,3 Cod pr.penală;

Red.PA 21.07.2011