Aplicarea dispoziţiilor art. 335 cod procedură penală

Sentinţă penală din 08.01.2010


Asupra prezentului proces penal:

Prin rechizitoriul nr…înregistrat la această instanţă sub nr.  …Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a pus în mişcare actiunea penală si a dispus  trimiterea in judecată a inculpatului GD  pentru comiterea  infractiunii de violare de domiciliu prev. de art. 192 al.1 c.p. şi furt  calificat  în formă continuată  prev. de art. 208 al.1 – 209 al.1 lit.g c.p. cu aplicarea art.  41 al.2 c.p.

În sustinerea actului de sesizarea instantei  s-a invederat  că,  în baza aceleiasi rezolutii  infractionale , în perioada  4-12.XI.2008  pe timp de zi si pe timp de noapte , inculpatul a sustras  din locuintele părtilor vătămate SV suma de 250 lei  şi de la SI  a sustras bijuterii din aur, un telefon mobil marca „Alcatel” si suma de 50 lei , în această ultimă locuinţă , intrând fără consimţământul  părtii vătămate.

A fost audiat inculpatul care a  recunoscut comiterea infractiunilor .

Au fost audiati  martorii SA  şi SG.

Analizând întregul material probator administrat in cauză , atât în faza  de urmărire penală cât şi în faza cercetării  judecătoreşti , instanţa reţine  următoarea situatie de fapt:

Inculpatul GD a prestat diverse activităţi  in gospodăria părtii vătămate , consătean , motiv pentru care  in data de  4.XI.2008  in jurul orei 19,00  s-a deplasat la locuinţa  acesteia pentru a-i face  o vizită.

Intrucât partea vătămată nu era acasă,  fii acesteia , respectiv martorii SG  şi SA i-au permis accesul in casă unde au urmărit un program de televiziune.

La un momentdat , profitând de absenţa  celor 2 fraţi , a sustras  suma de 250 lei aflată sub televizor , după care a părăsit locuinţa fără să aştepte  revenirea celor doi minori  şi fără să-i  încunoştiinteze .

La revenirea  părtii vătămate  în domiciliu s-a observat lipsa  banilor fiind anunţate organele de politie.

Inculpatul a recunoscut  comiterea faptei atât în cursul urmăririi penale  cât şi la  cercetarea judecătorească , de fiecare dată cu precizarea  că a sustras suma de 150 lei .

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 250 lei , instanţa urmând  să reţină ca prejudiciu  această sumă având in vedere declaratiile părtii vătămate  şi declaratiile  martorilor SA si SG.

În data de 12.XI.2008 in jurul orei  8,00  inculpatul a intrat in curtea locuinţei  părtii vătămate SI  pe poarta de acces  de la drumul public  care nu era asigurată  iar apoi în casă  pe uşile care erau închise , dar , de asemenea , neasigurate. Din interior şi-a însuşit  o verighetă din aur de 14 karate , in greutate de  3 grame , 1 inel din aur  în greutate de 2 grame , suma de 50 lei  şi un telefon mobil  marca „Alcatel”.

Partea vătămată , după constatarea absentei bunurilor , a anunţat organele de politie , care au  găsit asupra  inculpatului  inelul de 2 grame aur  si telefonul mobil  marca Alcatel  iar cu privire la suma de  50 lei  acesta a precizat  că a cheltuit-o în interes personal.

Prejudiciul cauzat părtii vătămate SI, în sumă de 450 lei a fost acoperit partial , aceasta solicitând  să fie despăgubită cu suma de 260 lei.

 Inculpatul a recunoscut comiterea  faptelor  retinute prin prezenta cauză.

Prin rechizitoriul nr... înregistrat pe rolul Judecătoriei Buzău  sub nr. ...acelasi inculpat a fost trimis  în judecată  pentru săvârşirea  infractiunilor  de violare de domiciliu  şi furt calificat ambele în formă continuată prev. de art. 192 al.1 c.p. cu aplic. art. 41 al.2 c.p.  şi art. 208 al.1 – 209 al.1 lit.e,i , al.2 lit. b c.p. cu aplic. art. 41 al. 2 c.p.

S-a reţinut în sarcina inculpatului  că la data de  6.06.2008  acesta a sustras părtii  vătămate MMG suma de  400 lei , în zilele de 11, 15 şi 24.XI.2008 a pătruns  fără drept pe portile neasigurate , in domiciliile  părtilor vătămate BO si IV  şi prin efractie  a sustras  bunuri in valoare  de 2305 lei iar la data de  2.XII.2008  s-a deplasat  in incinta barului  „Focul viu”  prilej cu care a sustras  o geantă în care se aflau  suma de 200 lei, un încărcător  de telefon mobil, o carte de identitate , 1 card bancar , 1 parfum  cauzând părtii civile BE un prejudiciu  de 300 lei.

Prin sentinta penală  nr. ...pronunţată de Judecătoria Buzău  inculpatul a fost condamnat definitiv  pentru faptele retinute in rechizitoriul nr. ..la o pedeapsă rezultantă  de 2 ani si 6 luni  închisoare  cu aplic. art. 71  al.2 c.p. si art. 64 al.1 lit.a , teza a – II-a  , lit.b c.p.  cu mentinerea măsurii arestării acestuia.

S-a dedus din pedeapsa aplicată  perioada retinerii si arestării  preventive a inculpatului  începând cu 8.XII.2008 la zi.

Având in vedere că faptele retinute  în prezenta cauză , comise in datele de  4.XI.2008 si 12.XI.2008  se situează in  intervalul  6.06.2008 – 2.XII.2008  si in continuarea  acestui interval  de timp in care  au fost comise  faptele de furt  pentru care a fost  condamnat deja  definitiv  si având in vedere şi modul asemănător de operare , perioadele scurte de timp  între faptele de furt  şi violare de domiciliu instanta apreciază că acestea  reprezintă acte materiale  ale aceleiasi  infractiuni de furt  calificat in formă continuată  şi violare de domiciliu  in formă continuată  prev. de art.  208 al.1 – 209 al.1 lit.e,i, al.2 lit.b c.p. cu aplic. art. 41 al.2 c.p. si art. 192 al.1 c.p. cu aplic. art. 41 al.2 c.p.

Prin urmare , instanta va face  aplicarea in cauză a dispozitiilor art. 335 al.2 c.p.  în sensul că va dispune  desfiintarea sentintei penale nr. ..pronunţată de Judecătoria Buzău in dosarul nr.  .., va dispune reunirea cauzelor  urmând să se pronunţe  prezenta hotărâre.

Reţinând vinovăţia inculpatului  instanta urmează să-l condamnbe având in vedere  toate faptele de furt  retinute in sarcina acestuia , criteriile generale  de individualizare a  pedepselor  relevat prin multitudinea  de acte materiale, modalitatea  concretă de comitere a acestora , intrând in locuinţele  părtilor vătămate in plină zi  dar si persoana inculpatului  care a recunoscut comiterea  faptelor de furt  si violare de  domiciliu. Deşi nu este recidivist  inculpatul a mai fost cercetat  pentru infractiuni de furt  calificat comise  prin acelasi mod  de operare  iar în prezent este  in executarea pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare  aplicată prin sentinta penală nr. ..

În baza art. 334 Cod proc. Penală va  schimba încadrarea juridică dată faptelor de furt prin rechizitoriile nr. ..şi ... în infracţiunea de furt calificat în formă continuată, prevăzută de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e,g,i , alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi infracţiunea de violare de domiciliu în formă continuată prev. de art. 192 alin. 1 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 192 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal va condamna inculpatul  GD la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de violare de domiciliu, în perioada 12.11.2008 – 24.11.2008.

În baza art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e,g,i , alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal va condamna inculpatul GD  la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat în formă continuată , în dauna părţilor vătămate MMG, IV, BO, BE, SV şi SI, în perioada  6.06.2008 – 2.12.2008.

În baza art. 33 lit. a – 34 lit. b Cod penal va contopi pedepsele aplicate inculpatului, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani închisoare.

În baza art. 71 alin. 2 Cod penal va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a, teza a 2 a şi  lit. b Cod  penal începând cu data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei.

Va constata că inculpatul este arestat în altă cauză.

Va deduce din pedeapsa aplicată  reţinerea din 13.11.2008 precum şi reţinerea şi arestarea preventivă începând cu data de 8.12.2008 la zi.

Va anula mandatul de executare a pedepsei nr. ..emis de biroul de executări penale din cadrul Judecătoriei Buzău şi dispune emiterea unui nou mandat de executare conform prezentei.

Va lua act că partea vătămată BE nu s-a constituit parte civilă, prejudiciul nefiind acoperit în totalitate.

În baza art. 14 alin. 3, lit. b, art. 346 Cod proc. penală cu referire la art. 998 Cod civişl va obliga inculpatul GD la 400 lei despăgubiri civile către partea vătămată  MMG, la 1500 lei despăgubiri civile către  partea vătămată BO, 1020 lei despăgubiri civile către partea vătămată IV ,la 250 lei despăgubiri civile către SV şi la 260 lei despăgubiri civile către  partea vătămată SI.

În baza art. 118 alin. 1 lit. e Cod penal  va confisca de la inculpat suma de 200 lei.

În baza art. 191 Cod proc. penală va obliga inculpatul la  1300  lei din care 600 lei onorariu apărător din oficiu.