Infractiuni contra patrimoniului talharie art. 233, C.p.

Sentinţă penală 4227 din 06.12.2016


I. Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova nr. ……… din data de ………. au fost trimişi în judecată inculpaţii B.R., în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 233 alin. 1 C.p. cu apl. art. 113 alin. 3 C.p., şi D.R., în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 233 alin. 1 cu apl. art. 113 alin. 2 C.p.

Cauza a fost înregistrată la Judecătoria Craiova sub nr. ………….

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că :

În ziua de 22.01.2016, în jurul orei 14.00, în timp ce inculpaţii se deplasau pe Calea Bucureşti din Mun. Craiova, în zona Rotonda au observat-o pe persoana vătămată D.E., care se deplasa pe aceeaşi stradă având în mână 2 sacoşe.

Astfel determinaţi şi de faptul că persoana vătămată era o femeie în vârstă-74 de ani, inculpaţii de comun acord au hotărât să o deposedeze pe aceasta de bunurile şi sumele de bani deţinute.

Urmare a rezoluţiei infracţionale adoptate, inculpaţii au urmărit-o pe persoana vătămată până în faţa blocului …., de pe str. Calea Bucureşti, din Mun. Craiova, şi în momentul în care aceasta a pătruns în scara blocului, inculpata B.R. a urmat-o în timp ce inculpatul D.R. a rămas la uşa de acces în scara blocului, ţinând de aceasta să nu se închidă.

Ajunsă fiind în scara blocului, persoana vătămată iniţial a încercat să urce cu liftul însă observând comportamentul  suspect al inculpatei, care îşi pusese gluga de la hanorac pe cap, ascunzându-şi faţa, a renunţat şi s-a îndreptat către scări, pentru a urca.

Văzând acest lucru, inculpata B.R. a urmat-o pe persoana vătămată, pe care a lăsat-o să urce câteva trepte, după care a încercat să îi smulgă din mână cele 2 sacoşe.

Întrucât persoana vătămată a opus rezistenţă în sensul că nu a dat drumul celor 2 sacoşe din mână, inculpata a continuat să tragă puternic de acestea până i-a provocat leziuni.

Cu toată opunerea persoanei vătămate, inculpata a reuşit să introducă mâna într-una din cele 2 sacoşe şi şi-a însuşit un portmoneu, din care a luat suma de 150 lei, după care a aruncat portmoneul în scara blocului şi a părăsit locul faptei pe uşa de acces ţinută în tot acest timp deschisă de complice, inculpatul D.R..

După comiterea acestor acte materiale , inculpaţii s-au deplasat în parcul Romanescu şi împreună au cheltuit suma de 150 lei pe ţigări, mâncare şi băuturi răcoritoare.

Ulterior celor întâmplate, persoana vătămată a sunat la uşa unei vecine, respectiv martora N.A.O., căreia i-a relatat cele întâmplate şi a întrebat-o dacă a auzit când a ţipat după ajutor.

Martora i-a explicat acesteia că nu putea să audă întrucât locuieşte la etajul 8, însă, observând  starea în care se afla persoana vătămată, a apelat serviul de urgenţă 112.

II. În faţa instanţei de judecată, în şedinţa publică din data de 01.11.2016 inculpatul D.R. a recunoscut în totalitate săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa prin rechizitoriu (fila 84), aplicându-se procedura de judecată prev. de art. 375 Cod Proc. Pen., cererea de judecare a cauzei în baza procedurii recunoaşterii învinuirii fiind încuviinţată de reprezentantul legal D.R.( fila 85).

În aceeaşi şedinţă publică din data de 01.11.2016 inculpata B.R. a recunoscut în totalitate săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa prin rechizitoriu (fila 83), însă , nefiind îndeplinite condiţiile art. 375 al. 1 ind 2 CPP, nu s-a aplicat procedura de judecată prev. de art. 375 Cod Proc. Pen..

În şedinţa publică din data de 06.12.2016, inculpata B.R. a arătat că nu contestă probele administrate în faza urmăririi penale.

Analizând ansamblul mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale, instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt cu cea avută în vedere prin rechizitoriu, dovedită cu:

- declaraţie persoană vătămată D.E., din care rezultă că în ziua de 22.01.2016, în jurul orei 14.15, se afla în faţa blocului unde locuieşte având în mână 2 sacoşe, când a observat un tânăr şi o tânără de etnie romă, aceasta din urmă urmând-o în scara blocului, în timp ce tânărul ţinea uşa blocului deschisă. Ajunsă fiind în scara blocului, persoana vătămată iniţial a încercat să urce cu liftul însă observând comportamentul  suspect al inculpatei, care îşi pusese gluga de la hanorac pe cap, ascunzându-şi faţa, a renunţat şi s-a îndreptat către scări, pentru a urca.Văzând acest lucru,  tânăra a urmat-o pe persoana vătămată, pe care a lăsat-o să urce primele trepte, după care a încercat să îi smulgă din mâna stângă cele 2 sacoşe. Întrucât persoana vătămată a refuzat să dea drumul celor 2 sacoşe din mână, tânăra  a introdus mâna într-una din cele 2 sacoşe şi şi-a însuşit portmoneul, din care a luat suma de 150 lei, după care a aruncat portmoneul în apropierea uşii de acces în scara blocului şi a părăsit locul faptei pe uşa de acces ţinută în tot acest timp deschisă de tânăr. Ulterior, în faţa organelor de cercetare penală, persoana vătămată a recunoscut inculpata B.R. şi inculpatul D.R. ca fiind cei 2 tineri despre care a făcut vorbire.- fila 14-15 d.u.p.

- proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică întocmită cu această ocazie, din care rezultă aspecte din faţa blocului unde locuieşte persoana vătămată, aspecte de la intrarea în bloc, locul unde persoana vătămată a fost deposedată de portofel, locul unde a fost aruncat portofelul, leziunile suferite de către persoana vătămată.- fila 17-27 d.u.p.

- procesul-verbal de prezentare pentru recunoaştere, din care rezultă că persoana vătămată l-a recunoscut pe inculpat ca fiind cel care împreună cu o tânără a deposedat-o de portofel în data de 22.01.2016.- fila 29-33 d.u.p.,

- proces-verbal de vizionare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, imagini ce confirmă modalitatea inculpaţilor de a acţiona asupra persoanei vătămate, astfel cum a fost relatată de către aceasta- fila 34-48 d.u.p.

-  proces verbal de efectuare a reconstituirii, din care rezultă modalitatea inculpaţilor de a acţiona asupra persoanei vătămate, confirmând starea de fapt astfel cum a fost relatată de către aceasta.- fila 56-65 d.u.p.

- declaraţia martorei N.A.O., din care rezultă că în data de 22.01.2016, în jurul orei 14.00, se afla la domiciliul său când a sosit persoana vătămată, care era foarte agitată, relatându-i că a fost tâlhărită de 2 tineri, care atunci când persoana vătămată a intrat în bloc, a fost urmată de către una dintre cei 2 tineri, care i-a tras de plase cauzându-i o leziune la nivelul degetului mijlociu, şi i-a luat portofelul. Martora i-a explicat că nu putea să audă cele întâmplate, întrucât locuieşte la etajul 8 şi a apelat serviciul de urgenţă 112.- fila 69-70 d.u.p.

- declaraţiile inculpaţilor.

Poziţia procesuală a inculpaţilor, de recunoaştere a vinovăţiei exprimată prin declaraţiile date în cauză se coroborează cu celelalte probe administrate în timpul urmăririi penale şi reprezintă starea de fapt astfel cum a fost reţinută prin actul de sesizare a instanţei.

Analizând ansamblul probatoriu administrat în cauză, instanţa constată că existenţa faptelor şi a vinovăţiei inculpaţilor au fost pe deplin dovedite.

În drept, faţă de starea de fapt prezentată, instanţa constată că fapta inculpatei B.R., care în data de 22.01.2016, în jurul orei 14.15, a urmărit-o împreună cu inculpatul D.R. pe persoana vătămată până la blocul unde aceasta locuieşte, din str. Calea Bucureşti, din mun. Craiova, şi după ce a pătruns în scara blocului, prin întrebuinţarea de violenţe fizice, a deposedat-o pe aceasta de suma de 150 lei, întruneşte elementele constituie ale infracţiunii de tâlhărie, prev. şi ped. de art. 233 alin. 1 C.p.

De asemenea, fapta inculpatului D.R., care în data de 22.01.2016, în jurul orei 14.15, a urmărit-o împreună cu inculpata B.R. pe persoana vătămată până la blocul unde aceasta locuieşte, din str. Calea Bucureşti, din mun. Craiova, şi i-a acordat sprijin material ţinând uşa imobilului deschisă astfel încât să îi înlesnească scăparea, în timp ce inculpata prin întrebuinţarea de violenţe fizice, a deposedat-o pe persoana vătămată de suma de 150 lei, întruneşte elementele constituie ale infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prev. şi ped. de art. 48 al.1 rap.la art. 233 alin. 1 C.p.

La individualizarea măsurii educative aplicabile inculpatei minore B.R. instanţa are în vedere gravitatea infracţiunii săvârşite, infracţiune îndreptată atât împotriva patrimoniului cât şi împotriva sănătăţii şi integrităţii corporale a persoanei, periculozitatea infractorului- care nu se află la primul conflict cu legea penală, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii- printr-o acţiune conjugată, asupra unei persoane lipsită de ajutor, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal.

La individualizarea măsurii educative aplicabile inculpatei minore B.R. instanţa are în vedere gravitatea infracţiunii săvârşite, infracţiune îndreptată atât împotriva patrimoniului cât şi împotriva sănătăţii şi integrităţii corporale a persoanei, periculozitatea infractorului, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii- printr-o acţiune conjugată, asupra unei persoane lipsită de ajutor, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, prevederile art. 396 al.10 CPP.

De asemenea, instanţa are în vedere şi concluziile referatelor de evaluare întocmite de Serviciul de Probaţiune Dolj.- fila 47 d.i, 87 ……………..

Va constata că prin sentinţa penală nr. ………… pronunţată de Judecătoria Craiova, definitivă prin decizia penală nr……………. a Curţii de Apel Craiova s-a dispus înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni aplicată inculpatei B.R. prin sentinţa penală nr…………. a Judecătoriei Craiova definitivă prin decizia penală nr. …………. a Curţii de Apel Craiova în dosarul nr. ………….. cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art 233 C.p. cu aplic. art.113 şi urm. C.p.

Instanţa constată că inculpata B.R. a săvârşit infracţiunea după data rămânerii definitive a sentinţei penală nr. …… pronunţată de Judecătoria Craiova, înainte de internarea minorei (fila 41 dosar ……………………..).

Din economia dispoziţiilor art. 124, 129 Cod Penal rezultă că inculpaţilor minori li se aplică o singură măsură educativă atâta timp cât nu au executat măsura educativă la care au fost obligaţi iniţial, în cazul minorilor nefiind incidentă instituţia recidivei, astfel încât instanţa va face aplicarea art. 124 al. 3 Cp.

În consecinţă, faţă de circumstanţele reale şi personale reţinute, în baza art. 124 al. 3 Cp., rap. la art.113, C.penal, va menţine şi prelungi cu 6 luni măsura internării într-un centru educativ dispusă pe o perioadă de 2 ani prin sentinţa penală nr. ………. pronunţată de Judecătoria Craiova, definitivă prin decizia penală nr…………. a Curţii de Apel Craiova, urmând ca inculpata B.R., fiica lui N şi S, născută la ….., în Mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliată în mun. Craiova, str. ………., nr. ………, jud. Dolj, posesoare al C.P. seria …  nr. ……, C.N.P. ……….., arestată preventiv în cauză şi deţinută în PMT Craiova, să execute măsura internării într-un centru educativ pe o perioadă totală de 2 ani şi 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie, prev. şi ped. de art. 233 alin. 1 C.p.( faptă ce face obiectul prezentei cauze) şi tâlhărie prev. de art 233 C.p. ( faptă ce face obiectul sentinţei penale nr. ……… a Judecătoriei Craiova).

Va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor 124 alin. 3 C.pr.pen. privind prelungirea măsurii internării în cazul în care săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecată pentru fapte concurente săvârşită anterior.

Va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 126 C.pr.pen. care prevăd că dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin care influenţează negativ sau împiedică procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte persoane internate, instanţa poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar.

Prin încheierea nr. ……….. a Judecătoriei Craiova, a fost admisă propunerea de arestare preventivă a inculpatei B.R. pentru 30 zile de la data de 02.02.2016 la 02.03.2016, iar ulterior măsura a fost prelungită şi menţinută în procedura de cameră preliminară.

Pentru a dispune această soluţie, judecătorul de drepturi şi libertăţi a reţinut că în cauză exista suspiciunea rezonabilă ca inculpata a săvârşit infracţiunea pentru care s-a formulat propunerea de arestare preventivă, că modalitatea de săvârşire a faptei, respectiv prin exercitarea de acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămate, persoană în vârstă, dar şi atitudinea inculpatei, care a demonstrat perseverenţă infracţională, respectiv a mai fost condamnata pentru savarşirea aceluiasi gen de infracţiuni, duce la concluzia că privarea de libertate a inculpatei este necesară şi pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică,că.

Analizând probele administrate, instanţa constată că măsura arestării preventive dispusă faţă de inculpata B.R. este legală şi temeinică, iar la acest moment subzistă temeiurile avute în vederea la momentul luării măsurii privative de libertate.

Instanţa apreciază că se menţin argumentele avute în vedere de judecătorul de drepturi şi libertăţi.

Mai mult, faţă de modalitatea de individualizare a măsurii educative, instanţa apreciază că privarea inculpatei de libertate este necesară în continuare pentru a se asigura împiedicarea sustragerii de la judecarea unei eventuale căi de atac .

În baza art. 399 alin. (1) C. proc. Pen., va menţine măsura arestării preventive a inculpatei B.R.

Va dispune anularea tuturor formelor de executare emise în baza sentinţei penale nr. …….., definitivă la 15.01.2016, pronunţată de Judecătoria Craiova şi emiterea unor noi forme de executare conform prezentei.

Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale amintite anterior.

În temeiul art. 127  C.pen., va deduce din durata măsurii educative privative de libertate durata reţinerii şi arestării preventive din data de 08.07.2015 până la data de 02.10.2015( măsură executată în cauza ce a făcut obiectul sentinţa penală nr. …………….. a Judecătoriei Craiova) şi din  data de 01.02.2016 până la data de  06.12.2016, data pronunţării prezentei .

Faţă de circumstanţele reale şi personale reţinute, în baza art. 120 CP va lua faţă de inculpatul minor D.R., fiul lui N şi R, născut la …….., în Mun Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. …….., nr. 47 ….., jud. Dolj, cetăţean român, studii 3 clase, fără ocupaţie, fără antecedente penale, CNP …………, măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de 3 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prev. şi ped. de art. 48 al.1 rap.la art.233 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 396 al.10 CPP.

Va încredinţa controlul şi coordonarea în cadrul măsurii educative, Serviciului de Probaţiune Dolj.

În baza art. 121 al.1 lit.a Cp, va impune inculpatului minor D.R. obligaţia de a urma un curs de pregătire şcolară.

III. În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa constată că persoana vătămată D.E. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 150 lei reprezentând suma de bani sustrasă.- fila 82 d.i

În şedinţa publică din data de 01.11.2016- fila 83, 84,85, inculpaţii şi persoana responsabilă civilmente D.R. au confirmat cuantumul prejudiciului adus persoanei vătămate, fiind de acord cu achitarea acestui .

În consecinţă, fiind deci dovedit prejudiciul, în baza art. 19, art 23 si art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 1357 N. Cod civil, va admite acţiunea civilă formulată de persoana vătămată D.E. şi va obliga inculpaţii B.R. şi D.R. în solidar, pe inculpatul D.R. în solidar şi cu persoana responsabilă civilmente D.R., la plata sumei de 150 lei.

IV. În baza art. 274 al.1,3 CPP, reţinând culpa procesuală, va obliga inculpatul D.R. în solidar şi cu persoana responsabilă civilmente D.R., la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 290 lei.

În baza art. 274 al.1CPP va obliga inculpata B.R., la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 290 lei.

În baza art. 82 din Legea 51/1995 va dispune, faţă de cererile formulate în aceste sens, majorarea onorariilor stabilite pentru apărătorul inculpaţilor de la 330 lei fiecare la 400 lei fiecare, onorarii care  rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Constată că prin sentinţa penală nr. ……. pronunţată de Judecătoria Craiova, definitivă prin decizia penală nr………. a Curţii de Apel Craiova s-a dispus înlocuirea măsurii educative neprivative de libertate a asistării zilnice pe o perioadă de 6 luni aplicată inculpatei B.R. prin sentinţa penală nr……… a Judecătoriei Craiova definitivă prin decizia penală nr. ………. a Curţii de Apel Craiova în dosarul nr. ……… cu măsura educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ pe o perioadă de 2 ani , pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art 233 C.p. cu aplic. art.113 şi urm. C.p.

În baza art. 124 al. 3 Cp., rap. la art.113, C.penal, menţine şi prelungeşte cu 6 luni măsura internării într-un centru educativ dispusă pe o perioadă de 2 ani prin sentinţa penală nr. ………. pronunţată de Judecătoria Craiova, definitivă prin decizia penală nr……… a Curţii de Apel Craiova, urmând ca inculpata B.R., fiica lui Nşi S, născută la ……., în Mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliată în mun. Craiova, str. …… ………, nr. ….., jud. Dolj, posesoare al C.P. seria … nr. …., C.N.P. ………, arestată preventiv în cauză şi deţinută în PMT Craiova, să execute măsura internării într-un centru educativ pe o perioadă totală de 2 ani şi 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie, prev. şi ped. de art. 233 alin. 1 C.p.( faptă ce face obiectul prezentei cauze) şi tâlhărie prev. de art 233 C.p. ( faptă ce face obiectul sentinţei penale nr. ……… a JudecătorieiCraiova).

Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor 124 alin. 3 C.pr.pen. privind prelungirea măsurii internării în cazul în care săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecată pentru fapte concurente săvârşită anterior.

Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 126 C.pr.pen. care prevăd că dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin care influenţează negativ sau împiedică procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte persoane internate, instanţa poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar.

În baza art. 399 alin. (1) C. proc. Pen., menţine măsura arestării preventive a inculpatei B.R. .

Dispune anularea tuturor formelor de executare emise în baza sentinţei penale nr. …….., definitivă la ……., pronunţată de Judecătoria Craiova şi emiterea unor noi forme de executare conform prezentei.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale amintite anterior.

În temeiul art. 127  C.pen., deduce din durata măsurii educative privative de libertate durata reţinerii şi arestării preventive din data de 08.07.2015 până la data de 02.10.2015( măsură executată în cauza ce a făcut obiectul sentinţa penală nr. ……. a Judecătoriei Craiova) şi din  data de 01.02.2016 până la data de  06.12.2016, data pronunţării prezentei .

În baza art. 120 CP ia faţă de inculpatul minor D.R., fiul lui N şi R, născut la ……, în Mun Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. …., nr. …., jud. Dolj, cetăţean român, studii 3 clase, fără ocupaţie, fără antecedente penale, CNP …….., măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de 3 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tâlhărie, prev. şi ped. de art. 48 al.1 rap.la art.233 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 396 al.10 CPP.

Încredinţează controlul şi coordonarea în cadrul măsurii educative, Serviciului de Probaţiune Dolj.

În baza art. 121 al.1 lit.a Cp, impune inculpatului minor D.R. obligaţia de a urma un curs de pregătire şcolară.

În baza art. 19, art 23 si art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 1357 N. Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de persoana vătămată D.E., cu domiciliul în Craiova, str. ……, bl …, sc. .., ap. …, jud. Dolj,  şi obligă inculpaţii în solidar, pe inculpatul D.R. în solidar şi cu persoana responsabilă civilmente D.R., la plata sumei de 150 lei.

În baza art. 274 al.1,3 CPP obligă inculpatul D.R. în solidar şi cu persoana responsabilă civilmente D.R., la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 290 lei.

În baza art. 274 al.1,3 CPP obligă inculpata B.R., la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 290 lei.

În baza art. 82 din Legea 51/1995 dispune majorarea onorariilor stabilite pentru apărătorul inculpaţilor de la 330 lei fiecare la 400 lei fiecare, onorarii care  rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.12.2016.