Sentinţa penală Nr. 102

Sentinţă penală 102 din 09.06.2011


Dosar nr. 1687/201/2011 art. 209 C.p

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CALAFAT JUDEŢUL DOLJ

CALAFAT

 SENTINŢA PENALĂ Nr. 102/2011

Şedinţa publică de la 09 Iunie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Dorina Stoenescu

Grefier Marinela Zglimbea

Ministerul  Public reprezentat de prim procuror Vasilica Chilom de la

Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat

Pe rol  soluţionarea acţiunii penale pusă în mişcare împotriva inculpatului IM pentru săvârşirea infr. prev. de art.208 al.4, 209 alin.1 lit.e,g,i C.p. şi art. 86 alin.1 din OUG 195/2002 aflate în concurs real prev. de art. 33 lit. a C.p.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: inculpatul asistat de avocat VP şi partea vătămată RCA, lipsă fiind martorii DID şi DCS.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al  cauzei de grefierul de şedinţă după care inculpatul a declarat că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicită ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

 În raport de această declaraţie, instanţa a luat interogatoriu inculpatului şi declaraţie părţii vătămate după care, apreciind. Cauza în stare de judecată a acordat cuvântul în fond.

Reprezentantul Parchetului, după ce a făcut o prezentare a stării de fapt şi o analiză a probelor administrate a arătat că vinovăţia inculpatului este dovedită şi a solicitat condamnarea lui la o pedeapsă a cărei executare să fie suspendată condiţionat. La aplicarea pedepsei s-a solicitat să se aibă în vedere prevederile art. 320 ind.1 c.p.pen.

Partea vătămată prezentă a arătat că nu se constituie parte civilă.

Avocat V P, pentru inculpat, a solicitat ca la individualizarea pedepsei să se aibă în vedere împrejurarea că este infractor primar, că a dat dovadă de sinceritate şi să se facă aplicare prevederilor art. 320 ind.1 c.p.p., 74, 76 şi 81 C.p.

În ultimul cuvânt, inculpatul regretă săvârşirea faptelor.

?

JUDECATA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat nr. 1729/9.05.2011 a fost trimis în judecată penală inculpatul IM pentru săvârşirea infr. prev. de art.208 al.4, 209 alin.1 lit.e,g,i C.p. şi art. 86 alin.1 din OUG 195/2002 aflate în concurs real prev. de art. 33 lit. a C.p.

În fapt, s-a susţinut că în seara de 26/27.11.2010, partea vătămată RCA a plecat de la locuinţa sa la volanul autoturismului său Dacia 1300 înmatriculat sub nr. DJ-05-NDT însoţit de mai mulţi prieteni. La D, partea vătămată şi prietenii săi au petrecut timpul în discoteca Alb şi Negru până în jurul orelor 3,30 când au hotărât să revină la locuinţa lor. Pe traseu, partea vătămată a oprit autoturismul într-o staţie PECO de pe raza comunei PM unde, în timp ce alimenta, în spatele maşinii sale a oprit autoturismul condus de CRC. În acest autoturism se aflau mai mulţi tineri printre care şi inculpatul IM. În staţia PECO, între tinerii aflaţi în autoturismul părţii vătămate şi cei aflaţi în autoturismul martorului C au apărut discuţii contradictorii.

În aceste împrejurări, BML le-a aplicat lovituri martorilor C, M şi N care nu au ripostat şi au luat-o la fugă împreună cu partea vătămată care a abandonat autoturismul.

Inculpatul IM şi-a însuşit pe nedrept autoturismul părţii vătămate pe care l-a condus pe drumurile publice de pe raza comunei PM, deşi nu poseda permis de conducere.

Din probele administrate în faza de urmărire penală şi anume declaraţiile martorilor DID, DCS, coroborate cu declaraţiile părţii vătămate şi recunoaşterea inculpatului, insntnaţa a reţinut următoarele:

În seara de 26/27.11.2010, partea vătămată RCA  a plecat de la locuinţa sa din comuna S de înspre comuna D la volanul autoturismului său Dac ia 1300 înmatriculat sub nr. DJ-05-NDT însoţit de mai mulţi prieteni. În comuna D, partea vătămată şi prietenii săi şi-au petrecut timpul în discoteca Alb şi Negru până în jurul orei 2,30 când partea vătămată a hoztărât să revină la locuinţa sa. În autoturism partea vătămată a luat pe martorii BG, CM, PA , NL, MI, TMA şi surorile DCS şi DID. Pe traseu, partea vătămată a oprit autoturismul într-o staţie PECO de pe raza comunei Poiana Mare pentru a alimenta cu carburant. În spatele maşinii sale a oprit autoturismul BMW condus de martorul CRC. În acest autoturism se mai aflau BCM, AC, BPC, BML şi inculpatul IM, pe care CRC îl luase la ocazie de pe drumul dintre comuna D şi comuna PM, instalându-l în portbagaj.

În staţia PECO între ocupanţii celor două autoturisme au apărut discuţii contradictorii, pe motiv că cei din autoturismul BMW reproşau celor din Dacia că nu l-au luat cu ei şi pe inculpat. Iritat de reproşurile făcute, BML le-a aplicat lovituri martorilor C,  M şi N care nu au ripostat şi au luat-o la fugă împreună cu partea vătămată RCA care a abandonat autoturismul Dacia în staţia PECO. Conflictul s-a stins în acest moment iar inculpatul rămas în staţia PECO, pentru că nu avea cu ce să ajungă în comuna SC a hotărât să-şi însuşească pe nedrept autoturismul Dacia, aparţinând părţii vătămate.

Profitând de faptul că maşina părţii vătămate avea cheile în contact, inculpatul s-a urcat la volanul autoturismului pe care l-a condus pe drumurile publice din comuna PM, deşi nu poseda permis de conducere, până la locuinţa lui CV, unde a fost găsit de organele de poliţie.

Prejudiciul produs părţii vătămate a fost de 1,09 lei şi nu a fost acoperit iar partea vătămată a declarat în şedinţă publică că nu se constituie parte civilă.

În drept, faptele inculpatului întrunesc conţinutul constitutiv al infracţiunilor prev. de art. 208 alin.4, 209 alin.1 lit.e,g,i C.p. şi art. 86 alin.1 din OUG 195/2002, aflate în concurs real prev. de art. 33 lit.a C.p.

La stabilirea şi aplicarea pedepselor instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al faptelor, poziţia sinceră a inculpatului, împrejurarea că este tânăr, nu este cunoscut cu antecedente penale şi anterior săvârşirii faptelor a avut o bună conduită.

În raport de datele ce caracterizează pe inculpat, instanţa apreciază că în cauză pot fi aplicate prev. art. 74 lit.a şi 76 c.p., iar prevenţia generală şi specială poate fi atinsă prin aplicarea unei pedepse rezultante a cărei executare să fie suspendată condiţionat, pe termenul de încercare prev. de art. 82 c.p.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art. 83 c.p..

În conformitate cu art. 71 alin.2 c.p., instanţa va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b C.p., iar în baza art. 71 alin.5 C.p. se va dispune suspendarea pedepsei accesorii.

Urmează să se ia act că partea vătămată nu se constituie parte civilă.

Inculpatul va fi obligat la cheltuieli judiciare aşa cum prevede art. 191 C.p.p.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 208 alin  4, 209 alin. 1 lit. e, g,i  cod pen. cu aplic. art. 320 ind. 1 alin. 7 c.proc.pen., art. 74  lit. a şi 76 lit. d cod pen.

Condamnă pe inculpatul IM, absolvent a 8 clase, fără ocupaţie, fără antecedente penale, la 1 an închisoare.

În baza art. 86 alin 1 din OUG 195/2002 cu aplic. art. 320 ind. 1 alin. 7 c.proc pen, art. 74 lit. a şi 76 lit. e cod pen. condamnă pe inculpat la 6 luni închisoare.

În baza art.33 lit. a  şi 34 lit. b cod penal dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an  închisoare.

În baza art. 81 C.pen. dispune suspendarea  condiţionată  a executării pedepsei , pe termenul de încercare prev. de art. 82 C.pen. , de 3 ani  .

Atrage  atenţia inculpatului asupra consecinţelor prev. de art. 83 C.pen.

În baza art. 71 alin.2 c.pen. interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit.b C.pen.

În baza art. 71 alin.5 C.pen. dispune suspendarea pedepsei accesorii.

Ia act că partea vătămată RCA nu se constituie parte civilă.

Obligă pe inculpat  la 500 lei cheltuieli judiciare către stat din care  200 lei onorariu avocat oficiu către BA Calafat.

Sentinţă cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare. 

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Iunie 2011.

PREŞEDINTE, Grefier,

Dorina Stoenescu Marinela Zglimbea

D.S. /VP/2 ex.

15 Iunie 2011

3