Trafic și deținere de droguri

Sentinţă penală 80 din 03.09.2014


Fapta inculpatului de a deţine droguri de risc în vederea consumului propriu, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

În ce priveşte această infracţiune, nu îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 35 alin. 1 Cod penal, având în vedere că infracţiunea de deţinere de droguri pentru consum propriu este prin definiţie o infracţiune continuă, caracterizată prin prelungirea în chip natural a acţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective.

Prin sentinţa penală nr. 80 din 3 septembrie 2014, în temeiul art. 386 Cod procedură penală, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul B.S.D. a fost trimis în judecată, din infracţiunile de trafic de droguri de risc, prevăzută şi pedepsită de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, şi deţinere fără drept de droguri de risc, prevăzută şi pedepsită de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, în infracţiunile de trafic de droguri de risc prevăzută şi pedepsită de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, şi deţinere fără drept de droguri de risc, prevăzută şi pedepsită de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, şi în această încadrare juridică:

A fost condamnat inculpatul B.S.D. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc, prevăzută şi pedepsită de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi art. 79 alin. 3 Cod penal, la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare.

A fost condamnat acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de risc, prevăzută şi pedepsită de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare.

În temeiul art. 38 alin. 1, 39 alin. 1 lit. b şi 45 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de o (una) lună,  urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 1 (un) an şi 7 (şapte) luni închisoare.

Pentru a pronunța această soluție instanța a reținut următoarele:

Inculpatul B.S.D. a fost implicat în distribuirea drogurilor de risc pe raza mun. Piatra Neamţ, oraşul Bicaz şi comunele limitrofe din judeţul Harghita, fiind el însuşi consumator de droguri.

Potrivit propriilor declaraţii, în cursul lunii mai a cumpărat de la o persoană din mun. Bacău cantitatea de aproximativ 500 g haşiş cu suma de 1200 euro, pentru consum propriu şi pentru comercializarea către alţi consumatori.

 După cumpărarea drogurilor, inculpatul i-a dat o cantitate redusă numitului M. B., acesta din urmă distribuind drogul către alţi consumatori din com. Borsec, după care a plecat în străinătate.

Prin intermediul numitului M. B., inculpatul B.S.D. l-a cunoscut pe martorul F. C. (cunoscut cu numele de „Bebi”), domiciliat în com. Corbu, sat Corbu, jud. Harghita. La data de 23.06.2014 acesta l-a contactat telefonic pe inculpat în vederea cumpărării unei cantităţi de droguri, stabilind să se întâlnească în centrul comunei Hangu.

 Martorul F. C. s-a deplasat în com. Hangu împreună cu martorul A. V., şi el consumator de droguri, cu autoturismul  marca Skoda aparţinând acestuia din urmă. În com. Hangu cei doi s-au întâlnit cu inculpatul B.S.D., care a urcat în maşină şi le-a remis cantitatea de 4 g haşiş învelit în folie de aluminiu („ciocolată” potrivit denumirii folosite de către consumatori), contra sumei de 200 lei.

La data de 30.06.2014, inculpatul a fost contactat din nou de către martorul F.C. în vederea efectuării unei noi tranzacţii. Martorul s-a deplasat în comuna Hangu, judeţul Neamţ, împreună cu martorul A. S. Cei doi martori au achiziţionat de la inculpat o nouă cantitate de 4 grame rezină de cannabis cu suma 200 lei.

La data de 07.07.2014 martorul F. C. l-a contactat pe inculpat şi i-a comunicat că va fi căutat de către prietenul său A. S, fără a oferi alte elemente. În baza convenţiei telefonice inculpatul s-a întâlnit cu martorul A. S. la un bar de pe raza com. Hangu, jud. Neamţ, ocazie cu care i-a vândut cantitatea de 4 grame de rezină de cannabis (haşiş) cu suma de 200 lei.

Pe timpul cercetărilor martorul A. S. a pus la dispoziţia organelor judiciare un fragment de substanţă solidă, cu aspect de rezină, declarând că face parte din bucata de haşiş pe care o achiziţionase de la inculpat la data de 07.07.2014.

Fapta inculpatului B.S.D. de a comercializa în mod repetat haşiş către mai mulţi consumatori în perioada iunie - iulie 2014, cât şi de a oferi droguri de risc unor consumatori, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

Fapta aceluiaşi inculpat de a deţine droguri de risc în vederea consumului propriu, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, prevăzută de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000.

În ce priveşte această infracţiune, Tribunalul a constatat că nu îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 35 alin. 1 Cod penal, având în vedere că infracţiunea de deţinere de droguri pentru consum propriu este prin definiţie o infracţiune continuă, caracterizată prin prelungirea în chip natural a acţiunii ce constituie elementul material al laturii obiective.

Infracţiunile continui pot fi săvârşite în formă continuată, în ipoteza în care acţiunea ce constituie elementul material al laturii obiective este întreruptă datorită intervenţiei unei forţe contrare, şi reluată de către făptuitor ulterior, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, însă aceste condiţii nu se regăsesc în condiţiile concrete ale speţei de faţă.

Avându-se în vedere faptul că cele două infracţiuni sunt în concurs real, s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 Cod penal.

Faţă de cele reţinute mai sus Tribunalul, în temeiul art. 386 Cod procedură penală, a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul B.S.D. a fost trimis în judecată, din infracţiunile de trafic de droguri de risc, prevăzută şi pedepsită de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, şi deţinere fără drept de droguri de risc, prevăzută şi pedepsită de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, în infracţiunile de trafic de droguri de risc prevăzută şi pedepsită de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, şi deţinere fără drept de droguri de risc, prevăzută şi pedepsită de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.