Infractiunea de tulburare de posesie prevazuta de art.220 alin.3 C.penal

Sentinţă penală 26 din 05.07.2011


R O M A N I A

JUDECATORIA  ÎNTORSURA BUZAULUI

JUDETUL COVASNA

DOSAR NR.(…)

SENTINTA  PENALA  NR.26

Sedinta publica din data de 03.06.2011

Completul compus din:

Presedinte : (…) – judecator

Grefier : (…)

Cu participarea reprezentantei Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului, Procuror (…).

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea în cauza penala avand ca obiect „Infractiunea de  tulburare de posesie prevazuta de art.220 alin.3 C.penal privind pe inculpatii  (...) si (...) si partea vatamata  (...).

La apelul nominal facut în sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care :

Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate în Încheierea de sedinta din 18.05.2011, încheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta în vederea deliberarii, a amanat pronuntarea pentru 27.05.2011, iar din lipsa de timp pentru astazi 03.06.2011.

Instanta, în urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.

J U D E C A T O R I A,

Asupra procesului penal de fata,

I. Prin Rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Întorsura Buzaului din 12.03.2009,  verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei potrivit art.264 C.proc.penala înregistrat pe rolul Judecatoriei Întorsura Buzaului, sub nr.203/248 la data de 20.03.2009, s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatilor (...) si (...), pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie, prevazuta de art.220 alin.3 C.penal.

S-a retinut prin actul de sesizare al instantei, ca la data 27.02.1998 învinuitii (...) si (...) au solicitat un împrumut pentru care au garantat cu imobilele terenuri situate în  comuna Dobarlau sat Marcus si motivat de faptul ca nu si-au achitat împrumutul, terenurile identificate în CF nr. (…) Marcus nr.top 1190/1/2 arabil în suprafata de 2031 mp. si CF nr. (…)  Marcus nr.top 1191, arabil de 6507 mp. au fost scoase la licitatie publica si adjudecate la data de 02.05.2007 în dosarul executional nr. (…)  al executorului judecatoresc (...), de partea vatamata (...).

La data de 16.05.2007, cei doi învinuiti au fost somati de acelasi executor judecatoresc sa predea terenurile partii vatamate si sa evacueze terenurile, însa urmare a neexecutarii voluntare, la data de 15.06.2007, s-a trecut la executarea silita a punerii în posesie a partii vatamate (...) de catre executorul judecatoresc (...). S-a trecut la identificarea terenurilor de catre expertul topograf, s-au batut tarusii si s-a întins sfoara pentru delimitarea zonei, fiind predate în custodia partii vatamate bunurile învinuitilor. Cu ocazia executarii silite a fost prezenta si martora (...), împreuna cu partea vatamata, executorul judecatoresc si expertul topograf, lipsa fiind învinuitii.

S-a mai retinut prin actul de sesizare, ca cei doi învinuiti  au aratat ca au revenit la domiciliu în aceeasi zi, au patruns prin spatele terenurilor si doar a doua zi cand au plecat cu carul si caruta la camp, au sesizat existenta sforii si a tarusilor si ar fi aflat de la martorul (...), si ulterior de la organele de politie ca s-a realizat executarea silita, ca a fost pusa în posesie partea vatamata si i s-a predat în custodie acesteia,calul si caruta.

Partea vatamata a revenit a doua zi sa dea mancare la  cal si a constata ca tarusii si sfoara au fost înlaturate, pe teren au patruns cei doi învinuiti iar calul si caruta nu mai erau în magazia unde au fost lasate cu o zi înainte cand s-a efectuat executarea silita.

Cei doi învinuiti fiind audiati, au aratat ca nu au savarsit infractiunea de tulburare de posesie, deoarece nu au cunoscut de executarea silita iar ulterior dupa ce au aflat de la organele de politie de punerea în posesie a partii vatamate, nu au plecat de pe terenuri, deoarece nu au unde sa locuiasca, pe acele terenuri si-au edificat constructii si tot acele terenuri pot sa le cultive.

II. Pe parcursul urmaririi penale au fost administrate urmatoarele mijloace de proba: plangerea partii vatamare, declaratii parte vatamata, extrase CF,  proces verbal de ascultare preliminara, declaratii învinuiti, declaratii martori, acte de executare emise în dosar E nr. (…)  al BEJ (...), decizia civila nr. (…)  a Tribunalului Covasna, sentinta civila nr. (…)  a Judecatoriei Întorsura Buzaului, decizia nr. (…) a Tribunalului Covasna, sentinta civila nr. (…) a Judecatoriei Întorsura Buzaului, memoriu formulat de învinuiti, înscrisuri. (f.17-121 dosar UP)

III. La termenul de judecata din 20.05.2009, partea vatamata (...), s-a constituit parte civila, solicitand obligarea inculpatilor la plata sumei de 80.000 lei, din care 5o.000 lei cu titlu de daune materiale reprezentand prejudiciul suferit ca urmare a lipsei de folosinta a terenurilor si 30.000 lei cu titlu de daune morale. (f.143-144)

IV. La termenul de judecata din 24.03.2010, inculpatii (...) si (...), au solicitat instantei a dispune schimbarea încadrarii juridice din infractiunea prevazuta de art.220 alin.3 C.penal, în infractiunea de tulburare de posesie prevazuta de art.220 alin.1 C.penal.

V. Pe parcursul judecatii, s-au administrat urmatoarele mijloace probatorii: declaratii inculpati (f.162-164),  declaratie parte vatamata (f.165), declaratii martori (f.186-189, 40-42, 102 vol.II), înscrisuri (f.192-209, 7-34, 43, 74, 79 vol.II), caracterizari privind pe inculpati întocmite de Primaria comunei Dobarlau (f.80-83) si Raport de expertiza tehnica. (f.113-117, 147-148 vol.II) 

VI. În fapt, instanta retine ca  la data de 22.06.2007, partea vatamata (...), a formulat plangere penala, prin care a solicitat cercetarea inculpatilor (...) si (...), pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art.220 C.penal, sustinand ca este proprietara terenurilor înscrise în Cf nr. (…)  Marcus nr.top 1190/1/2, în suprafata de 2031 mp., CF nr. (…)  Marcus nr.top 1181/2 în suprafata de 2377 mp. si Cf nr. (…)  Marcus nr.top 1191  în suprafata de 6507 mp., iar la data de 15.06.2007, a fost pusa în posesia acestor terenuri de catre executorul judecatoresc (...) potrivit actelor de executare emise în dosar  (…), însa inculpatii folosesc în continuare aceste terenuri si mai mult de atat au sustras bunurile ce i-au fost predate în custodie cu ocazia punerii în posesie a terenurilor.

Astfel, cum rezulta din continutul Actului de adjudecare existent la f.8 vol.II, Judecatoria retine ca, partea vatamata (...), urmare a licitatiei publice organizata la data de 13.04.2007 în cadrul dosarului de executare nr. (…)  al BEJ (...), a cumparat imobilele situate în comuna  (…), identificate în Cf nr. (…)  Marcus nr.top 1190/1/2, în suprafata de 2031 mp., si Cf nr. (…)  Marcus nr.top 1191  în suprafata de 6507 mp. imobile ce erau proprietatea inculpatilor (...) si (...). (f.8)

La data de 11.05.2007, partea vatamata (...), a solicitat BEJ (...), punerea în executare a titlului executoriu Act de adjudecare, astfel ca în dosarul de executare nr. (…)  s-au emis actele de executare, inculpatii fiind somati la data de 16.05.2007, sa procedeze la predarea terenurilor, în caz contrar urmand a se trece la executarea silita. (f.7-14)

Asa cum rezulta din depozitiile martorilor (...) - executorul judecatoresc, (f.186), (...) (f.187), (...) – expert topograf (f.188), (...) (f.40 vol.II) si potrivit Procesului verbal de punere în posesie întocmit la data de 15.06.2007 de executorul (...) ,  la data de 15.06.2007, cel de pe urma, împreuna cu partea vatamata, expertul topograf (...) si organele de politie, s-au deplasat în comuna  (…), sat  (…), unde expertul topograf a identificat terenurile, iar executorul judecatoresc a aplicat tarusi pe cele patru laturi , dupa care a aplicat pentru delimitarea  acestora o sfoara, pe tarusii aplicati. Cei doi inculpati, nu au fost gasiti la domiciliu.

Potrivit depozitiilor celor doi inculpati, acestia recunosc ca în aceeasi zi, respectiv 15.06.2007, spre seara, s-au reîntors la domiciliu si au intrat în posesia terenurilor, deoarece nu au cunoscut ca s-a procedat la executarea silita.

Instanta va înlatura apararea invocata, motivat de faptul ca somatia emisa la 16.05.2007, a fost comunicata celor doi inculpati, dovada fiind actul de procedura existent la f.15 vol.II. Este adevarat ca actul de executare denumit somatie, a fost afisat, însa, apararea inculpatilor este combatuta prin chiar sustinerea acestora în expunerea starii de fapt  conturata în continutul cererii avand ca obiect ordonanta presedintiale ce au înregistrat-o la data de  (…) pe rolul Judecatoriei Întorsura Buzaului, unde, au aratat ca au fost somati la data de 14.05.2007 sa evacueze imobilul situat în comuna Dobarlau sat Marcus, judetul Covasna. (f.28 vol.II)

Mai mult de atat, chiar inculpatii recunoscut ca si organele de politie le-a adus la cunostinta ca s-a procedat la executarea silita si partea vatamata a fost pusa în posesie.

Cum, actele de executare, somatie si procesul verbal de punere în posesie, nu au fost anulate de instanta de judecata, acestea sunt valide, Judecatoria retinand ca inculpatii desi au contestat executarea silita, instantele de judecata au respins contestatiile, dovada fiind hotararile judecatoresti depuse în dosar. (f.25-27, 30-33 vo.II)

Cei doi inculpati, au mai sustinut în aparare, ca ei nu au fost deposedati de acele terenuri, cum ca au edificat constructii pe acestea si nici nu au unde sa locuiasca.

Privitor la constructiile edificate, despre care inculpatii fac vorbire, pe parcursul urmaririi penale, acestia au depus la dosar înscrisul de la f.95 dosar UP, din continutul caruia rezulta ca ar fi notificat partea vatamata (...), cum ca-si rezerva un drept de retentie asupra imobilelor constructii pana la achitarea sumei de 300.000 lei, sustinand ca partea vatamata a adjudecat doar terenurile si nu, si constructiile edificate pe acestea.

Prin acest înscris inculpatii se apara cum ca, intrarea în posesia terenurile nu s-a facut pe nedrept, deoarece asa cum anterior s-a aratat, pe aceste terenuri au edificat constructii ce le apartin.

Instanta mai retine potrivit înscrisurilor depuse de inculpati la f.199-204 vol.I, ca acele constructii invocate de cei doi inculpati se gasesc edificate pe o parte din terenul identificat în CF nr. (…) nr.top 1190/1.

Dreptul de retentie invocat de inculpatii (...) si (...), este un adevarat drept real de garantie imperfect, în virtutea caruia, cel ce detine un bun mobil sau imobil al altcuiva, pe care trebuie sa-l restituie, are dreptul sa retina lucru respectiv, sa refuze restituirea, pana ce creditorul titular al bunului îi va plati sumele pe care le-a cheltuit cu conservarea, întretinerea ori îmbunatatirea acelui bun.

Însa, inculpatii (...) si (...), au reintrat în posesia celor 3 parcele de teren identificate de expertul topograf cu ocazia punerii în posesie a partii vatamate,  respectiv si asupra terenului identificat în  CF nr. (…)  Marcus nr.top 1181/2 în suprafata de 2377 mp. si Cf nr. (…)  Marcus nr.top 1191  în suprafata de 6507 mp si nu numai asupra terenului pe care sunt amplasate constructiile. Mai mult de atat, inculpatii au sustinut ca folosesc toate cele trei parcele de teren, deoarece le apartin, invocand o serie de aspecte legate de un credit contracta chiar de ei, împrejurari ce nu au relevanta în cauza.

Judecatoria retine ca, referitor la terenul pe care se gasesc edificate constructiile si care este necesar folosintei  constructiilor de catre inculpati, se poate vorbi de existenta unui drept al inculpatilor, nu însa si fata de restul terenurilor pe care inculpatii le folosesc, terenuri de care partea vatamata (...), a fost deposedata.

Mai mult de atat , apararile invocate de inculpati, cum ca suprafata de teren în fapt este mult mai mare decat cea  înscrisa în cartea funciara, faptul ca partea vatamata nu ar detine un titlu executoriu asupra terenului identificat în Cf nr. (…)  Marcus, nu pot fi avute în vedere de instanta ca aparari fondate, ce sa atribuie inculpatilor un drept asupra terenurilor, deoarece actul de executare „Procesul verbal de punere în posesie”, nu a fost anulat pe calea contestatiei la executare, fiind un act valid, iar aspectele invocate nu pot fi analizate în cadrul acestui proces penal.

Nici apararea invocata de inculpati, cum ca partea vatamata (...), nu a fost pusa în posesia terenurilor, ca ei nu au fost deposedati de aceste terenuri, nu poate fi retinuta de instanta ca temeinica si fondata, deoarece deposedarea inculpatilor a avut loc la momentul în care  pe calea executarii silite, terenul a fost întarusat, partea vatamata a fost pusa în posesie si s-a încheiat actul de executare „ Proces verbal de punere în posesie”. Faptul ca în aceea zi, partea vatamata a plecat la domiciliul sau din municipiul Brasov, si nu a ramas pe acele terenuri, nu are nicio relevanta vi-a-vis de faptul posesiei.

Ocuparea de catre inculpatii (...) si (...), a terenurilor, doar la cateva ore dupa ce executorul judecatoresc a pus în posesie partea vatamata (...), reprezinta o ocupare fara drept a terenurilor ce se gaseau în posesia partii vatamate.

În ceea ce priveste semnele de hotar amplasate de executorul judecatoresc,  instanta retine din chiar declaratia partii vatamate  (…), proba administrata de instanta la termenul de judecata din 18.11.2009 (f.165), cum ca, tarusii se gasesc în locurile în care au fost amplasati de executorul judecatoresc, iar sfoara ce delimita terenurile, pe toata perioada verii anului 2007 exista asa cum a fost amplasata tot de executorul judecatoresc.

Nu exista nicio proba, din care sa rezulta, cum ca inculpatii (...) si (...), au desfiintat tarusii amplasati de executorul judecatoresc cat si sfoara ce delimita terenurile.

Starea de fapt retinuta de instanta se probeaza cu înscrisurile depuse la dosar, declaratiile inculpatilor, a partii vatamate si a martorilor audiati atat în cursul urmaririi penale, cat si pe parcursul judecatii.

 V. În drept. Potrivit art.220 alin.1 C.penal, constituie infractiune de tulburare de posesie: „ Ocuparea, în întregime sau în parte, fara drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, fara consimtamantul acestuia sau fara aprobare prealabila primita în conditiile legii, ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat. Fapta se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.”

Potrivit alin.2, daca fapta prevazuta în alin. 1 se savarseste prin violenta sau amenintare ori prin desfiintarea semnelor de hotar, a reperelor de marcare, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani., iar daca fapta prevazuta în alin. 2 se savarseste de doua sau mai multe persoane împreuna, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani.

Privitor la schimbarea încadrarii juridice, Judecatoria retine ca, inculpatii prin aparator, la termenul de judecata din 24.03.2010, au solicitat instantei a dispune schimbarea încadrarii juridice din infractiunea prevazuta de art.220 alin.3 C.penal, în infractiunea de tulburare de posesie prevazuta de art.220 alin.1 C.penal.

În deplin acord cu inculpatii, Judecatoria retine ca, chiar daca s-ar fi facut dovada ca sfoara amplasata pe tarusi a fost îndepartata de cei doi inculpati pentru a intra în posesia terenurilor, nu ne gasim în speta, sub incidenta formei agravate prevazuta de alineatul 2 si 3 al art.220 C.penal.

Prin desfiintarea semnelor de hotar se întelege, fie distrugerea acestora, fie luarea lor de la locul unde se aflau si transportarea lor sau aruncarea în alta parte, asa încat sa nu mai existe hotar.

Semnele de hotar sunt semnele care delimiteaza doua terenuri învecinate, iar în speta, tarusii au fost amplasati de executorul judecatoresc pentru a delimita imobilul ce a fost pus în posesia partii vatamare si nu pentru a stabili un hotar si care prin desfiintare ar fi modificat limitele imobilului.

Mai mult de atat, pentru a ne gasi sub forma agravata a infractiunii de tulburare de posesie, prin desfiintarea semnelor de hotar, ar fi trebuit sa se urmareasca de catre inculpati modificarea starii de fapt  a imobilului, avuta în vedere anterior aplicarii semnelor de hotar. Ori în speta, cei doi inculpati nu au facut altceva decat sa reintre în posesia terenurilor, fara însa a afecta hotarele.

Pentru motivele expuse, în temeiul art.334 C.pr.penala, se va dispune schimbarea încadrarii juridice a faptei, din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta de art.220 alin.3 C.penal, în infractiunea de tulburare de posesie prevazuta de art.220 alin.1 C.penal.

Prin incriminarea acestei fapte, legiuitorul a urmarit asigurarea unei linistite si netulburate posesii de fapt a bunurilor imobile.

 Potrivit art. 220 Cod penal   infractiunea de tulburare în posesie presupune în primul rand o actiune de ocupare a unui imobil  aflat în posesia altuia care în speta  s-a realizat  prin  patrunderea fara drept a inculpatilor pe terenul  care a fost pusa în posesie partea vatamata si luarea acestuia  în stapanire efectiva si de durata, respectiv de mai bine de 4 ani. Întrucat inculpatii nu aveau nici un titlu asupra terenului neafectat de constructii si în plus cunosteau  cine este proprietarul acestuia la momentul ocuparii rezulta ca au realizat  ocuparea acestuia  cu intentie directa. În raport de aspectele expuse mai sus  se va constatat ca fapta inculpatilor întruneste sub aspect obiectiv  si subiectiv elementele constitutive ale infractiunii de tulburare în posesie.

VI. La individualizarea pedepsei instanta urmeaza sa tina cont de criteriile generale de individualizare prevazute de art. 72 C. pen., art. 52 C. pen., respectiv gradul de pericol social al faptei savarsite, împrejurarile concrete în care a fost savarsita infractiunea si atitudinea procesuala a inculpatilor care nu au recunoscut savarsirea faptei si persista în ocuparea terenului de mai bine de 4 ani de cand partea vatamata a devenit proprietarul acestuia.

Astfel, în  baza art.220 alin.1 C.penal, va condamna inculpatul  (...), la pedeapsa de 2 (doi) ani  închisoare pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie, în dauna partii vatamate (...).

În conformitate cu  art.71 C.pen, va interzice inculpatului  drepturile prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza II si lit.b C.pen.

În ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei, instanta va constata ca scopul pedepsei poate fi atins si prin suspendarea executarii acesteia, avand în vedere varsta inculpatului.

În baza art.81 alin.1 Cod penal, va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 4 (patru) ani  ce constituie termenul de încercare, potrivit  art.82 Cod penal, de la ramanerea definitiva a hotararii.

În baza art.71 alin.5 C.pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii, se vor suspenda si executarea pedepselor accesorii.

În conformitate cu art.359 alin.2 Cod procedura penala, se va atrage atentia  inculpatului  asupra dispozitiilor art.83 Cod penal.

În  baza art.220 alin.1 C.penal, va condamna inculpata (…), la pedeapsa de 2 (doi) ani  închisoare pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie, în dauna partii vatamate (...).

În conformitate cu  art.71 C.pen, va interzice inculpatei  drepturile prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza II si lit.b C.pen.

În ceea ce priveste modalitatea de executare a pedepsei, instanta va constata ca scopul pedepsei poate fi atins si prin suspendarea executarii acesteia, avand în vedere varsta inculpatei.

În baza art.81 alin.1 Cod penal, va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 4 (patru) ani  ce constituie termenul de încercare, potrivit  art.82 Cod penal, de la ramanerea definitiva a hotararii.

În baza art.71 alin.5 C.pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii, se vor suspenda si executarea pedepselor accesorii.

În conformitate cu art.359 alin.2 Cod procedura penala, se va atrage atentia  inculpatului  asupra dispozitiilor art.83 Cod penal.

VII. În ceea ce priveste actiunea civila, alaturata actiunii penale, se va constata potrivit Raportului de expertiza tehnica judiciara întocmit de expert  (…) (f.147), ca în perioada 2007-2010, productia de iarba uscata ar fi fost de 12.629,50 kg. iar valoarea acesteia de 4.643,80 lei.

Expertiza întocmita nu a fost contestata de inculpati.

Pentru a fi justificata angajarea raspunderii civile a inculpatilor trebuie sa fie întrunite toate cele patru conditii ale raspunderii civile delictuale, conditii care se desprind din dispozitiile art. 998-999 Cod civil. Este vorba despre existenta faptei ilicite, a prejudiciului, a legaturii de cauzalitate între fapta ilicita si prejudiciu, precum si existenta vinovatiei faptuitorului. În speta aceste conditii sunt, în esenta îndeplinite, existenta lor rezultand din interpretarea situatiei de fapt descrise.

Astfel, Judecatoria va retine ca prin fapta lor, cei doi inculpati au creat un prejudiciu material partii vatamate (...), reprezentand contravaloarea recoltei ce aceasta ar fi recoltat-o în perioada 2007-2010, în cuantum de 4.643,30 lei.

În ceea ce priveste prejudiciul moral suferit de partea vatamata (...), instanta va constata ca si acesta este întemeiat.

 Partea vatamata (...) a fost prejudiciata prin fapta inculpatilor, neputand sa-si exercite prerogativele dreptului de proprietate, fiind nevoita de a apela la acest proces ce i-a cauzat clar un disconfort timp de 4 ani.

Fiind vorba de un prejudiciu ce nu este susceptibil de o evaluare baneasca, el este un prejudiciu moral (nepatrimonial). Acest fel de prejudiciu poate fi reparat pecuniar, cuantumul urmand a fi stabilit de instanta de judecata.

Astfel, în temeiul art. 346 alin. 1 C. pr. pen. raportat la art. 14 C. pr. pen., cu aplicarea art.1000 si art.998 C. Civil, va admite  în parte actiunea civila formulata de partea civila (...) si va  obliga în solidar inculpatii (...) si (...) la plata catre partea civila (...), a sumei de 4.643,80  lei cu titlu de daune materiale,  si 10.000 lei cu titlu de daune morale.

VIII. În temeiul art. 191 alin. 1 C. pr. pen., va obliga  inculpatii (...) si (...) la plata sumei de cate 510 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat (900 lei pentru faza de judecata si 120 lei pentru faza de urmarire penala).

În temeiul art. 193 alin. 1 C. pr. pen., va obliga inculpatii în solidar la plata catre partea civila (...) a sumei de 5597  lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentand contravaloarea raportului de expertiza tehnica si onorar aparator.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

În temeiul art.334 C.pr.penala, schimba încadrarea juridica a faptei din infractiunea de tulburare de posesie prevazuta de art.220 alin.3 C.penal în infractiunea de tulburare de posesie prevazuta de art.220 alin.1 C.penal.

I. 1. În  baza art.220 alin.1 C.penal, condamna inculpatul  (...), fiul lui  (…)  si  (…), nascut la data de  (…), cetatean roman, CNP  (…), cu domiciliul în  (…), la pedeapsa de 2 (doi) ani  închisoare pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie, în dauna partii vatamate (...).

În conformitate cu  art.71 C.pen, interzice inculpatului  drepturile prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza II si lit.b C.pen.

În baza art.81 alin.1 Cod penal, dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 4 (patru) ani  ce constituie termenul de încercare, potrivit  art.82 Cod penal, de la ramanerea definitiva a hotararii.

În baza art.71 alin.5 C.pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii, se suspenda si executarea pedepselor accesorii.

În conformitate cu art.359 alin.2 Cod procedura penala, atrage atentia  inculpatului  asupra dispozitiilor art.83 Cod penal.

2. În  baza art.220 alin.1 C.penal, condamna inculpata (…), fiica lui  (…) si  (…), nascuta la data de  (…), cetatean roman, CNP  (…), cu domiciliul în  (…), la pedeapsa de 2 (doi) ani  închisoare pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie, în dauna partii vatamate (...).

În conformitate cu  art.71 C.pen, interzice inculpatei  drepturile prevazute de art. 64 alin.1 lit.a teza II si lit.b C.pen.

În baza art.81 alin.1 Cod penal, dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 4 (patru) ani  ce constituie termenul de încercare, potrivit  art.82 Cod penal, de la ramanerea definitiva a hotararii.

În baza art.71 alin.5 C.pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii, se suspenda si executarea pedepselor accesorii.

În conformitate cu art.359 alin.2 Cod procedura penala, atrage atentia  inculpatei  asupra dispozitiilor art.83 Cod penal.

II. În temeiul art. 346 alin. 1 C. pr. pen. raportat la art. 14 C. pr. pen., cu aplicarea art.1000 si art.998 C. Civil,  admite  în parte actiunea civila formulata de partea civila (...), cu domiciliul în  (…)  si obliga în solidar inculpatii (...) si (...) la plata catre partea civila (...), a sumei de 4.643,80  lei cu titlu de daune materiale,  si 10.000 lei cu titlu de daune morale.

III. 1. În temeiul art. 191 alin. 1 C. pr. pen., obliga inculpatii (...) si (...) la plata sumei de cate 510 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de catre stat (900 lei pentru faza de judecata si 120 lei pentru faza de urmarire penala).

2. În temeiul art. 193 alin. 1 C. pr. pen., obliga inculpatii în solidar la plata catre partea civila (...) a sumei de 5597  lei cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentand contravaloarea raportului de expertiza tehnica si onorar aparator.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru procuror, partea vatamata-parte civila (...) si inculpata (...) si de la comunicare pentru inculpatul (...).

Pronuntata în sedinta publica, azi, 03.06.2011.

PRESEDINTE GREFIER,

(…) (…)

Red.Dact.Jud.M.T.

05.07.2011/2 ex.

8