Infracţiuni prevăzute de Lg. 46/2008. Elemente constitutive ale infracţiunilor de „tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional”, prevăzută de dispoziţiile art. 108 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, respectiv „furt de arbori”, prevăzută d...

Sentinţă penală 1269 din 13.04.2011


Prin rechizitoriul nr.11909/P/2009 din data de 08.06.2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi, s-a pus în mişcare acţiunea penală şi au fost trimişi în judecată inculpaţii Ţ.C. şi  I.G. pentru săvârşirea infracţiunilor de „tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional”, faptă prevăzută de dispoziţiile art. 108 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, respectiv „furt de arbori”, faptă prevăzută de dispoziţiile art. 110 alin. 1 din Legea nr. 46/2008, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Cod penal.

În fapt, s-a reţinut că, în ziua de 26.06.2009, inculpaţii Ţ.C. şi I.G. au tăiat fără drept nouă arbori dintr-o pădure de pe raza comunei D., administrată de Cantonul II B., din cadrul Ocolului Silvic.., însuşindu-şi apoi, fără drept, materialul lemnos rezultat din tăierea arborilor.

În cursul cercetării judecătoreşti, raportat la declaraţiile date de inculpaţi în faţa instanţei, la declaraţia martorului  U.C. dar şi la probele administrate în cursul urmăririi penale, coroborat cu relaţiile comunicate de către partea civilă, instanţa a reţinut următoarele aspecte:

La data de 19.08.2009 s-a înregistrat plângerea formulată de numitul V.C. care solicita efectuarea de cercetări legat de faptul că, în ziua de 26.06.2009 au fost tăiaţi şi sustraşi un nr. de 6 arbori specia frasin din punctul numit „Căsuţa” iar la data de 01.07.2009 un nr. de 3 arbori de esenţă stejar, din punctul numit „Chisc”, de pe raza  Cantonului Silvic II B.. În declaraţia dată la 19.08.2009, acelaşi pădurar a arătat că a constat sustragerea arborilor la data de 26.06.2009, lucrătorii de poliţie prezentându-i bucăţi de material lemnos pe care le-a recunoscut ca provenind de pe raza cantonului silvic unde este pădurar.

La datele de 26.06.2009 şi 01.07.2009, s-au întocmit de către lucrătorii de poliţie din cadrul Postului de Poliţie D. două procese-verbale care atestă faptul că, în prima zi, au fost identificaţi inculpaţii din prezenta cauză, care, cu căruţele, transportau câte 3 arbori de esenţă frasin, despre care au arătat că i-au tăiat fără drept de pe raza Cantonului Silvic II B, materialul lemnos fiind predat, pe bază de semnătură, pădurarului, pentru ca, în cea de a doua zi pentru care s-a întocmit procesul-verbal, să se consemneze că inculpatul Ţ.C.  a fost depistat transportând cu o căruţă un nr. de 2 bucăţi material lemnos de esenţă stejar. Şi acesta a fost predat, pe bază de dovadă, pădurarului V.C..

Ambii inculpaţi au recunoscut faptul că au sustras împreună un număr de 6 arbori de esenţă frasin, în ziua de 26.06.2009, inculpatul Ţ.C. a precizat că, atunci când a sustras stejar, a fost împreună cu vecinul său, G.D.

Instanţa a reţinut că a fost sesizată cu comiterea de către inculpaţi, la data de  26.06.2009, a infracţiunilor de „tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional”, faptă prevăzută de dispoziţiile art. 108 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, respectiv „furt de arbori”, faptă prevăzută de dispoziţiile art. 110 alin. 1 din Legea nr. 46/2008, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Cod penal,însă, din probele administrate în cauză, s-a probat sustragerea, la data menţionată, doar a unui număr de 6 arbori de esenţă frasin, cei 3 arbori de esenţă stejar fiind sustraşi, la data de 01.07.2009 de către inculpatul Ţ.C.. Faptul că cei doi inculpaţi au fost depistaţi la momentul în care se îndreptau spre domiciliile lor cu cei 6 arbori menţionaţi, este consemnat  şi în procesul-verbal de la fila 12, dosar urmărire penală.

Potrivit art.317 Cod procedură penală, „judecata se mărgineşte la fapta şi persoana arătată în actul de sesizare al instanţei”. Raportat la aspectele anterior arătate, instanţa a constat că a fost investită cu judecarea faptelor comise de către inculpaţii Ţ.C. şi I..G. la data de 26.06.2009, constând în tăierea şi sustragerea unui nr. de 6 arbori de esenţă frasin şi 3 arbori de esenţă stejar. Din probele administrate în cauză, astfel cum au fost anterior arătate, instanţa reţine că s-a făcut dovada sustragerii, la data menţionată, a unui nr. de 6 arbori de esenţă frasin, reprezentând 18 bucăţi, care, după cum rezultă din procesul-verbal de la fila 11 din dosarul de urmărire penală şi din înscrisul intitulat „dovadă” aflat la fila 13 în dosar, au fost predaţi pădurarului V.C. , împreună cu cele 12 bucăţi material lemnos specia stejar. Potrivit relaţiilor comunicate de către Direcţia Silvică Iaşi, Ocolul Silvic.., valoarea arborilor specia frasin este de 255,67 lei, fără TVA, care este în sumă de 48,57.

În ceea ce priveşte încadrarea juridică dată faptelor, instanţa a reţinut că inculpaţii au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de „tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional”, faptă  prevăzută de dispoziţiile art. 110 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. a Cod penal.

Raportat însă la dispoziţiile Lg.46/2008, la faptul că inculpaţii au comis fapta împreună, în cauză fapta s-ar circumscrie elementelor constitutive ale aceloraşi infracţiuni prevăzute de  art.108 alin.1 lit. a, alin.2 lit. a din Lg.46/2008, respectiv 110 alin.1 lit. a din Lg. 46/2008, cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal, în condiţiile în care, potrivit art.108 „ (1) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, constituie infracţiune silvică şi se sancţionează după cum urmează:a) cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă, dacă valoarea prejudiciului produs este de cel puţin 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei…(2) Maximul pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 3 ani, în cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări:a) de două sau mai multe persoane împreună” iar, potrivit art.110 „(1) Furtul de arbori doborâţi sau rupţi de fenomene naturale ori de arbori, puieţi sau lăstari care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, din păduri, perdele forestiere de protecţie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrări de împădurire şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, precum şi al oricăror altor produse specifice ale fondului forestier naţional constituie infracţiune şi se sancţionează după cum urmează:a) cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă valoarea materialului lemnos sustras este de 5 până la 20 de ori inclusiv mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;..(2) Maximul pedepselor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 3 ani în cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări:a) de două sau mai multe persoane împreună;”

Potrivit Ordinului MADR nr.715/27.11.2008, în vigoare la data comiterii faptei, valoarea mc de masă lemnoasă era de 86 lei, ceea ce presupune ca, pentru existenţa infracţiunii, în forma prevăzută de alin.1 lit. a  textelor menţionate, să se fi produs un prejudiciu mai mare de 430 lei. Prejudiciul cauzat însă prin fapta pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, comisă la data de 26.06.2009, este în sumă de 304,24 lei, mai mică decât valoarea menţionată.

În aceste condiţii, raportat la elementele constitutive ale infracţiunilor menţionate, instanţa a constatat că în cauză faptele inculpaţilor constituie contravenţii, nu infracţiuni, împrejurare în care, în baza art.11 pct.2 lit. a, art.10 lit. b Cod procedură penală, va dispune achitarea inculpaţilor I.G. şi  Ţ.C. referitor la săvârşirea infracţiunilor de „tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional”şi  „furt de arbori”, prevăzute de art.108 alin.1 lit. a, alin.2 lit. a din Lg.46/2008, respectiv 110 alin.1 lit. a din Lg.46/2008, cu aplicarea art.33 lit. a Cod penal.

În baza art.346 alin.4 Cod procedură penală, instanţa a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Ocolul Silvic..