Sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 ncpp) - respins

Sentinţă penală 305 din 18.10.2019


SPEŢE RELEVANTE SEPTEMBRIE 2019

TRIBUNALUL PRAHOVA SECŢIA PENALĂ

TITLU

sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP) - respins

trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale

TIP SPEŢĂSENTINŢĂ PENALĂ

NUMĂR SPEŢĂ305

DATA SPEŢĂ18.10.2019

DOMENIUL ASOCIATINFRACŢIUNI

CONŢINUT SPEŢĂSENTINŢA PENALĂ  NR. 305

DATA: 18.10.2019

AUTOR: LUPU ANA - MARIA

DOMENIUL ASOCIAT: INFRACŢIUNI

OBIECT: sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP)

T R I B U N A L U L:

Asupra cauzei penale de faţă, constată:

La data de 23.05.2019, a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. 2357/105/2019 acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti cu inculpatul T.I.V. cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă, prev. de art.374 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplic. art.113 şi următ. Cod penal, obiect al cauzei penale nr.184/D/P/2019.

S-a reţinut în esenţă prin actul de sesizare a instanţei că la data de 05.01.2019, orele 17:00, în timp ce se afla pe raza satului C., jud. Prahova, în spatele clubului A. şi în apropierea supermarketului din localitate, inculpatul a filmat cu telefonul mobil aparţinând numitului N.N.A. un act sexual oral în care erau implicaţi minorii T.P.C. în vârstă de 13 ani şi H.R.C. în vârstă de 14 ani, actul sexual fiind anterior filmat, prin efectuarea unei alte înregistrări audio-video, cu acelaşi telefon mobil, şi de N.N.A., iar de la acea dată şi până la data de 14.03.2019, când a avut loc intervenţia organelor judiciare care s-au sesizat din oficiu, a deţinut în memoria telefonului său personal marca Samsung J6 Gold cele două fişiere audio-video, care i-au fost trimise de N.N.A..

Toate aceste fapte s-a menţionat că întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de pornografie infantilă, prev. şi ped. de art.374 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplic. art.113 şi următ. Cod penal.

Totodată, s-a precizat că situaţia de fapt anterior expusă a fost stabilită în urma analizei coroborate a mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: proces verbal de sesizare din oficiu, declaraţie persoană vătămată H.R.C., declaraţii martori T.P.C., H.I., M.A.R., Ș.D.G. şi N.N.A., constatare medico-legală, proces-verbal de percheziţie informatică, planşă foto, rapoarte de expertiză medico-legale pshihiatrică, declaraţii inculpat T.I.V., referate de evaluare.

În plus, au fost menţionate felul şi durata măsurii educative ce urmează a-i fi aplicată inculpatului pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa şi cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat, respectiv  consemnarea la sfârşit de săptămână pe o durată de 8 săptămâni.

Totodată, a fost înaintat instanţei dosarul de urmărire penală nr.184/D/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti.

Analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei înaintat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti, instanţa apreciază că măsura educativă agreată de către procuror şi inculpat este nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracţiunii, urmând a se dispune respingerea acestuia.

În argumentarea acestei hotărâri, judecătorul nu poate face abstracţie de împrejurarea că infracţiunea de comiterea căreia este acuzat inculpatul minor are un grad de pericol social ridicat, acesta nelimitându-se la a filma actul sexual oral în care erau implicaţi alţi doi minori, ci a deţinut în memoria telefonului său fişierele audio-video trimise de prietenul său, N.N.A., timp de 2 luni.

În plus, debutul infracţional precoce a fost potenţat de frecventarea unui anturaj care l-a influenţat negativ în conduita sa şi de controlul parental diminuat, soldat inclusiv cu repetarea clasei a VII-a în anul şcolar 2017 - 2018, aspecte menţionate în referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune Prahova.

În condiţiile expuse, măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămână nu este aptă să asigure inculpatului şanse mari de îndreptare, evitarea contactului minorului cu anumite persoane doar în week-end nefiind suficientă pentru reeducarea sa.

În acest sens, se cuvine făcută precizarea că, deşi dispoziţiile art.121 Cod penal permit ca minorului să-i fie impuse una sau mai multe obligaţii dintre cele enumerate în cuprinsul său (printre care şi să nu comunice cu participanţii la săvârşirea infracţiunii ori cu alte persoane stabilite de organul judiciar, să urmeze un curs de pregătire şcolară sau să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta), acordul analizat nu definitivează conţinutul măsurii educative negociate sub aspectul unor astfel de obligaţii, prin urmare instanţa nu le poate complini în această procedură.

Pe de altă parte, măsura consemnării la sfârşit de săptămână, ar fi potrivită, în opinia instanţei, în cazul minorilor care au comis fapte penale cu ocazia unor evenimente ori în timpul participării la anumite activităţi de sfârşit de săptămână - petreceri, activități sportive, spectacole -, ceea ce nu se poate spune în cazul inculpatului.

De aceea, pentru argumentele expuse în precedent, în baza art.485 alin.1 lit.b Cod proc. penală, va fi respins acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti cu inculpatul T.I.V., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă, prev. de art.374 alin.1 şi 2 Cod penal cu aplic. art.113 şi următ. Cod penal, obiect al cauzei penale nr.184/D/P/2019.

În plus, se va dispune trimiterea dosarului către procuror în vederea continuării urmăririi penale.

În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia, onorariile cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu inculpatului şi persoanei vătămate, în cuantum de câte 554 lei pentru fiecare, urmând a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.